Програма пільгових кредитів з Енергозбереження

Оновлено: 29 Вересня 2021, 15:56

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

20.12.2018 № 48/VII-648

ПРОГРАМА

відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними особами,об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативамина впровадження заходів з енергозбереження у м. Краматорську на 2016-2020 рокиІ. Загальні положення

І. Загальні положення

Програма відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження у м. Краматорську на 2016-2020 рок (далі – Програма) є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.

Програма враховує Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», постанову КМУ від 17.10.2011 № 1056, спрямовану на стимулювання населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи до впровадження енергоефективних заходів.

ІІ. Мета програми

Метою Програми є здешевлення кредитів, залучених у Кредитно-фінансових установах на впровадження заходів з енергозбереження, зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів.

Реалізація Програми сприятиме розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста, популяризації механізмів, що дадуть змогу власникам запровадити енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку за власні кошти.

ІІІ. Проблеми, шляхи і способи їх розв’язання

Житлово-комунальне господарство є одним з найбільших і, у той же час, найменш ощадливим споживачем енергетичних  ресурсів серед інших галузей господарства міста. Фізичне та моральне старіння конструкцій та внутрішніх систем житлових будівель, незадовільний фізичний стан внутрішньобудинкових систем, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій, відсутність засобів обліку теплової енергії та відсутність у споживачів технічної можливості керування споживанням теплової енергії призводять до невиправдано високого обсягу споживання енергоресурсів.

Стрімке зростання цін на енергоносії змусило громадян впроваджувати енергозберігаючі та енергоефективні заходи в своїх оселях для подальшого зменшення витрат на паливно-енергетичні та водні ресурси.

Але у об’єднаннь співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів (далі – ОСББ, ЖБК) та фізичних осіб відсутні в достатньому обсягу власні кошти на впровадження енергозберігаючих заходів.

На даний час для підтримки ОСББ, ЖБК та фізичних осіб на державному рівні діє програма з утеплення житла, за якою держава відшкодовує частину суми кредиту на енергоефективне обладнання та матеріали для населення, ОСББ та ЖБК (від 20% до 70%). Це перший важливий крок, який має привести до підвищення енергоощадності житлового фонду в Україні, 80% якого потребує повної термомодернізації.

Для стимулювання та прискорення цього процесу, зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів, і як наслідок коштів на їх оплату, Програмою пропонується механізм використання коштів міського та обласного бюджетів на відшкодування кредитів, залучених на впровадження енергозберігаючих заходів.

ІV. Механізм реалізації Програми

1. Відшкодування за кредитами, отриманими фізичними особами

1.1. Відшкодування частини суми кредитів, отриманих фізичними особами здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між Головним розпорядником коштів та Кредитно-фінансовою установою (додаток 1) в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті

1.2. Головним розпорядником коштів, передбачених на фінансування Програми та відповідальним виконавцем є Фінансове управління Краматорської міської ради.

1.3. З бюджету м. Краматорська відшкодовуються частини суми кредитів, залучених фізичними особами у Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені діючою постановою Кабінету Міністрів Україні  від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами та доповненнями).

1.4. Отримати відшкодування частини суми кредиту можуть фізичні особи, місце проживання яких зареєстровано у м. Краматорську для впровадження заходів згідно п.1.3 Програми в житловому приміщенні, розташованому на території м. Краматорська.

1.5. Кредитно-фінансова установа після підписання кредитного договору з фізичною особою надає Головному розпоряднику коштів міського бюджету документи, визначені Генеральним договором про співробітництво (додаток 1).

1.6. Відшкодування частини суми кредиту надається не пізніше двадцяти робочих днів від дати надання Кредитно-фінансовою установою документів відповідно до підпункту

1.5 цієї Програми, але не пізніше 20 грудня поточного року, при умові своєчасного проведення платежів органами державного казначейства.

1.7. Розмір відшкодування складає 10% суми кредиту за одним кредитним договором.

1.8. Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки документів фізичних осіб та контролю за цільовим використанням кредитів шляхом отримання від Кредитно-фінансової установи документів, визначених у Генеральному договорі про співробітництво (додаток 1).

2. Відшкодування за кредитами, отриманими ОСББ/ЖБК (за рахунок коштів міського бюджету)

2.1. Відшкодування частини відсотків та частини суми кредитів, отриманих ОСББ/ЖБК здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між Головним розпорядником коштів та Кредитно-фінансовою установою (додаток 2) в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті.

2.2. Головним розпорядником коштів, передбачених на фінансування Програми та відповідальним виконавцем є Фінансове управління Краматорської міської ради.

2.3. Отримати відшкодування можуть ОСББ, ЖБК, зареєстровані та розташовані на території м. Краматорська які залучили кредити у Кредитно-фінансовій установі та впровадили енергозберігаючі заходи передбачені Генеральним договором про співробітництво (додаток 2).

2.4. З бюджету м. Краматорська за кожним окремим кредитним договором в межах запланованих асигнувань відшкодовуються:

– 15% суми кредиту;

– відсотки, нараховані за користуванням кредитом протягом перших двох місяців.

2.6. Кредитно-фінансова установа після підписання кредитного договору з ОСББ/ЖБК надає Головному розпоряднику коштів міського бюджету документи, визначені Генеральним договором про співробітництво (додаток 2).

2.7. Відшкодування частини відсотків та частини суми кредиту надається не пізніше двадцяти робочих днів від дати надання Кредитно-фінансовою установою документів відповідно до п. 2.6. цієї Програми, але не пізніше 20 грудня поточного року, при умові своєчасного проведення платежів органами державного казначейства.

2.8. Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки документів ОСББ/ЖБК та контролю за цільовим використанням кредитів шляхом отримання від Кредитно-фінансової установи документів, визначених у Генеральному договорі про співробітництво (додаток 2).

3. Відшкодування за кредитами, отриманими ОСББ/ЖБК (за умови отримання субвенції обласного бюджету Донецької області міським бюджетом м. Краматорська)

3.1. Відшкодування за кредитами, отриманими ОСББ/ЖБК здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між Головним розпорядником коштів та Кредитно-фінансовою установою (додаток 3).

3.2 Головним розпорядником коштів, передбачених на фінансування Програми та відповідальним виконавцем є Фінансове управління Краматорської міської ради.

3.3. Отримати відшкодування можуть ОСББ, ЖБК, зареєстровані та розташовані на території м. Краматорська які залучили кредити у Кредитно-фінансовій установі на впровадження енергозберігаючих заходів передбачених Генеральним договором про співробітництво (додаток 3).

3.4. ОСББ/ЖБК звертаються до Кредитно-фінансової установи з метою залучення кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених Генеральним договором про співробітництво (додаток 3).

3.5. Кредитно-фінансова установа «Листом – повідомлення» (Додаток № 2 до Генерального договору) інформує Розпорядника коштів про звернення ОСББ/ЖБК з метою залучення кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів, у разі наявності письмової згоди ОСББ/ЖБК на надання інформації.

3.6. Розпорядник коштів розглядає отримані «Листи – повідомлення» та надає Кредитно-фінансовій установі «Лист – згоду» (Додаток № 3 до Генерального договору) про можливість здійснення відшкодування або «Лист – відмову» (Додаток № 4 до Генерального договору про співробітництво).

3.7. У разі прийняття Кредитно-фінансовою установою позитивного рішення щодо надання кредиту Кредитно-фінансова установа надає Розпоряднику коштів «Інформаційний – лист» (Додаток № 5 до Генерального договору) про прийняте рішення про видачу кредиту на певних умовах.

3.8. Після отримання від Кредитно-фінансової установи «Інформаційного – листа», Розпорядник коштів перераховує на особистий рахунок ОСББ/ЖБК кошти передбачені для сплати первинного внеску за проектом у розмірі, визначеному Кредитно-фінансовою установою, що становить 10% вартості проекту.

3.9. Після підписання Кредитного договору та отримання ОСББ/ЖБК кредиту на цілі передбачені п.3.5 Програми, Кредитно-фінансова установа протягом 3 робочих днів надає Розпоряднику коштів «Лист – підтвердження з графіком платежів» (Додаток № 6 до Генерального договору), по ОСББ/ЖБК, яке отримало кредит у Кредитно-фінансовій установі.

3.10. Розпорядник коштів на підставі отриманого «Листа – підтвердження з графіком платежів», в строк що передує 5 календарним дням сплати ануїтетного платежу, зараховує на транзитний рахунок Кредитно-фінансової установи суму коштів необхідну для покриття місячного ануїтетного платежу по кредиту ОСББ/ЖБК, впродовж перших чотирьох місяців користування кредитом.

3.11. Якщо до закінчення перших чотирьох місяців користування кредиту Позичальник отримує відшкодування частини суми кредиту за рахунок коштів державного бюджету України, Кредитно-фінансова установа не пізніш ніж на наступний день з дати отримання державних коштів надає розпоряднику «Лист про отримання державного відшкодування» (додаток 7 до Генерального договору) із зазначенням дати отримання відшкодування, суми необхідної для повного погашення кредиту та нарахованих відсотків.

3.12. На підставі «Листа про отримання державного відшкодування» Розпорядник коштів перераховує на транзитний рахунок Кредитно-фінансової установи кошти для повного погашення кредиту та нарахованих відсотків.

3.13. Якщо до сплати четвертого платежу за кредитом Позичальник не отримав відшкодування частини суми кредиту за рахунок коштів державного бюджету України, на наступний день з дати сплати четвертого платежу за графіком платежів Кредитно-фінансова установа надає Розпоряднику коштів «Лист на відшкодування частини тіла кредиту» (додаток 8 до Генерального договору), де зазначає суму коштів у розмірі, який за виключенням суми відшкодування за рахунок коштів державного бюджету України складе суму, необхідну для повного погашення тіла кредиту.

3.14. На підставі отриманого «Листа на відшкодування частини тіла кредиту» Розпорядник коштів відшкодовує суму коштів у розмірі, який за виключенням суми відшкодування за рахунок коштів державного бюджету України складе суму, необхідну для повного погашення тіла кредиту.

3.15. Після отримання від Розпорядника коштів відшкодування частини тіла кредиту, Кредитно-фінансова установа зараховує ці кошти на погашення основної суми боргу (тіла кредиту) та формує новий графік платежів з можливим скороченням строку кредиту.

3.16. Погашення кредиту починаючи з п’ятого місяця користування кредитом до повної сплати кредиту з урахування відшкодування, що буде надане за рахунок коштів державного бюджету здійснює Позичальник.

3.17. Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки документів ОСББ, ЖБК та контролю за цільовим використанням кредитів шляхом отримання від Кредитно-фінансової установи документів, визначених у Генеральному договорі про співробітництво (додаток 3).ІV. Обсяги та джерела фінансування

1.Виконання п.2 розділу ІV Програми буде здійснено за рахунок коштів бюджету м. Краматорськ в межах щорічних запланованих асигнувань.

2.Виконання п.3 розділу ІV Програми планується за рахунок коштів обласного бюджету Донецької області шляхом надання субвенції з обласного бюджету міському бюджету м. Краматорська.

V. Очікувані результати, ефективність Програми

1.Сприяння здійсненню енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що дають змогу власникам житла запровадити енергозберігаючі та енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку за власні кошти.

2.Підвищення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових систем теплопостачання житлових будівель, підвищення комфортності проживання у них.

3.Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, Кредитно-фінансовою установою та мешканцями міста.

4.Зниження обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів і як наслідок, зменшення витрат мешканців міста на оплату комунальних послуг.

Секретар міської ради                                                        Д.В. Ошурко


З в і т

про виконання Програми відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження у м. Краматорську на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.04.2016 № 7/VII-197
Періоди дії Програми Затверджено в бюджеті на виконання Програми (тис.грн.) Відшкодовано з бюджету (тис.грн.) Примітка
2016 рік 1000,0 193,6 Відшкодована частина суми кредитів, отриманих фізичними особами (139 осіб)
2017 рік 1000,0 949,8 Відшкодована частина суми кредитів, отриманих фізичними особами 866,4 тис.грн. ( 552 особи) та 83,4 тис.грн. частини відсотків та частини сум кредитів, отриманих об»єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.
2018 рік 1000,0 419,6 Відшкодована частина суми кредитів, отриманих фізичними особами 267,2 тис.грн. ( 113 осіб) та 152,4 тис.грн. частини відсотків та частини сум кредитів, отриманих об»єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (4 ОСББ)
2019 рік 700,0 621,7 Відшкодована частина суми кредитів, отриманих фізичними особами 300,0 тис.грн. ( 108 осіб) та 321,7 тис.грн. частини відсотків та частини сум кредитів, отриманих об»єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (6 ОСББ)
2020 рік 2000,0 553,0 Відшкодована частина суми кредитів, отриманих фізичними особами  281,5 тис.грн. (86 осіб)  ) та 271,5 тис.грн. частини відсотків та частини сум кредитів, отриманих об»єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (2 ОСББ)