Доступ до публічної інформації

Оновлено: 20 Квітня 2023, 19:49

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати певну інформацію.

Організацією роботи по забезпеченню виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” шляхом забезпечення доступу запитувачів до інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Краматорської міської ради (в частині реєстрації інформаційних запитів, їх опрацювання, систематизації, контролю за наданням відповідей, складання звітності) займається відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління забезпечення діяльності виконавчого комітету

Розпорядження міського голови від 07.07.2021 № 89р “Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” на території Краматорської територіальної громади”

Запит на інформацію може бути поданий:  

на поштову адресу: площа Миру, буд. 2, м. Краматорськ, 84313

на електронну адресу: public@krm.gov.ua

телефоном: +38 050 018 1955


Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.


Форма

для подання запиту на одержання публічної інформації

Розпорядник інформації Виконавчий комітет Краматорської міської ради

Площа Миру, будинок 2, місто Краматорськ, 84313

Запитувач   ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб; найменування організації,
____________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних
____________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
 

ЗАПИТ НА ОДЕРЖАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

      Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(загальний опис запитуваної інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
_____________________________________________________________________________

у визначений законом строк

(необхідне зазначити):

на поштову адресу адресу _____________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

на електронну адресу _________________________________________________________
телефаксом _________________________________________________________
за телефоном _________________________________________________________
 

 

____________
(дата)

 

 

______________
(підпис)

 


Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної  для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.


Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк

Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Розпорядження міського голови від 07.07.2021 № 89р “Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” на території Краматорської територіальної громади”

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.


Відмова та відтермінування в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 • розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, яку запитують, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
 • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається від дня отримання запиту належним розпорядником.За 2020 рік кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 866, з них 391 надійшли від юридичних осіб, 398– від фізичних осіб, 53 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 24 запитів.

Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 457 отримано електронною поштою, 313 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 22, передано особисто – 74.

За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 826, відмовлено – 8, надіслано за належністю – 16.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про стан довкілля, про фізичну особу тощо.


За 9 місяців 2020 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 664, з них 302 надійшли від юридичних осіб, 309– від фізичних осіб, 39 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 14 запитів.

Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 327 отримано електронною поштою, 262 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 17, передано особисто – 58.

За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 628, відмовлено – 8, надіслано за належністю – 10.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про стан довкілля, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про фізичну особу тощо.


За 1 півріччя 2020 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 421, з них 196 надійшли від юридичних осіб, 190- від фізичних осіб, 28 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 7 запитів.

Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 208 отримано електронною поштою, 170 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 9, передано особисто – 34.

За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 381, відмовлено – 7, надіслано за належністю – 4.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про стан довкілля, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про фізичну особу тощо.


За 1 квартал 2020 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 234, з них 115 надійшли від юридичних осіб, 111- від фізичних осіб, 7 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 1 запита.

Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 107 отримано електронною поштою, 103 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 3, передано особисто – 21.

За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 209, відмовлено – 3, надіслано за належністю – 4.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про стан довкілля, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про фізичну особу тощо.За 2021 рік кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 924, з них 285 надійшли від юридичних осіб, 544– від фізичних осіб, 71 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 24 запитів.

Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 531 отримано електронною поштою, 125 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 61, передано особисто – 206.

За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 847, відмовлено – 11, надіслано за належністю – 52.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про стан довкілля, про фізичну особу тощо.


За 9 місяців 2021 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 733, з них 239 надійшли від юридичних осіб, 419– від фізичних осіб, 61 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 14 запитів.

Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 421 отримано електронною поштою, 107 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 37, передано особисто – 167.

За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 673, відмовлено – 10, надіслано за належністю – 38.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про стан довкілля, про фізичну особу тощо.


За І півріччя 2021 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 582, з них 192 надійшли від юридичних осіб, 332– від фізичних осіб, 47 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 11 запитів.

Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 319 отримано електронною поштою, 102 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 25, передано особисто – 136.

За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 517, відмовлено – 10, надіслано за належністю – 33.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про стан довкілля, про фізичну особу тощо.


За І квартал 2021 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 204, з них 61 надійшли від юридичних осіб, 123– від фізичних осіб, 16 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 4 запитів.

Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 118 отримано електронною поштою, 45 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 14, передано особисто – 27.

За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 184, відмовлено – 0, надіслано за належністю – 18.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про стан довкілля, про фізичну особу тощо.


Подати інформаційний запит:

Надсилаючи інформаційний запит Ви надаєте згоду на обробку та використання своїх персональних даних в порядку та на умовах визначених статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» . Як суб’єкт персональних даних Ви маєте права передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» та статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


  Фізична особа (ПІБ)
  Юридична особа (Назва організації, ПІБ представника)
  Об'єднання громадян без статусу юридичної особи


  На поштову адресу

  Електронною поштою

  Телефоном

  Особисто