Вулиці міста Краматорськ

Оновлено: 01 Вересня 2021, 12:55

Перелік назв вулиць міста з поштовими індексами та номерами будинків у форматі відкритих даних
Адресний реєстр міста Краматорськ

Додаток
до рішення міської ради
від 07.07.04 №19/IV-3

№ з/п назва вулиць 
російською мовою
назва вулиць 
державною мовою
тип вул. місце розташування поштове 
 обслуго- 
вування
№№ 
буд.
№ 
п/в
1. 1 Мая 1 Травня ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
2. 12 Декабря 12 Грудня Благодатна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
3. 17 
Партсъезда
17 
Партз’їзду
Степана Коршуна
ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
4. 19 
Партсъезда
Ярослава Мудрого
19 
Партз’їзду
Ярослава Мудрого
ул. Соцгород 1-33, 
6-12
33
с 35, 
с 22
01
5. 26 Июня 26 Червня Миколи Білоброва ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
6. 26 Бакинских 
Комиссаров
26 Бакінських 
Комісарів
Червона Рута
ул. пос. 
Октябрьский
2-18 02
20-32 22
7. 20 Лет 
Октября
Рыночная
20 Років 
Жовтня
Ринкова
ул. пос. 
Октябрьский
1-43, 
2-18
02
45-75, 
20-40
03
8.
Интернационала

Інтернаціоналу
Володимира Івасюка
ул. пос. 
Октябрьский
1-75, 
2-84
22
77-117, 
86-124
02
119-227, 
126-230
03
9. 3 Сентября 3 Вересня ул. пос. 
Красногорка
вся 11
10. 3 Съезда 
Колхозников
3 З’їзду 
Колгоспників
Мальовнича
ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
11. 40 Лет 
Влксм
40 Років 
Влксм
ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
12. 40 Лет 
Победы
40 Років 
Перемоги
ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
13. 50 Лет 
Влксм
Анатолия Соловьяненко
50 Років 
Влксм
Анатолія Солов’яненка
ул. пос. 
Красногорка
вся 11
14. 7 Конгресса 7 Конгресу Ганни Подольської ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
15. 8 Марта 8 Березня ул. пос. 
Ивановка
вся 08
16. 9 Мая 9 Травня ул. пос. 
Красногорка
вся 11
17. 9 Января 9 Січня ул. пос. 
Артемовский
вся 07
18. Абая Абая ул. пос. 
Беленькое
вся 18
19. Абрикосовая Абрикосова ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
20. Абхазская Абхазька ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
21. Авиационная Авіаційна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
22. Авроры Аврори Учительська ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
23. Аджарская Аджарська ул. пос. 
Беленькое
вся 92
24. Адлерская Адлерська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
25. Административная Адміністра-тивна ул. пос.
Октябрьский
вся 03
26. Азербайджанская Азербай-
джанська
ул. пос. 
Камышеваха
вся 14
27. Азовская Азовська ул. пос. 
Марьевка
вся 08
28. Айвазовского Айвазовського ул. пос. 
Беленькое
вся 18
29. Акмолинская Акмолінська ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
30. Актюбинская Актюбінська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
31. Акулова Акулова ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
32. Аллейная Алейна ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
33. Алма-Атинская Алма-Атинська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
34. Алтайская Алтайська ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
35. Амурская Амурська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
36. Ангарский Ангарський пер. пос. 
Новый Свет
весь 07
37. Андрея 
Рублева
Андрія 
Рубльова
ул. пос. 
Ясногорка
вся 25
38. Анри 
Барбюса
Анрі 
Барбюса
Пантелеймона Куліша
ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
39. Артема – Ахтырская Артема Охтирська ул. пос. 
Октябрьский
1-97, 
2-96
22
99-137, 
98-136
02
138-240, 
139
03
40. Артемовская Артемівська Адамова ул. пос. 
Беленькое
вся 92
41. Архангельская Архангельська ул. Станкострой 1,3, 
5,9
06
пос. 
Беленькое
11-127, 
2-128
06
129-301, 
132-310
18
42. Астраханская Астраханська ул. пос. 
Беленькое, Станкострой
1-77, 
2-86
06
с 79, 
с 88, 
с 125
18
43. Астрономическая Астрономічна ул. пос. 
Веселый
вся 30
44. Ашурково 
(разъезд)
Ашурково 
(роз`Їзд)
ул. ст. 
Ашурково
вся 26
45. Аэродромная Аеродромна ул. с-з
Веселый
вся 30
46. Бабушкина Бабушкіна Степана Таранова ул. пос. 
Прокатчиков
вся 02
47. Багратиона Багратіона ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
48. Багряная Багряна ул. пос. 
Беленькое
вся 92
49. Бадаева БадаєваБорова ул. пос. 
Красногорка
вся 11
50. Баженова Баженова ул. ЦУ c-pа
“Ясногоровский”
вся 25
51. Байдарская Байдарська ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
52. Байкальская Байкальська ул. пос. 
Беленькое
вся 06
53. Байрачный Байрачний пер. пос. 
Беленькое
весь 92
54. Балаклавская Балаклавська ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
55. Балашевская Балашівська ул. пос. 
Красноторка
вся 95
56. Балтийская Балтійська ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
57. Барабинская Барабінська ул. пос. 
Абазовка
вся 30
58. Барвенковская Барвінківська ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
59. Барнаульская Барнаульська ул. пос. 
Беленькое
вся 18
60. Баррикадный Барикадний пер. пос. 
Ивановка
весь 08
61. Басина Басіна Устима Кармелюка ул. пос. 
Партизанский
вся 11
62. Баумана Баумана Коротенька ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
63. Башкирская Башкирська ул. пос. 
Артемовский
вся 07
64. Белгородская Бєлгородська ул. пос. 
Красноторка
вся 95
65. Белинского Бєлінського ул. пос. 
Артемовский
вся 07
66. Белова Бєлова ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
67. Беломорская Біломорська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
68. Белорусская Білоруська ул. Соцгород вся 33
69. Беляева Бєляєва ул. пос. 
Беленькое, 
 
 
 
м-н 
Лазурный
1-99, 
2-38
18
101-107, 
113,125
20
109,111, 
115-123, 
127
20
70. Белянская Білянська ул. пос. 
Старая
 Петровка
вся 07
71. Березовая Березова ул. пос. 
Беленькое
вся 18
72. Бестужева Бестужева ул. с. 
Приволье
вся 02
73. Бийский Бійський пер. пос. 
Красноторка
весь 95
74. Бирюзова Бірюзова ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
75. Благоева Благоєва Бурштинова ул. пос. 
Новый Свет
1-37, 
2-40
07
47-55, 
48,50-
30
76. Блинова Блінова ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
77. Блока Блока ул. пос. 
Беленькое
вся 18
78. Блюхера Блюхера Горіхова ул. пос. 
Красноторка
вся 11
79. Бобруйский Бобруйський Пер. пос. 
Ивановка
весь 08
80. Богдана 
Хмельницкого
Богдана 
Хмельницького
ул. Соцгород вся 13
81. Больничная Лікарняна ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
82. Больничный Лікарняний пер. пос. 
Октябрьский
весь 03
83. Большая 
Садовая
Велика 
Садова
ул. Старый Город 1-71, 
2-100
02
с 73 и
со 102
03
84. Большевистская – Вышгородская Більшовицька Вишгородська ул. пос. 
Партизанский
вся 02
85. Бонивура Бонівура Юзівська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
86. Бородино Бородіно ул. пос. 
Беленькое
1-69, 
2-72
06
71-133, 
74-120
20
135-271, 
122-248
18
87. Боша Боша ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
88. Братская Братська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
89. Брестская Брестська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
90. Брусиловича Брусиловича ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
91. Брюллова Брюллова ул. пос. 
Городещино
вся 08
92. Брянская Брянська ул. пос. 
Беленькое
1-79, 
2-82
06
81-269, 
84-272
18
93. Бубнова Бубнова Бузкова ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
94. Бугаева Бугайова ул. пос. 
Ивановка
вся 08
95. Будаева Будаєва ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
96. Буйко Буйка ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
97. Буковинская Буковинська ул. пос. 
Ясна Поляна
вся 03
98. Булавина Булавіна ул. пос. 
Красноторка
вся 95
99. Бурятская Бурятська ул. пос. 
Красноторка
вся 95
100. Быкова Бикова ул. м-н 
Лазурный
вся 20
101. Быковского Биковського ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
102. Вильгельма 
Пика
Вільгельма 
Піка Заповідна
ул. пос. 
Красноторка
вся 95
103. Валентины 
Терешковой
Валентини 
Терешкової
Сергія Параджанова
ул. пос. 
Красноторка
вся 95
104. Вавилова Вавілова ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
105. Ванды ;
Василевской
Ванди ;
Василевської Ванди
ул. пос. 
Беленькое
вся 18
106. Васильковая Василькова ул. пос. 
Беленькое
вся 18
107. Вацетиса Вацетіса Петра Сенченка ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
108. Верещагина Верещагіна ул. пос. 
Прокатчиков
вся 02
109. Верхняя Верхня ул. пос. 
Ивановка
вся 08
110. Верхоянский Верхоянський пер. пос. 
Шабельковка
весь 93
111. Веселая Весела ул. пос. 
Веселый
вся 30
112. Весенняя Весняна ул. пос. 
Старопочтовый
вся 02
113. Ветеранов Ветеранів ул. пос. 
Беленькое
вся 18
114. Вильямса Вільямса ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
115. Винницкая Вінницька ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
116. Виноградная Виноградна ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
117. Витебский Вітебський пер. пос. 
Октябрьский
весь 02
118. Вишневая Вишнева ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
119. Владимирская Володи-
мирська
ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
120. Водный Водний пер. м. Краматорськ весь 11
121. Водобаки Водобаки ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
122. Водопьянова Водоп`янова ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
123. Водяная Водяна ул. пос. 
Красноторка
вся 95
124. Вознесенского Возне-сенського Героїв України ул. Соцгород 1-15, 
2-22
33
17-31, 
24-30, 
36
01
125. Войкова Войкова Соломії Крушельницької ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
126. Волговская Волговська ул. пос. 
Софиевка
вся 03
127. Волгодонская Волгодонська ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
128. Волкова Волкова ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
129. Вологодский Вологодський пер. пос. 
Беленькое
весь 06
130. Володарского Володарського Майї Булгакової ул. пос. 
Старопочтовый
вся 02
131. Волоколамская Волоко-ламська ул. пос. 
Беленькое
вся 18
132. Волочаевская Волочаївська Лебедина ул. пос. 
Камышеваха
вся 14
133. Волховская Волховська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
134. Волынский Волинський пер. пос. 
Ясногорка
весь 91
135. Воркутский Воркутський пер. пос. 
Ясногорка
весь 91
136. Воровского Воровського Юрія Дрогобича ул. пос. 
Октябрьский
1-13, 
2-22
22
15-131, 
24-124
02
133-267, 
126-240
03
137. Воронежская Воронезька ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
138. Воронихина Вороніхіна ул. ЦУ с-за Ясногоровский вся 25
139. Ворошилова – Изумрудная Ворошилова Смарагдова ул. пос. 
Октябрьский
1-33, 
2-36
22
35-97, 
38-86
03
140. Ворошилов- 
градская
Ворошилов- 
градська
Легендарна
ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
141. Восточная Східна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
142. Восточная Східна ул. пос. 
Семеновка
вся 26
143. Восьмикватирная Восьмиквар-
тирна
ул. Соцгород вся 13
144. Врачебная Лікарська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
145. Выборгская Виборзька ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
146. Вяземский В’яземський пер. пос. 
Беленькое
весь 18
147. Гагарина Гагаріна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
148. Гайдара Гайдара ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
149. Галана Галана ул. пос.
З-я Александровка
вся 93
150. Галилея Галілея ул. пос. 
Беленькое
вся 18
151. Гамарника Гамарника Гарматна ул. пос. 
Марьевка
вся 08
152. Гаражная Гаражна ул. пос. 
Прокатчиков
вся 02
153. Гастелло Гастелло ул. пос. 
Ивановка
вся 08
154. Гая Гая В.Білого ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
155. Гвардейцев 
Кантемировцев
Гвардійців 
Кантемирівців
Марії Приймаченко
ул. Соцгород вся 31
156. Гвоздильная Гвоздильна ул. пос.
Октябрьский
вся 02
157. Героев Союза Героїв Союзу Михайла Петренка ул. пос. 
Ивановка
вся 08
158. Герцена Герцена ул. пос. 
Артемовский
вся 07
159. Глинки Глинки ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
160. Гоголевская Гоголівська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
161. Годуванцева Годуванцева ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
162. Голубина Голубіна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
163. Гомельская Гомельська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
164. Горгуля Горгуля ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
165. Горкунова Горкунова ул. пос. 
Красноторка
вся 95
166. Горловская Горлівська ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
167. Горлыча Горлича ул. пос. 
Марьевка
вся 08
168. Горна Горна ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
169. Горняцкий Горняцький пер. пос. 
Октябрьский
весь 02
170. Горького Горького Конрада Гампера ул. пос. 
Старопочтовый
вся 07
171. Грабовского Грабовського ул. пос. 
Беленькое
вся 92
172. Гребенюка Гребенюка ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
173. Гречко Гречка Гречка ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
174. Грибоедова Грибоєдова ул. пос. 
Петровка
вся 07
175. Гродненский Гродненський пер. пос. 
Беленькое
весь 06
176. Громова Громова ул. пос. 
Артемовский
вся 07
177. Грушевского Грушевського ул. пос. 
Беленькое
вся 18
178. Гурьевская Гур`ївська ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
179. Дмитрия 
Донского
Дмитра 
Донського
ул. пос. 
Беленькое
вся 18
180. Дагестанская Дагестанська ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
181. Дальневосточная Далекосхідна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
182. Дарвина Дарвіна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
183. Даргомыжcкого Даргомизкого ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 03
184. Дачная Дачна ул. пос. 
Партизанский
1-45, 
2-28
02
47-77 11
185. Двинская Двинська ул. пос. 
Новый Свет
вся 30
186. Дворцовая Двірцева ул. Соцгород 1-51, 
2-42
01
с 44 и
с 53
31
187. Декабристов Декабристів ул. пос. 
Октябрьский
1-13, 
2-10
22
15-87, 
12-80
03
188. Демьяна 
Бедного
Дем`яна 
Бєдного
Пилипа Орлика
ул. пос. 
Октябрьский
1-11 02
13-41, 
2-30
03
189. Депутатская Депутатська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
190. Детская Дитяча ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
191. Джамбульская Джамбуль-
ська
ул. пос. 
Беленькое
вся 18
192. Дзержинского Дзержинсь-кого Григорія Сковороди ул. пос. 
Октябрьский
55-161, 
46-136
03
1-53, 
2-44
22
193. Дивногорская Дивногірська ул. пос. 
Марьевка
вся 08
194. Димитрова Димитрова Богородична ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
195. Днепропетровская Дніпропет-ровська Дніпровська ул. пос. 
Беленькое,

Станкострой
2-14, 1-15
1-99, 
2-102
06
101-243, 
104-290
18
196. Добровольского Доброволь-
ського
ул. пос. 
Марьевка
вся 08
197. Добролюбова Добролюбова ул. пос. 
Артемовский
вся 07
198. Доватора Доватора ул. пос. 
Беленькое
вся 18
199. Довженко Довженка пер. пос. 
Малотарановка
весь 14
200. Докучаева Докучаєва ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
201. Долинская Долинська ул. пос. 
В.Пустошь
вся 92
202. Доменщиков Доменщиків ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
203. Донецкая Донецька ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
204. Достоевского Достоєвського ул. пос. 
Партизанский
вся 02
205. Дружбы 
народов
Дружби 
народів
ул. пос. 
Ивановка
вся 08
206. Дружковская Дружківська ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
207. Дубового Дубового Дубовика пер. пос. 
Артемовский
весь 07
208. Дубравная Дібровна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
209. Дубровинского Дубровінського пер. пос. 
Октябрьский
весь 03
210. Дунаевского Дунаєвського ул. пос. 
Артемовский
вся 07
211. Дунайская Дунайська ул. пос. 
Красноторка
вся 95
212. Дыбленко Дибленка ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
213. Дюружаны Дюружани ул. пос. 
Семеновка
вся 26
214. Елисеева Єлісєєва ул. пос. 
Марьевка
вся 08
215. Енисейская Єнісейська ул. пос. 
Беленькое
вся 06
216. Ермака Єрмака ул. пос. 
Веселый
вся 30
217. Есенина Єсеніна ул. пос. 
Красногорка
вся 11
218. Железнодорожная Залізнична ул. Старый Город вся 02
219. Железняка Железняка Максима Залізняка ул. пос. 
Партизанский
1-65, 
2-40
02
67-117, 
42-70
11
220. Жигулевская Жигулівська ул. пос. 
Партизанский
вся 11
221. Житомирская Житомирська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
222. Жукова Жукова Ю. Лук’яненка ул. пос. 
Красноторка
вся 95
223. Заводская Заводська ул. пос. 
Беленькое
1-93, 
2-84
06
95-285, 
86-268
18
224. Загорная Загірна ул. пос. 
Семеновка
вся 26
225. Загорская Загірська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
226. Закарпатский Закарпатський пер. пос. 
Ивановка
весь 08
227. Заломова Заломова ул. пос. 
Артемовский
вся 07
228. Западная Західна ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 93
229. Западный Західний пер. пос. 
Старопочтовый
весь 02
230. Запорожская Запорізька ул. пос. 
Красногорка
вся 11
231. Заречная Зарічна ул. пос. 
Беленькое
вся 18
232. Заслонова Заслонова ул. пос. 
Марьевка
вся 08
233. Затока Затока пер. пос. 
Октябрьский
весь 02
234. Затонского Затонського Дивоозерна ул. пос. 
Камышеваха
вся 14
235. Звёздная Зоряна ул. пос. 
Беленькое
вся 92
236. Зеленая Зелена ул. пос. 
Марьевка
вся 08
237. Земляной Земляний пер. пос. 
Петровка
весь 07
238. Земнухова Земнухова ул. пос. 
Беленькое
вся 06
239. Зои 
Космодемьянской
Зої 
Космо-дем`янської
ул. пос. 
Красногорка
вся 11
240. Золотистая Золотиста ул. пос. 
Беленькое
вся 92
241. Ивана 
Богуна
Івана 
Богуна
ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 93
242. Ивановская Іванівська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
243. Изюмский Ізюмський пер. пос. 
Беленькое
весь 06
244. Ильича Ілліча Часов’ярська ул. пос. 
Артемовский
1-119, 
2-66
07
131-151, 
с 68
30
245. Индустриальная Індустріальна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
246. Интерната Інтернату пер. Соцгород весь 01
247. Иркутская Іркутська ул. пос. 
Беленькая
вся 18
248. Ирминовский Ірмінівський пер. пос. 
Старая 
Петровка
весь 07
249. Иртышская Іртишська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
250. Искры Іскри Святогірська ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
251. Карла 
Либкнехта
Карла 
Лібкнехта
Яблунева
ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
252. Карла 
Маркса
– Элеваторная
Карла 
Маркса
Елеваторна
ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
253. Клары 
Цеткин
Клари 
Цеткін
Катерини Білокур
ул. пос. 
Ивановка
вся 08
254. Кагатная Кагатна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
255. Казахская Казахська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
256. Калинина Калініна Михайла Горяйнова ул. пос. 
Октябрьский
1-135, 
2-142
02
137-249, 
144-236
03
257. Калиновая Калинова ул. пос. 
Беленькое
вся 18
258. Каменева Каменєва Василівська ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
259. Каменский Каменський Кам’яний пер. пос. 
Красногорка
весь 95
260. Камская Камська ул. пос. 
Беленькое
вся 18
261. Камчатская Камчатська ул. пос. 
3-я Александровка
вся 93
262. Карагандинская Караган-динська ул. пос. 
Красноторка
вся 95
263. Каракумская Каракумська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
264. Карамышева Карамишева ул. пос. 
Красноторка
вся 95
265. Карбышева Карбишева ул. пос. 
Красноторка
вся 95
266. Карельская Карельська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
267. Карнаухова Карнаухова ул. пос. 
Партизанский
вся 02
268. Карпенко-
Карого
Карпенка- 
Карого
ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
269. Карпинского Карпинського Валентина Шеймана ул. Соцгород вся 33
270. Катеринича Катеринича ул. Соцгород вся 01
271. Каховка Каховка Старопетрівська ул. пос. 
старая 
Петровка
вся 07
272. Каширина Каширіна Покровська ул. пос.
Октябрьский
вся 03
273. Каштановая Каштанова ул. пос. 
Беленькое
вся 92
274. Каштановая Каштанова ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
275. Кедрова Кедрова ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
276. Кемеровская Кемеровська ул. пос. 
Городещино
вся 08
277. Керченская Керченська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
278. Киевская Київська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
279. Кима Кіма Аероклубна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
280. Киргизская Киргизька ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
281. Кирилкина Кирилкіна ул. Соцгород вся 33
282. Кирова Кірова Лівобережна ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
283. Кисловодская Кисловодська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
284. Кишиневская Кишинівська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
285. Клубная Клубна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
286. Клубная Клубна ул. пос. 
Семеновка
вся 26
287. Клушина Клушина ул. пос.
Шабельковка
вся 93
288. Кобзаря Кобзаря ул. пос. 
Беленькое
вся 06
289. Ковпака Ковпака ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
290. Ковтюха Ковтюха Івана Кожедуба ул. пос. 
Красноторка
вся 95
291. Кокчетавская Кокчетавська ул. пос. 
Беленькое
вся 18
292. Кольцевая Кільцева ул. пос. 
Беленькое
вся 92
293. Кольцова Кольцова ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
294. Командарма  
Федько
Командарма  
Федька Українська
ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
295. Комарова Комарова ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
296. Комбайнеров Комбайнерів ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
297. Коминтерна Комінтерну Миколи Древетняка ул. пос. 
Октябрьский
1-39, 
2-44
03
53-69, 
46-80
02
с 79 и
с 84
22
298. Коммунистическая – Люмилы Хохленко Комуністична Людмили Хохленко ул. пос. 
Октябрьский
1-81, 
2-76
02
93-107, 
86-104
22
299. Комсомольская – Анны Тищенко Комсо-
мольська
Ганни Тищенко
ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
300.
301. Конституции Конституції Конституції України ул. пос. 
Октябрьский
1-43, 
2-20
02
45-59, 
34-44
03
302. Кооперативная Кооперативна ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
303. Кооперативная Кооперативна ул. пос. 
Семеновка
вся 26
304. Коперника Коперника ул. пос. 
Красногорка
вся 11
305. Корнейчука Корнійчука Івана Гонти ул. пос. 
Марьевка
вся 08
306. Королева Корольова ул. пос. 
Марьевка
вся 08
307. Короленко Короленка ул. пос. 
Артемовский
вся 07
308. Короткая Коротка ул. пос. 
Красногорка
вся 11
309. Косиора– Перша Горна КосіораПерша Горна ул. Старый Город 1-11, 
2-16
02
13-41, 
18-38
03
310. Космический Космічний пер. пос. 
Красноторка
весь 95
311. Космонавтов Космонавтів ул. пос. 
Ясногорка
вся 25
312. Костромская Костромська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
313. Котляревского Котляревсь-кого ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
314. Котовского Котовського Антіна Головатого ул. пос. 
Артемовский
вся 07
315. Коцюбинского Коцюбинсь-кого ул. пос. 
Софиевка
вся 03
316. Кочубея Кочубея ул. пос. 
3-я Александровка
вся 93
317. Красной 
Конницы
– Михаила Силаева
Червоної 
Кінноти –
– Михайла Силаєва
ул. пос. 
Партизанский
1-49 02
50-66 11
318. Краевидная Краєвидна ул. пос. 
Октябрьский
1-19, 
2-12
22
21-125, 
14-110
03
319. Краматорской 
правды
Краматорської 
правди
ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
320. Краматорская Краматорська ул. пос. 
Прокатчиков
1-130 02
пос. 
Красноторка
С 131 
До 209
95
321. Краматорский Краматорсь-кий б-р Соцгород 1-25, 
2-28
31
с 27 и
с 30
23
322. Крамского Крамського ул. пос. 
Ивановка
вся 08
323. Красина Красіна Семенівська ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
324. Красная Червона ул. пос. 
Малотарновка
вся 14
325. Красная 
заря
Червона 
зоря
Історична
ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
326. Красная 
пушка
Червона 
пушка
Савелія Свідерського
ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
327. Красная 
скала
Червона 
скала
ул. пос. 
Октябрьский
1-133, 
2-68
02
135-175, 
70-92
22
328. Красноармейская Червоно-армійська Канівська ул. пос. 
Артемовский
вся 07
329. Красноводский Красно-водський пер. пос. 
Шабельковка
весь 93
330. Красногоровская Красно-горівська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
331. Краснодарская Краснодар-
ська
ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
332. Краснодонская Краснодон-ська ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
333. Красноторская Краснотор-
ська
ул. пос. 
Красноторка
вся 95
334. Краснофлотская Червоно-
флотська
Флотська
ул. пос. 
Марьевка
вся 08
335. Красноярская Красноярська ул. пос. 
Партизанский
вся 11
336. Красный Червоний пер. пос. 
Малотарановка
весь 14
337. Красных 
Маршалов
Червоних 
Маршалів
Якова Підопригори
ул. пос. 
Партизанский
вся 02
338. Красных 
Партизан
Червоних 
Партизанів
Партизанська
ул. пос. 
Партизанский
вся 02
339. Кременчугская Кременчуцька ул. пос. 
Красногорка
вся 11
340. Кремневая Кремінна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
341. Крестьянская Селянська ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
342. Кржижановского Кржижа-нівського Щаслива ул. пос. 
Красноторка
вся 95
343. Кривоноса Кривоноса ул. пос. 
Беленькое
вся 06
344. Криворожский Криворізький пер. пос. 
Ясногорка
весь 91
345. Кронштадская Кронштадська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
346. Кропивницкого Кропив-ницького ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 93
347. Крупской Крупської Михайла Вербицького ул. пос. 
Октябрьский
1-59, 
2-98
22
61-101, 
100-146
02
103-201, 
148-236
03
348. Крутой Крутий пер. пос. 
Октябрьский
весь 02
349. Крылова Крилова ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
350. Крымская Кримська ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
351. Кручковского Кручковського ул. пос. 
Беленькое
вся 18
352. Кубанская Кубанська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
353. Кузнецова Кузнецова Ясна ул. пос. 
Красноторка
вся 95
354. Куйбышева Куйбишева Павла Чубинського ул. пос. 
Красногорка
вся 11
355. Кулибина Кулибіна пер. пос. 
Беленькое
весь 06
356. Куликовская Куликовська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
357. Куприна Купріна ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
358. Курако Курако ул. пос. 
Ивановка
вся 22
359. Курганский Курганський пер. пос. 
Беленькое
весь 06
360. Курортная Курортна ул. пос. 
Ивановка
вся 08
361. Курчатова Курчатова ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
362. Кутузова Кутузова ул. пос. 
Красногорка
вся 11
363. Любови 
Шевцовой
Любові 
Шевцової
ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
364. Лагоды Лагоди П’ятого липня ул. Соцгород вся 33
365. Ладожский Ладозький пер. пос. 
Ясногорка
весь 91
366. Лазаревская Лазаревська ул. пос. 
Красноторка
вся 95
367. Лазо Лазо Героїв Небесної Сотні ул. Соцгород вся 33
368. Лассаля Лассаля ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
369. Латвийская Латвійська ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
370. Леваневского Леваневського ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
371. Ленина – Дружбы Леніна Дружби ул. Соцгород до 64 01
с 66 31
неч. 33
372. Ленинградская Ленінградська Світанкова ул. пос. 
Веселый
вся 30
373. Леонова Леонова ул. пос. 
Беленькое
вся 18
374. Лермонтова Лермонтова ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
375. Леси 
Украинки
Лесі 
Українки
ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
376. Лиманский Лиманський пер. пос. 
Красногорка
весь 11
377. Липецкая Липецька ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
378. Лисичанская Лисичанська ул. пос. 
Старая
Петровка
вся 07
379. Литвинова Литвинова Шекспіра ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
380. Литовская Литовська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
381. Лобачевского Лобачевського ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
382. Лазовский ЛазовськийЛозівський пер. пос. 
Беленькое
весь 18
383. Ломоносова Ломоносова ул. пос. 
Артемовский
вся 07
384. Луганский Луганський пер. пос. 
Новоселовка
весь 28
385. Луговая Лугова ул. пос. 
Беленькое
вся 92
386. Луговая Лугова ул. пос. 
Семеновка
вся 26
387. Луговой Луговий пер. пос. 
Октябрьский
весь 03
388. Луначарского – Триумфальная Луначарського – Тріумфальна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
389. Луначарского Луначарського Вишиваний пер. пос. 
Малотарановка
весь 14
390. Лунная Місячна ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
391. Луцкая Луцька ул. пос. 
В.Пустошь
вся 92
392. Лысенко Лисенка ул. пос. 
Прокатчиков
вся 02
393. Львовская Львівська ул. пос. 
Беленькое
1-87, 
2-98
06
89-137, 
100-150
18
394. Люботинская Люботинська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
395. Ляпидевского Ляпідевського ул. пос. 
Ивановка
вся 08
396. Марка 
Бернеса
Марка 
Бернеса
ул. ЦУ с-за Ясногоровский вся 25
397. Магаданская Магаданська ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
398. Магнитогорская Магнітогорська ул. Соцгород вся 33
399. Макарова Макарова ул. пос. 
Красногорка
вся 11
400. Макеевский Макіївський пер. пос. 
Октябрьский
весь 02
401. Малая 
Садовая
Мала 
Садова
ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
402. Малиновского Малиновського ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
403. Мальцева Мальцева ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
404. Маневича Маневича О. Маневича ул. пос. 
Красноторка
вся 95
405. Марата Марата ул. Соцгород вся 01
406. Марины 
Расковой
Марини 
Раскової
Софії Русової
ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
407. Маринина Мариніна ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
408. Мариупольская Маріупольська ул. пос. 
Веселый
вся 30
409. Марко 
Вовчок
Марка 
Вовчка
ул. пос. 
Красногорка
вся 11
410. Мартеновская Мартенівська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
411. Маршака Маршака ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
412. Маршала Рокоссовского Маршала Рокосовського ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
413. Матросова Матросова ул. пос. 
Партизанский
вся 02
414. Машиностроителей Машино-будівників б-р Соцгород 1-19, 
2-10
01
с 21 и
с 12
13
415. Машино-строительный Машино-
будівний
пер. пос. 
Красногорка
весь 11
416. Маяковского Маяковського ул. Соцгород вся 33
417. Маячковского Маячківського ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 03
418. Медногорский Мідногорський пер. пос. 
Ясногорка
весь 91
419. Мельничная Мельнична ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
420. Менделеева Менделєєва ул. пос. 
Артемовский
вся 07
421. Менжинского Менжинського ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 93
422. Мерефянский Мереф`ян-ський пер. пос. 
Красноторка
весь 95
423. Местпрома Місцепрому ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
424. Металлистов Металістів ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
425. Металлистов Металістів пер. пос. 
Шабельковка
весь 93
426. Металлургическая Металургійна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
427. Механизаторская Механіза-торська ул. с-з Веселый вся 30
428. Механическая Механічна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
429. Минская Мінська ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
430. Мира Миру ул. пос. 
Красногорка
вся 11
431. Мира Миру пр-т Соцгород 2,6, 
10
13
1-9 01
432. Миргородская Миргородська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
433. Мицкевича Міцкевича ул. с. 
Приволье
вся 02
434. Мичурина Мічуріна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
435. Могилевская Могилевська ул. пос. 
Веселый
вся 30
436. Можайского Можайського ул. пос. 
Красногорка
вся 11
437. Молдавская Молдавська ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
438. Молодежная Молодіжна ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
439. Молодогвардейский Молодо-
гвардійський
пер. пос. 
Ивановка
весь 08
440. Мордовская Мордовська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
441. Мориса 
Тореза
Моріса 
Тореза
Дмитра Мазура
ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
442. Московская Московська ул. пос. 
Старая 
Петровка
вся 07
443. Мостовая Мостова ул. пос. 
Беленькое
вся 06
444. Муравьева Муравйова пер. пос. 
Октябрьский
весь 03
445. Мурманская Мурманська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
446. Мусоргского Мусоргського ул. пос. 
Ивановка
вся 08
447. Набережная Набережна ул. пос. 
Прокатчиков
вся 02
448. Нагорная Нагірна ул. пос. 
Ивановка
вся 08
449. Нади 
Курченко
Наді 
Курченко
ул. Соцгород вся 23
450. Народная Народна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
451. Научный Науковий пер. Соцгород весь 01
452. Нахимова Нахімова ул. пос. 
Красногорка
вся 11
453. Нахичеванский Нахічеванський пер. пос. 
Беленькое
весь 18
454. Невельского Невельського ул. пос. 
Красногорка
вся 11
455. Невская Невська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
456. Нежинская Ніжинська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
457. Некрасова Некрасова ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
458. Нестерова Нестерова ул. пос. 
Красногорка
вся 11
459. Нижняя Нижня ул. пос. 
Ивановка
вся 08
460. Никиты 
Ржавского
Микити 
Ржавського
ул. с-з
Веселый
вся 30
461. Николаевская Миколаївська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
462. Николая 
Рыбалко
Миколи 
Рибалка
ул. Соцгород вся 23
463. Никопольская Нікопольська ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
464. Новая Нова ул. пос. 
Ивановка
вся 08
465. Новая Заря Нова Зоря ул. пос. 
Красногорка
вся 11
466. Новгородская Новгородська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
467. Новикова- 
Прибоя
Новикова- 
Прибоя
ул. пос. 
Старая
Петровка
вся 07
468. Новоросийская Новоросійська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
469. Новоселовская Новоселівська ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
470. Новосибирская Новосибірська ул. пос. 
Беленькое
вся 92
471. Новый Свет Новий Світ ул. пос. 
Беленькое
вся 18
472. Оборонная Оборонна ул. пос. 
Ивановка
вся 08
473. Обьездная Об`їзна ул. Соцгород вся 33
474. Огородная Городня ул. пос. 
Семеновка
вся 26
475. Огородный Городній пер. пос. 
Шабельковка
весь 93
476. Одесская Одеська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
477. Озерная Озерна ул. пос. 
Марьевка
вся 08
478. Оксаны 
Петрусенко
Оксани 
Петрусенко
ул. ЦУ с-за Ясногоровский вся 25
479. Октябрьская Жовтнева Жовтнева ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
480. Октябрьский Жовтневий – Металургів Пр-Т пос. 
Октябрьский
весь 03
481. Олега 
Кошевого
Олега 
Кошового
ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
482. Ольги 
Кобылянской
Ольги 
Кобилянської
ул. пос. 
Беленькое
вся 06
483. Омская Омська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
484. Омский Омський пер. пос. 
Ивановка
весь 08
485. Онежская Онезька ул. пос. 
Ивановка
вся 08
486. Орджоникидзе Орджонікідзе Олекси Тихого ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
487. Оренбургская Оренбурзька ул. пос. 
Красноторка
вся 95
488. Орловская Орловська ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
489. Орский Орський пер. пос. 
Партизанский
весь 11
490. Осипенко Осипенка ул. пос. 
Красногорка
вся 11
491. Остапа 
Вишни
Остапа 
Вишні
ул. Новый Свет чет 07
Соцгород неч 23
492. Остапенко Остапенка ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
493. Островского Островського Комерційна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
494. Охровая Охрова ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
495. Павлова Павлова ул. пос. 
Старопочтовый
вся 02
496. Папанина Папаніна ул. с. 
Приволье
вся 02
497. Парковая Паркова ул. Соцгород 1-21, 
8
13
20-60 23
23-81, 
10,14, 
16
01
83-107 31
498. Парниковая Парникова ул. ЦУ с-за Ясногоровский вся 25
499. Парниковый Парниковий пер. пос. 
Беленькое
весь 18
500. Пархоменко Пархоменка Отаманська ул. пос. 
Красногорка
Неч. 11
Чет. 14
501. Пархоменко Пархоменка Зіркова ул. пос. 
Камышеваха
вся 14
502. Патона Патона ул. пос. 
Красноторка
вся 95
503. Пацаева Пацаєва ул. пос. 
Марьевка
вся 08
504. Педагогическая Педагогічна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
505. Пензенская Пензенська ул. пос. 
Беленькое
вся 18
506. Первомайская Першотравнева ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
507. Переездная Переїзна ул. пос. 
Семеновка
вся 26
508. Перекопская Перекопська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
509. Перепелицы Перепелиці ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
510. Пермская Пермська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
511. Пестеля Пестеля пер. пос. 
Ясная Поляна
весь 03
512. Песчаного Піщаного ул. Соцгород вся 01
513. Песчаный Піщаний пер. пос. 
Шабельковка
весь 93
514. Петровского Петровського Петрівська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
515. Печерский Печерський пер. Старый Город весь 03
516. Пирогова Пирогова ул. пос. 
Беленькое
вся 18
517. Плеханова Плеханова ул. пос. 
Красногорка
вся 11
518. Плотинная Плотинна ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
519. Победы Перемоги ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
520. Подвойского Подвойського Медова ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
521. Подгорная Підгірна ул. пос. 
Беленькое
вся 92
522. Подгорная Підгірна ул. пос. 
Семеновка
вся 26
523. Подлесная Підлісна ул. пос. 
Красноторка
вся 95
524. Подольская Подільська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
525. Полевая Польова ул. пос. 
Шабельковка
вся 22
526. Полесский Поліський пер. пос. 
Красногорка
весь 11
527. Полетаева Полєтаєва Бібліотечна ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
528. Полоцкий Полоцький пер. пос. 
Софиевка
весь 03
529. Полтавская Полтавська ул. пос. 
Новый Свет
вся 30
530. Полярная Полярна ул. пос. 
Старопочтовый
вся 02
531. Поповича Поповича ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
532. Постышева Постишева Дружби ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
533. Потемкина Потьомкіна Слобожанська ул. пос. 
Новый Свет
вся 30
534. Почтовая Поштова ул. пос. 
Старопочтовый
вся 02
535. Правды Правди ул. пос. 
Старая 
Петровка
вся 07
536. Пржевальского Пржеваль-ського пр-т пос. 
Октябрьский
весь 22
537. Привокзальная Привокзальна ул. пос. 
Старопочтовый
вся 02
538. Прилуцкая Прилуцька ул. пос. 
Беленькое
вся 06
539. Примакова Примакова Барвиста ул. пос. 
Красноторка
вся 95
540. Прогрессивная Прогресивна ул. с-з
Веселый
вся 30
541. Проездная Проїзна ул. пос. 
Октябрьский
1-73, 
2-70
02
75-149, 
72-116
22
542. Пролетарская Пролетарська Петра Гайдамаки ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
543. Промышленная Промислова ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 03
544. Профинтерна Профінтерну Патріотична ул. пос. 
Артемовский
вся 07
545. Проходной Прохідний пер. пос. 
Октябрьский
весь 02
546. Прудный Прудний пер. пос. 
Городещино
весь 08
547. Псковская Псковська ул. пос.
Шабельковка
вся 93
548. Пугачева Пугачова ул. пос. 
Беленькое
вся 18
549. Пушкина Пушкіна ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
550. Пятигорская П`ятигорська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
551. Рабочая Робоча ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
552. Рабочий Робочий пер. пос. 
Ивановка
весь 08
553. Рабочий Робочий пер. пос. 
Шабельковка
весь 93
554. Радищева Радищева ул. пос. 
Артемовский
вся 07
555. Радужная Райдужна ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
556. Райкина Райкіна ул. пос. 
Беленькое
вся 92
557. Раздельный Роздільний пер. пос. 
Ивановка
весь 08
558. Революции Революції Козацької слави ул. пос. 
Красноторка
вся 95
559. Репина Рєпіна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
560. Речной Річний пер. пос. 
Старая
Петровка
весь 07
561. Ровенская Ровенська ул. пос. 
Беленькое
вся 92
562. Родниковая Родникова ул. пос. 
Беленькое
вся 92
563. Розы 
Люксембург
Рози 
Люксембург
Сіверська
ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
564. Ромена 
Роллана
Ромена 
Роллана
ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
565. Ростовская Ростовська ул. пос. 
Старая
Петровка
вся 07
566. Руденко Руденка ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
567. Рудзутака Рудзутака ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
568. Рудничная Руднична ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 93
569. Румянцева Рум`янцева ул. Соцгород вся 33
570. Рыбинская Рибінська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
571. Рылеева Рилєєва ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
572. Рыльского Рильського ул. пос.
Красноторка
вся 95
573. Рюмина Рюміна ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 03
574. Рязанский Рязанський пер. пос. 
Ясногорка
весь 91
575. Софьи 
Ковалевской
Софії 
Ковалевської
ул. пос. 
Красногорка
вся 11
576. Сакко и 
Ванцетти
Сакко і 
Ванцетті
ул. Соцгород вся 33
577. Салтыкова- 
Щедрина
Салтикова- 
Щедріна
ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
578. Сальский Сальський пер. пос. 
Новый Свет
весь 07
579. Самар- 
Кандская
Самар- 
Кандська
ул. пос. 
Камышеваха
вся 14
580. Самарская Самарська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
581. Саранский Саранський пер. пос. 
Красноторка
весь 95
582. Саратовская Саратовська ул. пос. 
Марьевка
вся 08
583. Саркисова Саркісова Саркіса ул. пос. 
Беленькое
вся 06
584. Сахалинская Сахалінська ул. пос. 
Беленькое, Станкострой
вся 06
585. Сахарова Сахарова ул. пос. 
Красноторка
вся 95
586. Саянская Саянська ул. пос. 
Беленькое
вся 18
587. Свердлова Свердлова Пам’ятна гора ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
588. Светлый Світлий пер. пос. 
Малотарановка
весь 14
589. Свободы Свободи ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
590. Севастопольская Севасто-польська ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
591. Северная Північна ул. пос. 
Камышеваха
вся 14
592. Седова Сєдова ул. пос. 
Красногорка
вся 11
593. Сельско- 
хозяйственная
Сільсько- 
господарська
ул. пос. 
Прокатчиков
вся 02
594. Семеренко Семеренка ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
595. Семипалатинская Семипа-
латинська
ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
596. Сенная Сінна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
597. Серафимовича Серафимо-
вича
ул. пос. 
Беленькое
вся 92
598. Серова Сєрова ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
599. Серпухова Серпухова ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
600. Сеченова Сєченова ул. С. 
Приволье
вся 02
601. Сивашский Сиваський пер. пос. 
Прокатчиков
весь 02
602. Симферопольская Сімферо-
польська
ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
603. Скрыпника Скрипника Дмитра Афанасьєва ул. пос. 
Красногорка
вся 11
604. Славянская Слов`янська ул. пос. 
Старая
 Петровка
вся 07
605. Славянский Слов`янський пер. пос. 
Старая
Петровка
весь 07
606. Слесарный Слюсарний пер. пос. 
Новый Свет
весь 07
607. Смирнова Смирнова ул. пос.
Красноторка
вся 95
608. Смоленская Смоленська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
609. Соборная Соборна ул. пос. 
Беленькое
вся 06
610. Советская – Единства РадянськаЄдності ул. пос. 
Старопочтовый
вся 02
611. Советской Милиции Радянської  
Міліції Республіканська
ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
612. Совхозная Радгоспна Магістральна ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
613. Соликамская Солікамська ул. пос. 
Прокатчиков
вся 02
614. Солнечная Сонячна ул. пос. 
Партизанский
вся 11
615. Сормовский Сормовський пер. пос. 
Октябрьский
весь 02
616. Сохрякова Сохрякова ул. пос. 
Ивановка
вся 08
617. Социалистическая Соціалістична Василя Стуса ул. Соцгород 1-27, 
2-32
33
с 29, 
34-52- 
71
01
54-74 13
618. Социалистический Соціалістичний Екскавації пер. пос. 
Беленькое
весь 06
619. Сочинская Сочинська ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
620. Союзная Союзна Старогородська ул. пос. 
Октябрьский
3-9 02
11-213, 
10-88
03
621. Спартака Спартака ул. пос. 
Красноторка
вся 95
622. Спартаковская Спартаківська ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
623. Спортивная Спортивна ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
624. Ставропольская Ставро-
польська
ул. пос. 
Софиевка
вся 03
625. Станиславского Стані-славського ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
626. Старицкого Старицького ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
627. Старобельская Старобель-
ська
ул. пос. 
Ивановка
вся 08
628. Стахановская Стаханівська Успішна ул. пос. 
Красноторка
вся 95
629. Степная Степова ул. пос. 
Ивановка
вся 08
630. Степной Степовий пер. пос. 
Красноторка
весь 95
631. Степной Степовий пер. пос. 
Беленькое
весь 18
632. Стратосферная Стратосферна ул. пос. 
Веселый
вся 30
633. Стрельникова Стрельникова ул. с. 
Приволье
вся 02
634. Строительная Будівельна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
635. Суворова Суворова ул. пос. 
Красногорка
вся 11
636. Сумская Сумська ул. пос. 
Ивановка
вся 08
637. Сурикова Сурикова ул. пос. 
Красноторка
вся 95
638. Сухумская Сухумська ул. пос. 
3-я Александровка
вся 93
639. Тагильская Тагільська ул. пос. 
Прокатчиков
вся 02
640. Таджикская Таджицька ул. пос. 
Беленькое
вся 18
641. Таймыра Таймира пер. пос. 
Октябрьский
11-15, 
14-22
22
1-11, 
2-6
02
642. Тайшетский Тайшетський пер. пос. 
Беленькое
весь 92
643. Тамбовский Тамбовський пер. пос. 
Ясногорка
весь 91
644. Танкистов Танкістів ул. пос. 
Красногорка
вся 11
645. Тарная Тарна ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
646. Ташкентский Ташкентський пер. пос. 
Красноторка
весь 95
647. Тбилисская Тбіліська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
648. Тверская Тверська ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
649. Тевелева ТевельоваПромениста ул. пос. 
Артемовский
вся 07
650. Тельмана Тельмана Різдвяна ул. Новый Свет вся 07
651. Тепличная Теплична ул. ЦУ с-за Ясногоровский вся 25
652. Тернопольская Тернопільська ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 03
653. Тимирязева Тимирязєва ул. Новый Свет вся 07
654. Тираспольский Тираспільський пер. пос. 
Ясная Поляна
весь 03
655. Титова Титова ул. пос. 
Беленькое
вся 92
656. Тихий Тихий пер. пос. 
Октябрьский
весь 02
657. Тихий Тихий пер. пос. 
Шабельковка
весь 93
658. Толстого Толстого ул. пос. 
Артемовский
вся 07
659. Томский Томський пер. пос. 
Ясногорка
весь 91
660. Тополиный Тополиний пер. пос. 
Беленькое
весь 92
661. Торецкая Торецька ул. пос. 
Красногорка
вся 95
662. Трактористов Трактористів ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
663. Транспортная Транспортна ул. Соцгород вся 33
664. Трехгорная Трьохгірна ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
665. Трудовой Трудовий пер. пос. 
Ивановка
весь 08
666. Тувинская Тувінська ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
667. Тульская Тульська ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
668. Тупиковый Тупиковий Пер пос. 
Старая
Петровка
весь 07
669. Тургенева Тургенєва ул. пос. 
Ивановка
вся 08
670. Тухачевского Тухачевського Роздольна ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
671. Тычины Тичини ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
672. Тюменский Тюменський пер. пос. 
Малотарановка
весь 14
673. Тютчева Тютчева ул. пос. 
Беленькое
вся 18
674. Уборевича Уборевича Надії ул. Ц-У с-за Ясногоровский вся 25
675. Ударная Ударна ул. пос. 
В. Пустошь
вся 92
676. Узкий Вузький пер. пос.
Октябрьский
весь 02
677. Украинский Український пер. пос. 
Новый Свет
весь 07
678. Ульяновская Ульянівська Софіївська ул. пос. 
Беленькое, 

м-н Лазурный-№205,207,209
1-77, 
2-86
06
79-209, 
88-206
18
679. Уманская Уманська ул. пос. 
Новоселовка
вся 28
680. Уральская Уральська ул. Соцгород вся 33
681. Урицкого Урицького Дністровська ул. пос. 
Артемовский
вся 07
682. Урожайная Урожайна ул. пос. 
Ивановка
вся 08
683. Уссурийская Уссурійська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
684. Уфимская Уфимська ул. пос. 
Артемовский
вся 07
685. Ушакова Ушакова ул. пос. 
Красногорка
вся 11
686. Фадеева Фадєєва ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
687. Ферганская Ферганська ул. пос. 
Новый Свет
вся 30
688. Фермерская Фермерська ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
689. Филатова Філатова ул. пос. 
Марьевка
вся 08
690. Фиолетова Фіолетова Фіолетова ул. пос. 
Партизанский
вся 11
691. Франко Франка ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
692. Фрунзе Фрунзе Бориса Мозолевського ул. пос. 
Октябрьский
1-13, 
2-10
22
15-113, 
12-108
03
693. Фурманова Фурманова Фруктова ул. пос. 
Партизанский
вся 02
694. Хабаровская Хабаровська ул. м-н 
Лазурный
1-45, 
2-30
06
47-117, 
32-42
20
119-171, 
44-92
18
695. Харьковская Харківська ул. пос. 
Новый Свет
вся 30
696. Хасановская Хасанівська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
697. Херсонская Херсонська ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
698. Хрустальная Кришталева ул. пос. 
Лазурный
вся 20
699. Цветочная Квіткова ул. пос. 
Ивановка
вся 08
700. Цветущая Квітуча ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
701. Цементников Цементників ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
702. Центральная Центральна ул. пос. 
Новый Свет
1-209, 
2-230
07
213-227, 
232-242
30
703. Центральная Центральна ул. пос. 
Семеновка
вся 26
704. Цимлянский Цимлянський пер. пос. 
Беленькое
весь 06
705. Циолковского Ціолковского ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
706. Чайкиной Чайкіної ул. пос. 
Партизанский
вся 02
707. Чайковского Чайковського ул. пос. 
Артемовский
вся 07
708. Чапаева Чапаєва Воїнів-визволителів ул. пос. 
Артемовский
вся 07
709. Челюскинцев Челюскінців ул. пос. 
Ивановка
вся 08
710. Челюскинцев Челюскінців ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
711. Челябинская Челябінська ул. пос. 
Беленькое
вся 92
712. Черкасская Черкаська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
713. Черниговская Чернігівська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
714. Черновицкая Чернівецька ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
715. Черноморская Чорноморська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
716. Чернышевского Чернишев-ського ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
717. Черняховского Черняховського ул. пос. 
Октябрьский
вся 03
718. Чехова Чехова ул. пос. 
Старая 
Петровка
вся 07
719. Чикериса Чикериса Ясна ул. пос. 
Октябрьский
1-47, 
2-42
02
49-55, 
44-56
22
720. Читинская Читинська ул. пос. 
Беленькое
вся 92
721. Чичерина Чичеріна ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
722. Чкалова Чкалова ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
723. Чубаря strike> Чубаря А.Молодана ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
724. Чувашская Чуваська ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
725. Чуйкова Чуйкова ул. пос. 
Красноторка
вся 95
726. Чукотская Чукотська ул. пос. 
Беленькое
вся 18
727. Шабельковская Шабельківська ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
728. Шаляпина Шаляпіна ул. 3 отд.с-за Ясногоровский вся 18
729. Шарабана Шарабана ул. пос. 
Ивановка
вся 08
730. Шаталова Шаталова ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
731. Шаумяна Шаумяна Олеся Гончара ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
732. Шахтерская Шахтарська ул. с-з
Веселый
вся 30
733. Шевченко Шевченка ул. пос. 
Шабельковка
вся 93
734. Шепетовский Шепетівський пер. пос. 
Ивановка
весь 08
735. Широкая Широка ул. пос. 
Беленькое
вся 92
736. Ширшова Ширшова ул. пос. 
Городещино
вся 08
737. Шиферников Шиферників ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
738. Шишкина Шишкіна ул. пос. 
Прокатчиков
вся 02
739. Шкадинова Шкадінова Академічна ул. Соцгород 1-45, 
2-28
33
47-51, 
30-46 
01
48-96, 
57-75
13
740. Школьная Шкільна ул. пос. 
Октябрьский
1-49, 
2-88
02
51-121, 
90-166
22
741. Школьная Шкільна ул. пос. 
Семеновка
вся 26
742. Шкурина Шкуріна ул. пос. 
Городещино
вся 08
743. Шлаковая Шлакова ул. пос. 
Старая 
Петровка
вся 07
744. Шмидта Шмідта ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
745. Шота 
Руставели
Шота 
Руставелі
ул. пос. 
Веселый
вся 30
746. Шуры 
Назаренко
Шури 
Назаренка
ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
747. Щаденко Щаденка Петра Сагайдачного ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
748. Щербакова Щербакова Архипа Куїнджі ул. Соцгород вся 33
749. Щорса Щорса Сервантеса ул. пос. 
Новый Свет
вся 07
750. Щукина Щукіна ул. пос. 
Партизанский
вся 02
751. Экономическая Економічна ул. пос. 
Марьевка
вся 08
752. Эмалевый Емалевий пер. пос. 
Октябрьский
весь 02
753. Энгельса – Вернадского Енгельса Вернадського ул. пос. 
Октябрьский
вся 07
754. Эпрона ЕпронуПетриківська ул. пос. 
Красногорка
вся 11
755. Эстонская Естонська ул. пос. 
Беленькое
вся 18
756. Юлиуса 
Фучика
Юліуса 
Фучика
ул. пос. 
Марьевка
вся 08
757. Юбилейная Ювілейна ул. Соцгород Чет. 01
неч.и 68 23
758. Южная Південна ул. Соцгород вся 13
759. Юных  
Коммунаров
Юних  
Комунарів Юнацька
ул. пос. 
Малотарановка
вся 14
760. Юных 
Ленинцев
Юних 
Ленінців
Студентська
ул. пос. 
Октябрьский
вся 02
761. Якира Якіра ул. пос. 
Ясногорка
вся 91
762. Якутская Якутська ул. пос. 
Ясная Поляна
вся 93
763. Ялтинская Ялтинська ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
764. Ямская Ямська ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
765. Ярославский Ярославський ул. пос. 
Октябрьский
вся 22
766. Ярославский Ярославський пер. пос. 
Ясногорка
весь 91
767. Ясногоровская Ясногорівська ул. пос.Ясная Поляна вся 03


Доповненно рішенням сесії від 12.07.2006 №3/V-4

1. Внести зміни до додатка до рішення міської ради від 07.07.2004 №19/IV-3 “Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ державною мовою” шляхом викладення наступних номерів в новій редакції:

№79 Бобруйская Бобруйська ул. пос.Ивановка вся 08
№91 Брюллова Брюллова пер. пос.Городещино весь 08
№100 Леонида Быкова Леоніда Бикова ул. м-нЛазурный вся 20
№167 Горлача Горлача ул. пос.Марьевка вся 08
№209 Дубравинский Дубравінський пер. пос.Октябрьский весь 03
№322 Крамского Крамського ул. пос.Ясногорка вся 91
№330 Красногорская Красногорська ул. пос.Красногорка вся 11
№358 Курако Курако ул. пос.Октябрьский вся 22
№485 Онежский Онезький пер. пос.Ивановка весь 08
№578 Сальская Сальська ул. пос.Новый Свет вся 07
№599 Серпуховская Серпухівська ул. пос.Октябрьский вся 22
№699 Цветочная Квіткова ул. пос.Городещино вся 08
№737 Шиферная Шиферна ул. пос.Октябрьский вся 22
№765 Ярославская Ярославська ул. пос.Октябрьский вся 22


2. Доповнити додаток до рішення міської ради від 07.07.2004 №19/IV-3 “Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ державною мовою” наступними номерами:

№768 Авангардная Авангардна ул. пос.Ивановка вся 08
№769 Белогорская Білогорська ул. пос.Семеновка вся 26
№770 Брянский Брянський пер. пос.Октябрьский весь 02
№771 Вольная Вільна ул. пос.Шабельковка вся 93
№772 Вишневский Вишневський пер. пос.Красногорка весь 11
№773 Гармоническая Гармонійна ул. пос.Ивановка вся 08
№774 Закарпатская Закарпатська ул. пос.Ивановка вся 08
№775 Казацкая Козацька ул. пос.Октябрьский вся 22
№776 Кленовая Кленова ул. пос.Ивановка вся 08
№777 Конева Конєва ул. пос.Камышеваха вся 14
№778 Крамского Крамського пер. пос.Ивановка весь 08
№779 Лесная Лісова ул. пос.Шабельковка вся 93
№780 Майская Травнева ул. пос.Ивановка вся 08
№781 Манящая Манлива ул. пос.Ивановка вся 08
№782 Надежды Надії ул. пос.Ивановка вся 08
№783 Приморская Приморська ул. пос.Шабельковка вся 93
№784 Престижная Престижна ул. пос.Малотарановка вся 14
№785 Садовая Садова ул. пос.Семеновка вся 26
№786 Светлая Світла ул. пос.Ивановка вся 08
№787 Соловьиная Солов’їна ул. пос.Шабельковка вся 93
№788 Тенистая Тіниста ул. пос.Ивановка вся 08
№789 Тополиная Тополина ул. пос.Шабельковка вся 93
№790 Ударников Ударників Іванівський хутір ул. пос.Ивановка вся 08
№791 Цветаевой Цвєтаєвої ул. пос.Малотарановка вся 14
№792 Чучупалова Чучупалова ул. пос.Малотарановка вся 14
№793 50 лет Победы 50 років Перемоги ул. пос.Шабельковка вся 93

Доповненно рішенням сесії від 30.03.2011 №5/VI-7

1. Внести доповнення в додаток до рішення міської ради від 07.07.2004 №19/IV-3 “Про затвердження назв вулиць, провулків, площ державною мовою” наступними номерами:

№ 794МаячковскаяМаячківськаул.пос. Шабельковкався93
№ 795КочубеяКочубеяул.пос. Шабельковкався93

Доповненно рішенням сесії від 14.12.2011 №11/VI-58

1. Внести зміни до додатка до рішення міської ради від 07.07.2004 №19/IV-3 “Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ державною мовою” шляхом викладення наступних номерів в новій редакції:

№796 Ленина Мира Леніна Мируплощадь Соцгород вся 13

Доповненно рішенням сесії від 09.09.2015 №55/VI-221

1. Внести доповнення в додаток до рішення міської ради від 07.07.2004 № 19/IV-3 «Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ державною мовою (зі змінами та доповненнями)» наступними номерами:

№ 797КурганнаяКурганнаул.пос. Шабельковкався93
№ 798ПерспективнаяПерспективнаул.пос. Шабельковкався93
№ 799ПодлеснаяПідліснаул.пос. Шабельковкався93
№ 800ПодлесногоПодлєсногоул.пос. Шабельковкався93
№ 801СолнечнаяСонячнаул.пос. Шабельковкався93
№ 802ТерновыйТерновийпер.пос. Шабельковкався93
№ 803Чумацкий шляхЧумацький шляхул.пос. Шабельковкався93

Доповненно рішенням сесії від 27.08.2021 №14/VIII-765

  1. Надати назву площі, територія якої обмежена проспектом Миру та бульваром Машинобудівників – «Площа Незалежності».

2.Внести  доповнення  в  додаток   до рішення міської ради від 07.07.2004  № 19/IV-3 «Про затвердження  переліку назв вулиць, провулків, площ державною мовою (зі змінами та доповненнями)», та в Адресний реєстр вулиць м. Краматорська:

№804 Незалежності площа Соцгород вся