Бюджет міста на 2019 рік

Оновлено: 20 Серпня 2021, 15:01

Рішення міської ради № 48/VII-638 вiд 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік».

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 8 – xls


Пояснювальна записка

до міського бюджету м. Краматорська на 2019 рік

 

I. Соціально-економічний стан м. Краматорська в 2018 році і прогноз розвитку на 2019 рік

За січень – липень 2018 року обсяг реалізації промислової продукції в місті склав 15,2 млрд. грн. ( 15243,3 млн. грн.), що в діючих цінах на 28,3 % більше відповідного періоду 2017 року. Питома вага промисловості міста в загальному обсязі реалізованої промислової продукції по області склала 8,5 %.

За січень-вересень 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року в 44,0 рази збільшилось виробництво гірничотранспортного устаткування, в 1,6 рази – виробництво комбайнів прохідницьких, на 44,8 % – виробництво електроенергії, на 21,1 % – виробництво млинів та дробарок, на 20,0 % – сталі, на 17,2 % – виробництво теплоенергії, на 0,7 % – валків прокатних.

Зменшилось в 6,0 разів виробництво верстатів, в 2,3 рази – прокатного та металургійного обладнання, на 40 % – виробництво кранів, на 16,8 % – запасних частин до устаткування, на 12,5 % – виробництво гідротехнічного та енергетичного обладнання.

На рівні аналогічного періоду 2017 року залишилось виробництво шахтно- підйомних машин.

Обсяг валової продукції сільськогосподарських підприємств за 9 місяців 2018 року склав 28,6млн грн.(28631,4 тис. грн.), що на 33,0 % менше аналогічного показника 2017 року. З загального обсягу валової продукції 100% припадає на продукцію рослинництва.

Будівельними підприємствами, що працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, які виконували будівельні роботи господарським способом, за січень – вересень 2018 року виконано будівельних робіт на 345,6 млн. грн., що становить 10,7 % загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Підприємствами роздрібної торгівлі і ресторанного господарства очікуваний розмір реалізованих товарів за 9 місяців 2018 року становить 2437,1 млн. грн., що на 8,4 % більше, ніж за січень – вересень 2017 року.

Обсяг реалізованих послуг за січень – червень поточного року склав 1439,4 млн. грн.(у т.ч. населенню – 111,4 млн. грн.), що в діючих цінах на 42,2 % більше аналогічного показника 2017 року.

Станом на 01.01.2018 за попередніми даними Головного управління статистики у Донецькій області кількість малих підприємств складає 1027 одиниць та 5160 – кількість підприємців фізичних осіб.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у ІІ кварталі 2018 року склала – 8372 грн., середньооблікова кількість штатних працівників – 49399 осіб.

Протягом 9 місяців 2018 року на обліку в Краматорському міському центрі зайнятості перебувало 3642 особи, які мали статус безробітного. Станом на 01.10.2018 на обліку перебувало 1024 безробітні особи, що на 8,7 % менше, ніж на 01.01.2018. Із загальної кількості безробітних 59,4 % – жінки, 35 % – молодь віком до 35 років.

У січні – вересні 2018 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 1327 безробітних осіб, серед працевлаштованих 58 % – жінки, 34,2 % – молодь у віці до 35 років.

Станом на 01.11.2018 заборгованість із виплати заробітної плати по місту відсутня.

У 2019 році покращення фінансового стану підприємств буде можливим за рахунок розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих технологій, освоєння випуску нової конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її матеріало- та енергоємності, вихід на нові ринки збуту.

Кількісними та якісними критеріями ефективного розвитку міста на 2019 рік є:

– забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізованої промислової продукції у діючих цінах на 10 %, валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах 2010 року – на 29,5 %, середньомісячної заробітної плати – на 15,5 % (складе 9750 грн.), недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, створення комфортного середовища для проживання населення, підвищення престижу підприємницької діяльності.

Міський бюджет на 2019 рік сформовано згідно змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Крім того, параметри формування міського бюджету визначалися показниками економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік з використанням даних статистичної і фінансової звітності, оцінки виконання міського бюджету за попередні роки, розрахунків управлінь міської ради, податкової інспекції міста.

 

II. Оцінка надходжень доходів міського бюджету на 2019 рік

Об’єм доходної частини міського бюджету на 2019 рік прогнозується у сумі 1 970 387,4 тис. грн. і складається із загального, спеціального фондів та міжбюджетних трансфертів.

 

1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи загального фонду міського бюджету ( з урахуванням трансфертів) прогнозуються у сумі 1 943 515,5 тис. грн., які сформовані з:

1. надходжень загальнодержавних податків і зборів та власних доходів згідно ст.64 Бюджетного Кодексу України – 1 020 146,1 тис. грн.,

 

2. субвенцій з державного бюджету – 335 088,1 тис.грн., у т.ч.:

– освітня субвенція – 195 613,9 тис. грн.;

– медична субвенція – 139 474,2 тис. грн.;

 

3. дотації з обласного бюджету на утримання притулку для дітей – 5382,6 тис.грн.;

 

4. субвенцій з обласного бюджету – 579 474,0 тис.грн., в т.ч.:

– за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 5211,0 тис.грн.;

– за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 3818,9 тис.грн.;

– за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету на інклюзивно – ресурсні центри – 1 161,4 тис.грн.;

– за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 567 708,7 тис.грн., у т.ч.:

– на здійснення програм соціального захисту населення – 566 360,5 тис.грн.;

– на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 290,1 тис.грн.;

– на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1 058 ,1 тис.грн.;

– за рахунок власних коштів обласного бюджету – 1573,8 тис.грн. у т.ч.:

– на оплату комунальних послуг інвалідам по зору – 145,3 тис. грн.,

– на виконання окремих державних програм соціального захисту населення – 296,6 тис. грн.,

– на надання допомоги дітям – сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, що навчаються в закладах освіти – 1 131,9 тис.грн.;

 

5. субвенцій з бюджетів інших міст на надання медичних послуг – 3424,7 тис.грн., в т.ч.:

– за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 1707,7 тис.грн.:

в т.ч.:

з бюджету Андріївської ОТГ – 1654,7 тис. грн.

з бюджету Бахмутського району – 53,0 тис.грн.;

– за рахунок власних коштів бюджетів інших міст – 1 717,0 тис. грн.:

в т. ч. :

з бюджету Лиманської ОТГ – 520,0 тис. грн.

з бюджету м. Дружківки – 500,0 тис. грн.,

з бюджету м.Словянська– 300,0 тис.грн.,

з бюджету Миколаївської ОТГ – 100,0 тис. грн.,

з бюджету м.Бахмута – 170,0 тис.грн.,

з бюджету Бахмутського району – 27,0 тис.грн.,

з бюджету м.Торецьк – 100,0 тис.грн.

Код 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб»

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік здійснений на підставі та з урахуванням фондів оплати праці та податку на доходи бюджетоутворюючих підприємств, очікуваних надходжень податку у 2018 році та підвищення мінімальної заробітної плати до 4173 грн. і становитиме 718 622,9 тис. грн.

Код 11020000«Податок на прибуток підприємств»

Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності на 2019 рік заплановані у сумі 1781,2 тис. грн.

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до міського бюджету на 2019 рік, здійснено на підставі даних декларацій з податку на прибуток підприємств, динаміки надходжень за попередні роки, фінансового результату підприємств до оподаткування .

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2019 рік враховано:

– ставка податку у розмірі 18 %;

– вплив динаміки сум надміру сплаченого податку.

Код 14040000«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

Надходження коштів від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюну) на 2019 рік заплановані у сумі 65 815,2 тис. грн. з урахуванням очікуваних надходжень за 2018 рік. В планових цифрах на 2019 рік передбачено підвищення вартості підакцизних товарів за рахунок інфляційних процесів.

Код 18000000«Місцеві податки і збори»

Прогнозні надходження до міського бюджету місцевих податків на 2019 рік розраховані з урахуванням норм Податкового кодексу України та заплановані в сумі 191 767,2 тис. грн.

До місцевих податків належать податок на майно, єдиний податок, туристичний збір.

Надходження по податку на майно прогнозуються у сумі 107 989,3 тис. грн. та складаються з:

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 5 956,7 тис.грн;

– земельного податку та орендної плати за землю – 101 907,6 тис. грн.;

– транспортного податку – 125 тис. грн.

При розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по юридичним та фізичним особам надходження збільшені за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. на 01.01.2018 до 4173 грн. на 01.01.2019).

При розрахунку плати за землю враховані активізація роботи про проведенню інвентаризації земельних ділянок, перегляд діючих договорів по оренді землі, погашення землекористувачами податкового боргу минулих років.

Транспортний податок розрахований згідно даних податкової інспекції та норм Податкового кодексу України. Об’єктом оподаткування зазначеним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року (1 564 875 грн.).

Єдиний податок прогнозується у сумі 83689,3 тис. грн. і розрахований з урахуванням зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9% (01.01.2018 – 1762 грн., на 01.01.2019 – 1921 грн.) та мінімальної заробітної плати на 12,1% (01.01.2018 – 3723 грн., на 01.01.2019 – 4173 грн.) для платників І та II груп відповідно (у зв’язку з тим, що ставки збору встановлюються від їх розмірів) та збільшення надходжень від платників ІІІ та ІV груп за рахунок інфляційних процесів на рівні 107,4%.

Туристичний збір прогнозується у сумі 88,6 тис. грн.

Код 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»

Надходження коштів від оренди комунального майна до загального фонду міського бюджету на 2019 рік прогнозуються у сумі 2 133,5 тис. грн.

Показники розраховані відповідно до даних відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю та з урахуванням очікуваних надходжень за 2018 рік.

У 2019 році передбачається оренда комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Код 24060300«Інші надходження»

До складу інших надходжень належить плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами. Прогноз надходжень цієї плати на 2019 рік становить 937,6 тис.грн.

 

2. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік обчислені у сумі 26871,9 тис. грн., у тому числі:

– доходи бюджету розвитку – 605,6 тис. грн.

– інші доходи спеціального фонду – 26 266,3 тис. грн.,

Доходи спеціального фонду міського бюджету формуються відповідно до ст.69-1 Бюджетного Кодексу України:

1.надходження до бюджету розвитку міського бюджету складають 605,6 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

2. інші надходження до спеціального фонду міського бюджету складають 26 266,3 тис. грн., в тому числі :

– власні кошти бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів заплановані у сумі 23 144,6 тис. грн.,

– 50 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності – 10,0 тис. грн.

– 25% екологічного податку – 3 111,7 тис.грн.

 

ІІІ.ВИДАТКИ

Загальний обсяг видаткової частини міського бюджету на 2019рік, визначено у сумі 1 970 387,4тис.грн. в межах надходжень до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів затверджених Верховною Радою України при прийнятті закону про Державний бюджет України на 2019рік в тому числі видатки загального фонду затверджені у сумі 1760323,9тис.грн., видатки спеціального фонду у сумі 210063,5тис.грн. з яких 183797,2тис.грн. складають видатки бюджету розвитку.

Розрахунок видатків на утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері на 2019 рік проведений виходячи з потреби у першочергових видатках і застосований єдиний підхід при розрахунку витрат, а саме, враховано:

– встановлення з 1 січня мінімальної заробітної плати у розмірі 4173 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 1921гривні;

– виплати та надбавки обов’язкового характеру, а також стимулюючі виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам згідно ст..57 ЗУ « Про освіту», 20% надбавка за престижність праці педагогів, 50% надбавка бібліотечним працівникам за особливі умови праці, цільова надбавка на стимулювання медичних працівників, цільова надбавка на заохочення працівникам Управління праці та соціального захисту, надбавка за складність та напруженість працівникам централізованих бухгалтерій);

– обсяг витрат на оплату енергоносіїв визначено виходячи з фактичного споживання їх у 2018році та діючих тарифів;

– інші видатки заплановано з урахуванням індексу споживчих цін 7,4%

Обсяг захищених видатків складає 1534,0млн.грн., що на 161,0млн. грн. перевищує уточнені планові призначення 2018р. (1373,0млн.грн.), і питома вага їх у загальному обсязі видатків складає 77,8% в тому числі:

– заробітна плата з нарахуваннями визначена у сумі 773,5млн..грн. що на 41млн.грн. більше ніж у 2018р.;

– видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заплановані у сумі 92,2млн.грн. що на 19,7млн.грн.більшефактичного споживання у 2018р. (коефіцієнт росту 1,27) ;

– видатки на продукти харчування та медикаменти заплановані у сумі 73,5млн.грн., що на 1,0млн.грн. більше ніж було витрачено у 2018р.

– видатки на соціальне забезпечення визначені у сумі 594,8млн. грн.

Потреба в коштах на захищені видатки забезпечена на 100%.

У видатках загального фонду міського бюджету враховані кошти на утримання бюджетних установ міста у кількості 132,0од., надання фінансової підтримки 1 дитячо-юнацькій спортивній школі підпорядкованій профспілковій організації ПАТ «ЕМСС» та КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» і фінансування Програм і заходів затверджених міською радою, перелік яких визначений ст.89 і 91 Бюджетного Кодексу України.

Найбільшу питому вагу видаткової частини бюджету – 73,7% ( 1452,3млн.грн.)складають витрати на галузеві програми і заходи та утримання установ соціально-культурної сфери з яких, витрати по галузі освіта становлять – 555,0млн. грн., по галузі охорона здоров’я – 265,9млн.грн., по галузі культура та фізична культура і спорт – 43,4млн.грн, на соціальний захист населення – 588,0млн.грн.

Крім того, кошти міського бюджету – 15,6% ( 308млн.грн.) передбачені на виконання робіт по покращенню стану дорожньо-мостового господарства міста, підвищенню його експлуатаційних характеристик, забезпечення якісної роботи мереж наружного освітлення, безпеки руху на дорогах міста ( 46млн.грн. ), на поточний ремонт та утримання житлового фонду і прибудинкових територій (8,9млн.грн. в тому числі підтримка ОСМД – 2млн.грн.), на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян міським транспортом ( 39,4млн.грн.), утримання органів місцевого самоврядування ( 115,6млн.грн.), а також на виконання Програми « Громадський бюджет міста Краматорськ» – 2,6млн грн. та Програми відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження – 2,0млн.грн. надання фінансової підтримки КП Краматорський водоканал – 24,0млн.грн. та КП ТТУ в рамках лізингового проекту на придбання 5 тролейбусів на автономному ходу – 6,6млн.грн.та інше.

На виконання Програми економічного та соціального розвитку міста в бюджеті 9,3% (183,8млн.грн.) заплановано на капітальні видатки. Напрямки витрат та об’єкти на які будуть витрачатися кошти бюджету розвитку затверджені у додатках №5 та 6 до рішення, це капітальні ремонти закладів СК сфери, житлових будівель, систем опалення та водовідведення, ліфтового господарства, асфальтового покриття, благоустрою прилеглих територій та придбання медичного обладнання.

Надходженя коштів до фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 3,2млн.грн., а це 0,16% бюджету, направляються на виконання Програми природоохоронних заходів за напрямками видатків придбання контейнерів та влаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів, виконання заходів з озеленення міста та організацію і здійснення робіт з екологічної освіти.

Власні надходження бюджетних установ у сумі 23144,6тис. грн., а саме плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, направляється на утримання цих закладів.

 

Загальний фонд

Освіта

На утримання закладів освіти в 2019 році міським бюджетом передбачено 555 014,8 тис.грн., з яких 79% складають видатки на оплату праці та нарахування на неї (438 665,5 тис.грн.), 11% видатки на оплату енергоносіїв (60 787,3 тис.грн.),6,5% видатки на харчування (35 831,8 тис.грн.).

У 2019 році збережено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів (15,9 млн.грн.), враховано збільшення вартості харчування в дитячих садках до 27 грн. проти 23 грн. в 2018 году, доля батьківської плати дорівнює минулорічній та складає 50% від вартості харчування дошкілят.

З метою підвищення інтелектуального потенціалу міста та заохочення учнів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено разова премія обдарованим учням в обсязі 220,0 тис.грн., триває практика фінансування міських літніх таборів для соціально незахищених дітей і профільно-тематичних шкільних літніх таборів для обдарованих дітей, сума витрат у 2019 році складатиме 357,0 тис.грн.

На підвезення школярів до загальноосвітніх шкіл віддаленістю більше 3 км передбачено 684,4 тис.грн та на компенсацію 100% вартості проїзду учнів до віддалених навчальних закладів в сумі 630,5 тис.грн.

Серед планових призначень на утримання установ освіти значну частину складають видатки на проведення протипожежних заходів, а саме 1275,0 тис.грн., проведення поточних ремонтів та придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів – 3898,7 тис.грн., придбання меблів та м’якого інвентарю – 5070,9 тис.грн., тощо.

Із загальної суми видатків на освіту 1694,5 тис.грн. становлять видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру, що перевищує суму наданої відповідної субвенції з обласного бюджету на 533,1 тис.грн.

Охорона здоров’я

Міським бюджетом на 2019 рік на утримання закладів охорони здоров’я передбачено 265 940,9 тис. грн., у тому числі :

– за рахунок медичної субвенції з державного бюджету у сумі 139 474,2 тис. грн.,

– за рахунок цільової субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 5 211,2 тис. грн.,

– за рахунок цільової субвенції для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб у сумі 3 818,9 тис. грн..,

– за рахунок цільової субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих видів захворювань у сумі 1 058,1 тис. грн..

– за рахунок субвенцій з бюджетів інших міст у сумі 3 424,7 тис. грн..

Утримання закладів первинного рівня медичної допомоги буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету згідно договорів з Національної службою замовника України. Для покращення надання медичної допомоги додатково заплановано 14 461,1 тис. грн.. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Центрів первинної медичної допомоги та надання медичних послуг, що не входять до обов’язкового державного пакету медичних гарантій, а саме оплату аналізів, утримання денних стаціонарів, фізіотерапевтичних та рентгенологічних служб, забезпечення надання медичної допомоги на дому, та інше.

У бюджеті на 2019 рік заплановано видатки на захищенні статті, а саме заробітну плату, комунальні послуги та енергоносії, продукти харчування, медикаменти, інші виплати населенню, виходячи з оптимальної потреби у першочергових видатках.

На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 184 647,1 тис. грн., що складає 69,4 % до загального об’єму видатків.

Видатки на медикаменти передбачені в сумі 30 904,4 тис. грн., в т.ч. на надання екстреної медичної допомоги та придбання наркотичних засобів у закладах вторинного рівня 25 863,1 тис. грн.. та на виконання місцевих програм медичної допомоги 4 085,8 тис. грн.. На виконання програми «Заходи спрямовані на соціальний захист населення міста у галузі охорона здоров’я» передбачені видатки на придбання засобів технічної реабілітації (памперси) у сумі 496,2 тис. грн., програми репродуктивного здоров’я (попередження малюкової смертності) – 385,0 тис .грн., на лікування серцево-судинних захворювань – 440,0 тис. грн.., надання допомоги хворим на синдром Паркінсона – 250,0 тис. грн., хворим на гемофілію – 116,9 тис. грн., на виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях – 269,0 тис .грн., програму імунопрофілактики (придбання вакцин) – 194,7 тис .грн., лікування хворих на СНІД – 584,5 тис. грн.. та інші.

На виконання програми «Заходи спрямовані на соціальний захист населення міста у галузі охорона здоров’я» передбачені видатки на безкоштовні медикаменти (пільгову рецептуру) у сумі 6 956,0 тис. грн.., на слухові апарати у сумі 180,9 тис. грн. і на пільгове зубопротезування у сумі 1 314,1 тис. грн..

Видатки на продукти харчування складають 6 141,0 тис. грн., в т.ч. на організацію харчування в стаціонарах у сумі 3 517,2 тис. грн., а також виконання міських програм:

– придбання безплатних молочних сумішей для дітей віком до двох років з малозабезпечених сімей згідно програми «Заходи спрямовані на соціальний захист населення міста у галузі охорона здоров’я» у сумі 216,5 тис. грн., а також лікувального харчування для 4 хворих дітей на фенілкетонурію у сумі 2 102,6 тис. грн.

– на виконання програм «Профілактики ВІЛінфекції, допомоги та лікування ВІЛінфікованих і хворих на СНІД на 2019-2020 рр.» на придбання замінювачів грудного молока у сумі 89,8 тис. грн.,

– на виконання «Програми протидії захворювання на туберкульоз у м.Краматорську на 2017-2019 роки» 214,8 тис. грн. на придбання 1017 продуктових наборів (соціальні пакети) для хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванні

Всього Краматорською міською радою в бюджеті на 2019 рік затверджено 12 програм та на їх виконання передбачено 15 323,8 тис. грн..

Програми та заходи в галузі сім’ї , дітей та молоді

У бюджеті на 2019 рік за рахунок загального фонду передбачені видатки по молодіжним програмам у сумі 3240,4 тис. грн

На утримання клубів підлітків передбачено 1679,7 тис. грн.(в порівнянні з бюджетом 2018 року видатки загального фонду зросли на 8,7 %, або 135,05 тис.грн )

На утримання центру соц. служб передбачено 1396,9 тис.грн.(в порівнянні з бюджетом 2018 року видатки загального фонду зросли на 2,7 %, або 38,9 тис.грн ).

На виконання програми “Молодь і сім’я.” на 2018-2020 роки у 2019 році передбачено 163,8 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 2724,4 тис. грн., що складає 84,1 % до загального об’єму видатків.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані у сумі 241,2 тис.грн.

Культура і мистецтво

У бюджеті на 2019 рік за рахунок загального фонду передбачені видатки по галузі у сумі 32705,6 тис.грн.(в порівнянні з бюджетом 2018 року видатки зросли на 12,8 %, або 3724,6 тис.грн ).

На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 22806,6 тис. грн., що складає 69,7 % до загального об’єму видатків.

Сума видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 3980,9 тис.грн.

На виконання міських заходів на 2019 рік затверджено 678,3 тис.грн. , в тому числі на проведення різноманітних святкових заходів – 248,3 тис.грн., що забезпечує придбання квіткової продукції, сувенірів, поліграфічної продукції, оплату транспортних послуг, рекламні послуги, організацію концертів і інше. З 2017 року планується разова премія Краматорської міської ради у сфері культури та мистецтва «Обдарованість» за вагомі досягнення та значні успіхи дітям та молоді міста Краматорськ віком від 7 до 18 років , а також разова премія міського голови за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва м. Краматорська для наставників, педагогів, керівників гуртків, на 2019 рік заплановано 250 тис.грн.

Сума коштів, виділених у 2019 році на надання фінансової підтримки КП”Об’єднання парків культури та відпочинку”, складає 4819,1 тис.грн.

Фізична культура і спорт

На утримання установ з фізичної культури та спорту та проведення навчально-тренувальної роботи на 2019 рік передбачені видатки в сумі 10744,6 тис. грн., що на 19,5 % перевищує заплановані видатки 2018 року та на 10,2 % уточнений план 2018 року.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 7982,7 тис. грн., або 74,3 % від загального обсягу видатків загального фонду.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані виходячи з фактичного споживання минулих років з урахуванням енергозберігаючих заходів та складають 905,0 тис. грн., або 8,4 % від загального обсягу видатків загального фонду.

В рамках програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017–2021рр. заплановані видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста у сумі 683,9 тис.грн. Для стимулювання обдарованих дітей та їх наставників за вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху в місті передбачена премія міського голови у сумі 100,3 тис.грн. На проведення навчально тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту, участь спортсменів в чемпіонатах області та України передбачено -590,3 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки по загальному фонду бюджету Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради, центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центру обліку бездомних осіб на 2019 рік затверджені у сумі 6769,200 тис. грн., що на 14,3% перевищує заплановані видатки 2018 року в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями 6325,727 грн., що складає 93,44% від загального обсягу видатків загального фонду та забезпечує потребу за даним напрямком видатків у повному обсязі.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані виходячи з фактичного споживання минулих років з урахуванням енергозберігаючих заходів та складають 286,432 тис. грн., або 4,23 % від загального обсягу видатків загального фонду.

Видатки по загальному фонду бюджету по ТПКВМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального забезпечення» на 2019 рік складають 3616,00 грн., у тому числі субвенція з обласного бюджету на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні.у сумі 1131,9 тис. грн.. Видатки заплановані згідно Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік.

ТПКВМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» видатки по загальному фонду на 2019 рік затверджені у сумі 1305,00 грн. Видатки заплановані згідно Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік.

Кошти передбачені на інші виплати населенню, а саме на виплату компенсації за надані соціальні послуги згідно постанови КМУ №558 з розрахунку на 586 осіб.

По ТПКВМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» видатки по загальному фонду на 2019 рік затверджені у сумі 344,800 грн. Видатки заплановані згідно Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік.

Міжбюджетні трансферти

Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету визначені у сумі 8885,1тис.грн. з яких реверсна дотація 1626,4тис.грн., обсяг якої в порівнянні з минулорічним менший майже на 50%, надана додаткова дотація селищним радам у сумі 4390,7тис.грн. та згідно укладеним угодам (ст. 93, 101 БКУ) затверджена субвенція обласному бюджету у сумі 3000,0тис.грн., а саме: 500,0тис.грн на оздоровлення дітей та учнівської молоді влітку 2019р. та 2500,0тис.грн на спів фінансування програми підтримки підприємництва ОДА « КУРКУЛЬ»

Видатки на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету на 2019 рік заплановані і сумі 566360,5 тис.грн.:

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі 327788 тис.грн.;

пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовід, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами( вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами у сумі 231919,9 тис.грн.;

пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 4344,4 тис.грн.;

на виплату державної соціальної дна дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям прийомним батькам за надання соціальних послугу дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за , оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя,підтримку малих групових будинків у сумі 2308,2 тис.грн.


Рішення виконкому міської ради № 16 вiд 16.01.2019 Про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 32 вiд 16.01.2019 Про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 35 вiд 16.01.2019 Про перерозподіл коштів спеціального фонду та визначення напрямків використання

Рішення виконкому міської ради № 137 вiд 20.02.2019 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Рішення міської ради № 49/VII-04 вiд 30.01.2019 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – 
xls
Додаток 7 – xls
Додаток 10 – xls

Рішення виконкому міської ради № 214 вiд 06.03.2019 Про перерозподіл планових призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти

Рішення виконкому міської ради № 215 вiд 06.03.2019 Про перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)

Рішення виконкому міської ради № 259 вiд 20.03.2019 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)»

Рішення міської ради № 52/VII-126 вiд 22.03.2019 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 8 – xls
Додаток 9 – xls

Рішення виконкому міської ради № 291 вiд 03.04.2019 Про перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)

Рішення виконкому міської ради № 296 вiд 03.04.2019 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2019 рік для реалізації проектів міської цільової програми «Громадський бюджет міста на 2016-2020 роки»

Рішення виконкому міської ради № 301 вiд 03.04.2019 Про перерозподіл коштів спеціального фонду міського бюджету

Розпорядження міського голови № 28p вiд 22.04.2019 Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Рішення виконкому міської ради № 335 вiд 17.04.2019 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 359 вiд 17.04.2019 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)»

Рішення міської ради № 53/VII-180 вiд 24.04.2019 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 407 вiд 15.05.2019 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 423 вiд 15.05.2019 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2019 рік по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 427 вiд 15.05.2019 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)»

Рішення міської ради № 54/VII-263 вiд 24.05.2019 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 495 вiд 05.06.2019 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2019 рік по управлінню з гуманітарних питань»

Розпорядження міського голови ради № 43p вiд 11.06.2019 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Рішення виконкому міської ради № 576 вiд 19.06.2019 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)»

Рішення міської ради № 55/VII-327 вiд 26.06.2019 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 8 – xls
Додаток 10 – xls

Рішення виконкому міської ради № 700 вiд 07.08.2019 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)»

Рішення виконкому міської ради № 707 вiд 07.08.2019 Про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 711 вiд 07.08.2019 Про перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) та визначення напрямків використання коштів

Рішення міської ради № 58/VII-431 вiд 28.09.2019 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 10 – xls

Розпорядження міського голови ради № 61p вiд 06.09.2019 Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.07.2019 № 52р «Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 65p вiд 19.09.2019 Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з інших рівнів бюджету

Рішення виконкому міської ради № 805 вiд 18.09.2019 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 806 вiд 18.09.2019 Про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 807 вiд 18.09.2019 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 817 вiд 18.09.2019 Про перерозподіл коштів загального та спеціального фондів міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 818 вiд 18.09.2019 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)»

Розпорядження міського голови ради № 69p вiд 25.09.2019 Про врахування у складі міського бюджету змін субвенцій з інших рівнів бюджету

Рішення виконкому міської ради № 861 вiд 02.10.2019 Про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету

Рішення міської ради № 59/VII-482 вiд 09.10.2019 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 9 – xls

Розпорядження міського голови ради № 73p вiд 24.10.2019 Про врахування у складі міського бюджету зміни субвенцій з інших рівнів бюджету

Розпорядження міського голови ради № 75p вiд 30.10.2019 Про зменшення у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюдж

Рішення виконкому міської ради № 957 вiд 06.11.2019 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)»

Рішення виконкому міської ради № 958 вiд 06.11.2019 Про перерозподіл коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету

Розпорядження міського голови ради № 83p вiд 14.11.2019 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Розпорядження міського голови ради № 86p вiд 21.11.2019 Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Рішення виконкому міської ради № 1012 вiд 20.11.2019 Про перерозподіл коштів спеціального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 1033 вiд 20.11.2019 Про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету

Рішення міської ради № 61/VII-559 вiд 27.11.2019 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 9 – xls
Додаток 10 – xls

Розпорядження міського голови ради № 90p вiд 03.12.2019 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету

Розпорядження міського голови ради № 92p вiд 10.12.2019 Про врахування змін у складі загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 1126 вiд 18.12.2019 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2019 рік по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 1138 вiд 18.12.2019 Про перерозподіл планових призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти, та визначення напрямків використання коштів бюджету розвитку

Рішення виконкому міської ради № 1149 вiд 18.12.2019 Про перерозподіл коштів субвенцій з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 1150 вiд 18.12.2019 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню праці та соціального захисту населення

Рішення виконкому міської ради № 1158 вiд 18.12.2019 Про перерозподіл коштів загального та спеціального фондів (бюджет розвитку) міського бюджету з уточненням напрямків використання

Розпорядження міського голови ради № 105p вiд 26.12.2019 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету

Розпорядження міського голови ради № 106p вiд 27.12.2019 Про зменшення у складі загального фонду міського бюджету субвенції з державного бюджету

Рішення міської ради № 65/VII-3 вiд 29.01.2020 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)


Рішення виконкому міської ради № 426 вiд 15.05.2019 Про виконання міського бюджету у І кварталі 2019 року

Рішення міської ради № 54/VII-262 вiд 24.05.2019 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у І кварталі 2019 року

Рішення виконкому міської ради № 699 вiд 07.08.2019 Про виконання міського бюджету у І півріччі 2019 року

Рішення міської ради № 58/VII-430 вiд 28.09.2019 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у І півріччі 2019 року

Рішення виконкому міської ради № 1031 вiд 20.11.2019 Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

Рішення міської ради № 61/VII-558 вiд 27.11.2019 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

Рішення міської ради № 66/VII-71 вiд 26.02.2020 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у 2019 році

 


Довідка

про виконання міського бюджету

за 2019 рік

Доходи міського бюджету за 2019 рік

За 2019 рік на казначейський рахунок міського бюджету надійшло 2 109 978,6 тис. грн. при уточненому річному плані 2 283 762,8 тис.грн, у тому числі:

– 1 143 454,5 тис.грн. або 54,2 % – власні та закріплені податки, збори та платежі загального фонду,

– 897 293,4 тис.грн. або 42,5 % – міжбюджетні трансферти,

– 69 230,7 тис.грн. або 3,3 % – надходження спеціального фонду.

В порівнянні з 2018 роком до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на 147 733,1 тис.грн. або на 13,9 % більше.

Доходна частина загального фонду міського бюджету на 28,8 % формується за рахунок 9 бюджетоутворюючих підприємств, питома вага яких в надходженнях до загального фонду міського бюджету складає: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» – 18,4 %, ПАТ «Енергомашспецсталь» – 3,1 % , ТОВ «Краматорський феросплавний завод» – 2,8 %, ТОВ «Тедіс –Україна» – 1,6 %, ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» – 0,8 %, ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» – 0,6 %, ТОВ «Краматорськтеплоенерго» – 0,7 %, ТОВ «Краматорський металопрокатний завод» – 0,4 %, ТОВ «Фурлендер» – 0,3 %.

Виконання доходної частини загального фонду бюджету

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 94,2 % до затвердженого плану з урахуванням змін ( річний план – 2 124 841,1 тис.грн., фактичні надходження – 2 000 937,4 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 100,5 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін ( план – 1 137 637,0 тис.грн. фактично на казначейський рахунок надійшло – 1 143 454,5 тис. грн.). Бюджет міста по загальному фонду перевиконано на 5 817,5 тис. грн.

У порівнянні з минулим роком за 2019 рік надійшло доходів загального фонду міського бюджету на 192 857,7 тис.грн. або на 20,3 % більше.

Доходна частина загального фонду міського бюджету ( без трансфертів) на 72,9 % формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб.

План цього податку за аналізований період виконано на 100,2 % до річних призначень ( річний план – 831 569,0 тис.грн., фактичні надходження до міського бюджету – 833 519,7 тис. грн.). У порівнянні з 2018 роком надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились на 177 724,4 тис. грн. або на 27,1 %, в основному, за рахунок росту мінімальної заробітної плати, фонду оплати праці на підприємствах міста та реєстрації на початку 2019 року в місті військової організації, від якої за рік надійшло 18 648,2 тис.грн. ПДФО.

Питома вага ПДФО від ПрАТ «НКМЗ» в загальній сумі ПДФО складає 23,3 % або 194 275,7 тис.грн., ПАТ “ЕМСС” – 3,5 % або 29 171,5 тис.грн., ТОВ “КФЗ” – 1,8 % або 15 000,1 тис.грн., ПрАТ “СКМЗ” – 0,8 % або 6 945,5 тис.грн., ТОВ “Краматорськтеплоенерго” – 0,9 % або 7 836,3 тис.грн., ПрАТ “КЗВВ” – 0,6 % або 4 988,8 тис.грн.

У порівнянні з 2018 роком податку надійшло більше від таких бюджетоутворюючих підприємств: ПрАТ “НКМЗ” – на 44 159,9 тис.грн. або на 29,4%, ПАТ “ЕМСС”- на 6 710,9 тис.грн. або на 29,9% , ТОВ “КФЗ” – на 3 074,9 тис.грн. або на 25,8% , ТОВ “Краматорськтеплоенерго” – на 689,2 тис.грн. або на 9,6 %.

Річний план по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 206 786,1 тис.грн. Питома вага цих податків в загальному фонді бюджету складає 18,2 %. Фактично за 2019 рік до міського бюджету надійшло 207 803,9 тис.грн. або 100,5 % до річних призначень, в тому числі:

1) податку на майно – 110 710,1 тис.грн. або 100,2 % до річного плану, а саме:

– податку на нерухоме майно – 6 576,8 тис.грн. або 102,3 % при річному плані 6 427,8 тис.грн. У порівнянні з 2018 роком цього податку надійшло на 830,0 тис.грн. або на 14,4% більше в зв’язку з ростом мінімальної заробітної плати.

– плати за землю – 103 936,9 тис. грн., виконання річного плану склало 100 %.

У порівнянні з минулим роком надійшло плати за землю на 9 266,5 тис. грн. або на 9,8 % більше завдяки скасуванню пільгового оподаткування земель залізничного транспорту.

– транспортного податку – 196,4 тис.грн. або 110,5 % при річному плані 177,7 тис.грн.;

2) єдиного податку – 96 733,8 тис.грн. або 100,9 % при річному плані 95 869,3 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження по цьому податку збільшились на 15 654,6 тис. грн. або на 19,3 % за рахунок збільшення надходжень від платників 2 групи в зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та від платників 3 групи за рахунок росту обсягів їх доходів (сплачують 3 % та 5 % з обороту).

Разом з тим, кількість фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку станом на 01.01.2020 зросла на 252 чол. у порівнянні з початком 2019 року і клала 5574 чол.

3) туристичного збору – 394,0 тис.грн. або 99,3 % при річному плані 396,8 тис.грн.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів та алкогольної продукції) та акцизного податку з пального за 2019 рік становили 77 743,2 тис.грн. при річному плані 76 725,5 тис.грн. Виконання річного плану склало 101,3 % .Питома вага цього податку у загальному фонді міського бюджету складає 6,8 %. У порівнянні з 2018 роком надходження по цьому податку зменшились на 13 513,9 тис.грн. або на 14,8 % в основному за рахунок зменшення надходжень акцизного податку (тютюн) від ТОВ «Тедіс – Україна» на 5 353,0 тис.грн.

Інші доходи загального фонду бюджету (податкові та неподаткові), які займають 2,1 % у загальному фонді міського бюджету, надійшли у сумі 24 387,7 тис.грн., в тому числі:

– від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 3 791,1 тис.грн. або 98,7 % до річного плану ( річний план – 3 841,5 тис.грн.). За 2019 рік надійшло на 2 033,4 тис.грн. або в 2,2 рази більше, ніж за минулий рік, у зв’язку погашенням заборгованості орендарів перед міським бюджетом;

– від державного мита надійшло 2 313,1 тис.грн. або 101,5 % до річного плану ( річний план – 2 278,8 тис.грн.). У порівнянні з минулим роком надходження по державному миту збільшились на 720,6 тис.грн. або на 45,2 % за рахунок збільшення кількості осіб, які сплачують мито за місцем розгляду та оформлення документів.

– плати за надання адміністративних послуг надійшло 9 446,4 тис.грн. або 102,8 % до річного плану (річний план – 9 188,0 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів збільшилися на 727,8 тис.грн. або на 8,3 % в основному у зв’язку зі збільшенням вартості щодо оформлення закордонних біометричних паспортів.

-від інших неподаткових надходжень надійшло 5 893,1 тис.грн. або 132,2 % до річного плану ( річний план – 4 458,0 тис.грн.). Порівняно з 2018 роком надходження збільшились в 1,5 рази або на 1 924,0 тис.грн. у зв’язку з поверненням коштів від фінансування минулих років.

 

Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2019 рік затверджено в сумі 31 912,9 тис.грн. За 2019 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 69 230,7 тис.грн., що на 45 124,6 тис. грн. або на 39,5 % менше, ніж за 2018 рік.

Бюджет розвитку на 2019 рік заплановано у сумі 5 505,6 тис.грн. Фактично надійшло за 2019 рік 6 921,2 тис.грн., річний план виконано на 125,7 %, а саме:

– кошти від продажу землі – 6 618,3 тис.грн. Річний план в сумі 5 287,5 тис.грн. виконано на 125,2 %. У порівнянні з 2018 роком надходження по даному коду зменшились на 11 725,0 тис.грн. або на 63,9 % у зв’язку з продажем у 2018 році на аукціоні земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « Епіцентр Н» вартістю 10 493,2 тис.грн.

– кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 302,8 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 103,2 тис.грн. або на 51,7 % за рахунок збільшення загальної кошторисної вартості об’єктів будівництва та кількості їх замовників.

Від екологічного податку надійшло 3 016,3 тис.грн. або 96,9 % до річного плану ( річний план – 3 111,7 тис.грн.). У порівнянні з 2018 роком надходження по цьому збору зменшились на 202,3 тис.грн. або на 6,3 %. Зменшення надходжень у 2019 році пов’язано зі змінами до п. 16 – 1 ст. 29 Бюджетного кодексу України ( з 01.01.2019 сума екологічного податку від викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю зараховується до Державного бюджету) та уточненням розрахунків платниками податку.

У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 59 099,3 тис.грн. або 255,3 % до річного планового завдання ( план на рік – 23 144,6 тис. грн.). В порівнянні з 2018 роком надходження зменшились на 33 463,2 тис. грн. або на 36,2 % за рахунок зменшення благодійних внесків, грантів та дарунків закладам сфери охорони здоров’я, які стали некомерційними підприємствами внаслідок проведення медичної реформи.

 

Трансферти загального та спеціального фондів

За 2019 рік отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 897 293,4 тис.грн. або 80,5 % до річного плану ( річний план – 1 114 212,9 тис.грн.).

Недоотримання трансфертів у сумі 216 919,5 тис.грн. по субвенціях з державного та обласного бюджетів та бюджетів інших міст в основному у зв’язку з:

– одержанням субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню згідно кількості звернень на її отримання;

– не відкоригованими планами субвенцій на виплату допомоги сім’ям з дітьми та утримання прийомних сімей;

– отриманням субвенції на медичну допомогу жителям інших міст за фактичну кількість таких звернень;

– наданням заявки на одержання субвенції під фактично виконані роботи та надані послуги.

 

Видатки міського бюджету за 2019 рік

Мережа бюджетних установ, утримання яких передбачено за рахунок коштів міського бюджету, на початок року складає 130 установ. У порівнянні з кінцем 2018 року кількість бюджетних установ скоротилась на 2 одиниці:

– відповідно до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII – 671 «Про безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, об’єкта права комунальної власності територіальної громади м. Краматорська – цілісного майнового комплексу комунальної медичної установи «Пологовий будинок міста Краматорська» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.12.2018 № 1574/5-18 «Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управління обласної ради, цілісного майнового комплексу КОМУНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК МІСТА КРАМАТОРСЬКА» із комунальної власності територіальної громади м. Краматорська» установу передано до обласного підпорядкування;

– відповідно до рішення міської ради від 12.12.2019 № 47/VII-622 «Про внесення змін до рішення міської ради від 12.07.2017 № 24/VII-257 «Про ліквідацію Краматорської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 3 Краматорської міської ради Донецької області, код ЄДРПОУ 25704825»» ліквідовано загально – освітню школу – інтернат № 3.

Крім того, у поточному році надається фінансова підтримка 2 установам: 1 дитячо-юнацькій спортивній школі, підпорядкованій профспілковій організації ПАТ « ЕМСС», КП « Об’єднання парків культури та відпочинку».

 

Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду міського бюджету у 2019 році виконано у сумі 1688606,4 тис. грн., або на 96,0 % до уточненого річного плану (1758856,8 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року касові видатки міського бюджету скоротились на 159311,7 тис. грн. або на 8,6 %. Скорочення видатків відбулося в зв’язку зі зміною механізму виплати житлових субсидій (монетизація) з 01.03.2019 відповідно до ПКМУ від 06.02.2019 № 62 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та в зв’язку з фінансуванням закладів первинної медичної допомоги з 01.10.2018 року за рахунок коштів державного бюджету відповідно до укладених з НСЗУ договорів.

З них 47,0 % (793081,9 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 786509,8 тис. грн. з державного бюджету – на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист населення; з обласного бюджету (6572,1 тис.грн.) – на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору, щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на організацію оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на придбання автомобілю для дитячого будинку сімейного типу тощо.

У 2019 році видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на:

– утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 1342448,6 тис. грн., або 79,5 %;

– утримання житлово-комунального господарства – 174308,0 тис. грн. або 10,3 %;

– органи місцевого самоврядування – 116050,9 тис. грн. або 6,9 %;

– інші видатки загального фонду – 55798,9 тис. грн., що складає 3,3 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста у 2019 році розподілились наступним чином: на освіту – 546+453,6 тис. грн., охорону здоров’я – 251057,7 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 496985,8 тис. грн., культуру – 36779,9 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 11171,6 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду 81,8 % (1381041,0 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 754108,1 тис. грн.; на енергоносії – 74875,2 тис. грн.; на медикаменти – 28300,5 тис. грн.; на продукти харчування – 39530,9 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 462510,4 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 21596,5 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 119,4 тис. грн., а 18,2 %, або 307565,4 тис. грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам, на виконання поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою.

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2020 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.: за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн.

 

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 412602,6 тис. грн., що становить 66,8 % від уточненого річного плану (617900,5 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 61,1 % або 251991,1 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку були використані по:

– відділу транспорту, зв’язку та енергетики – 31899,8 тис. грн. – лізингові платежі за придбані тролейбуси з автономним ходом, кап. ремонт резервуарів фільтрувальної станції з розробкою ПКД, придбання насосного обладнання, придбання та встановлення звукових інформаторів в авто-та електротранспорті, придбання двох насосів в комплекті з шафою керування та іншого насосного обладнання, реконструкція мийно – притирального відділення тролейбусного депо тощо;

– по управлінню з гуманітарних питань – 8698,7 тис. грн. –кап. ремонти кімнат підлітків, клубу «Зоря», ганку бібліотеки ім. Пушкіна, ганку клубу «Надія» (з облаштуванням елементами доступності), придбання атракціонів, періодичної літератури та книг для поповнення бібліотечного фонду, кап. ремонт каналізаційної системи художньої школи, придбання комп’ютерів для ДЮСШ, спортивного інвентарю тощо;

– по управлінню освіти – 13649,4 тис.грн. – кап. ремонт в закладах освіти, тіньових навісів, басейну, систем опалення ДНЗ, придбання SMART – дошок для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», придбання робототехніки, обладнання для харчоблоків, меблів тощо;

– по відділу охорони здоров’я – 15393,7 тис. грн. – придбання медичного обладнання та медичних меблів, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, кап. ремонт закладів охорони здоров’я;

– по управлінню праці та соціального захисту населення – 312,0 тис. грн. – придбання та встановлення між мережевого світч – обладнання та комп’ютерної техніки, кабіни для підвісної терапії в комплекті з набором «Павук» для центру комлексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг»;

– по службі у справах дітей – 721,4 тис. грн. – придбання комп’ютерів та кондиціонерів для ЦСПРД, меблів та побутової техніки для дитячих будинків сімейного типу;

– по відділу житлового господарства – 11226,9 тис. грн. – кап. ремонт житлового фонду та ліфтового господарства, придбання комп’ютерної техніки та кондиціонерів;

– по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 3312,8 тис.грн. – придбання нежитлової будівлі для розміщення дошкільного закладу освіти, проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України, спів фінансування на придбання житла дітям – сиротам, придбання комп’ютерної техніки та кап. ремонт орендованого приміщення;

– по відділу комунального господарства – 57747,7 тис. грн. – кап. ремонт доріг та пішохідних тротуарів, придбання спецтранспорту та іншого обладнання для утримання об’єктів благоустрою тощо;

– по управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста – 90899,2 тис. грн. – виконання робіт по кап. ремонту і реконструкції та розробка ПКД по кап. ремонту в закладах освіти, охорони здоров’я, культури та фізкультури; кап. ремонт житлових будинків; кап. ремонт, реконструкція та будівництво об’єктів благоустрою; спів фінансування з міського бюджету на виконання інвестиційних проектів, які реалізуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку територій і Надзвичайної кредитної програми;

– по виконкому – 434,8 – кап. ремонт системи опалення, придбання пам’яті для серверу, меблів тощо;

– по фінансовому управлінню – 17684,2 тис. грн. – субвенція державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіону, субвенції селищним радам на встановлення протипожежної сигналізації, системи оповіщення та капітальний ремонт доріг; субвенція облбюджету на придбання житла чемпіону світу з пауерліфтингу Бичкову О. М.; реконструкція нежитлової будівлі під житло для переселенців з розміщенням спорт. та дитячих майданчиків по вул. Абая,4; співфінансування до обласного бюджету на виконання голови обласної державної адміністрації від 04.07.2016 № 548 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної владитимчасово не здійснюють свої повноваження (із змінами)»; кап. ремонт орендованого приміщення;

– по архівному відділу – 10,5 тис. грн. – придбання кондиціонеру.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів (склали 96507,8 тис. грн., що складає 23,4 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

За рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища були проведені заходи з утилізації відходів та з пропаганди охорони навколишнього природного середовища, придбано контейнери для збирання ТПВ, насосне технологічне обладнання для комунальних каналізаційних систем – 3244,4 тис. грн.

Кошти цільового фонду, утвореного міською радою ( за рахунок коштів відновлення зелених насаджень), в сумі 433,5 тис. грн. направлені на заходи з озеленення.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 60425,8 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 23128,0 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 37297,8 тис. грн.), що становить 14,6 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня.


Державну бюджетну політику на території міста реалізує Фінансове управління  виконавчого комітету Краматорської міської ради

Адреса: 84313, пл. Миру, 2,

I поверх каб.:104, 105, 106, 107, 108, 109