Гончаренко Олександр Васильович,

Оновлено: 04 Січня 2022, 17:11

Народився 11 серпня 1974 року у м.Краматорськ.

Громадянин України.

Освіта вища: У 1991 році закінчив Загальноосвітню школу I-III ступенів № 22.  З 1995 по 2000 рік навчався у Донецькому Національному університеті, спеціальність: фінанси та кредит, кваліфікація: економіст.

Трудова діяльність:

– з 1991 по 1996 рік працював оператором ЕОМ у спільному підприємстві “Фистаг Вікторія”;

– з лютого по серпень 1997 року – директор у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Всі споживчі товари”;

– з 1997 по 1998 рік – комерційний директор у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Краматорська багатогалузева компанія”;

– з 1998 по 2000 рік – генеральний директор у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Сателіт нет Сервіс”;

– з 2000 по 2002 рік – керівник комерційного управління Відкритого  акціонерного товариства “Енергомашспецсталь”;

– з 2002 по 2006 рік  заступник директора з комерційних питань Відкритого акціонерного товариства  “Енергомашспецсталь”;

– з 2006 по 2007 рік – заступник директора з маркетингу та збуту Відкритого акціонерного товариства  “Енергомашспецсталь”;

– з 2007 по 2020 рік –  директор з маркетингу та збуту Публічного акціонерного товариства  “Енергомашспецсталь”.

 

На місцевих виборах 2015 року був обраним депутатом VII скликання Краматорської міської ради від партії  “Наш край”. Був головою постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності.

 

17 листопада 2020 року звільнений з посади директора з маркетингу та збуту Відкритого акціонерного товариства  “Енергомашспецсталь”.

18 листопада 2020 року згідно рішення від 18.11.2020 № 1/VIII-01 “Про результати виборів міського голови, депутатів міської ради і визнання їх повноважень” – був обраним міським головою.

Володію іноземною мовою: англійська, німецька (рівень досконалий).

 

Склад сім’ї. Одружений. Дружина – Гончаренко Христина Вікторівна 15.06.1981 року народження, донька – Гончаренко Євгенія Олександрівна – 20.10.2003 року народження.


Додаток
до розпорядження міського голови
від 15.02.2021 № 24p

Відповідно до ч. 1 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – Закон) повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень, передбачених ст. 42 цього Закону.

Міський голова забезпечує здійснення, у межах наданих Законом повноважень, діяльності міської ради та її виконавчого комітету на території міста Краматорська (далі – міста), додержання Конституції України, законів України, виконавчих актів Президента України та вищих органів законодавчої та виконавчої влади.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

Організує в межах визначених Законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради та кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів.

Здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчими органами.

Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на її пленарних засіданнях.

Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет міста та звіти про їх виконання.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, структурних підрозділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та керівників медичних закладів.

Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради.

Представляє територіальну громаду міста, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

Укладає від імені територіальної громади міста, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції міської ради, подає їх на розгляд та затвердження міською радою.

Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями міста незалежно від їх форми власності.

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчого комітету.

Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень, є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами.

На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітує перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради у будь-який визначений ними термін.

Міський голова координує та контролює діяльність всіх підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань.

Забезпечує в межах, визначених законодавством, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на території міста, дотримання законності та належну організацію роботи відділу поліції.

Відповідно до п.19 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова здійснює інші повноваження, зокрема:

вносить на засідання виконкому та міської ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою міста;

за дорученням виконавчого комітету вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги і рішення міської ради та її виконавчих органів, прийнятих в межах їх повноважень;

організує заслуховування на сесії міської ради повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста, у тому числі з метою порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у випадках визнання їх діяльності незадовільною;

сприяє діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ;

сприяє організації призову громадян на строкову військову, а також їх мобілізації, підготовку молоді до служби у Збройних Силах України;

організовує роботу з підготовки пропозицій, пов’язаних із створенням на території міста спеціальних вільних та інших зон, вносить ці пропозиції на розгляд сесії міської ради та до відповідних органів, а також щодо надання згоди міської ради на утворення таких зон за ініціативою Президента чи Кабінету Міністрів України;

контролює розподіл коштів міського бюджету та інших бюджетів для виконання загальних проектів та для спільного фінансування комунальних підприємств, установ і організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

має право порушувати перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади мотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників державних підприємств, розташованих на території міста.

Координує діяльність: першого заступника міського голови, заступників міського голови, секретаря Краматорської міської ради, керуючого справами, юридичного відділу, патронатної служби.

Здійснює взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з установами, підприємствами та організаціями: міською прокуратурою; міським судом; головним управлінням Служби Безпеки України в Донецькій та Луганській областях; Краматорським районним управлінням поліції; Краматорським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки; міськими державними нотаріальними конторами; управлінням Державної Казначейської Служби України у м. Краматорську Донецької області, територіальним органом головного управління ДПС у Донецькій області, Краматорським міським центром зайнятості населення.

Бере участь в роботі комісій, рад та робочих груп за напрямками діяльності

Забезпечує взаємодію з Донецькою обласною державною адміністрацією.


2021

Міський голова Краматорська розповів про результати роботи за рік


Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради:

2020 рік (рішення міської ради №5/VIII-186)


Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання місцевого самоврядування:

2020З 02.04.2021 ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

 

Графік проведення інформаційних
зустрічей з мешканцями Краматорської
територіальної громади у I півріччі
2022 року

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 04.01.2022 № 2р

Місце проведення прийому Адреса Дата  прийому
Комітет мікрорайону № 2 м. Краматорськ,
пров. Науковий, 10
20.01.2022
Комітет мікрорайону № 3 м. Краматорськ,
вул. Ярослава Мудрого, 48
17.02.2022
Комітет мікрорайону № 4 м. Краматорськ, Краматорська українська гімназія, вул.Архангельська, буд. 11 17.03.2022
Комітет мікрорайону № 6  с. Василівка, клуб «Надія», вул. Молодіжна, буд. 1 21.04.2022
Комітет мікрорайону № 5 смт. Іванівка, бібліотека вул. Курортна, буд. 22 19.05.2022
Комітет мікрорайону № 6 м. Краматорськ, спортклуб
«Красногорка»
вул. Анатолія
Солов’яненка, буд. 6а
16.06.2022
Прийом громадян здійснюється за попереднім записом (напередодні) 
відділом по роботі зі зверненнями громадян та доступу
до публічної інформації  за телефоном  (06264) 5-94-91

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2
тел. +380 (626) 48-55-02
факс +380 (626) 48-55-01
Соціальні мережи:  Facebook

Графік прийому:

З 02.04.2021 ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Громадська приймальня, каб. 101а:

Дні прийому-  III четвер          з  14-00 до 16-00  (за попереднім записом)

Заміна на випадок відсутності – Сташкевич І.І., Савченко Т.М., Славинська І.О.