Програма економічного і соціального розвитку міста на 2022 рік

Оновлено: 23 Грудня 2021, 15:52

Рішення міської ради від 22.12.2021 №22/VIII-1162 “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2022 рік”

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання

Врахування зауважень та пропозицій до Проєкту Програми економічного та соціального розвитку м. Краматорськ на 2022 рік

ЗМІСТ

Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2022 рік

 ВСТУП 
1.АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАМАТОРСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
1.1.Тенденції економічного і соціального розвитку громади 
1.2.Актуальні проблеми розвитку громади 
2.МЕТА, ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ  ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАМАТОРСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ  НА  2022  РІК 
3.ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2022 РОЦІ 
 Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка 
3.1.Промисловий комплекс 
3.2.Агропромисловий комплекс 
3.3.Розвиток земельних відносин 
3.4.Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної спі00впраці 
3.5.Інвестиційна діяльність 
3.6.Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації. Зв’язки з громадськістю 
3.7.Розвиток підприємницького середовища 
3.8.Ринок праці. Зайнятість населення 
3.9.Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню 
 Ціль 2. Якість життя та людський розвиток 
3.10.Освіта 
3.11.Охорона здоров’я 
3.12.Фізичне виховання та спорт 
3.13.Культура і туризм 
 Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів 
3.14.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
3.15.Захист прав і свобод громадян 
3.16.Соціальний захист населення 
3.17.Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
3.18.Житлове господарство та комунальна інфраструктура 
3.19.Житлове будівництво 
3.20.Дорожньо-транспортний комплекс 
3.21.Управління майном комунальної власності 
3.22.Розвиток громади. Впровадження заходів територіального планування 
3.23.Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 
 Ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування 
3.24.Охорона навколишнього природного середовища 
3.25.Ефективність енергоспоживання 
4.Організаційне забезпечення виконання заходів Програми 
5.ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ У 2022 РОЦІ 
5.1Фінансове забезпечення заходів Програми 
5.2Фінансове забезпечення інвестиційних/інфраструктурних проєктів Програми 
6.Основні показники економічного і соціального розвитку громади на 2022 рік 
7.Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проєктів Програми у 2022 році 
8.Перелік програм громади, виконання яких передбачається у 2022 році 
9.Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких пропонується у 2022 році 


Рішення міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-209 “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік”

Обговорення проекту “Про затвердження Програми економічного і соціальногорозвитку міста Краматорська на 2021 рік “

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання

Врахування зауважень та пропозицій до Проєкту Програми економічного та соціального розвитку м. Краматорськ на 2021 рік

Результати проведення консультацій з громадськістю:

Проект рішення МР Оголошенн про громадське обговорення Звіт про громадське обговорення Повідомлення про СЕО Заява обсяг СЕО Рішення по СЕО Рішення МР
11 02.12.2021 02.12.2021 20.12.2021 06.12.2021 06.12.2021 23.12.2021
10 01.11.2021 01.11.2021 16.11.2021 08.11.2021 08.11.2021 23.11.2021 20/VIII-1043
9 05.10.2021 05.10.2021 23.10.2021 11.10.2021 11.10.2021 27.10.2021 18/VIII-941
8 03.09.2021 03.09.2021 21.09.2021 10.09.2021 10.09.2021 27.09.2021 16/VIII-850
7 09.08.2021 09.08.2021 24.08.2021 09.08.2021 09.08.2021 25.08.2021 14/VIII-772
6 29.07.2021 13/VIII-748
5 06.07.2021 06.07.2021 22.07.2021 09.07.2021 09.07.2021 23.07.2021 12/VIII-663
4 17.06.2021 17.06.2021 05.07.2021 18.06.2021 18.06.2021 05.07.2021 11/VIII-644
3 30.04.2021 30.04.2021 17.05.2021 06.05.2021 06.05.2021 21.05.2021 9/VIII-447
2 01.04.2021 01.04.2021 16.04.2021 08.04.2021 08.04.2021 23.04.2021 8/VIII-378
1 18.03.2021 24.03.2021 08.04.2021 7/VIII-303

Звіт
за перше півріччя 2021 року
Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 20
21 рік

з/п Найменування розділу
1. Аналіз економічного і соціального розвитку міста Краматорська  
3. ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
  Ціль 1. Становлення конкурентоспроможної економіки  
3.1. Промисловий комплекс
3.2. Сільське господарство
3.3. Розвиток земельних відносин
3.4. Інвестиційна діяльність
3.5. Розвиток інформаційного простору
3.6. Розвиток підприємницького середовища
3.7. Ринок праці. Зайнятість населення
3.8. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню
Ціль 2. Якість життя та людський розвиток
3.9. Освіта
310 Підтримка сім’ї, дітей та молоді  
3.11. Охорона здоров’я
3.12. Фізична культура та спорт
3.13. Культура
Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів
3.14. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
3.15. Протидія розповсюдженню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)
3.16. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
3.17. Соціальний захист населення
3.18. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3.19. Житлово-комунальне господарство
3.20. Дорожньо-транспортний комплекс
3.21. Управління майном комунальної власності
3.22. Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування
3.23. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО/ООС на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування  
3.24. Охорона навколишнього природного середовища
3.25. Ефективність енергоспоживання
4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми  
5. Основні показники економічного і соціального розвитку міста Краматорська за перше півріччя 2021 року  
8. Перелік інвестиційних інфраструктурних проєктів
9. Джерела та обсяги фінансування Програми у першому півріччі 2021 року
9.1 Фінансове забезпечення заходів Програми
9.2 Фінансове забезпечення проєктів Програми

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

23.12.2019 № 64/VII-652

ЗМІСТ

Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік

№  з/п Найменування розділу
Вступ
1 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРАМАТОРСЬКА
1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку міста
1.2. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку міста Краматорська
2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА кРАМАТОРСЬКА НА 2020 РІК
3 ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2020 РОЦІ
Становлення відкритої інноваційної економіки, розвиток бізнесу та залучення інвестицій
3.1. Промисловий комплекс
3.2. Сільське господарство
3.3. Розвиток підприємницького середовища
3.4. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню
3.5. Інвестиційна діяльність
3.6. Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування
3.7. Розвиток земельних відносин
3.8. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації
3.9. Розвиток громадянського суспільства
3.10. Ринок праці. Зайнятість населення
Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища
3.11. Дорожньо-транспортний комплекс
3.12. Житлово-комунальне господарство
3.13. Управління майном комунальної власності
3.14. Ефективність енергоспоживання
3.15. Освіта
3.16. Культура
3.17. Фізичне культура та спорт
3.18. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
3.19. Охорона здоров’я
3.20. Соціальний захист населення
3.21. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3.22. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Безпечне місто
3.23. Охорона навколишнього природного середовища
3.24. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
3.25. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
4 Організаційне забезпечення виконання заходів Програми
5 Перелік проектів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у 2020 році
5.1. Перелік інвестиційних програм і проектів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році
5.2 Перелік об’єктів і заходів, реалізація яких передбачена за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, у 2020 році
5.3. Перелік проектів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів місцевого бюджету
5.4. Перелік проектів, реалізація яких передбачена в рамках участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а, пул 4)
5.5. Перелік об’єктів і заходів, реалізація яких передбачена за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2020 році
6 Перелік регіональних і міських програм, виконання яких передбачається у 2020 році
7 Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проектів Програми
8 Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік
9 Фінансове забезпечення заходів Програми
10 Фінансове забезпечення проектів місцевого розвитку Програми

 


Зміни до Програми

17.12.2020 р. міська рада прийняла рішення № 2/VIII-29 “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розви-тку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652 (зі змінами)”

23.10.2020 р. міська рада прийняла рішення № 75/VII-502 “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652 (зі змінами)”

09.09.2020 р. міська рада прийняла рішення № 73/VII-411 “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змінами)”

15.07.2020 р. міська рада прийняла рішення № 71/VII-346 “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змінами)”

24.06.2020 р. міська рада прийняла рішення № 70/VII-293 “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змінами)”

27.05.2020 р. міська рада прийняла рішення № 69/VII-244  “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змінами)”

29.04.2020 р. міська рада прийняла рішення № 68/VII-180 “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розви-тку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652 (зі змінами)”

25.03.2020 р. міська рада прийняла рішення № 67/VII-121 “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652 (зі змінами)”

26.02.2020 р. міська рада прийняла рішення № 66/VII-72 “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652”


Підсумки виконання у 2020 року Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік

з/п Найменування розділу
1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРАМАТОРСЬКА ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ  
3. ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2020 РОЦІ  
  Становлення відкритої інноваційної економіки, розвиток бізнесу та залучення інвестицій  
3.1. Промисловий комплекс
3.2. Сільське господарство
3.3. Розвиток підприємницького середовища
3.4. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню
3.5. Інвестиційна діяльність
3.6. Розвиток міста. Впровадження заходів територіального планування
3.7. Розвиток земельних відносин
3.8. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації
3.9. Розвиток громадянського суспільства
3.10. Ринок праці. Зайнятість населення
Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища  
3.11. Дорожньо-транспортний комплекс
3.12. Житлово-комунальне господарство
3.13. Управління майном комунальної власності
3.14. Ефективність енергоспоживання
3.15. Освіта 
3.16. Культура
3.17. Фізичне культура та спорт
3.18. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
3.19. Охорона здоров’я
3.20. Соціальний захист населення
3.21. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3.22. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Безпечне місто  
3.23. Охорона навколишнього природного середовища
3.24. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
3.25. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
3.26. Заходи з протидії розповсюдження на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)
4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми  
5. Перелік проектів місцевого розвитку, реалізація яких передбачена у  2020 році  
5.1. Перелік інвестиційних програм і проектів, реалізація яких передбачена за рахунок  коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році
5.2 Перелік об’єктів і заходів,  реалізація яких передбачена за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ  і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють  свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, у 2020 році
5.3. Перелік проектів, реалізація яких передбачена за рахунок коштів місцевого бюджету
5.4. Перелік проектів, реалізація яких передбачена в рамках участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а, пул 4)
5.5. Перелік об’єктів і заходів, реалізація яких передбачена за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2020 році
8. Виконання основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста за перше півріччя 2020 року  
9. Фінансове забезпечення заходів Програми  
10. Фінансове забезпечення проектів місцевого розвитку Програми  

 


Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування місцевого рівня та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2022 рік»

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Додаток А

Проєкт рішення міської ради “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2022 рік “

Звіт про результати проведення електронних консультацій

ПРОЄКТ

ЗМІСТ

Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік

  Вступ
1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАМАТОРСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку громади
1.2. Актуальні проблеми розвитку громади
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ  ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАМАТОРСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ  НА  2022  РІК
3. ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2022 РОЦІ
Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка
3.1. Промисловий комплекс
3.2. Агропромисловий комплекс
3.3. Розвиток земельних відносин
3.4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці
3.5. Інвестиційна діяльність
3.6. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації. Зв’язки з громадскістю
3.7. Розвиток підприємницького середовища
3.8. Ринок праці. Зайнятість населення
3.9. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню
Ціль 2. Якість життя та людський розвиток
3.10. Освіта
3.11. Охорона здоров’я
3.12. Фізичне виховання та спорт
3.13. Культура і туризм
Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів
3.14. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
3.15. Захист прав і свобод громадян
3.16. Соціальний захист населення
3.17. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3.18. Житлове господарство та комунальна інфраструктура
3.19. Житлове будівництво
3.20. Дорожньо-транспортний комплекс
3.21. Управління майном комунальної власності
3.22. Розвиток громади. Впровадження заходів територіального планування
3.23. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування
3.24. Охорона навколишнього природного середовища
3.25. Ефективність енергоспоживання
4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми
5. Джерела та обсяги фінансування програми у 2022 році
5.1 Фінансове забезпечення заходів Програми
5.2 Фінансове забезпечення інвестиційних/інфраструктурних проєктів Програми
6. Основні показники економічного і соціального розвитку громади на 2022 рік
7. Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проєктів Програми у 2022 році
8. Перелік програм громади, виконання яких передбачається у 2022 році
9. Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких пропонується у 2022 році