Бюджет міста на 2018 рік

Оновлено: 05 Жовтня 2020, 13:49

Рішення міської ради № 31/VII-507 вiд 20.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік».

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 8 – xls


Пояснювальна записка

до міського бюджету м. Краматорська на 2018 рік

 

I. Соціально-економічний стан м. Краматорська в 2017 році і прогноз розвитку на 2018 рік

У 2017 році завдяки дерегуляції підприємницької діяльності, поліпшенню бізнес-клімату, підвищенню ефективності управління державним сектором економіки та його оптимізацією, забезпеченню адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, в Україні продовжилися тенденції поступового відновлення економічного розвитку. Всі ці фактори вплинули й на соціально-економічний стан міста.

За січень – вересень 2017 року обсяг реалізації промислової продукції в місті склав 15,2 млрд. грн. ( 15201,0 млн. грн.), що в діючих цінах на 4,4% більше відповідного періоду 2016 року. Питома вага промисловості міста в загальному обсязі реалізованої промислової продукції по області склала 8,4%.

За січень-вересень 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року в 46 разів збільшилось виробництво готового прокату, на 75% – виробництво верстатів, на 60% – виробництво прокатного та металургійного обладнання , на 50% – комбайнів прохідницьких, на 46,7% – валків прокатних, на 26,7% – виробництво млинів та дробарок.

На 75% зменшилось виробництво машин шахтно-підйомних, на 50% – виробництво гірничо-транспортного устаткування, на 43,3% – виробництво електроенергії, на 23,8% – гідротехнічного та енергетичного обладнання, на 21,1% – виробництво теплоенергії, на 18,9% – запасних частин та устаткування, 17,6% – сталі, та на 4,1% – феромарганцю.

Обсяг валової продукції сільськогосподарських підприємств за 9 місяців 2017 року склав 42,8 млн грн.(42751,9 тис. грн.), що на 3,7% менше аналогічного показника 2016 року. З загального обсягу валової продукції 100% припадає на продукцію рослинництва.

Будівельними підприємствами, що працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, які виконували будівельні роботи господарським способом, за січень – вересень 2017 року виконано будівельних робіт на 268,0 млн. грн., що становить 11,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Підприємствами роздрібної торгівлі і ресторанного господарства очікуваний розмір реалізованих товарів за 9 місяців 2017 року становить 2215,5 млн. грн., що на 6,9% більше, ніж за січень – вересень 2016 року. На душу населення припадає реалізованих товарів на 11673 грн. або на 7,7 % більше.

Обсяг реалізованих послуг за січень – вересень поточного року склав 2099,9 млн. грн.(у т.ч. населенню – 177,2 млн. грн.), що в діючих цінах в 3,7 рази більше аналогічного показника 2016 року.

Станом на 01.07.2017 кількість малих підприємств складає 1154 одиниць та 5062 – кількість підприємців фізичних осіб. Частка надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у дохідній частині місцевого бюджету складає 20% або 90,9 млн.грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у ІІІ кварталі склала – 7466 грн., середньооблікова кількість штатних працівників – 48033 осіб.

Протягом 9 місяців 2017 року на обліку в Краматорському міському центрі зайнятості перебувало 3910 осіб, які мали статус безробітного. Станом на 01.10.2017 на обліку перебувало 1114 безробітних осіб, що на 7% менше, ніж на 01.01.2017. Із загальної кількості безробітних 56,7% – жінки, 42,2% – молодь віком до 35 років.

У січні – вересні 2017 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 1956 безробітних осіб, серед працевлаштованих 54,6% – жінки, 42,9% – молодь у віці до 35 років.

Станом на 01.10.2017 загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по місту на 1 підприємстві-банкруті склала 28,6 тис.грн. і перевищила програмний показник на 16,7% (24,5 тис.грн.). У порівнянні з 01.10.2017 заборгованість скоротилась на 6,5%. На економічно-активних підприємствах міста заборгованість відсутня.

У 2018 році покращення фінансового стану підприємств буде можливим за рахунок розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих технологій, освоєння випуску нової конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її матеріало- та енергоємності, вихід на нові ринки збуту.

Кількісними та якісними критеріями ефективного розвитку міста на 2018 рік є:

– забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізованої промислової продукції у діючих цінах на 10%, валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах 2010 року – на 17,4%, середньомісячної заробітної плати – на 13,8% (складе 8498 грн.), недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, створення комфортного середовища для проживання населення, підвищення престижу підприємницької діяльності.

Міський бюджет на 2018 рік сформовано згідно змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Крім того, параметри формування міського бюджету визначалися показниками економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік з використанням даних статистичної і фінансової звітності, оцінки виконання міського бюджету за попередні роки, розрахунків управлінь міської ради, податкової інспекції міста.

 

II. Оцінка надходжень доходів міського бюджету на 2018 рік

Об’єм доходної частини міського бюджету на 2018 рік прогнозується у сумі 1974 930,8 тис. грн. і складається із загального та спеціального фондів.

 

1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи загального фонду міського бюджету м. Краматорська прогнозуються у сумі 1 946 356,8 тис. грн., які сформовані з:

– надходжень загальнодержавних податків і зборів та власних доходів – 870 577,9 тис. грн.,

– освітня субвенція з державного бюджету у сумі 155 428,9 тис. грн.;

– медична субвенція з державного бюджету у сумі 154 377,4 тис. грн.;

– субвенції з обласного бюджету на здійснення програм з соціального захисту населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету у сумі 757 979,1 тис. грн.;

– субвенція з обласного бюджету на оплату комунальних послуг інвалідам по зору –73,5 тис. грн.,

– субвенції з інших міст на надання в спеціалізованих міжрайонних відділеннях м. Краматорська медичної допомоги населенню інших міст та районів – 3 081,6 , в т.ч.:

– за рахунок власних коштів – 1 547,0 тис. грн.:

в т. ч. :

з бюджету Лиманської ОТГ – 520,0 тис. грн.

з бюджету м. Дружківки – 500,0 тис. грн.,

з бюджету м.Словянська– 300,0 тис.грн.,

з бюджету м. Торецька – 100,0 тис.грн.,

з бюджету м.Бахмута – 100,0 тис.грн.

з бюджету Бахмутського району – 27,0 тис.грн.

– за рахунок коштів медичної субвенції – 1 534,6 тис.грн.:

в т.ч.:

з бюджету Андріївської ОТГ – 1 481,6 тис. грн.

з бюджету Бахмутського району – 53,0 тис.грн.

– дотація з обласного бюджету на утримання притулку для дітей – 4 838,4 тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету формуються відповідно до ст.64 Бюджетного Кодексу України.

Код 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб»

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік здійснений на підставі та з урахуванням фондів оплати праці та податку на доходи бюджетоутворюючих підприємств , очікуваних надходжень податку у 2017 році та підвищення мінімальної заробітної плати до 3723 грн. і становитиме 594 605,3 тис. грн.

Код 11020000«Податок на прибуток підприємств»

Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності на 2018 рік заплановані у сумі 1111,9 тис. грн.

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до міського бюджету на 2018 рік, здійснено на підставі даних декларацій з податку на прибуток підприємств, динаміки надходжень за попередні роки, фінансового результату підприємств до оподаткування .

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2018 рік враховано:

– ставка податку у розмірі 18 %;

– вплив динаміки сум надміру сплаченого податку.

Код 14040000«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

Надходження коштів від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюну) на 2018 рік заплановані у сумі 72372,4 тис. грн. з урахуванням очікуваних надходжень за 2017 рік. В планових цифрах на 2018 рік передбачено підвищення вартості підакцизних товарів за рахунок інфляційних процесів.

Код 18000000«Місцеві податки і збори»

Прогнозні надходження до міського бюджету місцевих податків на 2018 рік розраховані з урахуванням норм Податкового кодексу України.

Сума місцевих податків і зборів, що прогнозована до мобілізації до міського бюджету у 2018 році, складається з надходжень по 3-м видам податків та збору та запланована в сумі 168447,9 тис. грн.

У 2018 році до місцевих податків належать податок на майно, єдиний податок, туристичний збір.

Надходження по податку на майно прогнозуються у сумі 102 480,9 тис. грн. та складаються з:

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4476,6 тис.грн;

– земельного податку та орендної плати за землю – 97 734,3 тис. грн.;

– транспортного податку – 270 тис. грн.

При розрахунку податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки по юридичним особам надходження збільшені на 16,3% з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати.

При розрахунку цього податку по фізичних особах надходження збільшені за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати (з 1378 грн на 01.01.2016 до 3200 грн. на 01.01.2017) та зменшені за рахунок зменшення встановлення з 01.01.2017 ставок збору на житлову нерухомість на рівні 0%, встановлених рішенням міської ради від 22.02.2017 № 19/7-46 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м.Краматорська».

Плата за землю розрахована з застосуванням прогнозного коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель в розмірі 107%.

Транспортний податок розрахований згідно даних податкової інспекції та норм Податкового кодексу України. Об’єктом оподаткування зазначеним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року (1 396 125 грн.).

Єдиний податок прогнозується у сумі 65893,0 тис. грн. і розрахований з урахуванням зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 10,1% (01.01.2017 – 1600 грн., на 01.01.2018 – 1762 грн.) та мінімальної заробітної плати на 16,3% (01.01.2017 – 3200 грн., на 01.01.2018 – 3723 грн.) для платників І та II груп відповідно (у зв’язку з тим, що ставки збору встановлюються від їх розмірів) та збільшення надходжень від платників ІІІ т ІV груп за рахунок очікуваного збільшення обсягу доходів на 107% .

Туристичний збір прогнозується у сумі 74,0 тис. грн.

Код 22080400

«Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексомта іншим майном, що перебуває в комунальній власності»

Надходження коштів від оренди комунального майна до загального фонду міського бюджету на 2018 рік прогнозуються у сумі 3569,0 тис. грн.

Показники розраховані відповідно до даних відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю та з урахуванням очікуваних надходжень за 2017 рік.

У 2018 році передбачається продовжити передачу в оренду комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Код 24060300 «Інші надходження»

До складу інших надходжень належить плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами. Прогноз надходжень цієї плати на 2018 рік становить 968,0 тис.грн.

 

2. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік обчислені у сумі 28574 тис. грн., у тому числі:

– доходи бюджету розвитку – 477,7 тис. грн.

– інші доходи спеціального фонду – 28296,3 тис. грн.,

Доходи спеціального фонду міського бюджету формуються відповідно до ст.69-1 Бюджетного Кодексу України:

1.надходження до бюджету розвитку міського бюджету складають 477,7 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

2.інші надходження до спеціального фонду міського бюджету складають 28296,3 тис. грн., в тому числі :

– власні кошти бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів заплановані у сумі 25658,6 тис. грн.,

– 50 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності – 10,0 тис. грн.

– 25% екологічного податку – 2427,7 тис.грн.

 

ІІІ. ВИДАТКИ

Видаткова частина міського бюджету на 2018 рік затверджена у сумі 1 974 930,8тис.грн. Обсяг видатків загального фонду бюджету складає 1 784 931,1тис.грн. і включає у собі видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету: медичної у сумі 154 377,4тис.грн., освітньої у сумі 155 428,9тис.грн., на здійснення програм з соціального захисту населення у сумі 757 979,1тис.грн., з обласного бюджету на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору першої та другої групи у сумі 73,5 тис.грн. та субвенцій з інших міст на надання медичної допомоги мешканцям цих міст у медичних закладах м. Краматорська у сумі 3 081,6тис.грн., дотації з обласного бюджету на утримання центру соціально – психологічної реабілітації дітей у сумі 4 838,4тис.грн., а також видатки за рахунок власних податкових та неподаткових надходжень у сумі 709 152,2тис.грн.

Обсяг видатків спеціального фонду складає 189 999,7тис.грн., в тому числі за рахунок коштів переданих із загального фонду у сумі 161 425,7тис.грн. (ст..71 БКУ).

Загальний фонд

Плановий обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018рік, визначено у сумі 1 784 931,1тис.грн. в межах надходжень до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначених в Законі України «Про Державний бюджет України на 2018рік».

Розрахунок видатків на утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері на 2018 рік проведений виходячи з потреби у першочергових видатках і застосований єдиний підхід при розрахунку витрат, а саме, враховано:

– встановлення з 1 січня мінімальної заробітної плати у розмірі 3723 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 1762гривні;

– виплати та надбавки обов’язкового характеру, а також стимулюючі виплати (матеріальна допомога на оздоровлення 13,5 млн.грн., щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам 8,0млн.грн., цільова надбавка на заохочення працівникам Управління праці та соціального захисту – 3,2млн.грн., надбавка за складність та напруженість працівникам централізованих бухгалтерій);

– обсяг витрат на оплату енергоносіїв визначено виходячи з фактичного споживання їх у 2017році та діючих тарифів;

– інші видатки заплановано з урахуванням індексу споживчих цін 7,0%

Обсяг захищених видатків складає 1 611 287,3.грн., що на 133 810,1тис.грн. перевищує уточнені планові призначення 2017р. (1 477 477,2тис.грн.), або на 9,0% і питома вага їх у загальному обсязі видатків складає 82,8% в тому числі:

– заробітна плата з нарахуваннями визначена у сумі 697 628,8тис.грн. що на 86 658,3тис.грн. (14,2%) більше ніж у 2017р.;

– видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заплановані у сумі 72 079,9тис.грн. що на 2714,7тис.грн.більшефактичного споживання у 2017р. (коефіцієнт росту 1,04) ;

– видатки на продукти харчування заплановані у сумі 34 497,3тис.грн., що на 5 537,5тис.грн. більше ніж було витрачено у 2017р. (коефіцієнт росту 1,19);

– видатки на медикаменти заплановані у сумі 25 374,3тис.грн., що на 5 489,3тис.грн. менше фактичних витрат 2017року і пояснюється зменшенням витрат на утримання відділення гемодіалізу у зв’язку з відкриттям такого відділення на обласному рівні та у зв’язку з початком медичної реформи, що передбачає утримання центрів первинної медико-санітарної допомоги за рахунок коштів медичної субвенції та коштів міського бюджету лише до 01.07.2018 року;

– видатки на соціальне забезпечення визначені у сумі 775 234,8 тис. грн. що перевищує обсяг видатків 2017 року на 44 567,8тис.грн.

У видатках загального фонду міського бюджету враховані кошти на утримання бюджетних установ міста у кількості 130,0од., надання фінансової підтримки 1 дитячо-юнацькій спортивній школі підпорядкованій профспілковій організації ПАТ «ЕМСС» та КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» і фінансування Програм і заходів затверджених міською радою, перелік яких визначений ст.89 і 91 Бюджетного Кодексу України.

Найбільшу питому вагу складають витрати на утримання установ соціально-культурної сфери, з яких, витрати на освіту становлять – 457 479,4 тис грн. (що більше по відношенню до 2017 року у спів ставних умовах на 22,6%), на охорону здоров’я – 259 371,4 тис.грн. (що менше по відношенню до 2017 року на 7,2%), на соціальний захист – 774 333,1тис.грн. (що більше по відношенню до 2017 року на 6,1%), на культуру та фізичну культуру і спорт – 32 275,6 тис.грн. (що більше по відношенню до 2017 року у спів ставних умовах на 14,8%).

У 2018 році збережено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів (15 069,6 тис.грн.), та частка батьківської плати у вартості харчування дошкільнят складає 50% як і в минулому році. Всього витрати місцевого бюджету на харчування дітей загальноосвітніх шкіл і дошкільних установ становлять -32 002,8 тис..грн.

За статтею «Медикаменти» забезпечено придбання лікарських засобів для надання екстреної медичної допомоги, придбання наркотичних засобів (17 743,1 тис.грн.)

Слід зазначити, що в проекті бюджету, крім утримання бюджетних установ, значно збільшено обсяг видатків на виконання міських програм, в першу чергу, соціального спрямування:

По галузі «Освіта» з метою підвищення інтелектуального потенціалу міста та заохочення учнів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено разова премія обдарованим учням в обсязі 150,0 тис.грн., триває практика фінансування міських літніх таборів для соціально незахищених дітей і профільно-тематичних шкільних літніх таборів для обдарованих дітей – 439,1 тис.грн.

На підвезення школярів до загальноосвітніх шкіл віддаленістю більше 3 км передбачено 765,7тис.грн та на компенсацію 100% вартості проїзду учнів до віддалених навчальних закладів в сумі 567,8 тис.грн.

З охорони здоров’я видатки соціального спрямування склали 9 930,1 тис.грн., а саме : зубопротезування, забезпечення безкоштовними медикаментами і слуховими апаратами пільгової категорії громадян, забезпечення безкоштовним харчуванням дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію, соціальними пакетами (вакцина і продуктові набори) хворих на туберкульоз, засобами технічної реабілітації.

З метою раннього виявлення і попередження онкологічних захворювань передбачені витрати в сумі 247,5 тис.грн., лікування серцево-судинних захворювань 420,0 тис.грн.

Крім цього в 2018 році будуть діяти заходи надання матеріальної допомоги сім’ям з онкологічними хворими дітьми у сумі 200,00 тис. грн., ветеранам АТО у сумі 60,0 тис.грн.

У 2018 році обсяг на фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів, ветеранів дорівнює 321,0 тис.грн.

На заходи у справах сім’ї та молоді передбачено – 152,6 тис.грн (проведення турнірів, інтелектуальних, патріотичних ігор, соціальних реклам, забезпечення міських військових комісаріатів автотранспортом для відправки призваних осіб до військових частин). Проведення міських заходів і свят – 398,8 тис.грн. З 2017 року планується разова премія Краматорської міської ради у сфері культури та мистецтва «Обдарованість» за вагомі досягнення та значні успіхи дітям та молоді міста Краматорськ віком від 7 до 18 років , а також разова премія міського голови за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва м. Краматорська для наставників, педагогів, керівників гуртків, на 2018 рік заплановано 250 тис.грн.

По галузі фізична культура заплановані витрати на виплату стипендій провідним спортсменам міста – 340,7 тис.грн., Для стимулювання обдарованих дітей та їх наставників за вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху в місті передбачена премія міського голови -92,1 тис.грн., На проведення навчально тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту, участь спортсменів в чемпіонатах області та України передбачено -574,4 тис.грн

Крім того, кошти місцевого бюджету в сумі 77 438,7тис. грн будуть спрямовані на реалізацію місцевих програм житлово – комунального господарства. У порівнянні з планом 2017року обсяг запланованих видатків збільшено на 9,3% (план 2016р.- 70 877,9тис.грн.).

З них на реалізацію Програми благоустрою міста, передбачається 58 343,7 тис.грн., в тому числі на виконання робіт по утриманню та поточному ремонту дорожньо – мостового господарства – 21 235,0тис.грн., міської мережі зовнішнього освітлення – 17 850,0тис.грн., по догляду за зеленими насадженнями – 9 400,0 тис.грн., по санітарній очистці міста – 1 605,0тис.грн., , утриманню міських кладовищ, похованню одиноких громадян та інші видатки – 5 543,7тис.грн.

Також передбачено утримання світлофорного господарства – 3 000,0тис.грн. ,фінансування громадських робіт в сумі 97,4 тис.грн. для забезпечення зайнятості працездатного населення, в першу чергу внутрішньо переміщених осіб; 2,0 млн.грн передбачено на видатки за програмою «Громадський бюджет міста Краматорськ» та 2,0млн. грн. на виконання Програми «Відшкодування частини суми кредитів залучених фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження у м. Краматорську на 2016-2018роки».

Спеціальний фонд

– Видатки спеціального фонду бюджету 2018 року заплановані у сумі 189 999,7тис.грн., в тому числі в в межах надходжень до міського бюджету та згідно ст..71 БКУ України у сумі 477,7 тис.грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 25 658,6тис. грн., екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської діяльності на виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 2 437,7 тис. грн. та передачі коштів загального фонду у сумі 161 425,7 тис.грн. Видатки бюджету розвитку затверджені у сумі 161 903,4 тис.грн.

Напрямки використання коштів спеціального фонду в основному визначені Програмою економічного і соціального розвитку міста та Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства та розподіляються між головними розпорядниками коштів, а саме:

-по управлінню освіти у сумі 7 765,9 тис.грн. та будуть направлені на капітальний ремонт протипожежної сигналізації, капітальний ремонт басейну в ДНЗ №71, капітальний ремонт покрівель, придбання побутової та комп’ютерної техніки, реконструкція будівлі ЗОШ №31 (прибудова 2го корпусу), тощо;

– по відділу охорони здоров’я -9 557,9 тис.грн. на придбання медичного обладнання, капітальний ремонт туалетів з облаштуванням елементами доступності для інвалідів-колясочників в урологічному корпусі та капітальний ремонт підлоги коридора неврологічного відділення в КМУ Міська лікарня № 2, капітальний ремонт (благоустрій) території амбулаторій № 2, 3, капремонт туалетної кімнати для слабозрячих дітей і інвалідів у будинку стаціонару КМУ “Дитяче медичне територіальне об’єднання”; реконструкція системи опалення з установкою вузла обліку споживання теплової енергії в стоматологічних поліклініках № 1,2, реконструкція та облаштування пандусів КМУ “Міська лікарня № 3”, тощо;

– по управлінню з гуманітарних питань у сумі 7 628,9 тис.грн. на оплату періодики, придбання літератури, придбання пристроїв охоронної та пожежної сигналізації, капітальний ремонт фасадних вітражних вікон у театральній частині МПК ім. Бикова, придбання побутової та комп’ютерної техніки, тощо;

– по відділам та управлінням житлово-комунального господарства у сумі 133 607,1 тис.грн. на капітальний ремонт автодоріг, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, капітальний ремонт житлового фонду, будинків ОСББ, придбання автобусів, капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення, капітальний ремонт мосту через річку 1 Біленька, капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, капітальний ремонт клумб, реконструкція ділянки теплової мережі III зони між ТК16 та ТК17 по вул.Паркова, будівництво каналізаційної мережі по вул.Проїздна, 82 А, реконструкція зовнішніх теплових мереж, будівництво огорожі кладовища мікрорайону “Лазурний”, будівництво скверу по вул. Хрустальна, будівництво спортивних майданчиків в м. Краматорськ, реконструкція парку культури та відпочінку ім.Пушкіна та інше.

Також буде проводитися робота по завершенню проектів за участю міжнародної організації Європейський Союз


Розпорядження міського голови від 16.01.18 №4p “Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з інших рівнів бюджету”

Рішення виконкому міської ради № 7 вiд 17.01.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Рішення виконкому міської ради № 9 вiд 17.01.2018 Про перерозподіл коштів, виділених з бюджету розвитку, та уточнення напрямку використання

Рішення міської ради № 33/VII-05 вiд 24.01.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 Про міський бюджет на 2018 рік

Додаток 1 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 5 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx

Рішення виконкому міської ради № 79 вiд 07.02.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)»

Рішення міської ради № 34/VII-45 вiд 08.02.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xlsx
Додаток 2 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 5 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx

Рішення виконкому міської ради № 211 вiд 21.03.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)»

Рішення виконкому міської ради № 212 вiд 21.03.2018 Про перерозподіл коштів, виділених з бюджету розвитку, та уточнення напрямку видатків

Розпорядження міського голови від 26.03.18 №25p “Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з інших рівнів бюджету”

Рішення міської ради № 36/VII-129 вiд 30.03.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xlsx
Додаток 2 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 5 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx
Додаток 9 – xlsx

Рішення виконкому міської ради № 265 вiд 18.04.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)»

Рішення виконкому міської ради № 266 вiд 18.04.2018 Про перерозподіл коштів, виділених з бюджету розвитку, та уточнення напрямку використання

Рішення міської ради № 37/VII-184 вiд 25.04.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 8 – xls
Додаток 10 – xls

Розпорядження міського голови від 22.06.18 №56p “Про врахування у складі міського бюджету субвенцій та дотації”

Розпорядження мiського голови № 46p вiд 17.05.2018 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Розпорядження мiського голови № 48p вiд 30.05.2018 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Рішення міської ради № 38/VII-231 вiд 23.05.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

Додаток 1,2,3,4,5,6,7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 370 вiд 06.06.2018 Про перерозподіл коштів спеціального фонду та визначення напрямків використання

Рішення виконкому міської ради № 404 вiд 20.06.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)»

Рішення виконкому міської ради № 406 вiд 20.06.2018 Про перерозподіл коштів бюджету розвитку та уточнення напрямку їх використання

Розпорядження мiського голови № 56p вiд 22.06.2018 Про врахування у складі міського бюджету субвенцій та дотації

Рішення виконкому міської ради № 516 вiд 01.08.2018 Про перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) та уточнення напрямку їх використання

Рішення виконкому міської ради № 552 вiд 10.08.2018 Про перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) та уточнення напрямку їх використання

Рішення виконкому міської ради № 564 вiд 15.08.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)»

Рішення виконкому міської ради № 566 вiд 15.08.2018 Про перерозподіл коштів

Рішення виконкому міської ради № 582 вiд 15.08.2018 Про перерозподіл коштів спеціального фонду та визначення напрямків використання

Рішення виконкому міської ради № 583 вiд 15.08.2018 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2018 рік по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 584 вiд 22.08.2018 Про перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) та уточнення напрямку їх використання

Рішення міської ради № 42/VII-403 вiд 29.08.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 600 вiд 05.09.2018 Про перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) та уточнення напрямку їх використання

Рішення виконкому міської ради № 601 вiд 05.09.2018 Про перерозподіл планових призначень, передбачених міським бюджетом на 2018 рік по управлінню освіти

Розпорядження міського голови від 10.09.18 №75p “Про врахування у складі міського бюджету субвенції з обласного бюджету”

Розпорядження міського голови від 25.09.18 №79p “Про врахування у складі міського бюджету субвенції з бюджету Миколаївської об’єднаної територіальної громади”

Рішення виконкому міської ради № 676 вiд 03.10.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)»

Рішення міської ради № 43/VII-472 вiд 04.10.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Розпорядження міського голови від 11.10.18 №87p “Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету ”

Рішення виконкому міської ради № 701 вiд 17.10.2018 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 710 вiд 17.10.2018 Про перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) та уточнення напрямку їх використання

Рішення виконкому міської ради № 711 вiд 17.10.2018 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2018 рік по відділу охорони здоров’я

Рішення виконкому міської ради № 755 вiд 07.11.2018 Про перерозподіл коштів спеціального фонду

Рішення виконкому міської ради № 771 вiд 07.11.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)»

Рішення міської ради № 46/VII-556 вiд 14.11.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 9 – xls
Додаток 10 – xls

Рішення виконкому міської ради № 802 вiд 21.11.2018 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 810 вiд 21.11.2018 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 813 вiд 21.11.2018 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2018 рік по відділу охорони здоров’я

Рішення виконкому міської ради № 814 вiд 21.11.2018 Про перерозподіл бюджетних призначень загального фонду міського бюджету на 2018 рік

Додаток 7 – xls

Розпорядження міського голови від 27.11.18 №100p “Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з інших рівнів бюджету”

Розпорядження міського голови від 29.11.18 №102p “Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету”

Розпорядження міського голови від 29.11.18 №103p “Про врахування у складі спеціального фонду міського бюджету субвенції з державного бюджету місцевому на погашення різниці в тарифах ”

Розпорядження міського голови від 29.11.18 №104p “Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету”

Розпорядження міського голови від 30.11.18 №105p “Про зменшення у складі міського бюджету субвенції з обласного бюджету”

Рішення виконкому міської ради № 844 вiд 05.12.2018 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2018 рік по відділу охорони здоров’я

Рішення виконкому міської ради № 864 вiд 05.12.2018 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2018 рік по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 872 вiд 05.12.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)»

Рішення міської ради № 47/VII-619 вiд 12.12.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Розпорядження міського голови від 18.12.18 №113p “Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету ”

Розпорядження міського голови від 20.12.18 №114p ” Про врахування у складі міського бюджету субвенції з інших рівнів бюджету”

Рішення виконкому міської ради № 921 вiд 19.12.2018 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2018 рік по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 940 вiд 19.12.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про міський бюджет на 2019 рік

Рішення виконкому міської ради № 999 вiд 21.12.2018 Про врахування субвенції з державного бюджету та перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) з уточненням напрямку їх використання

Розпорядження міського голови від 26.12.18 №117p ” Про зменшення у складі загального фонду міського бюджету субвенцій з державного бюджету”

Рішення міської ради № 49/VII-04 вiд 30.01.2019 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls


Рішення міської ради № 38/VII-229 вiд 23.05.2018 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у I кварталі 2018 року

Рішення міської ради № 42/VII-401 вiд 29.08.2018 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у I півріччі 2018 року

Рішення міської ради № 46/VII-555 вiд 14.11.2018 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року

 


Довідка

про виконання міського бюджету

за 2018 рік

 

Доходи міського бюджету за 2018 рік

За 2018 рік на казначейський рахунок міського бюджету надійшло 2 374 554,9 тис. грн. при уточненому річному плані 2 299 464,4 тис.грн, у тому числі:

– 950 596,8 тис.грн. або 40 % – власні та закріплені податки, збори та платежі загального фонду,

– 1 309 602,8 тис.грн. або 55,2 % – міжбюджетні трансферти,

– 114 355,3 тис.грн. або 4,8 % – надходження спеціального фонду.

В порівнянні з 2017 роком до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на 175 343,6 тис.грн. або на 19,7 % більше.

 

Виконання доходної частини загального фонду бюджету

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 100 % до затвердженого плану з урахуванням змін ( річний план – 2 170 155,7 тис.грн., фактичні надходження – 2 169 162,5 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 101 % до затвердженого плану з урахуванням змін ( план – 941 532,1 тис.грн. фактично на казначейський рахунок надійшло – 950 596,8 тис. грн.). Бюджет міста по загальному фонду перевиконано на 9 064,7 тис. грн.

У порівнянні з 2017 роком ріст власних доходів загального фонду бюджету міста складає 117,3% що більше на 140 513,3 тис.грн.

Доходна частина загального фонду міського бюджету на 69 % формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб, більше половини якого сплачується 6 бюджетоутворюючими підприємствами міста: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

План цього податку за аналізований період виконано на 100,7 % до річних призначень ( річний план – 651 183,3 тис.грн., фактичні надходження до міського бюджету – 655 795,3 тис. грн.). У порівнянні з 2017 роком надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились на 111 263,8 тис. грн. або на 20,4 %, в основному, за рахунок росту мінімальної заробітної плати, фонду оплати праці на підприємствах міста та реєстрації на початку 2018 року у місті 2 військових організацій, від яких за рік надійшло 9 984,6 тис.грн. ПДФО.

Питома вага ПДФО від ПрАТ «НКМЗ» в загальній сумі ПДФО складає 22,9 % або 150 115,8 тис.грн., ПАТ “ЕМСС” – 3,4 % або 22 460,6 тис.грн., ТОВ “КФЗ” – 1,8 % або 11925 тис.грн., ПрАТ “СКМЗ” – 1,1 % або 7 365,3 тис.грн., ТОВ “Крамтеплоенерго” – 1,1 % або 7 147,2 тис.грн., ПрАТ “КЗВВ” – 1,1% або 7 478,5 тис.грн.

У порівнянні з 2017 роком від ПрАТ “НКМЗ” надійшло на 11 844,2 тис.грн. більше податку, ПАТ “ЕМСС”- на 3 431,8 тис.грн., ПрАТ “КЗВВ “- на 2 971,3 тис.грн., ТОВ “КФЗ” – на 2 827,1 тис.грн., ТОВ “Крамтеплоенерго” – на 1 525,2 тис.грн., ПрАТ “СКМЗ “- на 1 122,1 тис.грн.

По бюджетоутворюючим підприємствам міста порівняно з 2017 роком спостерігається зростання ФОП на:

– ПрАТ «НКМЗ» – ФОП збільшився на 87 122,9 тис.грн. або на 7,8 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1 085,9 грн. (11 598,9 грн.), незважаючи на зниження середньооблікової чисельності працівників на 208 чол.;

– ПАТ «ЕМСС» – ФОП збільшився на 37 844,5 тис.грн. або на 22,7 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 2 749,3 грн. (12 215,1 грн.), при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 72 чол.;

– ПрАТ «КЗВВ» – ФОП збільшився на 28 090,7 тис.грн. або у 1,7 рази за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 3 369,6 грн. ( 10 328 грн.) при зростанні середньооблікової чисельності працівників на 71 чол.;

– ТОВ «КФЗ» – ФОП збільшився на 21 293,8 тис.грн. або на 24,8 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1 498 грн. (8 335 грн.) при зростанні середньооблікової чисельності працівників на 25 чол.;

– ТОВ «Крамтеплоенерго» – ФОП збільшився на 13 612,4 тис.грн. або на 26,3% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 2 240,1 грн. ( 8 879,4 грн.) при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 22 чол.;

– ПрАТ «СКМЗ» – ФОП збільшився на 8 682,9 тис.грн. або на 15,3 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 2 476,4 грн. (7 634,4 грн.), при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 203 чол.

Річний план по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 181 415,7 тис.грн. Питома вага цих податків в загальному фонді бюджету складає 19,1 %. Фактично за звітний період до міського бюджету надійшло 181 843,6 тис.грн. або 100,2 % до річних призначень, в т.ч.:

1) податку на майно – 100 668,3 тис.грн. або 100,6 % до річного плану, а саме:

– податку на нерухоме майно – 5 746,8 тис.грн. або 102,3 % до річного плану;

– плати за землю – 94 670,4 тис. грн.; виконання річного плану склало 100,5 %.

У порівнянні з минулим роком надійшло плати за землю на 3 042,2 тис. грн. або на 3,3 % більше за рахунок збільшення коефіцієнту функціонального використання земельної ділянки, інформація про яку не внесена до відомостей Державного земельного кадастру (Наказ Мінагрополітики та продовольства України від 25.11.16 №489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» (зі змінами).

– транспортного податку – 251,1 тис.грн. або 101 % до річного плану;

2) єдиного податку – 81 079,2 тис.грн. або 99,8 % до річного плану.

У порівнянні з минулим роком надходження по цьому податку збільшились на 19 849,4 тис. грн. або на 32,4 % за рахунок:

– збільшення надходжень від платників 2 групи в зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та від платників 3 групи за рахунок росту обсягів їх доходів (сплачують 3 % та 5 % з обороту);

– збільшення надходжень єдиного податку з сільхозтоваровиробників на 26,7 % або на 795,9 тис.грн. за рахунок відміни у 2018 році відрахувань у розмірі 14% до спецфонду державного бюджету.

Разом з тим, кількість фізичних осіб-підприємців станом на 01.01.19 зросла 745 чол. у порівнянні з початком 2018 року.

3) туристичного збору – 96,1 тис.грн. або 100,3 % до річного плану.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів та алкогольної продукції) за 2018 рік становили 62 704,0 тис.грн. Виконання річного плану склало 100,1 % .Питома вага цього податку у загальному фонді міського бюджету складає 6,6 %. У порівнянні з минулим роком надходження по цьому податку зменшились на 4 709,1 тис.грн. або на 7 % за рахунок зменшення надходжень від акцизного податку (тютюн) від ТОВ «Тедіс-Україна» на 7696,4 тис.грн.

Інші доходи загального фонду бюджету (податкові та неподаткові), які займають 5,3 % у загальному фонді міського бюджету, надійшли у сумі 50 253,9 тис.грн. в тому числі:

– від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 1 757,7 тис.грн. або 102,5 % до річного плану ( річний план – 1 714,9 тис.грн.). За 2018 рік надійшло на 1064,7 тис.грн. або на 60,6 % менше, ніж за минулий рік, у зв’язку з заборгованістю орендарів перед міським бюджетом;

– від державного мита надійшло 1 592,5 тис.грн. або 105,2 % до річного плану ( річний план – 1 514,0 тис.грн.). У порівнянні з минулим роком надходження по державному миту збільшились на 506,9 тис.грн. або на 46,7 % за рахунок збільшення кількості осіб, які сплачують мито за місцем розгляду та оформлення документів.

– плати за надання адміністративних послуг надійшло 8 718,6 тис.грн. або 99,2 % до річного плану (річний план – 8 790,2 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів збільшилися на 750,2 тис.грн. або на 9,4 % в основному у зв’язку зі збільшенням звернень щодо оформлення закордонних біометричних паспортів.

 

Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2018 рік затверджено в сумі 36 254,0 тис.грн. За 2018 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 114 355,3 тис.грн., що на 34 830,3 тис. грн. або на 43,8 % більше, ніж за минулий рік. Надходження збільшились, в основному, за рахунок отримання бюджетними установами благодійних внесків та дарунків.

Бюджет розвитку на 2018 рік заплановано у сумі 7 377,7 тис.грн. Фактично надійшло за 2018 рік 18 542,9 тис.грн., річний план перевиконано в 2,5 рази , а саме:

– кошти від продажу землі – 18 343,3 тис.грн. Річний план в сумі 7 201,6 тис.грн. перевиконано у 2,5 рази. У порівнянні з 2017 роком надходження по даному коду збільшились на 16 873,5 тис.грн. або в 12,5 рази в зв’язку з продажем на аукціоні земельної ділянки несільськогосподарського призначення;

– кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 199,6 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 121,8 тис.грн. або в 2,6 рази за рахунок збільшення платників коштів пайової участі

Від екологічного податку надійшло 3 218,6 тис.грн. або 100,3 % до річного плану ( річний план – 3 207,7 тис.грн.). У порівнянні з минулим роком надходження по цьому збору збільшились на 447,6 тис.грн. або на 16,2 % у зв’язку з збільшенням ставок податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин згідно змін до Податкового кодексу України та сплату штрафних санкцій.

У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 92 562,5 тис.грн. або 360,7 % до річного планового завдання ( план на рік – 25 658,6 тис. грн.). В порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 18 083,2 тис. грн. або на 24,3 % за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.

 

Трансферти загального та спеціального фондів

За 2018 рік отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 1 309 602,8 тис.грн. або 99,1 % до річного плану (річний план – 1 321 678,3 тис.грн.).

Недоотримання трансфертів у сумі 12 075,5 тис.грн. по субвенціях з державного та обласного бюджетів та бюджетів інших міст в основному у зв’язку з:

– не відкоригованими планами субвенцій на виплату допомоги сім’ям з дітьми та утримання прийомних сімей;

– неможливістю реалізації проектів у зв’язку з необхідністю внесення змін в ПКД (здійснення перерахунку);

– отриманням субвенції на медичну допомогу жителям інших міст за фактичну кількість таких звернень;

– отриманням субвенції за фактично видані медикаменти, згідно реєстрів, наданих мережею аптек.

– наданням заявки на одержання субвенції під фактично виконані роботи по кодам:

41053900 «Інші субвенції»,

41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів».

 

Видатки міського бюджету у 2018 році

Мережа бюджетних установ, утримання яких передбачено за рахунок коштів міського бюджету, на початок року складала 130 установ. На кінець 2018р. кількість бюджетних установ збільшилась на 2 одиниці. Рішеннями Краматорської міської ради створені «Пологовий будинок міста Краматорська» ( рішення міської ради від 23.05.2018 № 38/VІІ-238 «Про створення комунальної медичної установи «Пологовий будинок міста Краматорська») та «Інклюзивно- ресурсний центр Крамторської міської ради Донецької області» (рішення міської ради від 27.06.2018. №40/VІІ-300 «Про створення комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр Краматорської міської ради Донецької області»). Крім того, у поточному році надається фінансова підтримка 2 установам: 1 дитячо-юнацькій спортивній школі, підпорядкованій профспілковій організації ПАТ «ЕМСС», КП « Об’єднання парків культури та відпочинку».

 

Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду міського бюджету у 2018 році виконано у сумі 1847918,1 тис. грн., або на 98,9 % до уточненого річного плану (1869156,1 тис. грн.). У порівнянні з 2017 роком касові видатки міського бюджету збільшились на 123043,2 тис. грн. або на 7,1 %.

З них 58,8 % (1086053,3 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 1084272,6 тис. грн. з державного бюджету – на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист населення; з обласного бюджету (1780,7 тис.грн.) – на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору та на надання одноразової допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з державного бюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу, на часткове відшкодування вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення.

У 2018 році касові видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на:

– утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 1626469,8 тис. грн., або 88,0 %;

– утримання житлово-комунального господарства – 101909,7 тис. грн. або 5,5 %,

– органи місцевого самоврядування – 94820,3 тис. грн. або 5,1 %;

– інші видатки загального фонду – 24718,3 тис. грн., що складає 1,4 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста у 2018 році розподілились наступним чином: на освіту – 488931,3 тис. грн., охорону здоров’я – 297751,8 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 797838,9 тис. грн., культуру – 32612,5 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 9335,3 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду (графік 5) 88,7 % (1639916,5 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 731290,0 тис. грн.; на енергоносії – 71234,7 тис. грн.; на медикаменти – 29977,0 тис. грн.; на продукти харчування – 32642,4 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 763326,0 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 11351,1 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 95,3 тис. грн., а 11,3 %, або 208001,6 тис. грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам, на виконання поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою.

Станом на 01.01.2019 кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2019 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.: за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн.

 

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 543807,5 тис. грн., що становить 99,9 % від уточненого річного плану (544145,4 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 41,6 % або 226400,6 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку .

Кошти бюджету розвитку були використані по:

– відділу житлового господарства – 19543,0 тис.грн. –кап. ремонт житлового фонду,в т.ч. ОСББ та ліфтового господарства;

– відділу комунального господарства – 42435,4 тис. грн. – розробка ПКД по кап. ремонту доріг та об’єктів благоустрою, кап. ремонт об’єктів благоустрою, придбання основних засобів для ремонту та утриманню об’єктів благоустрою, придбання біотуалетів, вуличної іллюмінації;

– управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста – 94527,0 тис. грн. – кап. ремонт, реконструкція та будівництво закладів соціально – культурної сфери, реконструкція та будівництво об’єктів благоустрою, кап. ремонт вхідної групи (облаштування елементами доступності – пандус,поручні) в будівлі МВ ГУДМС України тощо;

– відділу транспорту, зв’язку та енергетики – 36441,5 тис. грн. – кап. ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, придбання автобусів, тролейбусів, інших основних засобів, будівництво каналізаційної мережі по вул. Проїзна, розробка ПКД по реконструкції реагентного корпусу фільтрувальної станції та контактної мережі тролейбусів тощо;

– по управлінню з гуманітарних питань – 3409,2 тис. грн. – кап.ремонт закладів культури та фізкультури, придбання літератури, періодичних видань, музичних інструментів та основних засобів;

-по управлінню освіти – 7951,8 тис.грн. – кап. ремонт закладів освіти та протипожежної сигналізації, придбання орг. техніки,обладнання та основних засобів;

– по відділу охорони здоров’я – 9173,1 тис. грн. – кап. ремонт та реконструкція закладів охорони здоров’я та придбання медичного обладнання, ком’ютерної техніки;

– по управлінню праці та соціального захисту населення – 466,2 тис. грн. – розробка ПКД та кап. ремонт тепломережі, що підводиться до адмінбудівлі та придбання комп’ютерної техніки, кондиціонерів, кап.ремонт по заміні вікон та вхідної двері у центрі обліку бездомних осіб;

– по службі у справах дітей – 200,7 тис. грн.- придбання меблів, комп’ютерної техніки та обладнання;

– по фінансовому управлінню – 3761,8 тис. грн. – придбання меблів та комп’ютерної техніки, надання субвенції селищним радам та співфінансування до обласного бюджету, надання субвенції до Державного бюджету на придбання та встановлення секційних воріт Державному пожежно – рятувальному загону;

– по виконкому – 1645,5 тис. грн. – кап. ремонт будівлі виконкому та придбання комп’ютерної техніки, співфінансування до Державного фонду регіонального розвитку;

– по управлінню з питань цивільного захисту – 35,5 тис. грон. – придбання та встановлення приладу обліку теплової енергії;

– по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 6782,9 тис.грн. – придбання комплекту меблів, співфінансування з міського бюджету для придбання житла дітям – сиротам, проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

– по архівному відділу – придбання комп’ютерів та кондиціонерів – 27,0 тис. грн.

За рахунок грантів Євросоюзу на реалізацію проектів «Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих внутрішньопереміщених осіб та жителів м. Краматорська, які опинились під впливом конфлікту в Україні» та «Модернізація тягової підстанції міського електротранспорту» проведено видатків в сумі 23567,1 тис. грн.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів (на соціально – економічний розвиток територій та на надання одноразової допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з державного бюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу та відпочинку Донецької та на придбання на вторинному ринку впорядкованого житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, віком від 18 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов, на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми, на створення молодіжних центрів та на здійснення природоохоронних заходів) склали 198798,0 тис. грн., що складає 36,6 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

За рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища були проведені видатки на придбання контейнерів для збирання ТПВ, біотуалетів, встановлення технологічних приладів обліку стічних вод, утримання зелених насаджень, розробку схеми санітарного очищення та проведення заходів із пропаганди охорони навколишнього природного середовища в сумі 3696,5 тис. грн.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 91345,3 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 21382,6 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 69962,7 тис. грн.), що становить 16,8 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.01.2019 кредиторська заборгованість відсутня.


Державну бюджетну політику на території міста реалізує Фінансове управління  виконавчого комітету Краматорської міської ради

Адреса: 84313, пл. Миру, 2,

I поверх каб.:104, 105, 106, 107, 108, 109