Запобігання та виявлення корупції

Оновлено: 02 Лютого 2022, 08:35

“Перелік встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог, заборон та обмежень” :

“Вимоги щодо прийняття антикорупційної програми (стаття 19).

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).

Обмеження щодо одержання подарунків (статті 23, 24).

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).

Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).

Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).

Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28-36).

Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм поведінки (статті 37, 38).

Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39).

Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40).

Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).

Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).

Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43).

Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44).

Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52).

Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки (стаття 56).

Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).

Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

Вимоги щодо обов’язкового затвердження антикорупційної програми юридичної особи (стаття 62).”


Законодавство:


Спеціальні уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

– Національне агентство з питань запобігання корупції

01103, м. Київ, бул. Дружби народів, 28

info@nazk.gov.ua

– Прокуратура Донецької області

87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6

priom_gromad@don.gp.gov.ua

– Головне управління Національної поліції України в Донецькій області

87517,Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86

gupolice@dn.npu.gov.ua

– Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України

87517, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86

– Національне антикорупційне бюро України Харківське територіальне управління (юрисдикція поширюється на Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку області та Луганську та Донецьку області)

61000, м.Харків, Московський проспект, 140

kharkiv@nabu.gov.ua


Законодавство:


Гарантії державного захисту викривачів:

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

Передбачена Законом України «Про запобігання корупції» можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну

Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав

До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:
-звільнення або примушення до звільнення;
-притягнення до дисциплінарної відповідальності;
-інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»). Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України«Про запобігання корупції» іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

Гарантії захисту у адміністративному процесі

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України).

Гарантії захисту у цивільному процесі

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 35 Цивільного процесуального кодексу).

У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (абзац третій частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу).

 


Додаток
до розпорядження міського голови
від 16.12.2021 № 162р

ПЛАН

заходів Краматорської міської ради та її виконавчих органів щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік

з/п

 

Назва заходу Виконавці Термін    виконання
1. Дотримання посадовими особами виконавчих органів міської ради загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

посадові особи виконавчих органів міської ради

 

    постійно
2. Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян  міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, секретарем міської ради

 

міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради, відділ по роботі зі зверненнями громадян  та доступу до публічної інформації згідно графіку
3. Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання посадовими особами  виконавчих органів міської ради покладених на них обов’язків і завдань керівники виконавчих органів міської ради, конкурсні комісії на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, відділ кадрової роботи та розвитку персоналу

 

    постійно

ЗВІТ

про виконання плану заходів Краматорської міської ради та її виконавчих органів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік (II півріччя)

 

№ з/п Назва заходу Виконавці Термін виконання Стан виконання
1. Дотримання посадовими особами виконавчих органів міської ради загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування посадові особи виконавчих органів міської ради постійно виконано
2 Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, секретарем міської ради міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради, відділ по роботі зі зверненнями громадян згідно графіку виконано
3 Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них обов’язків і завдань керівники виконавчих органів міської ради, конкурсні комісії на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород постійно виконано
4 Забезпечення участі працівників виконавчих органів міської ради у навчаннях з питань запобігання і протидії проявам корупції на службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради з питань запобігання та виявлення корупції керівники виконавчих органів міської ради, сектор організаційної роботи, відділ кадрового забезпечення та зпитань нагород, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади постійно виконано
5 Забезпечення посадових осіб виконавчих органів міської ради необхідними умовами і гарантіями щодо їх с лужбової діяльності з метою підвищення особистої незалежності та відповідальності міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради постійно виконано
6 Забезпечення подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчих органах міської ради та подальша регулярна актуалізація такої інформації посадові особи виконавчих органів міської ралди, керівники виконавчих органів міської ради постійно виконано
7 Вживання заходів щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів, виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради, міський голова, заступники міського голови, керуючий справами, секретар міської ради згідно до розподілу обов’язків постійно, у строки, встановлені Законом України “Про запобігання корупції” виконано
8 Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органівї міської ради, що надходять від викривачів уповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органах при надходженні відповідних повідомлень виконано
9 Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», які надходять від працівників виконавчих органів міської ради уповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органах при надходженні відповідних повідомлень не надходило
Ведення обліку працівників виконавчих органів міської ради, які притягалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією уповноважена особа виконавчого комітету міської ради з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження відповідної інформації не надходило
10 Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті міської ради та інших виконавчих органах міської ради про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про запобігання корупції” керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) постійно виконано
11 Забезпечення виконання та неухильне дотримання вимог Закону України «Про очищення влади» у виконавчих органах міської ради керівники виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) постійно виконано
12 Своєчасне подання посадовими особами виконавчих органів міської ради шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконано
13 Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядку посадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконується
14 Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядку посадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконується
15 Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради, які припиняють діяльність, пов’язану виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями посадові особи виконавчих органів міської ради при звільненні посадової особи з займаної посади у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконується
16 Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами виконавчих органів міської ради та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у встановленому порядку уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконано
17 Ознайомлення посадових осіб виконавчих органів міської ради з нормами діючого антикорупційного законодавства уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів міської ради постійно виконано
18 Надання суб’єктам звернення до Краматорської міської ради та її виконавчих орагнів своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян” керівники виконавчих органів міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, сектор внутрішньої політики, відділ по роботі зі зверненнями громадян постійно виконано
19 З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України “Про запобігання корупції”, за наявності відповідних підстав організовувати проведення службових розслідувань (перевірок) у порядку, визначеному чинним законодавством України керівники виконавчих органів міської ради (що є юридичними особами), міський голова (посадова особа, що виконує його обов’язки), відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами), відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами) постійно не проводилися у зв’язку з відсутні- стю підстав
20 Повідомлення у письмовій формі міському голові (або особі, яка виконує обов’язки міського голови) та спеціально уповноваженим особам у сфері запобігання та виявлення корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчих органів міської ради посадові особи виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення порушень не виявлено
21 Надання відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади інформації про посадових осіб виконавчих органівї міської ради, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією керівники виконавчих органів міської ради постійно не надходило
22 Забезпечення розміщення та своєчасне оновлення на офіційному сайті міської ради актуальної інформації, пов’язаної з наданням та отриманням адміністративних послуг керівник центру надання адміністративних послуг, відділ інформаційних технологій постійно виконано
23 Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з рішеннями, прийнятими міською радою, виконавчим комітетом керівники відповідних виконавчих органів міської ради, загальний відділ, відділ інформаційних технологій постійно виконано
24 Оновлення рубрики “Запобігання та виявлення корупції” на офіційному веб-сайті міської ради відділ інформаційних технологій, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади постійно виконується
25 Забезпечення неухильного дотримання антикорупційного законодавства під час проведення публічних закупівель тендерні комітети (уповноважені особи) виконавчих органів міської ради постійно виконано
26 Підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади, керівники виконавчих органів міської ради, відділ інформаційних технологій щопівроку виконано
27 Подання відділу правового забезпечення та захисту інтересів теритоіральної громади інформації щодо виконання виконавчими органами міської ради Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік виконавчі органи міської ради щопівроку у строки до 09.07.2019, до 08.01.2020 виконано у першому півріччі 2019 року

Повідомте про корупцію:

Повідомлення про порушення Закону може бути письмовим або усним.

Письмове повідомлення може надійти:

– поштою на адресу: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру 2.

У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід роботи позначку такого змісту: «Про корупцію».

– від викривача особисто до загального відділу Краматорської міської ради за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру 2, 1 поверх, кабінет 110, чи до відділу по роботі зі зверненнями громадян Краматорської міської ради за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру 2, 1 поверх, кабінет 1а;

– через скриньку для анонімних повідомлень, що розміщена за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру 2, 1 поверх, відділ по роботі зі зверненнями громадян Краматорської міської ради;

– через офіційний веб-сайт Краматорської міської ради: https://krm.gov.ua;

– засобами електронного зв’язку: шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: anticor@ krm.gov.ua.

Уповноважена особа відкриває скриньку для анонімних повідомлень кожну п’ятницю.

Усне повідомлення може надійти:

– за номером: +30 (6264) 8-55-14, 2-20-69. Телефони працють у робочі дні: понеділок-четвер з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 15.45.

– на особистому прийомі у уповноваженої особи: кожний понеділок – м. Краматорськ, площа Миру 2, 2 поверх, кабінет 211, з 9.00 до 12.00 год. та з 12.00 до 17.00 год.

Для того щоб відправити Ваше повідомлення про корупцію, заповніть форму: