Захищено: Секретар міської ради

Оновлено: 21 Жовтня 2022, 12:11

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:Додаток

до розпорядження міського голови

від 15.02.2021 № 24p

 

Секретар міської ради

(питання підготовки сесії міської ради, координації роботи постійних комісій міської ради, здійснення заходів з підготовки та проведення  референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування,координація діяльності органів самоорганізації населення, питання внутрішньої політики)

Здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення ним своїх повноважень чи неможливості виконання ним своїх повноважень. Тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до Закону.

Відповідно до ч.3 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради:

скликає сесії міської ради в разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

веде сесії міської ради та підписує їх рішення у випадках, вказаних у першому абзаці його повноважень;

організує підготовку сесії міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

відповідає за оприлюднення проектів рішень та рішень міської ради;

забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

координує діяльність постійних та інших комісій  міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

сприяє реалізації основних завдань внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів;

вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Координує діяльність: відділу роботи з депутатами; органів самоорганізації населення, сектору внутрішньої політики.

Відповідно до п.10 ч.3  ст.50  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради:

взаємодіє з науковими організаціями міста та області при розробці та впровадженні прогресивних методів управління;

забезпечує організацію дієвої системи навчання та підвищення кваліфікації депутатів і апарату міської ради.

Веде особистий прийом громадян.

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.

Бере участь в роботі комісій, рад та робочих груп в межах своїх повноважень за напрямками діяльності.

Забезпечує взаємодію з структурними підрозділами Донецької обласної державної адміністрації, Міністерств та відомств в межах своїх повноважень. 

Громадська приймальня, каб. 101а:
Дні прийому – II середа         з 14:00 –  16:00