Пояснювальна записка

до міського бюджету м. Краматорська на 2020 рік

 

I. Соціально-економічний стан м. Краматорська в 2019 році і прогноз розвитку на 2020 рік

За січень – серпень 2019 року обсяг реалізації промислової продукції в місті склав 11,3 млрд. грн. ( 11 333,3 млн. грн.), що в діючих цінах на 34,1 % менше відповідного періоду 2018 року. Питома вага промисловості міста в загальному обсязі реалізованої промислової продукції по області склала 5,7 %.

За січень-вересень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року в 3 рази збільшилось виробництво верстатів та машин шахтно – підйомних, в 1,5 рази – виробництво прокатного та металургійного обладнання, на 43,5 % – виробництво млинів та дробарок, на 33,3 % – кранів, на 25,0 % – валків прокатних, на 12,3 % – феромарганцю, на 6,7 % – виробництво електроенергії.

В 2,8 рази зменшилось виробництво гідротехнічного та енергетичного обладнання, в 2 рази – виробництво комбайнів прохідницьких, на 23,5 % – будівельних металевих конструкцій та частин конструкцій, на 13,2 % – виробництво стали, на 5,2 % виробництво теплоенергії, на 4,5 % – виробництво гірничо – транспортного устаткування, на 3,8 % запасних частин до устаткування.

Обсяг валової продукції сільськогосподарських підприємств за 9 місяців 2019 року склав 48,9 млн. грн.(48 921,8 тис. грн.), що в 1,7 рази більше аналогічного показника 2018 року. З загального обсягу валової продукції 100 % припадає на продукцію рослинництва.

Будівельними підприємствами, що працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, які виконували будівельні роботи господарським способом, за січень – вересень 2019 року виконано будівельних робіт на 568,7 млн. грн., що становить 15,0 % загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Підприємствами роздрібної торгівлі і ресторанного господарства очікуваний розмір реалізованих товарів за 9 місяців 2019 року становить 2 874,1 млн. грн., що на 8,0 % більше, ніж за січень – вересень 2018 року.

Обсяг реалізованих послуг за січень – червень поточного року склав 282,3 млн. грн.(у т.ч. населенню – 93,5 млн. грн.).

Станом на 01.01.2019 за даними Краматорського ГУ ДПС у Донецькій області кількість малих підприємств складає 3352 одиниці та 6639 – кількість підприємців фізичних осіб.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у ІІ кварталі 2019 року склала – 10 560 грн., що на 26,1 % перевищує аналогічний показник 2018 року і становить 88,0 % до середнього рівня по регіону ( 12 003 грн.).

Станом на 01.10.2019 заборгованість з виплати заробітної плати по місту відсутня.

Протягом 9 місяців 2019 року на обліку в Краматорському міському центрі зайнятості перебували 3 287 осіб, які мали статус безробітного. Станом на 01.10.2019 на обліку перебувало 1 010 безробітних осіб ( на 1,1 % більше, ніж на 01.01.2019 ). Із загальної кількості безробітних 59,8 % – жінки, 33,8 % – молодь віком до 35 років.

У січні – вересні 2019 року за сприяння служби зайнятості праце влаштовано1 396 безробітних осіб, серед працевлаштованих 61,3 % – жінки, 31,2 % – молодь у віці до 35 років.

У 2020 році покращення фінансового стану підприємств буде можливим за рахунок розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих технологій, освоєння випуску нової конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її матеріало- та енергоємності, вихід на нові ринки збуту.

Кількісними та якісними критеріями ефективного розвитку міста на 2020 рік є: – забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізованої промислової продукції у діючих цінах на 4,7 %, валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах 2010 року – на 4,2 %, обороту роздрібної торгівлі – на 12,0 %, середньомісячної заробітної плати – на 13,1 % (складе 12 100 грн.), недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, створення комфортного середовища для проживання населення, підвищення престижу підприємницької діяльності.

Міський бюджет на 2020 рік сформовано згідно змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Крім того, параметри формування міського бюджету визначалися показниками економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік з використанням даних статистичної і фінансової звітності, оцінки виконання міського бюджету за попередні роки, розрахунків управлінь міської ради, податкової служби міста.

Об’єм доходної частини міського бюджету на 2020 рік прогнозу

 

II. Оцінка надходжень доходів міського бюджету на 2020 рік

ється у сумі 1 551 621,5 тис. грн. і складається із загального, спеціального фондів та міжбюджетних трансфертів.

 

1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи загального фонду міського бюджету ( з урахуванням трансфертів) прогнозуються у сумі 1 514 283,0 тис. грн., які сформовані з:

1.надходжень загальнодержавних податків і зборів та власних доходів згідно ст.64 Бюджетного Кодексу України – 1 235 802,1 тис. грн.,

2. субвенцій з державного бюджету – 265 440,5 тис.грн., у т.ч.:

– освітня субвенція – 227 939,2 тис. грн.;

– медична субвенція – 37 501,3 тис. грн.;

3. дотації з обласного бюджету на утримання притулку для дітей – 6102,6 тис.грн.;

4. субвенцій з обласного бюджету – 4 554,3 тис.грн., в т.ч.:

– за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 272,5 тис.грн.;

– за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету на інклюзивно – ресурсні центри – 1 385,2 тис.грн.;

– за рахунок власних коштів обласного бюджету – 1 896,6 тис.грн.,

у т.ч.:

– на оплату комунальних послуг інвалідам по зору – 222,6 тис. грн.,

– на виконання окремих державних програм соціального захисту населення – 638,6 тис. грн.,

– на надання допомоги дітям – сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, що навчаються в закладах освіти – 1035,4 тис.грн.;

5. субвенцій з бюджетів інших міст на надання медичних послуг – 2 277,9 тис.грн.,

в т.ч.:

– за рахунок медичної субвенції з державного бюджету з бюджету Андріївської ОТГ – 437,9 тис.грн.:

– за рахунок власних коштів бюджетів

в т. ч. :

з бюджету Лиманської ОТГ – 520,0 тис. грн.,

з бюджету м. Дружківки – 500,0 тис. грн.,

з бюджету м.Словянська– 450,0 тис.грн.,

з бюджету м.Бахмута – 180,0 тис.грн.,

з бюджету Бахмутського району – 40,0 тис.грн.,

з бюджету м.Торецьк – 150,0 тис.грн.

6. субвенції на надання о


Розпорядження міського голови ради № 3p вiд 16.01.2020 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету

Рішення міської ради № 66/VII-73 вiд 26.02.2020 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000)»

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Розпорядження міського голови ради № 29p вiд 18.03.2020 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Розпорядження міського голови ради № 30p вiд 18.03.2020 Про врахування у складі загального фонду міського бюджету дотації з обласного бюджету

Розпорядження міського голови ради № 31p вiд 18.03.2020 Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з державного бюджету

Розпорядження міського голови ради № 34p вiд 20.03.2020 Про внесення змін до розпорядження міського голови від 18.03.2020 № 31р «Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з державного бюджету»

Рішення виконавчого комітету міської ради № 252 вiд 18.03.2020 Про перерозподіл планових призначень загального фонду міського бюджету

Рішення міської ради № 67/VII-122 вiд 25.03.2020 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000)

Рішення виконавчого комітету міської ради № 292 вiд 01.04.2020 Про перерозподіл планових призначень

Розпорядження міського голови ради № 40p вiд 07.04.2020 Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Розпорядження міського голови ради № 42p вiд 09.04.2020 Про врахування у складі спеціального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Розпорядження міського голови ради № 43p вiд 13.04.2020 Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Рішення виконавчого комітету міської ради № 328 вiд 15.04.2020 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2020 рік по відділу охорони здоров’я

Рішення виконавчого комітету міської ради № 346 вiд 15.04.2020 Про перерозподіл планових призначень міського бюджету

Розпорядження міського голови ради № 45p вiд 21.04.2020 Про врахування змін у складі загального фонду міського бюджету

Рішення міської ради № 68/VII-179 вiд 29.04.2020 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)»

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконавчого комітету міської ради № 416 вiд 20.05.2020 Про перерозподіл коштів міського бюджету

Розпорядження міського голови ради № 52p вiд 21.05.2020 Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету

Рішення міської ради № 69/VII-243 вiд 27.05.2020 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)»

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення міської ради № 70/VII-296 вiд 24.06.2020 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)»

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 8 – xls
Додаток 9 – xls
Додаток 10 – xls

Рішення виконавчого комітету міської ради № 556 вiд 15.07.2020 «Про врахування у складі міського бюджету  субвенції  з  обласного бюджету та визначення напрямку використання коштів»

Розпорядження міського голови ради № 67p вiд 17.07.2020 «Про зменшення у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету»

Рішення міської ради № 72/VII-349 вiд 29.07.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)»

Розпорядження міського голови ради № 69p вiд 03.08.2020 «Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 70p вiд 05.08.2020 «Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з державного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 71p вiд 06.08.2020 «Про зменшення у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету»

Рішення виконавчого комітету міської ради № 674 вiд 19.08.2020 «Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради у 2020 році»

Рішення виконавчого комітету міської ради № 682 вiд 19.08.2020 «Про перерозподіл коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету»

Рішення виконавчого комітету міської ради № 714 вiд 02.09.2020  «Про перерозподіл коштів загального фонду міського бюджету»

Рішення міської ради № 73/VII-410 вiд 09.09.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)»

Рішення виконавчого комітету міської ради № 850 вiд 16.09.2020  «Про перерозподіл коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, передбачених по відділу охорони здоров’я на 2020 рік»

Рішення виконавчого комітету міської ради № 864 вiд 16.09.2020  «Про перерозподіл коштів міського бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 81p вiд 21.09.2020 «Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з інших рівнів бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 82p вiд 21.09.2020 «Про врахування у складі міського бюджету змін субвенції з державного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 83p вiд 21.09.2020 «Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з державного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 84p вiд 22.09.2020 «Про врахування субвенції з державного бюджету та змін субвенцій з інших рівнів бюджетів у складі міського бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 86p вiд 28.09.2020 «Про зменшення у складі  загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 90p вiд 09.10.2020 «Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенцій з обласного бюджету»

Рішення виконавчого комітету міської ради № 920 вiд 07.10.2020  «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.09.2020 № 850 «Про перерозподіл коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, передбачених по відділу охорони здоров’я на 2020 рік»»

Рішення виконавчого комітету міської ради № 951 вiд 07.10.2020  «Про врахування у складі  міського бюджету   субвенції   з  обласного бюджету та внесення змін до рішення виконкому  від 16.09.2020 № 864 «Про перерозподіл коштів міського бюджету»

Рішення міської ради № 74/VII-495 вiд 16.10.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)»

Рішення міської ради № 75/VII-501 вiд 23.10.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000)»

Розпорядження міського голови ради № 98p вiд 10.11.2020 «Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з обласного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 99p вiд 11.11.2020 «Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з державного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 101p вiд 12.11.2020 «Про врахування у складі загального фонду міського бюджету субвенції з державного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 103p вiд 16.11.2020 «Про зміни у складі загального фонду міського бюджету субвенцій з інших рівнів бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 105p вiд 24.11.2020 «Про врахування у складі загального фонду міського бюджету змін субвенцій з інших рівнів бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 106p вiд 26.11.2020 «Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 109p вiд 10.12.2020 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 106р «Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 110p вiд 10.12.2020 «Про врахування у складі міського бюджету змін субвенцій з обласного бюджету»

Розпорядження міського голови ради № 114p вiд 22.12.2020 «Про врахування у складі загального фонду міського бюджету  субвенції з обласного бюджету»

Рішення міської ради № 2/VIII-28 вiд 17.12.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)»

Розпорядження міського голови ради № 2p вiд 04.01.2021 “Про врахування змін субвенцій з інших рівнів бюджету у складі міського бюджету”

Рішення міської ради № 4/VIII-142 вiд 27.01.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)»


Рішення міської ради № 5/VIII-208 вiд 24.02.2021 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у 2020 році

Рішення міської ради № 2/VIII-27 вiд 17.12.2020 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року

Рішення виконкому міської ради № 1107 вiд 02.12.2020 Про  виконання  міського бюджету за 9 місяців 2020 року

Рішення міської ради № 73/VII-408 вiд 09.09.2020 Про  затвердження звіту про виконання міського бюджету у І півріччі 2020 року

Рішення міської ради № 69/VII-242 вiд 27.05.2020 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у І кварталі 2020 року

Рішення виконкому міської ради № 414 вiд 20.05.2020 Про виконання міського бюджету у І кварталі 2020 року

 


Довідка

про виконання міського бюджету

у 2020 році

 

Доходи міського бюджету у 2020 році

За 2020 рік на рахунок міського бюджету надійшло 2 024 424,4  тис. грн. при уточненому річному плані 2 114 270,8  тис. грн, у тому числі:

– 1 183 848,6  тис. грн. або 58,5 % – власні податки, збори та платежі загального фонду,

– 754 433,9  тис. грн. або 37,3 % – міжбюджетні трансферти,

– 86 141,9  тис. грн. або 4,2 % – надходження спеціального фонду.

В порівнянні з 2019 роком  до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на  57 305,3 тис. грн. або на 4,7 % більше.

Виконання доходної частини загального фонду бюджету

                 Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 94,5 % до затвердженого плану  (річний план – 1 922 135,3 тис.грн.,  фактичні  надходження – 1 816 684,7 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

           Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 95,8 % до затвердженого  річного  плану ( річний план – 1 235 802,1 тис. грн., фактично надійшло  – 1 183 848,6 тис. грн.).

Невиконання бюджету міста по загальному фонду (без трансфертів)  склало 51 953,5 тис. грн.  або 4,2 % у зв’язку з ситуацією, пов’язаною з  прийняттям Урядом  обмежувальних протиепідемічних заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції.

У порівнянні з  2019 роком ріст власних доходів загального фонду бюджету міста в 2020 році  складає  лише 3,5 %,  що більше на  40 394,1 тис. грн.

Доходна частина загального фонду міського бюджету ( без трансфертів) на 72,3 % формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб.

За підсумком  2020 року  32,8 % надходжень ПДФО  сплачено такими бюджетоутворюючими підприємствами: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ТОВ «Тедіс-Україна», ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ТОВ «Краматорськтеплоенерго», ТОВ «Краматорський металопрокатний завод», ТОВ «Фурлендер», ТОВ «Завод автогенного обладнання Донмет», ТОВ «Краматорський завод металевих конструкцій».

План цього податку за аналізований період виконано на 94,3 % до  річних призначень   ( річний план – 907 931,3  тис. грн., фактичні надходження до міського бюджету –  856 215,1  тис. грн.). Бюджет міста недоотримав 51 716,2  тис. грн. ПДФО  або 5,7 % у зв’язку з ситуацією, пов’язаною з карантинними заходами, які призвели до значного скорочення тривалості робочого часу та скорочення персоналу на підприємствах міста, зниженню обсягів замовлень, росту дебіторської заборгованості.

Питома  вага  ПДФО  ПрАТ «НКМЗ»   в загальній  сумі  ПДФО  складає 24,3 %  або

208 457,5 тис. грн., ПАТ “ЕМСС” – 4,3 % або 36 463,2 тис. грн., ТОВ “КФЗ” – 1,4 % або 11 945,0 тис. грн., ПрАТ “СКМЗ” – 0,3 % або 2 404,9 тис. грн., ТОВ “Краматорськтеплоенерго”  – 0,9 % або 8 024,6 тис. грн.,  ТОВ «ФВТ» – 0,4 % або 3 661,8 тис. грн.,  ТОВ «КМПЗ» –

0,4 % або 3 618,0 тис. грн., ТОВ «Завод ДОНМЕТ» – 0,4 % або 3 017,4 тис. грн., ТОВ «КЗМК» – 0,2 % або 1 616,1 тис. грн., ТОВ «Тедіс-Україна» – 0,1 % або 1 173,8 тис. грн.

У порівнянні з 2019 роком податку надійшло більше від таких бюджетоутворюючих підприємств: ПрАТ “НКМЗ” – на 14 181,8 тис. грн. або на 7,3 %, ПАТ “ЕМСС”- на 7 291,6 тис. грн. або на 25,0 %, ТОВ «КМПЗ» – на 479,4 тис. грн. або 15,3 %, ТОВ «Завод ДОНМЕТ» –  на 220,0 тис. грн. або 7,9 %,  ТОВ “Краматорськтеплоенерго” – на 188,3 тис. грн. або на  2,4 %., ТОВ «Тедіс-Україна» – на 105,4 тис. грн. або на 9,9 %.

Погіршили за  підсумками  2020 року свої фінансові показники бюджетоутворюючі підприємства: ПрАТ «КЗВВ», ПрАТ «СКМЗ», ТОВ “КФЗ”, ТОВ «КЗМК».  Так, не зважаючи на те, що заробітна плата працівникам  ПрАТ «КЗВВ» виплачувалась, ПДФО в повному обсязі до бюджету не перераховувся. Від ПрАТ «КЗВВ» за  2020 рік до міського бюджету ПДФО надійшло 30,0 тис. грн., що на 4 958,8 тис. грн. або в 166,3 рази менше в порівнянні з  2019 роком,  від  ПрАТ  «СКМЗ»  надійшло  на 4 540,6  тис. грн.  або на  65,4 %  менше, від ТОВ «КФЗ»  надійшло  на  3 055,1 тис. грн. або на 20,4 % менше, від ТОВ «КЗМК» надійшло на 352,7 тис. грн. або 17,9 % менше.

У порівнянні  з 2019  роком  надходження  податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились  на  22 695,4  тис. грн.  або на 2,7 % в основному за рахунок росту фонду оплати праці та мінімальної заробітної плати.

Річний план по  місцевих податках і зборах затверджено в сумі 217 063,5 тис. грн. Питома вага цих податків в загальному фонді бюджету (без трансфертів) складає 18,1 %. Фактично  за звітний період  до міського бюджету  надійшло 214 203,0 тис. грн. або  98,7 % до  річних призначень, в т.ч.:

1)  податку на майно – 107 219,6  тис. грн. або 95,9 % до річного плану, а саме:

– податку на нерухоме майно – 7 658,5 тис. грн. або  103,9 %  до  річного плану, ( план річний – 7 371,9 тис. грн.).

У порівнянні з  2019 роком цього податку надійшло на 1 081,7 тис. грн. або на 16,4 % більше в зв’язку з ростом мінімальної заробітної плати.

– плати  за землю  – 99 363,2 тис. грн., виконання річного плану  склало – 95,4 % (  річний  план – 104 200,0 тис.грн.). У порівнянні  з  минулим роком надійшло плати за землю на 4,4 % або на 4 573,7 тис. грн. менше у зв’язку зі звільненням платників податків на час карантину від плати за землю на період з 1 березня  по 31 березня 2020 року згідно Закону  України  від 30.03.2020  № 540-ІХ.

– транспортного податку – 197,9 тис. грн.,  річний план виконано на 100,5 % ( річний –  план  – 197,0 тис. грн.);

2)  єдиного податку – 106 164,8  тис. грн. або 101,6 % до річного плану  (річний план – 104 478,2  тис. грн.).

У порівнянні з  відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку збільшились на 9 431,0 тис. грн.  або на 9,7 %  за рахунок збільшення надходжень від платників 2 групи  в зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та від платників 3 групи за рахунок росту обсягів  їх доходів (сплачують 3 % та 5 % з обороту).

3)  туристичного збору – 818,6 тис. грн. або 100,3 %  до  річного плану ( річний план – 816,4 тис. грн.).

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів та алкогольної продукції) та акцизного податку з пального за  2020 рік становили  90 763,3 тис. грн. Виконання річного плану склало 101,6 % ( річний план  – 89 355,8 тис. грн.). Питома вага цього податку у загальному фонді міського бюджету складає 7,7 %. У порівнянні з 2019  роком  надходження по цьому податку в 2020 році збільшились на  13 020,1  тис. грн. або на 16,7 %  в основному за рахунок збільшення надходжень акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюну) від ТОВ «Тедіс – Україна»  на 4 119,9 тис. грн.

Інші доходи  загального фонду бюджету, які займають 1,9 % у загальному фонді міського бюджету, надійшли у сумі 22 667,2  тис. грн. в тому числі:

–  від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності  надійшло 3 429,1  тис. грн. або 105,3 % до  річного плану ( річний план – 3 258,0 тис. грн.). За  2020 рік надійшло на  362,0 тис. грн. або на 9,5 % менше , ніж за 2019 рік, за рахунок  зменшення погашення  заборгованості  орендарів перед міським бюджетом;

–  від державного мита надійшло 1 920,3  тис. грн. або  104,0 % до річного плану (план на рік  – 1 846,0 тис. грн.). У порівнянні з 2019  роком надходження по державному миту зменшились на 392,8 тис. грн. або на 17 % за рахунок зменшення   кількості осіб, які сплачують мито за місцем розгляду та оформлення документів, та у зв’язку з карантинними заходами;

– плати за надання адміністративних послуг надійшло 8 493,8 тис. грн. або 102,1 % до  річного плану  ( річний план – 8 318,3 тис. грн.). В порівнянні з 2019 роком надходження по цьому виду доходів зменшились на 952,6 тис. грн. або на 10,1 % в основному зі зменшенням звернень громадян щодо оформлення  закордонних біометричних паспортів у зв’язку з карантинними заходами.

 

Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету

Планове завдання по  спеціальному фонду міського бюджету  без трансфертів на 2020 рік затверджено в сумі 58 525,3 тис. грн. За  2020 рік до спеціального фонду  міського бюджету надійшло 86 141,9 тис. грн. що на  16 911,2 тис. грн. або на 24,4 %  більше, ніж за 2019 рік.  Виконання до річного планового завдання склало 147,2 %.

Бюджет розвитку на 2020 рік заплановано у сумі 14 601,1  тис. грн., фактично надійшло за 2020 рік – 18 259,8  тис. грн., а саме:

– кошти від продажу землі – 10 673,4 тис. грн. Річний план в сумі 7 570,3 тис. грн. виконано на 141,0 %. У порівнянні з 2019 роком  надходження по даному коду збільшились  на 4 055,1  тис. грн. або на 61,3 %   в зв’язку зі збільшенням  кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу;

– кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6 819,5 тис. грн. Річний план в сумі 6 785,5 тис. грн. виконано на  100,5 %. У порівнянні з  2019 роком надходження збільшились  на 6 516,7 тис. грн.  за рахунок сплати пайової участі замовника будівництва ТОВ « Епіцентр Н» в сумі 6 584,1 тис. грн.;

– кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  – 766,9 тис. грн., від продажу 3 об’єктів комунальної власності та згідно рішення суду стягнення заборгованості ТОВ «Краматорськводоканал» перед бюджетом за товарно-матеріальні цінності.

Від екологічного податку  надійшло  3 773,9  тис. грн. або 123,9 % до річного плану (річний план – 3 047,1 тис.грн.). У порівнянні  з 2019  роком  надходження по цьому збору збільшились  на  757,6  тис. грн. або на 25,1 %  за рахунок зарахування до місцевих бюджетів викидів двоокису вуглицю з 01.05.2020 (згідно зі змінами до Закону України  «Про Державний бюджет на 2020 рік»).

У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 53 873,1 тис. грн. або 163,4 % до  річного планового завдання ( план на рік –  32 971,4 тис. грн.).  В порівнянні з 2019 роком надходження  зменшились на 5 226,2 тис. грн.  або на 8,8 % за рахунок зменшення плати за послуги, що надаються, закладами охорони здоров’я в зв’язку з проведенням реформи по їх фінансуванню.

 

Трансферти загального та спеціального фондів

За  2020 рік отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 754 433,9 тис. грн. або 92,0 % до річного плану (річний план – 819 943,4 тис. грн.).

Недоотримання  трансфертів з державного та обласного бюджетів в сумі 65 509,5 тис. грн. відбулось в основному в зв’язку з тим, що субвенції одержувались  під фактично виконані роботи та надані послуги.

 

Видатки міського бюджету у 2020 році

У видатках загального фонду міського бюджету враховані кошти на утримання 131 бюджетної установи та комунальних підприємств закладів охорони здоров’я міста, а також фінансування  програм і заходів затверджених міською радою, перелік яких визначений ст.89 і 91 Бюджетного Кодексу України. У порівнянні з кінцем 2019 року кількість бюджетних установ збільшилась на 1 за рахунок закінчення ремонтних  робіт та початку занять у спортивному клубі за адресою: вул. Проїзна, 149-61Н. Крім того, запланована фінансова підтримка 2 установам: 1 дитячо-юнацькій спортивній школі підпорядкованій профспілковій організації ПАТ «ЕМСС» та КП «Об’єднання парків культури та відпочинку».

Загальний фонд

  Видаткову частину  загального фонду міського бюджету у 2020 році виконано у сумі 1229187,1 тис. грн., або на 96,9 % до уточненого річного плану (1268458,4 тис. грн.). У порівнянні з минулим роком касові видатки міського бюджету скоротились на 459419,3  тис. грн. або на 27,2 %. Скорочення видатків відбулося в зв’язку зі зміною механізму виплати житлових субсидій, пільг та соціальних допомог (монетизація) відповідно до змін до Бюджетного кодексу.

З них 25,7 % (316411,0 тис. грн.) склали  видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 307646,6 тис. грн. з державного бюджету – на освіту, охорону здоров’я; з обласного бюджету (8764,4 тис.грн.) – на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів окремим категоріям громадян тощо.

У 2020 році видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на:

– утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 840276,4  тис. грн., або 68,4 %;

– утримання  житлово-комунального господарства – 185335,6  тис. грн. або 15,1 %;

– органи місцевого самоврядування – 140129,2  тис. грн. або 11,4 %;

– інші видатки загального фонду – 63445,9 тис. грн., що складає  5,1 %  від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста у 2020 році розподілились  наступним чином: на освіту – 589308,3 тис. грн., охорону здоров’я – 118955,6 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 74881,8 тис. грн., культуру – 42091,4 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 15039,3 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду 72,3 %  (888142,1 тис. грн.) займають  захищені статті, в т.ч.: видатки на  заробітну плату з нарахуваннями – 736400,5  тис. грн.;  на енергоносії  – 59537,1 тис. грн.;  на медикаменти – 22344,9  тис. грн.; на продукти  харчування – 22284,7 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 35592,8  тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 11263,5 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 150,0 тис. грн., оплату енергосервісу – 568,6 тис. грн., а 27,7 %, або 341045,0 тис. грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам, на виконання поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою.

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2021 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.:  за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн.

 

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 850095,8 тис. грн., що становить 90,2 % від уточненого річного плану (942475,9 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 44,8 %  або 380670,3 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку були використані по:

– управлінню освіти  – 24939,7 тис. грн. –  кап. ремонти у закладах освіти, придбання  комп’ютерної і орг. техніки та іншого обладнання для ресурсної кімнати;

– по відділу охорони здоров’я – 15484,9 тис. грн. – розробка ПКД, реконструкції та капітальні ремонти у закладах охорони здоров’я, придбання медичного обладнання;

– по управлінню з гуманітарних питань – 6612,1 тис. грн. – придбання друкованих видань для поповнення бібліотечного фонду, кап. ремонти у приміщеннях закладів культури, молоді та спорту;

– по службі у справах дітей – 728,7 тис. грн. – благоустрій існуючих дитячих майданчиків і придбання комп’ютерної та орг. техніки;

– по управлінню праці та соціального захисту населення – 242,6 тис. грн. –придбання комп’ютерної техніки та меблів;

– відділу транспорту, зв’язку та енергетики – 40948,7 тис. грн. – лізингові платежі за придбані тролейбуси з автономним ходом та придбання обладнання для систем водозабезпечення; розробка проєкту організації дорожнього руху; реконструкція систем теплопостачання, водовідведення та мийно – прибирального відділення тролейбусного депо; будівництво світлофорних об’єктів;

– по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 13457,2 тис.грн. – проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України; оновлення планово – картографічних матеріалів території міста; співфінансування на придбання житла дітям – сиротам; придбання в комунальну власність майна («відеостіна»);

– по відділу комунального господарства  – 70659,5 тис. грн. – кап. ремонт внутрішньоквартальних доріг та пішохідних тротуарів, придбання засобів малої механізації, розробка ПКД та кап. ремонт мереж зовнішнього освітлення та будівництво модульних громадських вбиралень;

– по управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста – 170051,7 тис. грн. – кап. ремонт, реконструкція та будівництво об’єктів благоустрою та соціально – культурної сфери;

– по відділу житлового господарства – 15469,2 тис. грн. – кап. ремонт житлового фонду, будинків ОСББ та ліфтового господарства;

– по виконкому – 1087,0 тис.грн. –придбання службового автомобілю, комп’ютерів та оргтехніки, меблів, кап. ремонт приміщень виконкому;

– по управлінню з питань цивільного захисту – 260,0 тис. грн. – придбання матеріального резерву міста (намети); розробка технічного завдання та проєкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Краматорська»;

– по фінансовому управлінню – 20729,0 тис. грн. – надання субвенції Ясногірській селищній раді на кап. ремонт доріг та на співфінансування до обласного бюджету на виконання голови обласної державної адміністрації від 04.07.2016 № 548 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (із змінами)» та надання субвенцій селищним радам в рамках Надзвичайної кредитної програми; придбання комп’ютерної техніки.

За рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища були проведені заходи з пропаганди охорони навколишнього природного середовища, здійснювалось функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, встановлено державні знаки та аншлаги на території ландшафтного заказника «Зміїна гора», придбано контейнери для збору ТПВ –  2569,5 тис. грн.

За рахунок цільового фонду проведено капітальний ремонт будівлі військомату та реконструкцію скверу Профспілок – 5862,7 тис. грн.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів (склали 408786,9 тис. грн., що складає 48,1 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 52206,4  тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 18321,6 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 33884,8 тис. грн.), що становить 6,1 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня.

 


 

Державну бюджетну політику на території міста реалізує Фінансове управління  виконавчого комітету Краматорської міської ради

Адреса: 84313, пл. Миру, 2,

I поверх каб.:104, 105, 106, 107, 108, 109