Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки

Оновлено: 04 Липня 2022, 14:11

Додаток
до рішення міської ради
08.07.2021 №11/VIII-647

Міська програма
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа на 2021-2023 роки

Паспорт міської програми

  1. Назва:

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021 – 2023 роки (далі – Програма).

  1. Підстава для розроблення

Указ Президента України від 30.09.2019 року №721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей», Житловий кодекс Української РСР, закони України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 06.04.2021 № 299/5-21 «Про затвердження регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки»», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами і доповненнями).

  1. Розробник:

Служба у справах дітей Краматорської міської ради, відділи та управління міської    ради.

  1. Відповідальні виконавці:

Служба у справах дітей Краматорської міської ради, відділи та управління міської   ради.

  1. Термін реалізації програми:

2021-2023 роки.

І. Загальна характеристика Програми

В основу реалізації Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки покладено принцип об’єднання зусиль і ресурсів місцевих органів влади для вирішення нагальних потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які гостро потребують соціального захисту.

Програму розроблено на підставі Житлового кодексу Української РСР; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства», Указу Президента України від 30.09.2019 року №721/2019 « Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації  від 06.04.2021 № 299/5-21 «Про затвердження регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» інших нормативно-правових актів, спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Програмою передбачені заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована міська програма

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в місті Краматорську є:

– запобігання незаконному відчуженню житла, на яке діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право приватної власності чи користування;

– забезпечення проведення капітального ремонту житла, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Краматорська, з метою розподілу його особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

– позачергове надання жилих приміщень дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які перебувають на квартирному обліку і повертаються до місця свого постійного проживання (первинного обліку) від опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, із навчальних закладів.

Зазначеною Програмою визначаються напрямки вирішення у місті Краматорську проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання житла на вторинному ринку за кошти обласного, місцевого бюджетів та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

Строк дії Програми – 2021-2023 роки.

ІІІ. Мета програми

Метою Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021-2023 роки є поступове розв`язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема. Програма охоплює систему цілей, завдань і заходів для їхнього досягнення та реалізації.

Відповідно до ст.47 Конституції України діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа мають бути забезпечені житлом безоплатно.

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку потребуючих поліпшення житлових умов у виконкомі Краматорської міської ради та реалізувати їх конституційні права на отримання житла.

IV. Шляхи виконання міської програми

Реалізація Програми пропонується шляхом забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку потребуючих поліпшення житлових умов у виконкомі Краматорської міської ради за рахунок:

придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках або на вторинному ринку;

ремонту житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке знаходиться в стані не придатному для проживання, з метою приведення його у стан, придатний для проживання у ньому.

Термін виконання Програми: 2021–2023 роки.

З метою виконання міської Програми розроблено заходи (додаються).

V. Джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється з асигнувань, що передбачаються в міському бюджеті на відповідний бюджетний рік в рамках співфінансування з обласного бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, якщо такі виникають в ході виконання міського бюджету.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, яких необхідно забезпечити житлом у термін виконання Програми. Вартість житла не повинна перевищувати діючі показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, установлені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

У разі придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають в родинних групах, згідно ст.47 Житлового кодексу Української РСР житлова площа розрахунку на одну особу повинна становити 13,65 м2, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті.

Програма включає два напрями діяльності:

1) приведення у належний стан житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку у виконкомі Краматорської міської ради благоустроєним житловими приміщенням для постійного проживання.

При визначенні загальної вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

Для вирішення питання оцінки вартості робіт з ремонту житла, що належить дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на праві власності, головний розпорядник коштів місцевого бюджету:

1) забезпечує організацію роботи з визначенням переліку, видів, обсягів робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення;

2) складає кошторисний розрахунок витрат.

VI. Очікуваний результат

Структурні підрозділи міської ради до 1 числа місяця, що слідує за звітним кварталом, надають до служби у справах дітей Краматорської міської ради інформацію про виконання Програми.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів та завдань.

Координацію роботи щодо виконання міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки, покладено на службу у справах дітей Краматорської міської ради.

Служба у справах дітей Краматорської міської ради щорічно звітує перед Краматорською міською радою про стан виконання Програми.

Секретар міської ради                                                                                                                   І.І. Сташкевич


Додаток
до Програми

Заходи з реалізації міської програми “Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021 – 2023 роки”

 

№ з/п Зміст заходів Програми Термін виконання Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання (тис.грн.) Очікуваний результат виконання заходу
Джерела фінансування 2021 2022 2023
Забезпечення збереження житла, яке належить дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на праві власності чи користування
1.1 Проведення поточного або капітального ремонту житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, збереження якого покладено на орган опіки та піклування, на час повернення дитини до місця постійного проживання або житла, яке надається відповідно до законодавства України Постійно управління житлово – комунального господарства міський бюджет 500,0 600,0 700,0 Забезпечення належних умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування, осіб з їх числа відповідно до нормативів, які відповідають санітарним і тихнічним вимогам
Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом для постійного проживання
2.1 Забезпечення громадян з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким більше 23 років, що перебувають у встановленому порядку на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов впорядкованим житлом для постійного проживання шляхом придбання на вторинному ринку за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством або проведення капітального ремонту вільних квартир комунальної власності постійно Управління житлово – комунального господарства, фінансове управління, служба у справах дітей міський бюджет 1200,0 1350,0 1500,0 Збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечених впорядкованим житлом
інші джерела
2.2 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі громадян віком від 23 і старших, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом для постійного проживання за рахунок коштів з державного бюджету постійно Управління праці та соціального населення, центр соціальних служб міський бюджет Збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечених впорядкованим житлом
державний бюджет
2.3 Забезпечення житлом дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, громадян з їх числа (віком від 23 років), громадян з їх числа (віком від 23 і більше), які перебувають на соціальному квартирному обліку, впорядкованим соціальним житлом з житлового фонду соціального призначення постійно Управління житлово – комунального господарства, підприємство “Міст” у разі наявності фінансуваня Збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечених соціальним житлом
2.4 Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку потребуючих поліпшення житлових умов у виконкомі Краматорської міської ради впорядкованим житлом для постійного проживання шляхом придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках та придбання у фізичних осіб квартир та житлових будинків (разом з земельними ділянками, на яких вони розташовані) на умовах співфінансування з обласного та міського бюжжетів (50х50) постійно Управлння житлово – комунального господарства, фінансове управління, служба у справах дітей міський бюджет 2000,0 2200,0 2400,0 Забезпечення щорічного зростання дтей зазначеної категорії впорядкованим житлом
обласний
бюджет
2000,0 2200,0 2400,0

Положення про порядок придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування (Від 08.07.2021 № 11/VIII-648)