Пояснювальна записка

до бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік 

 

I. Соціально-економічний стан Краматорської МТГ в 2022 році і прогноз розвитку на 2023 рік

Військова агресія з боку російської федерації та введення воєнного стану на території України з 24 лютого 2022 року значно вплинули на соціально – економічний стан Краматорської міської територіальної громади у 2022 році та прогноз її розвитку у 2023 році.

Війна призвела до істотних змін відносно функціонування бізнесу.

На початку разгортання бойових дій у країні, щоб утриматися, підприємства мусили суттєво переглянути свої витрати, у тому числі – на утримання персоналу. Стандартними шляхами оптимізації стали переведення працівників на зменшену ставку, скорочення кількості робочих годин або оформлення відпустки за власний кошт, скорочення заробітної плати.

Навесні 2022 року підприємства Краматорської громади опинилися в районі активних бойових дій і були змушені евакуюватися у більш безпечні регіони України – тилові області, або припинити роботу.

Протягом кількох місяців промислова інфраструктура громади зазнає пошкоджень та руйнувань внаслідок ракетних обстрілів.

З тих підприємств, що на сьогодні не працюють, частина – аналізують та оцінюють можливі перспективи своєї діяльності, частина – не готові робити прогнози, розглядати можливість відновлення своєї діяльності планують лише після закінчення воєнних дій.

Більш гнучким є малий бізнес, він починає адаптувався до діяльності в умовах війни та з певною стабілізацією безпекової ситуації  поступово відновлює свою діяльність на території громади.

Станом на 01.10.2022 заборгованість з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах громади відсутня.

Протягом 2021 року  на обліку  в Краматорському міському центрі зайнятості перебували 6175 осіб, які мали статус безробітного. Прогнозна кількість таких осіб на кінець 2022 року становить 3870, або 62,7% від кількості у 2021 році. Протягом 2021 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 2988 осіб,  очікувана кількість таких осіб на кінець 2022 року – 1195, або 40,0% від кількості 20221 року.

Продовження дії воєнного стану в Україні до 19 лютого 2023 року ускладнює прогнозування розвитку Краматорської міської територіальної громади у 2023 році. Найбільшими проблемами, з якими стикнуться місцеві підприємства після війни, будуть пошкоджена інфраструктура, відтік персоналу, залучення інвестицій, відновлення логістики та пошук нових ринків збуту та нових постачальників, нових локацій діяльності бізнесу, налагодження всіх процесів виробництва.

            II.Оцінка надходжень доходів бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік

            Бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік сформовано згідно  змін до Бюджетного та Податкового кодексів України,  проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Об’єм доходної частини бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік прогнозується у сумі 759669,4 тис. грн. і складається із загального, спеціального фондів та міжбюджетних трансфертів.

1.ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 Доходи загального фонду бюджету  Краматорської МТГ на 2023 рік сформовані відповідно до статей 64, 101 Бюджетного Кодексу України та з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозуються у сумі 755022,7 тис. грн., у тому числі:

  1. надходжень загальнодержавних податків і зборів та власних доходів – 747610,1 тис. грн.,
  2. дотації з обласного бюджету на утримання притулку для дітей – 5951,0 тис.грн.;
  3. субвенцій з обласного бюджету –  за рахунок власних коштів обласного бюджету –  1385,1 тис.грн., у т.ч.:

             – на оплату комунальних послуг інвалідам по зору – 222,9 тис. грн.,

– на виконання окремих державних програм соціального захисту населення – 304,2 тис. грн.,

– на надання  допомоги особам з інвалідністю з числа учасників АТО – 549,0 тис.грн.

– на надання  допомоги постраждалим в наслідок ЧАЕС – 309,0 тис.грн

4.субвенції на надання освітніх послуг за рахунок власних коштів з бюджету Андріївської сільської ТГ – 76,5 тис.грн.;

    Код 11010000

«Податок та збір на  доходи фізичних осіб»

         Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2023 рік здійснений з урахуванням впливу воєнного стану, який введено в країні з 24 лютого 2022 року та продовжений до 19 лютого 2023 року, на підставі фондів оплати праці та податку на доходи окремих підприємств громади та очікуваних надходжень податку  у 2022 році і становитиме 690000,0 тис. грн.

Код 11020000

«Податок на прибуток підприємств»

Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності на 2023 рік заплановані  у сумі 1673,0 тис. грн.

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік, здійснено на підставі даних комунальних підприємств громади, динаміки надходжень за попередні роки та впливу воєнного стану.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2023 рік враховано:

– ставка податку у розмірі 18 %;

– вплив динаміки сум надміру сплаченого податку.

Код 14040000

«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання

 роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

Надходження коштів від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюну) на 2023 рік заплановані у сумі 1600,0 тис. грн. з урахуванням змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, що прийняті Верховною Радою України у 2022 році в частині оподаткування тютюнових виробів та рішення Донецької ВЦА про заборону торгівлі алкогольними напоями на території Донецької області на період дії воєнного стану в країні.

Код 18000000

«Місцеві податки і збори»

Прогнозні надходження місцевих податків на 2023 рік розраховані з урахуванням норм Податкового кодексу України та заплановані в сумі 45714,1 тис. грн за рахунок надходжень єдиного податку.

Податок на майно на 2023 рік не планується у зв’язку з прийняттям у 2022 році Верховною Радою України низки пільг щодо сплати місцевих податків, а саме:

  • звільнення платників від нарахування та сплати плати за землю та земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії (Закон України 2120-ІХ від 15.03.2022);
  • звільнення платників від сплати податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (Закон України 2142-ІХ від 24.03.2022);
  • тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок. А для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, що визначені Податковим кодексом України, встановлена ставка у розмірі 2% доходу (Закон України 2120-ІХ від 15.03.2022).

2.СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи спеціального фонду бюджету Краматорської МТГ на 2023 рік сформовані відповідно до статей 69¹, 71 Бюджетного Кодексу України та обчислені у сумі 4646,7 тис. грн, у тому числі:

–  доходи бюджету розвитку –  1333,5 тис. грн від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

–  інші доходи спеціального фонду – 3313,2 тис. грн, у тому числі:

– власні  кошти бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міської ТГ, заплановані у сумі 3032,2 тис. грн,

– 50 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності  –  1,0 тис. грн.

– 25% екологічного податку – 280,0 тис. грн.

ІІІ. Видатки бюджету Краматорської міської територіальної громади

        В умовах продовження дії військового стану та суттєвим скороченням фінансового ресурсу для виконання  бюджету міської територіальної громади в 2023 році  особливістю складання видаткової частини бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік є жорсткі заходи по оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності,  скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

Загальний обсяг видаткової частини бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік визначено у сумі 737 851,2 тис.грн в межах надходжень доходів бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів, затверджених розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, начальником обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік», в тому числі видатки загального фонду заплановані у сумі 709 696,8 тис.грн, видатки спеціального фонду у сумі 28 154,4 тис.грн, з яких передано із загального до спеціального фонду 23 507,7 тис.грн.

1.Загальний фонд

        Об’єм видатків загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік складає 709 696,8 тис.грн або 96,2% від загального об’єму видатків, з яких 7 412,6 тис.грн – це трансферти з інших місцевих бюджетів

До обсягу видатків загального фонду бюджету входять видатки надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору першої та другої групи – 222,880 тис.грн., на виконання окремих державних програм соціального захисту населення – 304,216 тис.грн., на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 309,0 тис.грн., на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 549,0 тис. грн.; субвенції з Андріївської ТГ на виконання переданих повноважень з надання освітніх послуг у сумі 76,5 тис.грн, та дотації з обласного бюджету на утримання центру соціально – психологічної реабілітації дітей у сумі 5 951,0 тис.грн., а також  видатки за рахунок власних податкових та неподаткових надходжень.

У зв’язку з суттєвою вимушеною міграцію учнів цього року та неможливістю зробити   достовірний   прогноз   кількості   учнів   у   необхідних   для  освітньої субвенції в розрізі   територіальних  громад  головним  розпорядником  коштів   субвенції – Міністерством освіти і науки України – розподіл субвенції в розрізі територіальних громад  на момент прийняття бюджету Краматорської міської територіальної громади не здійснено.

Найбільшу питому вагу видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади складають витрати на утримання закладів  соціально-культурної сфери – 309 017,9 тис.грн або 43,5% до загального об’єму видатків.  З них витрати на освіту складають 168 336,6 тис.грн, що становить 20,4% від об’єму видатків передбачених в 2022 році, на охорону здоров′я відповідно до вимог ст. 89 Бюджетного кодексу України заплановано лише видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на реалізацію місцевих програм підтримки закладів, що надають медичну допомогу населенню, та дорівнюють 33 544,2 тис.грн, що становить 63,4% від об’єму відповідних видатків передбачених в 2022 році,  на соціальний захист населення 64 667,6 тис.грн, що дорівнює 61,4 % об’єму  видатків передбачених в 2022 році, на культуру 30 477,5 тис.грн, або 45,7 % відповідних видатків минулого року, на фізичну культуру та спорт 11 992,0 тис.грн, що становить лише 20,4% видатків 2022 року, передбачених на утримання відповідної галузі. Витрати на утримання апарату управління складатимуть 97 356,4 тис.грн або 53,6% відповідних видатків минулого року.

Розрахунок видатків на утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері на 2023 рік проведено, виходячи з потреби у першочергових видатках і застосований єдиний підхід при плануванні витрат, а саме:

– видатки на оплату праці розраховано на основі даних про фактично працюючих працівників станом на 01.12.2022 року;

–  збережено умови  оплати праці працівників органів місцевого самоврядування на рівні 2022 року;

– враховано встановлення з 1 січня мінімальної заробітної плати у розмірі 6700 грн та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2893 грн.

– при плануванні заробітної плати, крім основної заробітної плати,  враховано виплати та надбавки обов’язкового характеру, а також стимулюючі виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, надбавка за престижність праці педагогів в розмірі від 10 до 30 відсотків від посадового окладу (ставки), надбавка бібліотечним працівникам за особливі умови праці,  доплати спеціалістам, що отримують заробітну плату на рівні мінімальної, а також доплату за складність та напруженість працівникам  централізованих бухгалтерій);

– враховано зупинення у 2023 році дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»;

– обсяг видатків на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв забезпечено на 100% і розраховано виходячи з очікуваного фактичного споживання їх у 2022 році та тарифів які склалися на 1 грудня 2022року;

У зв’язку з тим, що на період  воєнного стану в Україні стаття 55 Бюджетного Кодексу України (Захищені видатки) не застосовується, видатки з бюджету Краматорської міської територіальної громади здійснюються враховуючи їх черговість, встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

В першу чергу забезпечено видатки на оплату  праці  та  нарахування на заробітну плату працюючих працівників – 268 392,6 тис.грн, що становить 37,8% від об’єму видатків загального фонду на 2023 рік та менше ніж у 2022 року на 680 763,8 тис.грн; видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заплановані у сумі 81 556,0 тис.грн, що на  58 878,1 тис.грн менше видатків минулого року; видатки на продукти харчування та медикаменти заплановані у сумі 2 136,6 тис.грн, що менше обсягу 2022 року на 52 530,3 тис.грн; видатки на соціальне забезпечення  та інші захищені напрямки видатків визначені у сумі 45 282,4 тис. грн.

Слід зазначити, що в межах видатків, передбачених на утримання галузей соціально-культурної сфери, передбачено видатки на виконання міських галузевих програм, в першу чергу соціального спрямування.

Так, по галузі «Освіта» з метою підвищення інтелектуального потенціалу міста та заохочення учнів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено разова премія обдарованим учням в обсязі 250 тис.грн та випускникам, які отримали 200 балів у НМТ, у сумі 200,0 тис.грн; на проведення  протипожежних заходів  передбачено 273,6 тис.грн.

З охорони здоров’я крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано оплату праці працівників, які долучаються до роботи у військово-лікарської комісії міського ТЦК та на реалізацію місцевих програм у сфері охорони здоров’я. За даним напрямком виділено 33 544,2 тис.грн, в тому числі на забезпечення безкоштовними медикаментами, слуховими апаратами пільгової категорії громадян у сумі 2 780,6 тис.грн, безкоштовним лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію у сумі 2 090,0 тис.грн, виробами технічного реабілітації (памперси) у сумі 1152,3 тис.грн.

Крім того, на заходи соціального захисту населення передбачено: на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 2 091,87 тис.грн., одноразова матеріальна допомога особам постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації воєного характеру під час воєного стану- 175,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, членів добровольчих формувань, цивільних осіб за період дії воєнного стану –  280,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога постраждалим від надзвичайних ситуацій, житлові будинки (квартири) яких пошкоджено або зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєного характеру, спричиненої збройною агресією – 2 000,0 тис.грн., матеріальна допомога онкохворим громадянам з числа ліквідаторів аварії на ЧАЄС у сумі – 73,7тис.грн.,виплата щомісячної муніципальної стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів і студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа – 166,5 тис. грн., щомісячна муніципальна стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років – 483,3 тис. грн., одноразова допомога на поховання деяких категорій осіб – 341,7 тис. грн., матеріальна допомога мешканцям міста – 560,9 тис. грн., відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 8,0 тис.грн.

На компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян авто-, залізничним та електротранспортом виділено 34 939,6 тис.грн.

У сфері культури та мистецтва року передбачено 312,5 тис.грн на проведення міських заходів і свят.

По галузі «Фізична культура» заплановані витрати на виплату стипендій провідним спортсменам міста у сумі 518,55 тис.грн.

 

Також, кошти загального фонду міського бюджету будуть спрямовані на житлово-комунальне господарство, а саме:

– на виконання робіт по поточному ремонту та утриманню автодоріг міста, внутришноьквартальних доріг, споруджень на дорогах у сумі 25 000,0 тис.грн, утримання, ремонт та догляд за зеленими насадженнями у сумі 16 900,0 тис.грн, організація зовнішнього освітлення міста у сумі 8 600,0 тис.грн., утримання міських кладовищ та поховання одиноких громадян, померлих військослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, поліції та інших учасників ВФ, встановлення пам”ятників на похованнях померлих військослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, поліції та інших учасників ВФ, транспортування померлих на судмедекспертизу у сумі 4447,2 тис.грн, утримання світлофорного господарства та придбання, встановлення, заміна та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху, дорожніх знаків у сумі 800,0 тис.грн;

– на відшкодування комунальним теплопостачаючим підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на тепло, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) по теплопостачанню населення – 31 912,5 тис.грн;

– на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам у зв’язку з недоотриманням власних коштів, а саме платежів від населення за енергоносії та комунальні послуги в період дії воєнного стану, запровадженого у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України:  КВП «Краматорський водоканал» для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на оплату води, електричної енергії та заробітної плати у сумі 27 500,0 тис.грн; КАТП 052810 на виплату заробітної плати та нарахувань на неї працівникам у сумі 1 500,0 тис.грн,

– фінансова підтримка КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» на покриття збитків по перевезенню пасажирів, на виплату винагороди за користування предметом лізингу і сплаті страхового платежу за договором страхування предмету лізингу (придбання тролейбусів з опцією автономного ходу) у сумі 20 382,3 тис.грн.

В умовах проведення бойових дій поблизу територіальної громади в бюджеті на 2023 рік передбачені видатки на усунення пошкоджень житлового фонду та інфраструктури міста, що виникають внаслідок воєнного вторгнення Російської Федерації у сумі 23 000,0 тис.грн та нарощування обсягів місцевого та об′єктових резервів матеріально-технічними засобами у сумі 3 700,0тис.грн згідно с Програмою попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорська;

На реалізацію інших заходів Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади передбачено 51 480,9 тис.грн.

Резервний фонд створений у обсязі 10 000,0 тис.грн.

Обслуговування місцевого боргу у 2023 році заплановано в об’ємі 7 737,1 тис.грн.

   2.Спеціальний фонд 

Об’єм видатків спецільного фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік складає 28 154,4 тис.грн, з яких 23 507,7 тис.грн – це кошти, передані з загального фонду до спеціального (бюджет розвитку).

В рамках проекту Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади на 2023 рік, інших місцевих та регіональних програм, кошти бюджету розвитку направлені на:

– співфінансування з місцевого бюджету (30%) субвенції з державного бюджету  на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України : Капітальний ремонт частини гуртожитку, розташованої за адресою м. Краматорськ, в. Академічна, 96, для проживання внутрішньо переміщених осіб у сумі 5 967,7 тис.грн.;

–  придбання тролейбусів з опцією автономного ходу, придбаних у лізинг у сумі 6 264,2 тис.грн,

–  придбання генераторів, перетворювачів частоти векторних, пристроїв плавного пуску та іншого обладнання для  для теплопостачаючих підприємств у сумі 12 609,1 тис.грн.

Надходження коштів до фонду охорони навколишнього природного середовища заплановано у сумі 281,0 тис.грн., та направляються на виконання Програми природоохоронних заходів на 2023 рік (проект) за напрямками видатків: придбання контейнерів, виконання заходів з озеленення міста та функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.

Власні надходження бюджетних установ становлять  3 032,2 тис.грн. та складаються з плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, та направляються на утримання цих закладів відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України.

ІІІ. Міжбюджетні трансферти (ТПКВКМБ 9000)

Міжбюджетні трансферти з бюджету Краматорської міської територіальної громади визначені у сумі 65 068,2 тис.грн., з яких реверсна дотація державному бюджету  складає 31 826,2 тис.грн, субвенція обласному бюджету у сумі 11 212,5 тис.грн. для  підтримки  підприємств  теплопостачання,  що  входять  до  складу  обласного  комунального  підприємства  «Донецьктеплокомуненерго»  та  надають  відповідні  послуги, субвенція державному бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, направлених на  підтримку підрозділів Збройних Сил України в організації соціально-реабілітаційного супроводу по службі, у сумі 22 029,5 тис.грн.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Загальний обсяг фінансування бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік визначено у сумі 21 818,2 тис.грн., що відповідає обсягу щорічного повернення кредиту згідно кредитної угоди на отримання внутрішнього місцевого запозичення до бюджету Краматорської міської територіальної громади шляхом отримання кредиту (позики) від АТ «Укрексімбанк» для фінансування видатків бюджету розвитку, спрямованих на створення, приріст, оновлення об’єктів довгострокового користування та об’єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців міста.

Обсяг  місцевого  боргу  на  кінець 2023 року  становить 56 363,6 тис.грн.


Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №1141p вiд 26.12.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №1102p вiд 22.12.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №1056p вiд 15.12.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №1048p вiд 12.12.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №958p вiд 24.11.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №829p вiд 26.10.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №750p вiд 11.10.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №702p вiд 27.09.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №657p вiд 15.09.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №587p вiд 01.09.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №523p вiд 07.08.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №471p вiд 19.07.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №447p вiд 10.07.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №391p вiд 21.06.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №373p вiд 09.06.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №350p вiд 30.05.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміні страції від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №318p  вiд 15.05.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)”

Розпорядження  начальника Краматорської міської військової адміністрації №1p  вiд 02.01.2023 “Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 154 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік»”