Оголошено конкурс на посаду керівника загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12


Відповідно до розпорядження Краматорського міського голови від 26.04.2021 № 57р оголошується конкурс на посаду керівника Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Краматорської міської ради Донецької області.

Найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти Краматорська загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів  № 12 Краматорської міської ради Донецької області, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 19
Найменування посади Директор
Умови оплати праці Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Керівником комунального закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік документів, які необхідно подати у конкурсному відборі та строк їх подання Особа, яка претендує на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, подає такі документи: – заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; – автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); – копію паспорта громадянина України; – копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; – копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання; – довідку про відсутність судимості; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; – мотиваційний лист, складений у довільній формі. Особа, яка претендує на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Документи подаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення до конкурсної комісії за адресою: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 26, каб. 9.
Етапи проведення конкурсного відбору Етапи проведення конкурсного відбору: Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти шляхом виконання тестових завдань (загальний час виконання – 30 хвилин).Перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (загальний час виконання – 30 хвилин)Публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. За рішенням конкурсної комісії дата, час та місце проведення етапів конкурсного відбору кандидати на посаду керівника закладу загальної середньої освіти будуть повідомлені додатково.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурс Шорнікова Олена Олександрівна, управління освіти Краматорської міської ради за адресою: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 26, каб. 9, контактний телефон: 5-02-91, e-mail: helen80shor@gmail.com