Пояснювальна записка

до бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік  

 

I. Соціально-економічний стан м. Краматорська в 2021 році 

і прогноз розвитку на 2022 рік

         Основними промисловими бюджетоутворюючими підприємствами міста за січень-вересень 2021 року реалізовано промислової продукції на  7 917,6 млн.грн, що в діючих цінах на 4,2 % менше, ніж за аналогічний період  2020 року та становить 53,8 % від запланованого на рік.

За січень – вересень 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, в 1,7 рази збільшилось виробництво гідротехнічного та енергетичного обладнання,  на 33,3 %  – виробництво машин шахтно- підйомних, на 29,2 % – млинів та дробарок, на 14,8 %  – виробництво теплоенергії, на 5,6 % – виробництво  запасних частин до устаткування.

В 3,5 рази зменшилось виробництво комбайнів прохідницьких,  на 50,0 % – виробництво кранів, на 25,3 % – сталі, на 16,8 % – виробництво електроенергії, на 7,1 % – виробництво прокатного та металургійного обладнання, на 7,0 % – валків прокатних.

Обсяг валової продукції сільськогосподарських підприємств за 9 місяців 2021 року склав  199,6 млн.грн (199 564,0 тис.грн), що на  49,4 % більше  аналогічного показника 2020 року. З загального обсягу валової продукції  90,8  % припадає на продукцію рослинництва.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля за 9 місяців 2021 року становить 3 767,8 млн.грн, що на 24,8 % більше, ніж за січень – вересень 2020 року.

Станом на 01.10.2021 заборгованість з виплати заробітної плати по місту відсутня.

Протягом 9 місяців 2021 року  на обліку  в Краматорському міському центрі зайнятості перебували 5 260 осіб, які мали статус безробітного. Станом  на 01.10.2021   на  обліку  перебувало

1 294   безробітних  осіб  ( на 30 % менше ніж на 01.01.2021 ). Із загальної кількості безробітних

62,0  % – жінки,  27,9  % – молодь віком до 35 років.

У січні – вересні 2021 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 2 196 безробітних осіб,  серед працевлаштованих  60,4  % – жінки, 27,0  % – молодь у віці  до 35 років.

У 2022 році покращення  фінансового стану підприємств буде можливим за рахунок розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих технологій, освоєння випуску нової конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її  матеріало- та енергоємності, вихід на нові ринки збуту.

Кількісними та якісними критеріями ефективного розвитку міста на 2022 рік є:

– забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізованої промислової продукції у діючих цінах на 3,8 %, валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах 2016 року – на 3,5 %, обороту роздрібної торгівлі – на 15,0 %, недопущення  виникнення   заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, забезпечення розвитку міста шляхом створення умов для ефективного використання його ресурсного та виробничого потенціалу, підвищення зайнятості населення, розвитку інфраструктури, підвищення якості та доступності публічних послуг.

Бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік сформовано згідно  змін до Бюджетного та Податкового кодексів України,  проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Крім того, параметри формування бюджету міської територіальної громади визначалися показниками економічного і соціального розвитку міста та селищ, які входять до складу громади, на 2021 рік з використанням даних статистичної і фінансової звітності, оцінки виконання бюджету міської територіальної громади за попередні роки, розрахунків управлінь міської ради, податкової служби міста.

   II. Оцінка надходжень доходів бюджету міської територіальної громади на 2022

Об’єм доходної частини бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік прогнозується у сумі 2 028 889,4 тис. грн. і складається із загального, спеціального фондів та міжбюджетних трансфертів.

 

1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 Доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади (з урахуванням трансфертів) прогнозуються у сумі 1 984 298,8 тис. грн., які сформовані з:

1. надходжень загальнодержавних податків і зборів та власних доходів згідно ст.64 Бюджетного Кодексу України – 1 630 345,7 тис. грн.,

2.освітньої субвенції з державного бюджету – 340 620,6 тис.грн.,

3.дотації з обласного бюджету на утримання притулку для дітей – 7 942,3 тис.грн.;

4.субвенцій з обласного бюджету –5 390,3 тис.грн., в т.ч.:

– на інклюзивно – ресурсні центри за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 2 070,3 тис.грн.;

– на надання державної підпримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1277,8 тис.грн.;

-за рахунок власних коштів обласного бюджету –  2042,2 тис.грн.,

у т.ч.:

             – на оплату комунальних послуг інвалідам по зору – 222,8 тис. грн.,

– на виконання окремих державних програм соціального захисту населення – 219,1 тис. грн.,

– на надання  допомоги дітям – сирітам  та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, що навчаються в закладах освіти – 775,8 тис.грн.;

– на надання  допомоги особам з інвалідністю з числа учасників АТО – 312,0 тис.грн.

– на надання  допомоги постраждалим в наслідок ЧАЄС -340,5 тис.грн

5.субвенції на надання освітніх послуг за рахунок власних коштів з бюджету Андріївської сільської ТГ – 171,9 тис.грн.;

                                                               Код 11010000

«Податок та збір на  доходи фізичних осіб»

         Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік здійснений на підставі та з урахуванням фондів оплати праці та податку на доходи бюджетоутворюючих підприємств, очікуваних надходжень податку  у 2021 році та  підвищення мінімальної заробітної плати до 6 500  грн. з 1 січня 2022 року та до 6 700 грн. з 1 жовтня 2022 року і становитиме  1 223 469,1 тис. грн.

Код 11020000

«Податок на прибуток підприємств»

Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності на 2022 рік заплановані  у сумі 2 713,2 тис. грн.

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік, здійснено на підставі даних декларацій з податку на прибуток підприємств, динаміки надходжень за попередні роки, фінансового результату підприємств до оподаткування .

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2022 рік враховано:

– ставка податку у розмірі 18 %;

– вплив динаміки сум надміру сплаченого податку.

 Код 14040000

«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання

 роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

Надходження коштів від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюну) на 2022 рік заплановані у сумі 62 308,0 тис. грн. з урахуванням очікуваних надходжень за 2021 рік. В планових цифрах на 2022 рік передбачено підвищення вартості підакцизних товарів за рахунок інфляційних процесів.

Код 18000000

«Місцеві податки і збори»

Прогнозні надходження місцевих податків на 2022 рік розраховані з урахуванням норм Податкового кодексу України та заплановані в сумі 287 091,3 тис. грн.

До місцевих податків належать податок на майно, єдиний податок, туристичний збір.

Надходження по податку на майно прогнозуються у сумі 149 261,2 тис. грн. та складаються з:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 28 111,2 тис.грн;
  • земельного податку та орендної плати за землю – 121 000 тис. грн.;
  • транспортного податку – 150,0 тис. грн.

При розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по юридичним та фізичним особам надходження збільшені за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати (з  6000 грн. на 01.01.2021  до 6500 грн. на 01.01.2022) та підвищення ставки податку на нерухоме нежитлове майно згідно рішення міської ради  від 08.07.2021 № 11/VІІІ-642 .

При розрахунку плати за землю враховані активізація роботи про проведенню інвентаризації земельних ділянок, перегляд діючих договорів по оренді землі, погашення землекористувачами податкового боргу минулих років.

Транспортний податок розрахований згідно даних податкової інспекції та норм Податкового кодексу України. Об’єктом оподаткування зазначеним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року                   (2,4 млн. грн.).

Єдиний податок прогнозується у сумі  137 254,1 тис. грн. і розрахований  з урахуванням зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (01.01.2021 – 2 270 грн., на 01.01.2022 – 2 281 грн.) та мінімальної заробітної плати на 8,3% (01.01.2021 – 6 000 грн., на 01.01.2022- 6 500 грн.) для платників І та II груп відповідно (у зв’язку з тим, що ставки збору встановлюються від їх розмірів) та збільшення надходжень від платників ІІІ та ІV груп за рахунок інфляційних процесів на  рівні 106,2%.

Туристичний збір прогнозується у сумі 576 тис. грн.

Код 22080400

  «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»

 Надходження коштів від оренди комунального майна до загального фонду бюджету  міської ТГ на 2022 рік прогнозуються у сумі 2100 тис. грн.

Показники розраховані відповідно до даних відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю  та з урахуванням очікуваних надходжень за 2021 рік .

У 2022 році передбачається оренда комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Код 24060300

«Інші надходження»

         До складу інших надходжень належить плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами. Прогноз надходжень цієї плати на 2022 рік становить 338,4 тис.грн.

2.СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи спеціального фонду бюджету міської ТГ на 2022 рік обчислені у сумі 44 590,6 тис. грн., у тому числі:

–  доходи бюджету розвитку –  1 968,7 тис. грн.

–  інші доходи спеціального фонду – 42 621,9 тис. грн.

Доходи спеціального фонду бюджету міської ТГ формуються відповідно до ст.69-1 Бюджетного Кодексу України:

1.надходження до бюджету розвитку складають 1968,7 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

  1. інші надходження до спеціального фонду складають тис. грн., в тому числі :

– власні  кошти бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міської ТГ, заплановані у сумі 40 469,9 тис. грн.,

– 50 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності  –  10,0 тис. грн.

– 25% екологічного податку – 2 142,0 тис.грн.

 

ІІІ. Видатки бюджету Краматорської міської територіальної громади

1. Загальний фонд

 Загальний обсяг видаткової частини міського бюджету на 2022рік визначено у сумі 2 007 071,3 тис.грн. в межах надходжень доходів бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті закону про Державний бюджет України на 2022 рік, в тому числі видатки загального фонду заплановані у сумі 1 690 795,3 тис.грн., видатки спеціального фонду у сумі 316 276,0 тис.грн., з урахуванням передачі із загального до спеціального фонду 293 503,6 тис.грн.

До обсягу видатків загального фонду бюджету входять видатки на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів та інклюзивно-ресурсного центру  за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету у сумі 342 690,9тис.грн.; з обласного бюджету: на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 277,8тис.грн, на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору першої та другої групи – 222,8тис.грн., на щомісячну допомогу здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні – 775,8тис.грн., на виконання окремих державних програм соціального захисту населення – 219,1тис.грн., на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 340,5тис.грн., на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 312,0тис. грн.; субвенції з Андріївської ТГ на виконання переданих повноважень з надання освітніх послуг у сумі 171,9тис.грн., та дотації з обласного бюджету на утримання центру соціально – психологічної реабілітації дітей у сумі 7 942,3тис.грн., а також  видатки за рахунок власних податкових та неподаткових надходжень.

Розрахунок видатків на утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері на 2022 рік проведено, виходячи з потреби у першочергових видатках і застосований єдиний підхід при плануванні витрат, а саме:

– враховано встановлення з 1 січня мінімальної заробітної плати у розмірі 6500,0 грн. і з 1 жовтня 6700,0 грн. на місяць та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2893 грн. та 2982 грн. відповідно.

– при плануванні заробітної плати, крім основної заробітної плати,  враховано виплати та надбавки обов’язкового характеру, а також стимулюючі виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам згідно ст.57 ЗУ «Про освіту», 20% надбавка за престижність праці педагогів, 50% надбавка бібліотечним працівникам за особливі умови праці,  доплати спеціалістам, що отримують заробітну плату на рівні мінімальної, а також доплату за складність та напруженість працівникам  централізованих бухгалтерій);

– обсяг видатків на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв забезпечено на 100% і розраховано виходячи з очікуваного фактичного споживання їх у 2021 році та тарифів які склалися на 1 грудня 2021року;

– видатки на харчування учнів 1-4класів здійснюються при дольовій участі батьків 50% (збільшено на 20%), 50% -це бюджетні кошти., у дитячих садках частка батьківської плати за харчування дорівнює минулорічній та складає 50% від вартості харчування дитини ;

– інші видатки заплановано з урахуванням індексу споживчих цін 106,2%

Обсяг захищених видатків складає 1 219 848,6 тис.грн., що забезпечує 100% потреби в них і на 144 185,8 тис.грн. перевищує уточнені планові призначення 2021 р. (1 075 662,8 тис.грн.). Питома вага їх у загальному обсязі видатків складає 72,1%, в тому числі:

– заробітна плата з нарахуваннями визначена у сумі 987 594,9 тис.грн., що на 87 931,5 тис.грн. більше ніж у 2021р.;

– видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заплановані у сумі 138 405,9.грн.,

що на  50 551,6 тис.грн. більше видатків минулого року;

– видатки на продукти харчування та медикаменти заплановані у сумі 64 424,8 тис.грн., що перевищує обсяг 2021 року на 21 173,5 тис.грн.

– видатки на соціальне забезпечення  та інші захищені визначені у сумі 29 503,9 тис. грн.

Найбільшу питому вагу видаткової частини бюджету міської територіальної громади складають витрати на утримання установ соціально-культурної сфери, з яких на освіту направлено 855 489,5тис.грн., що більше по відношенню до уточнених показників 2021 року на 8,7%., на охорону здоров’я відповідно до вимог ст. 89 Бюджетного кодексу України заплановано лише видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на реалізацію місцевих програм підтримки закладів, що надають медичну допомогу населенню – 57 460,5тис.грн., що менше уточненого планового показника 2021 року на 16,6%., на культуру та фізичну культуру і спорт передбачено 212 481,0 тис.грн, на соціальний захист населення – 33 578,1тис.грн.

Слід зазначити, що у бюджеті  крім утримання бюджетних установ значний обсяг видатків передбачено на виконання міських галузевих програм, в першу чергу соціального спрямування.

Так, по галузі «Освіта» з метою підвищення інтелектуального потенціалу міста та заохочення учнів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено разова премія обдарованим учням в обсязі 250 тис.грн., на організацію міських літніх таборів для соціально незахищених дітей і профільно-тематичних шкільних літніх таборів для обдарованих дітей  передбачено 951,4 тис.грн., передбачено заходи національно-патріотичного виховання у сумі 114,7 тис.грн., на підвезення школярів до загальноосвітніх шкіл віддаленістю більше 3 км передбачено 2 179,1 тис.грн.

З охорони здоров’я в бюджеті враховано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату праці працівників, які долучаються до роботи у військово-лікарської комісії міського ТЦК, відшкодування оплати праці працівників, які проходять військову службу, та на реалізацію місцевих програми у сфері охорони здоров’я. За даним напрямком виділено 57 460,5 тис.грн., в тому числі на забезпечення безкоштовними медикаментами, лікуванням та протезуванням зубів, слуховими апаратами пільгової категорії громадян та окулярами дітей з інвалідністю у сумі 11 705,0 тис. грн., безкоштовним харчуванням дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію у сумі 1700,2 тис. грн., соціальними пакетами (продуктові набори) для хворих на туберкульоз, туберкуліном та витратними матеріалами для проведення туберкулінодіагностики дітей – 834,45 тис. грн., виробами технічного реабілітації (памперси) у сумі 1149,6 тис.грн.. З метою раннього виявлення і попередження онкозахворювань передбачені витрати в сумі 324,9 тис.грн. на закупівлю рентгенівської плівки. На виконання заходів з профілактики та лікування хворих на СНІД/ВІЛ-інфекцію передбачено 614,5 тис.грн. для закупівлі медикаментів, молочних сумішей, оплату обстежень; для надання допомоги хворим на цукровий діабет у стаціонарних умовах – у сумі 1086,4 тис. грн. на закупівлю медичні препаратів та інструментарію (ланцети, голки), медикаментів для лікування серцево-судинних захворювань – 540,00 тис.грн.. 

Крім того, на заходи соціального захисту населення передбачено: на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 3 207,9 тис.грн., надання матеріальної допомоги сім’ям з онкологічними хворими дітьми  у сумі 558,0 тис.грн., одноразова матеріальна  допомога мешканцям територіальної громади та внутрішньо переміщеним особам – учасникам бойових дій, які зареєстровані у  м. Краматорськ – 80,0 тис.грн., виплата щомісячної муніципальної стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів і студентам вищіх навчальних закладів І-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа – 148,5 тис. грн., щомісячна муніципальна стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років – 156,0 тис. грн., одноразова допомога на поховання деяких категорій осіб – 754,7 тис. грн., матеріальна допомога мешканцям міста – 509,9 тис. грн., матеріальна допомога ветеранам другої світової війни у сумі 68,3ти.грн.., матеріальна допомога онкохворим громадянвм з числа ліквідаторів аварії на ЧАЄС у сумі 78,0, відшкодування витрат за надані послуги зв’язку особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору у сумі 72,4тис.грн.., матеріальна допомога особам у віці від 18 до 25 років які хворіють на злоякісні утворення у сумі 180тис.грн., відшкодування коштів по наданню санаторно-курортного оздоровлення пільгової категорії громадян – 87,7 тис.грн., відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 тис.грн., відшкодування коштів по наданих пільгах з послуг зв’язку -188,8 тис.грн.

На підтримку сім’ї та молоді в бюджеті на 2022 рік передбачено 312,9 тис.грн на проведення міських заходів і свят.

У сфері культури та мистецтва року планується надання разової премії Краматорської міської ради «Обдарованість»  за вагомі досягнення та значні успіхи дітям та молоді міста Краматорськ віком від 7 до 18 років та щорічна разова премія Краматорського міського голови за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва міста Краматорська на загальну суму 300 тис.грн.

По галузі «Фізична культура» заплановані витрати на виплату стипендій провідним спортсменам міста у сумі 1 039,4 тис.грн. Для стимулювання обдарованих дітей та їх наставників за вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху в місті передбачена премія міського голови у сумі 390,0 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, участь спортсменів в чемпіонатах області та України передбачено 294,1 тис.грн.

Також кошти загального фонду міського бюджету будуть спрямовані на житлово-комунальне господарство, а саме:

– на виконання робіт по покращенню стану дорожньо-мостового господарства міста, підвищення його експлуатаційних характеристик, оплата електроенергії зовнішнього освітлення та забезпечення  якісної роботи мереж зовнішнього освітлення, утримання, ремонт та догляд за зеленими насадженнями, регулювання чисельності безпритульних тварин та прибирання стихійних звалищ, утримання міських кладовищ та транспортування померлих на судмедекспертизу, безпеки руху на дорогах міста  149325,2 тис.грн.;

– на поточний ремонт та утримання житлового фонду і прибудинкових територій 16901,5 тис.грн.;

– на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово- комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) по теплопостачанню населення – 73341,8 тис.грн.;

– надання фінансової підтримки комунальним підприємствам  КВП « Краматорський водоканал» на оплату за споживання води -37620,0тис.грн.; КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» на покриття збитків по перевезенню пасажирів, на виплату винагороди за користування предметом лізингу і сплаті страхового платежу за договором страхування предмету лізингу (придбання тролейбусів з опцією автономного ходу)- 11498,7 тис.грн.

На компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян авто-, залізничним та електротранспортом виділено 60092,6 тис.грн.

Крім того, передбачено на виконання Програми «Громадський бюджет міста Краматорськ» 3400,0тис.грн., Програми відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження 3000,0тис.грн.

Резервний фонд створений у обсязі 500,0 тис.грн.

Обслуговування місцевого боргу у 2022 році заплановано в об’ємі 10 080,0тис.грн.

2.Спеціальний фонд

В рамках проекту Програми соціально-економічного розвитку міської територіальної громадина 2022 рік, інших місцевих та регіональних програм, кошти бюджету розвитку направлені на:

– співфінансування інвестиційних програм і проєктів, що можуть бути реалізовані за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 23 587,8 тис.грн.;

– співфінансування на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у сумі 23 300,0 тис.грн.

– капітальний ремонт об’єктів благоустрою у сумі 24 091,4 тис.грн.;

– придбання будівель у комунальну власність у сумі 33 000,0 тис.грн.;

– придбання тролейбусів з опцією автономного ходу у лізінг у сумі 7 531,1 тис.грн.

– будівництво та реконструкція закладів соціально-культурної сфери та об’єктів благоустрою у сумі  81 885,1 тис.грн.;

– придбання медичного обладнання, комп’ютерної та оргтехніки у сумі 11 225,8 тис.грн.;

– капітальні ремонти в закладах соціально-культутрної сфери та інші заходи, передбачені на реалізацію Програми соціально-економічного розвитку міста.

Надходження коштів до фонду охорони навколишнього природного середовища заплановано у сумі 2 152,0тис.грн., та направляються на виконання Програми природоохоронних заходів на 2022 рік (проект) за напрямками видатків: придбання контейнерів, виконання заходів з озеленення міста та функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.

Власні надходження бюджетних установ становлять  40 469,9тис.грн. та складаються з плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, та направляються на утримання цих закладів відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України.

ІІІ. Міжбюджетні трансферти (ТПКВКМБ 9000)

 Міжбюджетні трансферти з бюджету Краматорської міської територіальної громади визначені у сумі 9 392,4тис.грн., з яких реверсна дотація державному бюджету  складає 6 392,4тис.грн., субвенція обласному бюджету у сумі 3000,0тис.грн., а саме: співфінансування програми ОДА «КУРКУЛЬ» для підтримки малого підприємництва.