Е-петиції

Оновлено: 08 Липня 2020, 07:55


Додаток
до рішення міської ради

 

Порядок розгляду електронної петиції у Краматорській міській раді

 

I. Загальні положення

Громадяни можуть звернутися до Краматорської міської ради через її офіційний веб-сайт з електронною петицією. Для цього на офіційному веб-сайті створюється відповідна рубрика “Електронна петиція”.

Електронна петиція є особливою формою колективного звернення громадян до органу місцевого самоврядування.

Громадяни можуть також звернутися до Краматорської міської ради з електронною петицією через веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти.

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Питання, порушене в електронній петиції, має відповідати інтересам всієї чи окремої частини територіальної громади міста Краматорська і компетенції міської ради.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

Електронна петиція, адресована до Краматорської міської ради, розглядається у порядку, встановленому Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції” і цим Порядком.

 

II. Подання, оприлюднення та розгляд електронної петиції

1.Для створення електронної петиції її автор(ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

2.Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

У разі невідповідності електронної петиції вимогам, встановленим Розділом I цього Порядку, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Організацію розгляду петицій забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян Краматорської міської ради (надалі – Відділ).

Відділ проводить перевірку:

– змісту петиції та наданих автором (ініціатором), громадським об’єднанням відомостей на відповідність вимогам Закону України “Про звернення громадян” (надалі – Закон) та цього Порядку;

– дотримання громадським об’єднанням вимог Закону під час збору підписів громадян.

3.Оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті, в рубриці “Електронна петиція”, здійснює відділ по роботі зі зверненнями громадян протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

Електронна петиція оприлюднюється на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

На офіційному веб-сайті обов’язково зазначаються дата початку і дата завершення збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті міської ради або на веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

Розгляд електронної петиції може розпочатися лише за умови виконання збору на її підтримку не менш як 250 підписів громадян протягом не більше тридцяти днів з дня оприлюднення петиції на офіційному веб-сайті міської ради.

Під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечується:

– безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

– електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

– недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

– фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням до міської ради, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

4.Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону.

5.Інформація про початок розгляду міською радою електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку оприлюднюється на офіційному сайті міської ради не пізніше як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніше як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Організація розгляду електронних петицій забезпечується невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Краматорська, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

Відділ направляє електронну петицію до відповідного профільного підрозділу міської ради для підготовки відповіді (для непідтриманих електронних петицій) або проекту рішення міської ради (щодо електронних петицій, що в установлений строк набрали необхідну кількість голосів на їх підтримку).

Відповідний проект рішення міської ради за результатами розгляду підтриманої електронної петиції має бути оприлюднений профільним підрозділом міської ради на офіційному веб-сайті міської ради в десятиденний строк з дати початку її розгляду та внесений на розгляд сесії міської ради відповідно до вимог Регламенту Краматорської міської ради.

Відділ повідомляє автора (ініціатора) про результати розгляду порушених у електронній петиції питань з відповідним обґрунтуванням, яке надає відповідний структурний підрозділ міської ради.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється відділом на офіційному веб-сайті, а також надсилається автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

За необхідності сесія міської ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.