«Краматорськ – комфортне та безпечне місто»

Оновлено: 29 Вересня 2021, 15:57

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

27.06.2018  № 40/VII-284

ПРОГРАМА

“Краматорськ- комфортне та безпечне місто” на 2018 – 2023 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТА ПРОГРАМИ

Стратегія соціально економічного розвитку міста передбачає налагодження комфортного міського середовища, яке включає в себе цілий ряд напрямків, а саме: екологічну, суспільну, особисту безпеку городян.

Безпека входить до одних з пріоритетних напрямків та є необхідним елементом забезпечення спокою людей та нормального функціонування та розвитку економіки.

Особливо гостро ці питання постають в нашому регіоні після подій 2014 року та продовжуваними бойовими діями в близькості до нашого міста. Наслідки ситуації впливають на криміногенну ситуацію в місті на прояви насильства, агресії серед різноманітних груп населення.

Для виконання поставлених задач виникає потреба в нових засобах та методах гарантування безпеки мешканцям міста, прогресивних технологіях та заходах для технічної безпеки, контролю важливих, стратегічних та небезпечних міських об’єктів, можливості оперативного управління та впливу на екстрені та позаштатні ситуації.

Вирішення проблем, що постали в сфері безпеки та створення комфортного середовища неможливо покладати тільки на правоохоронні органи. Тільки у співпраці та координації діяльності органів місцевого самоврядування, служб соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, релігійних конфесій та громадських організацій. Для цього потрібно застосовувати комплексний програмно-цільовий підхід.

Створення Програми «Краматорськ – комфортне та безпечне місто» (далі – Програма) обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, попередження насильства, запобігання небезпечним позаштатним ситуаціям.

На сьогоднішній день у Краматорську існує достатньо місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

 • заклади дошкільної, позашкільної та шкільної освіти;
 • заклади охорони здоров’я;
 • культурні та спортивні заклади;
 • центральна частина міста та інші місця загального користування;
 • місця масового перебування людей, вокзал, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;
 • стратегічні та важливі для життєдіяльності міста об’єкти;
 • адміністративні будівлі, об’єкти житлово-комунального господарства, інші громадські будівлі тощо;
 • об’єкти підвищеної небезпеки для жителів міста;
 • автодорожні шляхи.

            Впровадження єдиної локальної міської мережі як складової системи відеоспостереження міста може покращити криміногенну ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці та попередженню та захисту прав громадян.

Наразі, надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуацій в місті для забезпечення оперативного реагування на ситуації та аварії, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриттю злочинів: можливість оперативного відстеження маршрутів руху транспортних засобів, здійснення контролю за роботою компонентів міської інфраструктури.

Одним з найважливіших завдань Програми на сьогоднішній день – це створення ситуаційного центру.

Ситуаційний центр представляє собою багатофункціональну систему, основою якої є організаційно-технічний комплекс, інформаційне та програмне забезпечення для прийняття та підтримки оперативних та стратегічних управлінських рішень. Такі рішення приймаються на основі постійного контролю подій, який здійснюється завдяки інформації з камер відеонагляду та комплексного моніторингу факторів впливу на розвиток процесів, що відбуваються, виходячи з показників датчиків, пристроїв, систем сповіщень тощо.

Основні складові систем:

1) відеоспостереження за громадськими місцями та стратегічними об’єктами міста – забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення громадського порядку, в тому числі, в місцях масового перебування людей, забезпечує захист важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень;

 • встановлення пристроїв з додатковими функціональними можливостями, які сприяють забезпеченню безпеки – датчики сповіщення, системи розпізнавання обличь та номерних знаків автотранспорту, кнопки виклику поліції тощо;
 • єдина локальна міська мережа системи забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу правоохоронним органам до зазначеної системи;

4) ситуаційний центр – диспетчерський центр з відповідним обладнанням та програмним забезпеченням, призначений для оперативного прийняття управлінських рішень, контролю, моніторингу, обробки, аналізу небезпечних та надзвичайних ситуацій та інших функцій;

5) система оповіщення – для інформування жителів міста про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

ІІ. КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ ТА ЦІЛЬОВІ ГРУПИ

Координацію роботи та контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет Краматорської міської ради.

Цільові групи Програми:

1) виконавчі органи Краматорської міської ради;

2) правоохоронні органи міста;

3) підприємства, організації, заклади та установи міста;

4) мешканці та гості міста Краматорська;

5) інші об’єкти, структури та організації різних форм власності.

ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах коштів, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується Краматорською міською радою щорічно в складі видатків міського бюджету на підставі бюджетного запиту Виконавчого комітету Краматорської міської ради як головного розпорядника коштів.

IV. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Додаток

до рішення міської ради

27.08.2021 № 14/VIII-767

№ пор Заходи Термін виконання Фінансування Відповідальна особа
  Облаштування установи меблями та необхідним обладнанням. 2021 рік 200 000 грн. Комунальна установа «Ситуаційний центр»
  Збір інформації щодо можливості підключення існуючих системи відеоспостереження. 2021 – 2023  роки Не потребує фінансування Комунальна установа «Ситуаційний центр»
  Визначення переліку об’єктів для встановлення відеокамер (планування побудови першої та другої черг системи). 2021 – 2022  роки Не потребує фінансування Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Визначення з функціоналом системи, організаційно-технічним комплексом, інформаційного та програмного забезпечення. 2021 рік Не потребує фінансування Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Погодження місць розміщення та  підключення відеокамер до Ситуаційного центру з власниками об’єктів. 2021 – 2022  роки Не потребує фінансування Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Проведення відбору профільних фірм з впровадження Системи. Проведення конкурсних аукціонів 2021 рік Не потребує фінансування Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Придбання комп’ютерної та оргтехніки для моніторингового центру 2021 рік 545 000 грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Придбання серверного обладнання для обробки, аналітики системи архівації та швидкого доступу до відео архіву 2021 рік 6 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Придбання програмного забезпечення для моніторингу та обробки відео з камер відеоспостереження з урахуванням кількості та функціональних можливостей камер. 2021 рік 2 981 194  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Підключення існуючих систем відеоспостереження 2021 – 2022 роки Не потребує фінансування Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Побудова локальної мережі першої та другої черги 2021 – 2023 роки 33 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Придбання камер відеоспостереження першої та другої черги. 2021 – 2023 роки 20 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Монтаж та підключення відеокамер до Ситуаційного центру з урахуванням пріоритетності включення їх у систему 2021 – 2023 роки 10 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Підтримка та супровід системи 2021 – 2023 роки 10 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Проведення збору, моніторингу та аналізу отриманих даних для оперативного реагування на екстрені чи нештатні ситуації 2021 – 2023 роки Не потребує фінансування Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Залучатися до кожного проекту безпечний дошкільний та шкільний заклад 2021 – 2023 роки Не потребує фінансування Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Впровадження системи сповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій 2022 – 2023 роки 7 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Придбання та встановлення відеокамер, додаткових пристроїв з урахуванням пріоритетності включення їх у систему, з подальшим розвитком оптоволоконної локальної мережі 2022 – 2023 роки 40 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Планування витрат на утримання Системи на наступні роки 2022 – 2023 роки Не потребує фінансування Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Запровадження в дію IP-телефонію для організації та ведення захищеного та швидкого зв’язку, телефонних розмов, передачі відеозображень та факсів у режимі реального часу 2022 – 2023 роки 30 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Придбання серверного та мережевого обладнання, програмного забезпечення для надання послуг провайдера 2022 – 2023 роки 20 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Отримання доступу до частини мережі Інтернет через пірінгові з’єднання 2022 – 2023 роки 30 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Встановлення безкоштовної зони Wi-Fi в місцях магнітах 2022 – 2023 роки 500 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Придбання серверного та мережевого обладнання, програмного забезпечення для створення карти SmartSity 2021 – 2023 роки 2 000 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Створення карти SmartSity з розташуванням на них земельних ділянок, мафів, комунікацій, будівель, споруд, які будуються та приведення до стану відповідності земельні кадастри, номери тощо 2021 – 2023 роки 600 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Розробка та запровадження офіційного порталу ситуаційного центру, для оперативного інформування населення та гостей міста про оперативну обстановку в місті, прийому заяв про надзвичайні ситуації та надання довідкової підтримки 2021 – 2023 роки 250 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»
  Супровід програмного забезпечення «єКраматорськ», який фактично дасть можливість користуватися послугами всіх міських служб 2021 – 2023 роки 500 000  грн. Комунальна установа Ситуаційний центр»

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати та досягнення успішного виконання заходів Програми будуть такими:

1) збереження життя та здоров’я громадян на вулицях та дорогах міста, в громадських місцях та під час проведення масових заходів;

2) забезпечення громадського порядку, здійснення постійного моніторингу стану в багатолюдних місцях;

3) підвищення рівня захищеності стратегічних, важливих та інфраструктурних об’єктів міста;

4) запобігання, оперативне реагування та протидія потенційним загрозам національній безпеці, терористичним проявам, провокаціям, збереження спокою в місті та безпечної життєдіяльності населення;

5) зменшення кількості та усунення причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, зростання дисциплінованості учасників дорожнього руху;

6) зниження кількості правопорушень, забезпечення можливості відновлення ходу подій на основі записаних відеоматеріалів;

7) отримання своєчасної та достовірної інформації про подію, небезпечну або надзвичайну ситуацію, можливість впливу на її перебіг та успішне подолання;

8) забезпечення взаємодії місцевої влади та правоохоронних органів при проведенні заходів щодо посилення безпеки громадян та захисту міста.

VI. КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Успішність реалізації заходів Програми відображатиметься такими ключовими індикаторами:

1) кількість встановлених камер відеоспостереження та інших елементів системи “Безпечне місто”;

2)  належна робота моніторингового центру для комплексного контролю та моніторингу подій міста;

3) побудова єдиної локальної мережі системи “Безпечне місто”;

4) створення ситуаційного центру Краматорська.

VII. ВПРОВАДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМИ

Виконавчі органи Краматорської міської ради, організації та підприємства, відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені терміни.

За необхідності, заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації, результатів моніторингу, залежно від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету.

Секретар міської ради                                                                Д.В. Ошурко