Центр реабілітації дітей дітей з інвалідністю

Оновлено: 26 Січня 2022, 11:03

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради (далі – Центр) знаходиться у комунальній власності Краматорської міської ради. Центр – реабілітаційна установа сфери Міністерства соціальної політики України. Управління установи покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Центр надає послуги відповідно до Положення про Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням Краматорської міської ради від 20.12.2018 р. № 48/VII-665.

При здійсненні реабілітаційних заходів діти з інвалідністю (далі – Діти) користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Центр забезпечує виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права Дітей з інвалідністю, Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги» щодо забезпечення прав Дітей на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції в суспільство, переходу в інклюзивні освітні заклади, дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

Направлення та зарахування Дітей до Центру здійснюється відповідно до законодавства України. До Центру зараховуються діти віком до 18 років та діти віком до 3 років (включно), які мають ризик отримати інвалідність. У виняткових випадках можливе продовження строку перебування Дитини після досягнення нею 18 років з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації. Рішення про продовження строку перебування Дитини приймається реабілітаційною комісією Центру. Центр у письмовій формі повідомляє батьків або законних представників Дитини про закінчення курсу реабілітації Дитини не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

Дитина, яка протягом десяти робочих днів з дати, вказаної у рішенні про її зарахування до Центру, не прибула для проходження реабілітації, до Центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша Дитина.

Дитина, відрахована з поважних причин, у тому числі за станом здоров’я, може бути поновлена у Центрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами, але тільки на строк , що залишився від попереднього курсу реабілітації.

До Центру не зараховуються Діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

– гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

– усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

– часті судомні напади та їх еквіваленти;

– захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками).

Діти можуть бути відраховані з Центру:

– за бажанням батьків / законних представників;

– у разі порушення дисципліни, в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів;

– при загостренні основного чи супутніх захворювань.

Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування Дитини.

На підставі рішення реабілітаційної комісії за Дитиною зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.

Пропускна спроможність Центру:

РікКількість дітей, які пройщли реабілітацію
202138
2020 62
201946

Статистичні дані по реєстрації індивідуальних програм реабілітації дітей з інвалідністю

РікКількість ІПР (дітей до 6 років)Кількість ІПР (дітей до 18 років)
2021 34181
202054223
201947529

Соціальна реабілітація

• Формування навичок спілкування, колективної дії, сприйняття себе як частки дитячої спільноти, навички мовлення;

• Формувати уявлення про основні правила поведінки у соціумі;

• Пристосування дитини з інвалідністю до навколишнього середовища (розвиток навичок, які забезпечують можливість самостійного життя);

• Основи безпеки життєдіяльності;

• Формування навичок просторової орієнтації;

• Розвиток комунікативної діяльності і творчості;

• Орієнтування у власному тілі;

• Орієнтування у часі;

• Формування уяви про послідовність дій;

• Формування навичок самообслуговування

Психолого-педагогічна реабілітація

• Пізнання навколишнього через спілкування;

• Корекція емоційно – вольової та інтелектуальної сфери;

• Підвищення самооцінки;

• Вплив на сім’ю, залучення її до реабілітаційного процесу;

• Пізнання навколишнього через відчуття;

• Подолання психологічних обмежень;

• Розвиток пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення і т. д .);

• Розвиток мовлення;

• Активізація тактильного сприйняття;

• Збагачення сенсорного досвіду дитини;

• Розвиток ігрових навичок;

• Розвиток діалогічного мовлення

Фізична реабілітація

• Розвиток загальної та дрібної моторики;

• Розвиток координації рухів;

• Збільшення амплітуди рухів у суглобах;

• Розвиток швидкості реакції;

• Нормалізація стану тонусу м’язів;

• Пізнання навколишнього через рух

Рання реабілітація

• Єдиний погляд на дитину команди спеціалістів від народження до 4 років;

• Мультидисциплінарна команда;

• «Нормалізація» життя дитини та родини;

• Залучення батьків до реабілітаційного процесу (коучинг);

• В основі програми реабілітації – «сильні» сторони розвитку дитини

Перспективи розвитку

• Збільшення пропускної спроможності Центру;

• Створення умов успішної організації комплексного реабілітаційного процесу;

• Створення в Центрі комфортних та безпечних умов для дітей з інвалідністю;

• Соціальна адаптація та інтеграція дитини з інвалідністю у суспільство;

• Покращення якості та доступності комплексних реабілітаційних послуг;

• Поповнення матеріально-технічної бази Центру;

• Поглиблення обізнаності батьків про особливості розвитку дитини та залучення їх до реабілітаційного процесу;

• Навчання батьків навичкам реабілітації дітей з інвалідністю у домашніх умовах;

• Підвищення професійної компетентності фахівців установи

Фото занять:


Контакти:

84301 м.Краматорськ
вул. Двірцева, буд.57а
тел. +380 (6264) 7-12-82
centerkram@krm.gov.ua

Маєте зауваження, пропозицію? Напишіть нам: