Бюджет міста на 2017 рік

Оновлено: 05 Жовтня 2020, 13:36

Рішення міської ради № 17/VII-572 вiд 23.12.2016 «Про міський бюджет на 2017 рік».

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls


Пояснювальна записка

до міського бюджету м. Краматорська на 2017 рік

 

I. Соціально-економічний стан м. Краматорська в 2016 році і прогноз розвитку на 2017 рік

У 2016 році завдяки дерегуляції підприємницької діяльності, поліпшенню бізнес-клімату, підвищенню ефективності управління державним сектором економіки та його оптимізацією, забезпеченню адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, в Україні продовжилися тенденції поступового відновлення економічного розвитку. Всі ці фактори вплинули й на соціально-економічний стан міста.

За січень – вересень 2016 року обсяг реалізації промислової продукції в місті склав 12,9 млрд. грн. ( 12884,1 млн. грн.), що в діючих цінах в 3,2 рази більше відповідного періоду 2015 року. Питома вага промисловості міста в загальному обсязі реалізованої промислової продукції по області склала 10,1%.

За січень-вересень 2016 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, в 1,5 рази збільшилось виробництво млинів, на 31,3% виробництво прокатного та металургійного обладнання , на 22% – виробництво електроенергії, на рівні минулого року залишилось виробництво комбайнів прохідницьких.

В 7,0 разів зменшилось виробництво гірничо-транспортного устаткування, в 3,3 рази – виробництво верстатів, на 34,4% – виробництво гідротехнічного та енергетичного обладнання, на 14% – виробництво сталі, на 8% – виробництво валків прокатних та на 0,1% – виробництво теплоенергії.

Обсяг валової продукції сільськогосподарських підприємств за 9 місяців 2016 року склав 44,4 млн грн.(4402,9 тис. грн.), що на 21,1% вище аналогічного показника 2015 року. З загального обсягу валової продукції 97,6% припадає на продукцію рослинництва, 2,4% – тваринництво.

Будівельними підприємствами, що працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, які виконували будівельні роботи господарським способом, за січень – вересень 2016 року виконано будівельних робіт на 128,5 млн. грн., що становить 7,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт по області. Обсяг будівельних робіт на одного мешканця по місту за вказаний період склав 672,1 грн.

Підприємствами роздрібної торгівлі і ресторанного господарства очікуваний розмір реалізованих товарів за 9 місяців 2016 року становить 2002,5 млн. грн., що на 30% більше, ніж за січень – вересень 2015 року. На душу населення припадає реалізованих товарів на 10457 грн. або на 31,3 % більше.

Обсяг реалізованих послуг за січень – вересень поточного року склав 562,3 млн. грн.(у т.ч. населенню – 154,0 млн. грн.), що в діючих цінах на 27,5% аналогічного показника 2015 року.

Станом на 01.01.2016 кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва складає 6099 підприємств та 4656 фізичних осіб – підприємців. Частка надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній частині місцевого бюджету складає 21,5% або 104,3 млн.грн. Частка надходжень від суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів складає 47,6% або 110,7 млн.грн.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами становить 3142,0 млн. грн.

За 6 місяців 2016 року у розвиток економіки міста вкладено 387,6 млн. грн. капітальних інвестицій, що у фактичних цінах на 19,6% більше відповідного показника 2015 року.

Середньомісячна заробітна плата по місту за 9 місяців 2016 року збільшилася на 19,4% и склала 5110 грн., що на 10,6% менше обласного показника (5716 грн.) і перевищила розмір мінімальної заробітної плати в 3,3 рази ( розмір мінімальної заробітної плати в вересні – 1450 грн.).

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 9 місяців 2016 р. склала 52309 осіб, що на 27,6% (або на 11312 чол.) перевищує показник 2015 року.

Кількість зареєстрованих безробітних, що перебувають на обліку станом на 01.10.2016 становить 1321 особа, що на 30,9% менше, ніж на 01.10.2015 і на 28,8% менше, ніж на 01.01.2016.

Заборгованість по заробітній платі на 01.10.2016 склала 30,6 тис. грн., що у порівнянні з початком 2016 року зменшилась на 99,5 % або в 208,4 рази.

У 2017 році покращення фінансового стану підприємств буде можливим за рахунок розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих технологій, освоєння випуску нової конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її матеріало- та енергоємності, вихід на нові ринки збуту.

Кількісними та якісними критеріями ефективного розвитку міста на 2017 рік є:

– забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізованої промислової продукції у діючих цінах на 10%, валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах 2010 року – на 14,2%, середньомісячної заробітної плати – на 17% (складе 5979 грн.), питомої ваги надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній частині бюджету міста до 25%, ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, створення комфорт­ного середовища для проживання населення, підвищення престижу підприємницької діяльності.

Міський бюджет на 2017 рік сформовано згідно змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Крім того, параметри формування міського бюджету визначалися показниками економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік з використанням даних статистичної і фінансової звітності, оцінки виконання міського бюджету за попередні роки, розрахунків управлінь міської ради, податкової інспекції міста.

 

II. Оцінка надходжень доходів міського бюджету на 2017 рік

Об’єм доходної частини міського бюджету на 2017 рік прогнозується у сумі 1 677 416,4 тис. грн. і складається із загального та спеціального фондів.

 

Загальний фонд

Доходи загального фонду міського бюджету м. Краматорська прогнозуються у сумі 1 653 992,6 тис. грн., які сформовані з:

– надходжень загальнодержавних податків і зборів та власних доходів – 685 857,0 тис. грн.,

– дотації з обласного бюджету на утримання притулку для дітей – 4 231,5 тис.грн.,

– субвенцій з державного бюджету –961 394,9 тис. грн.,

– субвенція з обласного бюджету на оплату комунальних послуг інвалідам по зору –93,3 тис. грн.,

– інші субвенції на надання в спеціалізованих міжрайонних відділеннях м. Краматорська медичної допомоги населенню інших міст та районів – 2415,9 тис. грн.:

в т. ч. :

з бюджету м. Константинівка –600,0 тис. грн.,

з бюджету Лиманської ОТГ – 348,0 тис. грн.

з бюджету м. Дружківки – 460,0 тис. грн.,

з бюджету м.Мирнограда– 109,9 тис.грн.,

з бюджету м. Новогродовка – 198,0 тис.грн.,

з бюджету м.Бахмута – 700,0 тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету формуються відповідно до ст.64 Бюджетного Кодексу України.

Код 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб»

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік здійснений на підставі та з урахуванням фондів оплати праці та податку на доходи бюджетоутворюючих підприємств , очікуваних надходжень податку у 2016 році , з урахуванням змін до Податкового кодексів України та підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. і становитиме 457 593,9 тис. грн.

Код 11020000«Податок на прибуток підприємств»

Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності на 2017 рік заплановані у сумі 1 511,9 тис. грн.

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до міського бюджету на 2017 рік, здійснено на підставі даних декларацій з податку на прибуток підприємств, динаміки надходжень за попередні роки, фінансового результату підприємств до оподаткування .

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2017 рік враховано:

– ставка податку у розмірі 18 %;

– вплив динаміки сум надміру сплаченого податку.

Код 14040000«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

Надходження коштів від акцизного податку на 2017 рік заплановані у сумі 80 844,0 тис. грн. з урахуванням очікуваних надходжень за 2016 рік.

Код 18000000«Місцеві податки і збори»

Прогнозні надходження до міського бюджету місцевих податків на 2017 рік розраховані з урахуванням змін до Податкового кодексів України

Сума місцевих податків і зборів, що прогнозована до мобілізації до міського бюджету у 2017 році, складається з надходжень по 3-м видам податків та збору та запланована в сумі 133 816,1 тис. грн.

У 2017 році до місцевих податків належать податок на майно, єдиний податок, туристичний збір.

Надходження по податку на майно прогнозуються у сумі 86 391,3 тис. грн. та складаються з:

– податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 3 046,4 тис.грн;

– земельного податку та орендної плати за землю – 82 994,9 тис. грн.;

– транспортного податку – 350 тис. грн.

Єдиний податок прогнозується у сумі 47 374,8 тис. грн. і розрахований з врахуванням ставок у відсотках від прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати відповідно до змін до Податкового кодексу та очікуваних надходжень у 2016 році.

Туристичний збір прогнозується у сумі 50,0 тис. грн.

Код 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»

Надходження коштів від оренди комунального майна до загального фонду міського бюджету на 2016 рік прогнозуються у сумі 3 383,9 тис. Грн.

Показники розраховані відповідно до даних управління житлово-комунального господарства та з урахуванням очікуваних надходжень за 2016 рік.

У 2017 році передбачається продовжити передачу в оренду комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Код 24060300 «Інші надходження»

До складу інших надходжень належить плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами. Прогноз надходжень цієї плати на 2016 рік становить 1 081,0 тис.грн.

 

Спеціальний фонд

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік обчислені у сумі 23 423,8 тис. грн., у тому числі:

– доходи бюджету розвитку – 317,0 тис. грн.

– інші доходи спеціального фонду – 23 106,8 тис. грн.,

Доходи спеціального фонду міського бюджету формуються відповідно до ст.69-1 Бюджетного Кодексу України:

1.надходження до бюджету розвитку міського бюджету складають 317,0 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

2. інші надходження до спеціального фонду міського бюджету складають 23 106,8 тис. грн., в тому числі :

– власні кошти бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів заплановані у сумі 20 775,6 тис. грн.,

– 50 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності – 10,0 тис. грн.

– 25% екологічного податку – 2 321,2 тис.грн.

 

ІІІ. ВИДАТКИ

Видаткова частина міського бюджету на 2017 рік затверджена у сумі 1 733 452, 2тис.грн. Обсяг видатків загального фонду бюджету складає 1 493 476, 5тис.грн. і включає у собі видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету: медичної у сумі 163732,0тис.грн., освітньої у сумі 158846,0тис.грн., на соціальний захист населення у сумі 637087,0тис.грн., з обласного бюджету та з інших міст на надання медичної допомоги мешканцям цих міст у медичних закладах м. Краматорська 4239,1тис.грн., дотації з обласного бюджету на утримання центру соціально – психологічної реабілітації дітей у сумі 4231,5тис.грн., а також видатки за рахунок власних податкових та неподаткових надходжень у сумі 525340,9тис.грн.

Обсяг видатків спеціального фонду складає 239975,7тис.грн., в тому числі за рахунок коштів переданих із загального фонду у сумі 160516,1тис.грн. (ст..71 БКУ) та коштів гранту Євросоюзу у сумі 57357,4тис.грн.

У порівнянні з затвердженим бюджетом 2016 року (затверджено – 1229084,2тис.грн.) сума видатків збільшилась на 504368,0тис.грн.(41,0%). Видатки загального фонду зросли на 401892,8тис. грн. або на 36,8%, видатки спеціального фонду на 102475,2тис.грн. або на 74,5 %. В порівнянні з уточненим планом 2016року видатки загально фонду більші на 109296,9тис.грн. а спеціальний фонд менший на 84176,9тис.грн.

 

Загальний фонд

Плановий обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017рік, визначений у сумі 1493476,5тис.грн. в межах надходжень до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначених в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2017рік».

Розрахунок видатків на утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері на 2017 рік проведений виходячи з потреби у першочергових видатках і застосований єдиний підхід при розрахунку витрат, а саме, враховано:

– встановлення з 1 січня мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 1600,0гривень;

– виплати та надбавки обов’язкового характеру, а також стимулюючі виплати (матеріальна допомога на оздоровлення 16,1млн.грн., щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам 6,7млн.грн., цільова надбавка на заохочення медичним працівникам та працівникам Управління праці та соціального захисту – 7,9млн.грн., надбавка за складність та напруженість працівникам централізованих бухгалтерій);

– обсяг витрат на оплату енергоносіїв визначено виходячи з фактичного споживання їх у 2016році та діючих тарифів;

– інші видатки заплановано з урахуванням індексу споживчих цін 8,1%

Обсяг захищених видатків складає 1398336,2тис.грн., що на 170156,9тис.грн. перевищує уточнені планові призначення 2016р. (1228179,3тис.грн.), або на 13,9% і питома вага їх у загальному обсязі видатків складає 93,6% в тому числі:

– заробітна плата з нарахуваннями визначена у сумі 614980,3тис.грн. що на 148909,7тис.грн. (32,0%) більше ніж у 2016р.;

– видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заплановані у сумі 71589,1тис.грн. що на 4620,2тис.грн.більшефактичного споживання у 2016р. (коефіцієнт росту -1,068) ;

– видатки на продукти харчування заплановані у сумі 27663,3тис.грн. на 1474,9тис.грн. більше ніж було витрачено у 2016р. (коефіцієнт росту -1,056);

– видатки на медикаменти заплановані у сумі 31718,5тис.грн., що на 591,6тис.грн. менше фактичних витрат 2016року і пояснюється це зменшенням витрат на утримання відділення гемодіалізу у зв’язку з очікуваним відкриттям такого відділення на обласному рівні;

– видатки на соціальне забезпечення визначені у сумі 649199,9 тис. грн. що перевищує обсяг видатк

ів 2016 року на 24666,6тис.грн.

У видатках загального фонду міського бюджету враховані кошти на утримання бюджетних установ міста у кількості 129,0од., надання фінансової підтримки 1 дитячо-юнацькій спортивній школі підпорядкованій профспілковій організації ПАТ «ЕМСС» та КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» і фінансування Програм і заходів затверджених міською радою, перелік яких визначений ст.89 і 91 Бюджетного Кодексу України.

Найбільшу питому вагу складають витрати на утримання установ соціально-культурної сфери, з яких, витрати на освіту становлять – 378006,9 тис грн. (що більше по відношенню до 2016 року на 40%), на охорону здоров’я – 273631,8 тис.грн. (що більше по відношенню до 2016 року на 17,9%), на соціальний захист – 661488,0тис.грн. (що більше по відношенню до 2016 року на 47,8%), на культуру та фізичну культуру і спорт – 53185,0 тис.грн. (що більше по відношенню до 2016 року на 38,3%).

У 2017 році збережено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів (10390,5 тис.грн.), та зменшилася частка батьківської плати у вартості харчування дошкільнят на 10%. Всього витрати місцевого бюджету на харчування дітей загальноосвітніх шкіл і дошкільних установ становлять -22938,0 тис..грн.

За статтею «Медикаменти» забезпечено придбання лікарських засобів для надання екстреної медичної допомоги, придбання наркотичних засобів (13,6 млн.грн.), витратних матеріалів для відділення амбулаторного гемодіалізу на I півріччя 2017 роки (8,4 млн.грн.), що забезпечує безперебійну роботу в 4 зміни 7-ми апаратів гемодіалізу протягом року. У другому півріччя планується відкриття обласного відділення гемодіалізу.

Слід зазначити, що в проекті бюджету, крім утримання бюджетних установ, значно збільшено обсяг видатків на виконання міських програм, в першу чергу, соціального спрямування:

По галузі «Освіта» з метою підвищення інтелектуального потенціалу міста та заохочення учнів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено разова премія обдарованим учням в обсязі 100,0 тис.грн., Триває практика фінансування міських літніх таборів для соціально незахищених дітей і профільно-тематичних шкільних літніх таборів для обдарованих дітей – 344,8 тис.грн.

На підвезення школярів до загальноосвітніх шкіл віддаленістю більше 3 км передбачено 369,1 тис.грн та на компенсацію 100% вартості проїзду учнів до віддалених навчальних закладів в сумі 452,3 тис.грн.

З охорони здоров’я видатки соціального спрямування склали 9311,9тис. грн., а саме : зубопротезування, забезпечення безкоштовними медикаментами і слуховими апаратами пільгової категорії громадян, забезпечення безкоштовним харчуванням дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію, соціальними пакетами (вакцина і продуктові набори) хворих на туберкульоз, засобами технічної реабілітації.

З метою раннього виявлення і попередження онкологічних захворювань передбачені витрати в сумі 234,6 тис.грн., лікування серцево-судинних захворювань 400,00 тис.грн.

Крім цього з 2016 року в рамках програми про соціальний захист населення діють заходи надання матеріальної допомоги сім’ям з онкологічними хворими дітьми, на 2017 рік заплановано -200,00 тис. грн., так само з 2016 року існує програма соц. захисту учасників АТО та ТПО і на 2017 рік заплановано – 60,00 тис. Грн.

У 2017 році збільшено обсяг на фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів, ветеранів до 300 тис.грн.

На заходи у справах сім’ї та молоді передбачено – 86,5 тис.грн (проведення турнірів, інтелектуальних, патріотичних ігор, соціальних реклам, забезпечення міських військових комісаріатів автотранспортом для відправки призваних осіб до військових частин). Проведення міських заходів і свят – 372,7 тис.грн.

По галузі фізична культура заплановані витрати на виплату стипендій провідним спортсменам міста – 313,215 тис.грн., Для стимулювання обдарованих дітей та їх наставників за вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху в місті передбачена премія міського голови -84,2 тис.грн., На проведення навчально тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту, участь спортсменів в чемпіонатах області та України передбачено -113,45 тис.грн

Крім того, кошти місцевого бюджету в сумі 42302,8тис. грн будуть спрямовані на реалізацію місцевих програм житлово – комунального господарства. У порівнянні з планом 2016року обсяг запланованих видатків збільшено на 27,7% (план 2016р.- 33126,2тис.грн.).

Згідно Програми благоустрою міста, передбачається на виконання робіт по утриманню та поточному ремонту дорожньо – мостового господарства – 15150,0тис.грн., міської мережі зовнішнього освітлення – 13903,4тис.грн., по догляду за зеленими насадженнями – 5500,0 тис.грн., по санітарній очистці міста – 580,0тис.грн., , утриманню світлофорного господарства – 1951,2тис.грн., утриманню міських кладовищ, похованню одиноких громадян та інші видатки – 4718,2тис.грн.

Відповідно до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства планується 500,0тис.грн. на фарбування зовнішніх газових мереж

Також передбачено фінансування громадських робіт в сумі 100,0 тис.грн. для забезпечення зайнятості працездатного населення, в першу чергу внутрішньо переміщених осіб, і вперше в планових призначеннях передбачено 1,5млн.грн на видатки за програмою «Громадський бюджет міста Краматорськ» та 1,0млн. грн. на виконання Програми «Відшкодування частини суми кредитів залучених фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження у м. Краматорську на 2016-2018роки».

 

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду бюджету 2017 року заплановані у сумі 239975,7тис.грн. в межах надходжень до міського бюджету та згідно ст..71 БКУ України.

Напрямки цільового їх використання:

– видатки бюджету розвитку затверджені у сумі 159511,5тис. грн. в основному направляються згідно Програми економічного і соціального розвитку міста та Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на капітальні видатки по установам соціально-культурної сфери – 31725,4тис.грн.,(по управлінню освіти капремонт систем опалення в дитячих садах і загальноосвітніх школах, капремонт асфальтового покриття, капремонт групових кімнат, туалетів, пралень кімнат і харчоблоків у дошкільних установах -11,8 млн.грн., по відділу охорони здоров’я -18,0 млн.грн. це – придбання медичного обладнання, капітальний ремонт даху будівлі стаціонару КДУ «ДТМО», капітальний ремонт даху госп. корпусу КДУ «міська лікарня №2», на розробку проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт адмін. будівлі УПСЗН -1 ,909 млн.грн.);

на придбання спеціальної техніки для комунальних підприємств міста 7980,0тис.грн.; на капітальний ремонт тролейбусного парку КП «КТТУ» 4800,0тис.грн.; на житлово – комунальне господарство –105745,8тис.грн. в т.ч. на капітальний ремонт житлового фонду 20754,0тисгрн.(кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт і модернізацію ліфтового господарства, на капітальний ремонт дахів, балконів, фасадів житлових будинків. У порівнянні з минулим роком – в набагато більшому обсязі передбачені кошти на капітальний ремонт внутрішньо – квартальних доріг, тротуарів та їх освітлення (34,2 млн.грн), а також вперше за багато років передбачено витрати на капітальний ремонт і реконструкцію клумб, будівництво скверів (40,5 млн. грн.)); на виконання Програми розвитку земельних відносин і охорони земель передбачено на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу і організацію та проведення земельних торгів у формі аукціону 70,0тис.грн.; на спів фінансування з міського бюджету до грантів Європейського Союзу (2,1млн.євро) отриманим на реконструкцію гуртожитків, реконструкцію системи знезараження стічних вод на очисних спорудах, реконструкцію каналізаційних насосних станцій №3 та модернізацію триагрегатної тягової підстанції – 9190,3тис.грн.

– видатки на виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища передбачені в сумі 2331,2 тис. грн. за рахунок екологічного податку та за рахунок грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської діяльності.

Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ складають 20775,6тис. грн., у т.ч.:

– за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 15446,2тис. грн.;

– за рахунок коштів, що отримуються бюджетними установами від господарської та / або виробничої діяльності – 379,7 тис. грн.;

– за рахунок надходжень коштів від оренди майна бюджетних установ – 2233,7тис. грн.;

– за рахунок коштів, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна – 164,3тис. грн.; і використовуються ними на виконання власних повноважень;

– за рахунок сум, отриманих на виконання доручень – 2551,7тис.грн. відповідно договору. між ПАТ «НКМЗ» та КМУ «Міська лікарня №3» щодо надання послуг по охороні здоров’я працівникам ПАТ НКМЗ, кошти направляються на виплату заробітної плати медичним працівникам цехової служби, придбання основних засобів, медикаментів та господарчих матеріалів.

 

ІУ Фінансування

На виконання кредитного договору № ESC 8/12 від 24.04.2013р. між Краматорською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) в бюджеті передбачено повернення запозичення (кредиту) отриманого до міського бюджету у 2013році у сумі 991,2тис.грн. (плановий платіж) та погашення заборгованості по платежам, що підлягали сплаті по терміну 15.02.2014р., кошти на які були перераховані з міського бюджету АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на купівлю валюти, але у зв’язку з невиконанням банком своїх зобов’язань по обслуговуванню кредиту, операції не були здійснені у сумі 330,4тис.грн.

Також в спеціальному фонді бюджету враховані кошти гранту Євросоюзу які були отримані у 2015р. і знаходяться на рахунку в ПАТ « Державний ощадний банк України» у сумі 2118549,64 євро, за курсом станом на 01.12.2016р.- 27,073898грн. за 1 євро. Обсяг фінансування визначений у сумі 57357,39686тис.грн. Крім того, для забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку міста, інвестиційних та інших програм щодо капітальних видатків розвитку запланована передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 160516,1тис.грн.


Рішення виконкому міської ради № 21 вiд 18.01.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-571 “Про міський бюджет на 2017 рік»

Рішення міської ради № 18/VII-07 вiд 25.01.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Додаток 1 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 106 вiд 15.02.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 “Про міський бюджет на 2017 рік”(зі змінами)

Рішення виконкому міської ради № 107 вiд 15.02.2017 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2017 рік

Рішення міської ради № 19/VII-44 вiд 22.02.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік, (зі змінами)

Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 191 вiд 15.03.2017 Про врахування у складі міського бюджету трансфертів з обласного бюджету

Рішення виконкому міської ради № 192 вiд 15.03.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 “Про міський бюджет на 2017 рік” (зі змінами)

Рішення міської ради № 20/VII-88 вiд 29.03.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 236 вiд 05.04.2017 Про врахування у складі міського бюджету трансфертів з інших рівнів бюджету

Рішення виконкому міської ради № 237 вiд 05.04.2017 Про перерозподіл планових призначень та визначення напрямку використання коштів передбачених міським бюджетом на 2017 рік

Рішення виконкому міської ради № 238 вiд 05.04.2017 Про визначення напрямків використання коштів бюджету розвитку

Рішення виконкому міської ради № 259 вiд 19.04.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 “Про міський бюджет на 2017 рік”(зі змінами)

Рішення виконкому міської ради № 260 вiд 19.04.2017 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.04.2016 №221 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету»

Рішення виконкому міської ради № 261 вiд 19.04.2017 Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з інших рівнів бюджету

Рішення виконкому міської ради № 262 вiд 19.04.2017 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2017 рік»

Рішення міської ради № 21/VII-140 вiд 26.04.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 367 вiд 17.05.2017 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від 15.04.2015 №223 «Про затвердження складу міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення та положення про неї»

Рішення виконкому міської ради № 368 вiд 17.05.2017 Про перерозподіл коштів, виділених з бюджету розвитку, та уточнення переліку об’єктів

Рішення міської ради № 22/VII-172 вiд 31.05.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 9 – xls

Рішення виконкому міської ради № 408 вiд 07.06.2017 Про уточнення напрямку використання коштів спеціального фонду передбачених міським бюджетом на 2017 рік

Рішення виконкому міської ради № 450 вiд 21.06.2017 Про врахування у складі міського бюджету змін трансфертів з інших рівнів бюджету

Рішення виконкому міської ради № 451 вiд 21.06.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 “Про міський бюджет на 2017 рік”(зі змінами)

Рішення міської ради № 23/VII-219 вiд 30.06.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік, (зі змінами)

Додаток 1 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 5 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx
Додаток 9 – xlsx

Рішення міської ради № 25/VII-263 вiд 26.07.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік, (зі змінами)

Додаток 1 – xlsx
Додаток 2 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 5 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx

Рішення виконкому міської ради № 580 вiд 16.08.2017 Про врахування у складі міського бюджету змін субвенцій з державного бюджету

Рішення виконкому міської ради № 581 вiд 16.08.2017 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню праці та соціального захисту населення

Рішення виконкому міської ради № 583 вiд 16.08.2017 Про перерозподіл коштів, виділених з бюджету розвитку

Рішення виконкому міської ради № 619 вiд 17.08.2017 Про врахування у складі загального фонду міського бюджету змін субвенції з державного бюджету

Рішення виконкому міської ради № 620 вiд 17.08.2017 Про перерозподіл коштів, виділених з бюджету розвитку, та уточнення напрямку видатків

Рішення виконкому міської ради № 646 вiд 06.09.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 “Про міський бюджет на 2017 рік”(зі змінами)

Рішення міської ради № 27/VII-320 вiд 06.09.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік, (зі змінами)

Додаток 1 – xlsx
Додаток 2 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 5 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx
Додаток 9 – xlsx

Рішення виконкому міської ради № 697 вiд 04.10.2017 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 712 вiд 04.10.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 “Про міський бюджет на 2017 рік”(зі змінами)

Рішення виконкому міської ради № 715 вiд 04.10.2017 Про перерозподіл коштів, виділених з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету

Рішення міської ради № 28/VII-378 вiд 12.10.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік, (зі змінами)

Додаток 1 – xlsx
Додаток 2 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 5 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx
Додаток 9 – xlsx

Рішення виконкому міської ради № 733 вiд 18.10.2017 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 768 вiд 01.11.2017 Про перерозподіл кошторисних призначень загального фонду управління праці та соціального захисту населення

Рішення виконкому міської ради № 770 вiд 01.11.2017 Про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 771 вiд 01.11.2017 Про врахування у складі міського бюджету змін до трансфертів з інших рівнів бюджету

Рішення виконкому міської ради № 772 вiд 01.11.2017 Про перерозподіл коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 790 вiд 15.11.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 “Про міський бюджет на 2017 рік”(зі змінами)

Рішення міської ради № 30/VII-439 вiд 22.11.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік, (зі змінами)

Додаток 1 – xlsx
Додаток 2 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 5 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx
Додаток 9 – xlsx

Рішення виконкому міської ради № 831 вiд 06.12.2017 Про перерозподіл планових призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти

Рішення виконкому міської ради № 851 вiд 06.12.2017 Про перерозподіл коштів міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 873 вiд 15.12.2017 Про перерозподіл планових призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти

Рішення виконкому міської ради № 874 вiд 15.12.2017 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2017 рік по відділу охорони здоров’я

Рішення виконкому міської ради № 876 вiд 20.12.2017 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 879 вiд 20.12.2017 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню праці та соціального захисту населення

Рішення виконкому міської ради № 896 вiд 20.12.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 “Про міський бюджет на 2017 рік”(зі змінами)

Рішення виконкому міської ради № 899 вiд 20.12.2017 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2017 №874 «Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2017 рік по відділу охорони здоров’я»

Рішення міської ради № 31/VII-502 вiд 20.12.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xlsx
Додаток 2 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 5 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx

Рішення виконкому міської ради № 6 вiд 17.01.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 “Про міський бюджет на 2017 рік”(зі змінами)

Рішення міської ради № 33/VII-04 вiд 24.01.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VII-572 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

Додаток 1 – xlsx
Додаток 3 – xlsx
Додаток 4 – xlsx
Додаток 6 – xlsx
Додаток 7 – xlsx


Рішення міської ради № 23/VII- 218 вiд 30.06.2017 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у I кварталі 2017 року

Рішення міської ради № 27/VII- 318 вiд 06.09.2017 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у І півріччі 2017 року

Рішення міської ради № 30/VII- 438 вiд 22.11.2017 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року

Рішення міської ради № 34/VII- 44 вiд 08.02.2018 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у 2017 році


Довідка

про виконання міського бюджету

за 2017 рік

 

Доходи міського бюджету за 2017 рік

За 2017 рік на казначейський рахунок міського бюджету надійшло 2 152 634,1 тис. грн. при уточненому річному плані 2 126 327,4 тис.грн, у тому числі:

– 810 083,5 тис.грн. або 37,6% – власні та закріплені податки, збори та платежі загального фонду;

– 79 525,0 тис.грн. або 3,7% – надходження спеціального фонду;

– 1 263 025,6 тис.грн. або 58,7% – міжбюджетні трансферти.

В порівнянні з 2016 роком до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на 225 087,4 тис.грн. або на 33,9% більше.

 

Виконання доходної частини загального фонду бюджету

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 99,8% до річного плану ( річний план – 1 945 850,2 тис.грн., факт надходження – 1 941 976,0 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 102,9% до річного плану ( річний план – 787 587,1 тис.грн., фактично надійшло – 810 083,5 тис. грн.).

Доходна частина загального фонду міського бюджету на 67,2% формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб, більше половини якого сплачується 6 бюджетоутворюючими підприємствами міста: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

План цього податку за аналізований період виконано на 102,4% до річних призначень ( річний план – 531 823,2 тис.грн., фактичні надходження до міського бюджету – 544 531,5 тис. грн.). У порівнянні з минулим роком надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились на 154 362,1 тис.грн. або на 39,6% в основному за рахунок росту у 2 рази мінімальної заробітної плати, що сприяло збільшенню фонду оплати праці на підприємствах міста.

Також, від ПрАТ «НКМЗ» надійшло ПДФО з дивідендів на 4134,6 тис.грн. більше, ніж за 2016 рік. У лютому місяці 2017 року у місті зареєструвалась військова частина, від якої за рік надійшло 7 855 тис.грн. ПДФО.

Підвищення зарплат робітникам освіти та охорони здоров’я сприяло збільшенню надходжень ПДФО до бюджету в сумі майже 12,5 млн.грн.

Питома вага ПДФО від ПрАТ «НКМЗ» в загальній сумі ПДФО складає 25,4% або 138 271,6 тис.грн., ПАТ “ЕМСС”-3,4% або 19 028,8 тис.грн., ТОВ “КФЗ” -1,7% або 9 098,1 тис.грн., ПАТ “СКМЗ” – 1,1% або 6 243,2 тис.грн., ТОВ “Крамтеплоенерго” – 1% або 5 622,0 тис.грн., ПАТ “КЗВВ” -0,8% або 4 507,2 тис.грн.

У порівнянні з 2016 роком від ПрАТ “НКМЗ” надійшло на 32 469,8 тис.грн. більше податку, ПАТ ” КЗВВ “- на 1 468,9 тис.грн., ТОВ “КФЗ” – на 1 104,2 тис.грн., ПАТ ” СКМЗ “- на 1 080,7 тис.грн., ТОВ “Крамтеплоенерго”-на 911,5 тис.грн., ПАТ “ЕМСС”- на 597,7 тис.грн.

По бюджетоутворюючим підприємствам міста порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігається зростання фонду оплати праці (ФОП) на:

– ПрАТ «НКМЗ» – ФОП збільшився на 34,6% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 2 882,9 грн. (10 513,0 грн.), незважаючи на зниження середньооблікової чисельності працівників на 210 чол.;

– ПАТ «СКМЗ» – ФОП збільшився на 19% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1 276,0 грн. (5 157,9 грн.), при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 107 чол.;

– ТОВ «КЗВВ» – ФОП збільшився на 48% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 2 094,9 грн. ( 6958,4 грн.) при зростанні середньооблікової чисельності працівників на 16 чол.;

– ТОВ «Крамтеплоенерго» – ФОП збільшився на 21,9% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1 293,2 грн. ( 7 190,4 грн.), при незмінній чисельності працівників;

– ТОВ «КФЗ» – ФОП збільшився на 19,7% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1 440,0 грн. ( 6 837,0 грн.), при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 61 чол.

– ПАТ «ЕМСС» – ФОП збільшився лише на 2,8% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1 754,8 грн. (9 465,8 грн.) також при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 285 чол.

Річний план по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 151 978,3 тис.грн. Питома вага в 2017 році цих податків в загальному фонді бюджету складає 19,4%. Фактично за рік до міського бюджету надійшло 157 413,3 тис. грн. або 103,6% до річних призначень, в т.ч.:

1) податку на майно – 96 126,6 тис.грн. або 102,6% до річного плану, а саме:

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4 122,9 тис.грн. або 112,3% до річного плану;

– плати за землю – 91 628,2 тис. грн., виконання річного плану склало 102,1%.

У порівнянні з минулим роком надійшло плати за землю на 19 697,2 тис. грн. або на 27,4% більше за рахунок застосування з січня 2017 року коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель у розмірі 106% (згідно норм ПКУ), зміни з 01.01.2017 коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»), та змін, внесених до Закону України від 02.09.2014 № 1669-VІІ (ЗУ № 1365-VІІІ від 17.05.2016), згідно яких місто Краматорськ є територією, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Завдяки цих змін ТОВ «Краматорський феросплавний завод», яке за рішенням суду не сплачувало даний податок, сплатив плати за землю за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком на 8618 тис.грн. більше.

– транспортного податку – 375,5 тис.грн. або 128,1% до річного плану ( річний план – 293,2 тис.грн.);

2) єдиного податку – 61 229,8 тис.грн. або 105,1% до річного плану ( річний план – 58 253,3 тис.грн.). У порівнянні з минулим роком надходження по цьому податку збільшились на 17 591,9 тис. грн. або на 40,3 % в т.ч.

– за рахунок збільшення надходжень єдиного податку з фізичних осіб в 1,6 рази або на 16 645,95 тис.грн.

На збільшення надходжень вплинули підвищення розміру мінімальної заробітної плати для платників 2 групи з 1 378 грн. до 3 200 грн. та зростання обсягу доходів платників 3 групи, які сплачують податок в розмірі 3% та 5% з обороту.

– за рахунок збільшення надходженнь єдиного податку від сільгосптоваровиробників на 40,9% або на 865,9 тис.грн. у зв’язку зі збільшенням кількості платників.

3) туристичного збору – 73,4 тис.грн. або 133,5% до річного плану ( річний план – 55,0 тис.грн.).

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, виробленого та ввезеного пального з урахуванням компенсації з держбюджету за 2017 рік становили 89 710,1 тис.грн. Виконання до річного плану склало 103,4% ( річний план – 86 759,7 тис.грн.). Питома вага цього податку у загальному фонді міського бюджету складає 11,1 %. У порівнянні з минулим роком надходження по цим податкам збільшились на 10 572,5 тис.грн. або на 13,4% за рахунок збільшення акцизного податку на тютюн, алкоголь та пальне відповідно Закону України від 20.12.2016 № 1791-VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».

План надходжень по іншим доходам (податковим та неподатковим), які займають 2,3% у загальному фонді міського бюджету, виконано на 108,2% до річного плану (план на рік – 17 025,9 тис.грн., фактично надійшло 18 428,6 тис.грн.), в тому числі:

– від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 2 822,4 тис.грн. або 98,3% до річного плану ( річний план – 2 869,9 тис.грн.). За 2017 рік надійшло на 376,1 тис.грн. або на 11,6% менше, ніж за минулий рік, у зв’язку з заборгованістю орендарів перед міським бюджетом;

– від державного мита надійшло 1 085,6 тис.грн. або 110,7% до річного плану ( річний план – 981,1 тис.грн.). У порівнянні з минулим роком надходження по державному миту зменшились на 1 794,9 тис.грн. або на 62,3% за рахунок зменшення кількості осіб, які звертаються за оформленням закордонних паспортів та відміною з 01.10.2016 сплати державного мита за оформлення закордонних паспортів згідно змін до Декрету КМУ «Про державне мито»;

– плати за надання адміністративних послуг надійшло 7 968,4 тис.грн. або 109,4% до річного плану ( річний план – 7 281,5 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів збільшилися на 2 906,6 тис.грн. або на 57,4% в основному у зв’язку з набранням з 02.11.2016 чинності Постанови КМУ № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції», якою доповнено перелік адміністративних послуг в сфері міграції.

 

Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2017 рік затверджено в сумі 24 168,8 тис.грн. Станом на 01.01.2018 до спецфонду міського бюджету надійшло 79 525,0 тис.грн. Надходження за рік перевищили в 3,3 рази планові призначення. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 16 685,3 тис.грн. або на 26,6%.

Бюджет розвитку на 2017 рік заплановано у сумі 1 062 тис. грн. Фактично за рік надійшло 2 245,6 тис.грн., що більше річного плану в 2,1 рази, а саме:

– кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 698,0 тис.грн. від продажу 4 об’єктів комунального майна, що перебували в оренді;

– кошти від продажу землі – 1 469,8 тис.грн. Річний план в сумі 665,3 тис.грн. перевиконано у 2,2 рази. У порівнянні з 2016 роком надходження по даному коду збільшились на 1 081,1 тис.грн. або в 3,8 рази в зв’язку зі збільшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу;

– кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 77,8 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 8,3 тис.грн. або на 9,6%.

Від екологічного податку надійшло 2 771,0 тис.грн. або 119,4% до річного плану (річний план – 2 321,2 тис.грн.). У порівнянні з минулим роком надходження по цьому збору збільшились на 456,4 тис.грн. або на 19,7% у зв’язку з погашенням заборгованості КАТП 052810 у сумі 452,3 тис.грн.

У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 74 479,3 тис.грн., надходження за рік в 3,6 рази перевищили планові призначення. ( план на рік – 20 775,6 тис. грн.). В порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 15 192,7 тис. грн. або на 25,6% в зв’язку з збільшенням безкоштовно отриманих медикаментів та виробів медичного призначення .

 

Трансферти загального та спеціального фондів

За 2017 рік отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 1 263 025,6 тис.грн. або 96,1% до річного плану ( річний план – 1 314 571,5 тис.грн.).

Недоотримання трансфертів по дотаціях та субвенціях з державного та обласного бюджетів та бюджетів інших міст в основному у зв’язку з:

– не відкоригованими планами субвенцій на виплату допомоги сім’ям з дітьми та утримання прийомних сімей;

– отриманням медичної субвенції з бюджетів інших міст в розмірах менш ніж заплановано у зв’язку з зменшенням кількості звернень жителів цих міст за медичною допомогою;

– наданням заявки на одержання субвенцій по коду 41035000 «Інші субвенції» під фактично виконані роботи.

 

Видатки міського бюджету за 2017 рік

За рахунок міського бюджету утримується 130 установи та надається фінансова підтримка 2 установам, а саме: дитячо – юнацькій спортивній школі, підпорядкованій ПАТ «Енергомашспецсталь» та КП «Об’єднання парків культури та відпочинку».

 

Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду міського бюджету у 2017 році виконано у сумі 1724874,9 тис. грн., або на 98,1 % до уточненого річного плану (1757988,3 тис.грн.). У порівнянні з 2016 роком касові видатки міського бюджету збільшились на 367254,7 тис. грн. або на 27,1 % (в основному, за рахунок збільшення видатків на соціальний захист населення, що пов’язано із збільшенням кількості одержувачів субсидій через зростання тарифів на оплату житлово-комунальних послуг, із збільшенням кількості переселенців тощо).

З них 62,6 % (1099684,0 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 1099603,4 тис. грн. з державного бюджету – на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист населення; з обласного бюджету (80,6 тис.грн.) – на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору. та часткове відшкодування вартості путівок на оздоровлення та відпочинок у дитячих закладах.

У 2017 році касові видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на:

– утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 1540358,1 тис. грн., або 89,3 %;

– утримання житлово-комунального господарства – 69970,5 тис. грн. або 4,1 %,

– органи місцевого самоврядування – 69202,3 тис. грн. або 4,0 %;

– інші видатки загального фонду – 45344,0 тис. грн., що складає 2,6 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста у 2017 році розподілились наступним чином: на освіту – 384791,7 тис. грн., охорону здоров’я – 283818,1 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 819443,8 тис. грн., культуру – 45142,4 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 7162,1 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду 91,4 % (1576785,6 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 622940,3 тис. грн.; на енергоносії – 63872,5 тис. грн.; на медикаменти – 33568,4 тис. грн.; на продукти харчування – 28362,7 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 792266,8 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 35645,7 тис. грн., обслуговування місцевого боргу – 63,8 тис.грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 65,4 тис. грн., а 8,6 %, або 148089,3 тис. грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам, на виконання поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою.

Станом на 01.01.2018 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.: за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість відсутня.

 

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 467367,1 тис. грн., що становить 89,7 % від уточненого річного плану (520763,4 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 43,4 % або 201514,6 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку (графік 6). В порівнянні з минулим роком обсяг бюджету розвитку зріс – на 40345,0 тис. грн., або на 25,0 %.

Додатковому виділенню коштів сприяло проведення фінансової децентралізації, що дало змогу передбачити в бюджеті розвитку видатки 10 – 20 % співфінансування до грантів Євросоюзу в сумі 12197,4 тис.грн. (касове виконання склало 7666,2 тис.грн.).

Кошти бюджету розвитку були використані по:

– відділу охорони здоров’я – 15716,6 тис.грн, – на придбання медичного обладнання, комп’ютерної техніки, на розробку та проведення екпертизи ПКД по реконструкції закладів охорони здоров’я, кап. ремонти та реконструкції закладів охорони здоров’я;

– по управлінню освіти – 9493,8 тис. грн. на придбання обладнання для харчоблоків ДНЗ, обстеження будівель ЗОШ та кап. ремонт закладів освіти, проведення реконструкції шкільних спортивних майданчиків, придбання комп’ютерної техніки;

– відділу житлового господарства – 39344,6 тис.грн. – придбання спец. техніки для КП «Міст», кап. ремонт житлового фонду, співфінансування до Єврогранту;

– відділу комунального господарства – 42708,4 тис. грн. – ремонт автодоріг та внутрішньоквартальних доріг і тротуарів, мостів, мереж зовнішнього освітлення, придбання спец. техніки для КАТП та КП «ДРУАС», співфінансування до Єврогранту;

– управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста – 49896,6 тис. грн. – кап. ремонт адмінбудівлі УПтаСЗН та служби у справах дітей, кап. ремонти та корегування ПКД по закладах соц.- культ. сфери, кап. ремонти об’єктів благоустрою та нежитлових приміщень для адмінбудівель, будівництво скверів, дитячих майданчиків, об’їзної дороги по вул. Свободи;

– відділу транспорту, зв’зку та енергетики – 16947,3 тис. грн. – капітальний ремонт контактної мережі тролейбусів та кап.ремонт тепломережі, що підводиться до гуртожитку по вул. Уральська, 5; придбання пішохідних світлофорів з голосовим супроводом з їх встановленням, придбання автобусів для пасажирських перевезень, комп’ютерної техніки, співфінансування до Єврогранту;

– по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 5708,0 тис. грн. – придбання нежитлового приміщення (адмінбудівля управління освіти), співфінансування на придбання житла дітям – сиротам та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України;

– по УПтаСЗН – 1141,7 тис. грн. – придбання програмно – технічного комплексу, комп’ютерної техніки, меблів, кондиціонерів та пристрою для реабілітації;

– по управлінню реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади – 90,2 тис. грн. – придбання кондиціонерів та комп’ютерної техніки;

– по фінансовому управлінню – надано співфінансування до обласного бюджету на виконання розпорядження голови ОДА від 04.07.2016 № 548 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватись за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (зі змінами) – 14829,2 тис.грн.;

– по управлінню з гуманітарних питань – 4586,3 тис. грн. – придбання комп’ютерної та орг.техніки, кап. ремонти та реконструкції в закладах культури та молоді, підписка на періодичні видання;

– по управлінню цивільного захисту (9,7 тис.грн.) та по службі у справах дітей (39,0 тис. грн.) – придбання комп’ютерної та орг. техніки;

– по виконкому (908,5 тис. грн.) – придбання комп’ютерної та орг. техніки, кап.ремонт приміщення та співфінансування ДФРР на розбудову центру надання адміністративних послуг;

по архівному відділу та трудовому архіву – 94,7 тис. грн. – придбання комп’ютерної техніки.

За рахунок грантів Євросоюзу на реалізацію проектів «Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих внутрішньопереміщених осіб та жителів м. Краматорська, які опинились під впливом конфлікту в Україні» та «Модернізація тягової підстанції міського електротранспорту» оплачені послуги в сумі 45607,1 тис. грн.

Видатки за рахунок субвенцій з інших рівнів бюджету склали 144138,5 тис. грн., або 30,8 % від загального обсягу виконання спеціального фонду.

У 2017 році було надано субвенцію Ясногірській та Красноторській селищним радам на розробку документації з нормативної грошової оцінки землі в сумі 399,0 тис. грн.

За рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища були проведені видатки на озеленення міста, придбання контейнерів для збирання ТПВ, реконструкцію каналізаційних мереж в сумі 2678,7 тис. грн.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 73029,2 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 16538,3 тис.грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 56490,9 тис.грн.), що становить 15,6 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість відсутня.