Вакансії

Оновлено: 21 Січня 2022, 15:04

Інформація про вакантні посади виконкому Краматорської міської ради станом на 20.01.2022


п/п
Дата оголошення конкурсуНазва вакантної посадиКількість штатних одиниць
(од.)
Оклад
(грн.)
1радник міського голови 15650,00 грн.
2начальник управління забезпечення діяльності виконавчого комітету17500,00
3головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців15500,00
4головний спеціаліст відділу прес-служби управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ 15500,00
5головний спеціаліст відділу інформаційної політики управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ15500,00
6робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель13412,00
7головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції15500,00
8спеціаліст I категорії відділу інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку15500,00
9головний спеціаліст юридичного відділу15500,00

Звертатися за адресою:

м. Краматорськ, пл. Миру, 2 (каб. 301), тел.+380 (626) 48-55-18


С К Л А Д

комісії для організації та проведення конкурсу при прийомі посадових осіб на роботу в органи місцевого самоврядування

Славинська

Ірина Олександрівна

керуючий справами, голова конкурсної комісії
Таран Алла Олегівна начальник відділу кадрового забезпечення та з питань нагород, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Берегова Галина Вікторівна начальник відділу по обліку та звітності, головний бухгалтер
Новицька Аліна Олександрівна начальник відділу організаційної та протокольної роботи управління забезпечення діяльності виконавчого комітету
Ворощук Ольга Ігорівна начальник юридичного відділу
Грідасов Вадим Михайлович начальник відділу інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку
Рубайло Ярослава Сергіївна начальник відділу стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління економічного розвитку

П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на заміщення вакантних посадпосадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Краматорської міської ради
Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування п’ятої- шостої категорій /далі – конкурс/, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням міського голови , який здійснює призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію голова конкурсної комісії – керуючий справами виконавчого комітету Краматорської міської ради. До складу конкурсної комісії входять керівник з кадрових питань, спеціаліст з юридичної служби, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу.

5. Умови проведення конкурсу визначаються міським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених діючим законодавством України.

7. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування /далі – кандидати/.

8. Конкурс проводиться поетапно:

8.1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.

8.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

8.3. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс.

9. Виконавчий комітет Краматорської міської ради зобов’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості:

10.1. Найменування виконавчого комітету із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів.

10.2. Назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов праці надається керівником структурного підрозділу з кадрових питань.

10.3. Основні вимоги до кандидатів згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування.

10.4. Термін прийняття документів /протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу/ тобто протягом 30 днів з дня виходу в засобах масової інформації.

В оголошенні може міститись додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття міським головою розпорядження про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку, конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі:

12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії, такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади;

– заповнену особову картку у формі, визначеній чинним законодавством України;

– дві фотокартки розміром 4х6 см.;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеню або вченого звання;

– копії документів, які посвідчують особу

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію військового квитка ( за наявністю);

– копію трудової книжки (за наявністю);

Особи, які працюють у виконавчому комітеті Краматорської міської ради, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

13.