Соціальні послуги

Оновлено: 02 Серпня 2021, 16:04

Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг у Центрі обліку бездомних осіб Краматорської міської ради 2021

Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг у Центрі обліку бездомних осіб Краматорської міської ради 2020


Центр обліку бездомних осіб Краматорської міської ради (дал-Центр),- є закладом соціального захисту, утвореним для виявлення та ведення обліку бездомних осіб.

 

Директор центру: Савіна Лілія Олександрівна

Центр розташовано за адресою: 84313, м. Краматорськ Донецької обл., вул. Академічна, 96

тел. (06264) 6-25-46.

Е–mail: bezdomni_1426@krm.gov.ua

 

Центр є юридичною особою, що має печатку, штамп зі своїм найменуванням, бланки, самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

 

Центр веде облік та фіксує усі звернення бездомних осіб.

Інформація про особу є конфіденційною. Збирання, зберігання та використання цієї інформації здійснюються з додержанням вимог Конституції України та Законів України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” та “Про захист персональних даних”.

 

Основними завданнями центру є:

-виявлення та ведення обліку бездомних осіб;

-забезпечення реалізації бездомними особами прав та свобод, визначених законодавством України;

-видача посвідчення про взяття на облік встановленого зразка;

-сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або місця перебування бездомних осіб;

-надання допомоги у відновленні документів бездомних осіб, майнових та житлових прав, сприяння у працевлаштуванні, отриманні медичної допомоги тощо;

-сприяння забезпеченню реалізації конституційного права бездомних осіб брати участь у виборах та подання органам ведення Державного реєстру виборців відповідних відомостей згідно із законодавством;

-надання бездомним особам інформаційних, юридичних, консультативних та інших соціальних послуг(представництво інтересів, соціальна профілактика);

-видача при необхідності продуктів харчування та одягу;

-здійснення заходів щодо виявлення бездомних осіб.


Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг 2021

Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг 2020


Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради діє відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та «Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради», затвердженою рішенням Краматорської міської ради від 30.03.2016 № 6/VIІ – 150.

 

Директор центру: Оленич Ірина Павлівна

Територіальний центр розташовано за адресом:  вул. Маяковського, 24.

Телефони для довідок: (06264) 6-57-74, (06264) 6-36-12.

Адреса електронної пошти: tercentr1426@krm.gov.ua

 

Територіальний центр є комунальним закладом, бюджетною установою, яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах, не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком або за станом здоров’я, потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, та не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу.

Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

 

Основним завданням територіального центру є:

– виявлення непрацездатних громадян та малозабезпечених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою надання соціальних послуг (соціального обслуговування);

– визначення індивідуальних потреб непрацездатних громадян та малозабезпечених осіб в соціальних послугах (соціальному обслуговуванні);

– організація надання якісних соціальних послуг (соціального обслуговування);

– встановлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, фізичними особами, родичами громадян, що обслуговуються територіальним центром, з метою сприяння в наданні соціальних послуг (соціальному обслуговуванні) та соціальної допомоги непрацездатним громадянам та малозабезпеченим особам;

– підтримка внутрішньо переміщених осіб.

 

Територіальний центр надає наступні соціальні послуги:

– догляд вдома;

– соціальна адаптація.

 

Крім того територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

– консультування;

– представництво інтересів;

– соціально-економічні ( у формі надання натуральної допомоги).


Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг 2021

Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг 2020


 

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради (далі – Центр) знаходиться у комунальній власності Краматорської міської ради. Центр – реабілітаційна установа сфери Міністерства соціальної політики України. Управління установи покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Центр надає послуги відповідно до Положення про Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням Краматорської міської ради від 20.12.2018 р. № 48/VII-665.

 

При здійсненні реабілітаційних заходів діти з інвалідністю (далі – Діти) користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

 

Центр забезпечує виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права Дітей з інвалідністю, Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги» щодо забезпечення прав Дітей на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції в суспільство, переходу в інклюзивні освітні заклади, дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

 

Направлення та зарахування Дітей до Центру здійснюється відповідно до законодавства України. До Центру зараховуються діти віком до 18 років та діти віком до 3 років (включно), які мають ризик отримати інвалідність. У виняткових випадках можливе продовження строку перебування Дитини після досягнення нею 18 років з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації. Рішення про продовження строку перебування Дитини приймається реабілітаційною комісією Центру. Центр у письмовій формі повідомляє батьків або законних представників Дитини про закінчення курсу реабілітації Дитини не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

 

Дитина, яка протягом десяти робочих днів з дати, вказаної у рішенні про її зарахування до Центру, не прибула для проходження реабілітації, до Центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша Дитина.

 

Дитина, відрахована з поважних причин, у тому числі за станом здоров’я, може бути поновлена у Центрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами, але тільки на строк , що залишився від попереднього курсу реабілітації.

 

До Центру не зараховуються Діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

– гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

– усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

– часті судомні напади та їх еквіваленти;

– захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками).

 

Діти можуть бути відраховані з Центру:

– за бажанням батьків / законних представників;

– у разі порушення дисципліни, в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів;

– при загостренні основного чи супутніх захворювань.

 

Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування Дитини.

 

На підставі рішення реабілітаційної комісії за Дитиною зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.

 

Пропускна спроможність Центру

 

Статистичні дані по реєстрації індивідуальних програм реабілітації дітей з інвалідністю

 

 

Соціальна реабілітація

• Формування навичок спілкування, колективної дії, сприйняття себе як частки дитячої спільноти, навички мовлення;

• Формувати уявлення про основні правила поведінки у соціумі;

• Пристосування дитини з інвалідністю до навколишнього середовища (розвиток навичок, які забезпечують можливість самостійного життя);

• Основи безпеки життєдіяльності;

• Формування навичок просторової орієнтації;

• Розвиток комунікативної діяльності і творчості;

• Орієнтування у власному тілі;

• Орієнтування у часі;

• Формування уяви про послідовність дій;

• Формування навичок самообслуговування

 

Психолого-педагогічна реабілітація

• Пізнання навколишнього через спілкування;

• Корекція емоційно – вольової та інтелектуальної сфери;

• Підвищення самооцінки;

• Вплив на сім’ю, залучення її до реабілітаційного процесу;

• Пізнання навколишнього через відчуття;

• Подолання психологічних обмежень;

• Розвиток пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення і т. д .);

• Розвиток мовлення;

• Активізація тактильного сприйняття;

• Збагачення сенсорного досвіду дитини;

• Розвиток ігрових навичок;

• Розвиток діалогічного мовлення

 

Фізична реабілітація

• Розвиток загальної та дрібної моторики;

• Розвиток координації рухів;

• Збільшення амплітуди рухів у суглобах;

• Розвиток швидкості реакції;

• Нормалізація стану тонусу м’язів;

• Пізнання навколишнього через рух

 

Рання реабілітація

• Єдиний погляд на дитину команди спеціалістів від народження до 4 років;

• Мультидисциплінарна команда;

• «Нормалізація» життя дитини та родини;

• Залучення батьків до реабілітаційного процесу (коучинг);

• В основі програми реабілітації – «сильні» сторони розвитку дитини

 

Перспективи розвитку

• Збільшення пропускної спроможності Центру;

• Створення умов успішної організації комплексного реабілітаційного процесу;

• Створення в Центрі комфортних та безпечних умов для дітей з інвалідністю;

• Соціальна адаптація та інтеграція дитини з інвалідністю у суспільство;

• Покращення якості та доступності комплексних реабілітаційних послуг;

• Поповнення матеріально-технічної бази Центру;

• Поглиблення обізнаності батьків про особливості розвитку дитини та залучення їх до реабілітаційного процесу;

• Навчання батьків навичкам реабілітації дітей з інвалідністю у домашніх умовах;

• Підвищення професійної компетентності фахівців установи


У березні 2016 року завдяки МЗС Німеччини, БО «Мальтійській службі допомоги України у Львові» та громадській організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» в місті відкрився Центр психосоціальної адаптації. Головною мєтою центру є покращення психологічного здоров’я громадян. До діяльності центру долучені професійні психологи які виявляють потреби громадян, формують програму та проводять психологічні заходи.

Діяльність центру виглядає наступним чином:

1. Психологічний блок:

– індивідуальне консультування;

– групові заняття.

2. Соціальний напрямок :

– майстер-класи;

– курси української мови;

– фото курси;

– курси і.т.д.

Цільова аудиторія Центру: діти, підлітки, молодь, батьки, пенсіонери.

Всі послуги надаються безкоштовно.

 

Центр психосоціальної адаптації розташований за адресую вул. Василя Стуса буд.35 А1.


У березні 2016 року завдяки МЗС Німеччини, БО «Мальтійській службі допомоги України у Львові» та громадській організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» в місті відкрився Центр психосоціальної адаптації. Головною мєтою центру є покращення психологічного здоров’я громадян. До діяльності центру долучені професійні психологи які виявляють потреби громадян, формують програму та проводять психологічні заходи.

Діяльність центру виглядає наступним чином:

1. Психологічний блок:

– індивідуальне консультування;

– групові заняття.

2. Соціальний напрямок :

– майстер-класи;

– курси української мови;

– фото курси;

– курси і.т.д.

Цільова аудиторія Центру: діти, підлітки, молодь, батьки, пенсіонери.

Всі послуги надаються безкоштовно.

Центр психосоціальної адаптації розташований за адресую вул. Василя Стуса буд.35 А1.