Відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами – Славинській Ірині Олександрівні.

Начальник відділу: Перевишкова Вікторія Леонідівна
тел.: (0626) 5 94 91
Email: citizen@krm.gov.ua

 


В межах наданих повноважень відділ виконує такі функції:

1. планує разом з відділом організаційної та протокольної роботи особисті і виїзні прийоми громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками  міського голови, керуючим справами виконкому міської ради відповідно до порядку організації і проведення особистих та виїзних прийомів. Контролює своєчасне виконання даних доручень за зверненнями громадян;

2. здійснює систематичний облік звернень (пропозицій, зауважень, заяв, клопотань, скарг),  своєчасно реєструє і запроваджує автоматизоване ведення діловодства за зверненнями громадян з внесенням реєстраційно-контрольних карток до єдиної системи електронного документообігу;

3. опрацьовує реєстраційно-контрольні картки за змістом та тематикою питань, визначає та відокремлює повторні, дуплетні, колективні звернення, проводить кодування питань, згідно з класифікатором звернень громадян;

4. здійснює окремий облік та реєстрацію, технічний супровід прийому-передачі звернень та відповідей заявникам, що надходять через Державну установу «Урядовий контактний центр», в паперовому та електронному вигляді;

5. сприяє вжиттю заходів щодо оперативного реагування та своєчасного прийняття рішень по суті порушених питань громадянами, дотримання  вимог  чинного законодавства;

6. контролює своєчасний і якісний розгляд звернень у виконавчому комітеті міської ради, її структурних підрозділах, в старостинських округах, комунальних підприємствах міста, які надають послуги населенню, про що оперативно  інформує  міського голову, керуючого справами, начальника управління;

7. вивчає і аналізує письмові і усні звернення, готує  інформаційно-аналітичні матеріали для вжиття заходів по скороченню обґрунтованих скарг і усуненню причин, що їх породжують. В разі невідповідності звернень громадян вимогам діючого законодавства, Відділ готує письмове мотивоване повідомлення особі, яка подала звернення про припинення розгляду його питання. Письмові звернення, де порушені питання, вирішення яких не входить до повноважень органів місцевого самоврядування, пересилаються для розгляду за належністю органу, до компетенції якого входить вирішення питання по суті;

8. відстежує надходження електронних звернень до міського голови, проводить реєстрацію в єдиній системі електронного документообігу та контроль за їх виконанням;

9. складає і своєчасно надає міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами необхідну статистично-аналітичну звітність з усіх питань, що відносяться до надходження і розгляду звернень громадян;

10. організовує роботу в Єдиній системі місцевих петицій, модерацію, відстеження та їх реєстрацію, контролює виконання та розміщує відповіді;

11. готує, узагальнює та розміщує інформацію у формі відкритих даних на міському порталі;

12. забезпечує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом забезпечення доступу запитувачів до інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет міської ради (в частині реєстрації інформаційних запитів, їх опрацювання, систематизації, контролю за наданням відповідей, складання звітності тощо);

13. забезпечує та вживає заходи щодо заборони розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється Законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян;

14. надає практичну та методичну допомогу виконавчому комітету міської ради, її структурним підрозділам, старостинським округам, комунальним підприємствам, які надають послуги населенню,  в організації роботи по розгляду усних і письмових звернень громадян;

15. вивчає, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи із зверненнями громадян, готує необхідну інформацію, довідки, графіки для опублікування у ЗМІ та на офіційному сайті Краматорської міської ради;

16. веде прийом громадян з  питань, які стосуються компетенції відділу;

17. організовує роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян для сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до виконкому міської ради, згідно Положення про комісію;

18. не рідше ніж один раз на місяць організовує та проводить  «День контролю» результатів розгляду звернень громадян, аналізує якість виконаних робіт, з`ясовує відповідність інформації дійсності, яка надана виконавцями заявнику та  виконкому міської ради;

19. систематично підтримує зворотній зв`язок з громадянами, які зверталися до відділу усіма комунікаційними каналами та отримали відповіді на свої звернення;

20. забезпечує функціонування телефонного зв’язку з населенням – «Телефон довіри», з наданням оперативних інформаційних роз’яснень заявникам, у разі необхідності вживає заходів для вирішення питань;

21. контролює своєчасний розгляд заяв, які надійшли від мешканців міста до «Контакт-центру м. Краматорськ». Здійснює зворотній зв’язок з населенням.


Додаток до рішення міської ради
від 24.01.2021  № 5/VIII-192

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради

I. Загальні положення

1.1. Відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Краматорської міської ради (далі – міська рада), створений рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету Краматорської міської ради, міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради, начальнику управління забезпечення діяльності виконавчого комітету (далі – начальник управління).

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, іншими нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також рішеннями органів виконавчої влади вищого рівня, міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.4. Положення про Відділ затверджується рішенням міської ради.

1.5. Посадові інструкції працівників Відділу затверджує керуючий справами виконавчого комітету Краматорської міської ради.

1.6. Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз’яснювальних питань.

1.7. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.8. Відділ правами юридичної особи не володіє.

II. Загальні напрямки діяльності та функції відділу

            2.1. Основними напрямками діяльності Відділу є організація  роботи по забезпеченню безперешкодного здійснення громадянами України конституційного права на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, внесення пропозицій про їх діяльність та інших прав. Поліпшення роботи органів державної влади,  місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. Здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Краматорської міської ради.

2.2. У межах наданих повноважень Відділ виконує такі функції:

2.2.1. планує разом з відділом організаційної та протокольної роботи особисті і виїзні прийоми громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками  міського голови, керуючим справами виконкому міської ради відповідно до порядку організації і проведення особистих та виїзних прийомів. Контролює своєчасне виконання даних доручень за зверненнями громадян;

2.2.2. здійснює систематичний облік звернень (пропозицій, зауважень, заяв, клопотань, скарг),  своєчасно реєструє і запроваджує автоматизоване ведення діловодства за зверненнями громадян з внесенням реєстраційно-контрольних карток до єдиної системи електронного документообігу;

2.2.3. опрацьовує реєстраційно-контрольні картки за змістом та тематикою питань, визначає та відокремлює повторні, дуплетні, колективні звернення, проводить кодування питань, згідно з класифікатором звернень громадян;

2.2.4. здійснює окремий облік та реєстрацію, технічний супровід прийому-передачі звернень та відповідей заявникам, що надходять через Державну установу «Урядовий контактний центр», в паперовому та електронному вигляді;

2.2.5. сприяє вжиттю заходів щодо оперативного реагування та своєчасного прийняття рішень по суті порушених питань громадянами, дотримання  вимог  чинного законодавства;

2.2.6. контролює своєчасний і якісний розгляд звернень у виконавчому комітеті міської ради, її структурних підрозділах, в старостинських округах, комунальних підприємствах міста, які надають послуги населенню, про що оперативно  інформує  міського голову, керуючого справами, начальника управління;

2.2.7. вивчає і аналізує письмові і усні звернення, готує  інформаційно-аналітичні матеріали для вжиття заходів по скороченню обґрунтованих скарг і усуненню причин, що їх породжують. В разі невідповідності звернень громадян вимогам діючого законодавства, Відділ готує письмове мотивоване повідомлення особі, яка подала звернення про припинення розгляду його питання. Письмові звернення, де порушені питання, вирішення яких не входить до повноважень органів місцевого самоврядування, пересилаються для розгляду за належністю органу, до компетенції якого входить вирішення питання по суті;

2.2.8. відстежує надходження електронних звернень до міського голови, проводить реєстрацію в єдиній системі електронного документообігу та контроль за їх виконанням;

2.2.9. складає і своєчасно надає міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами необхідну статистично-аналітичну звітність з усіх питань, що відносяться до надходження і розгляду звернень громадян;

2.2.10. організовує роботу в Єдиній системі місцевих петицій, модерацію, відстеження та їх реєстрацію, контролює виконання та розміщує відповіді;

2.2.11. готує, узагальнює та розміщує інформацію у формі відкритих даних на міському порталі;

2.2.12. забезпечує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом забезпечення доступу запитувачів до інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет міської ради (в частині реєстрації інформаційних запитів, їх опрацювання, систематизації, контролю за наданням відповідей, складання звітності тощо);

2.2.13. забезпечує та вживає заходи щодо заборони розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється Законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян;

2.2.14. надає практичну та методичну допомогу виконавчому комітету міської ради, її структурним підрозділам, старостинським округам, комунальним підприємствам, які надають послуги населенню,  в організації роботи по розгляду усних і письмових звернень громадян;

2.2.15. вивчає, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи із зверненнями громадян, готує необхідну інформацію, довідки, графіки для опублікування у ЗМІ та на офіційному сайті Краматорської міської ради;

2.2.16. веде прийом громадян з  питань, які стосуються компетенції відділу;

2.2.17. організовує роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян для сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до виконкому міської ради, згідно Положення про комісію;

2.2.18. не рідше ніж один раз на місяць організовує та проводить  «День контролю» результатів розгляду звернень громадян, аналізує якість виконаних робіт, з`ясовує відповідність інформації дійсності, яка надана виконавцями заявнику та  виконкому міської ради;

2.2.19. систематично підтримує зворотній зв`язок з громадянами, які зверталися до відділу усіма комунікаційними каналами та отримали відповіді на свої звернення;

2.2.20. забезпечує функціонування телефонного зв’язку з населенням – «Телефон довіри», з наданням оперативних інформаційних роз’яснень заявникам, у разі необхідності вживає заходів для вирішення питань;

2.2.21. контролює своєчасний розгляд заяв, які надійшли від мешканців міста до «Контакт-центру м. Краматорськ». Здійснює зворотній зв’язок з населенням.

III. Права відділу

            3.1. Вимагає від керівників і працівників виконавчого комітету міської ради, її структурних підрозділів,  керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності своєчасного розгляду направлених ним листів громадян, карток особистого прийому з резолюціями міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами, а за необхідністю додаткових довідок і пояснень з питань розгляду звернень.

3.2. Готує та виносить на розгляд виконкому міської ради  питання про стан роботи зі зверненнями громадян у відділах, управліннях та структурних підрозділах міської ради, в старостинських округах, а також на підприємствах, в організаціях і установах міста незалежно від форм власності.

3.3. При наявності підстав, готує пропозиції на постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян, щодо притягнення посадових осіб, винних у порушенні законодавства про звернення громадян, до відповідальності, передбаченої законодавством України.

 IV. Організація роботи відділу

            4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою.

4.2. Начальник Відділу:

– забезпечує виконання покладених на Відділ завдань;

– здійснює керівництво Відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

4.3. Начальник Відділу повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, державної служби, акти Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та  ведення  роботи зі зверненнями громадян у виконкомі міської ради, порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програми. Кваліфікаційні вимоги: начальник Відділу повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4.4. Робота Відділу ведеться згідно з планом, який складається на основі плану роботи виконкому міської ради, функцій відділу та доручень міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, начальника управління.

4.5. Відділ вивчає і аналізує звернення громадян, готує узагальнені матеріали і доповідні записки, складає щоквартальні, піврічні і річні звіти про роботу із зверненнями громадян. Забезпечує дотримання графіків особистого та виїзного прийомів громадян.

4.6. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету та міської ради з питань  розгляду звернень громадян, інформує керівників про порушення термінів розгляду; в рамках делегованих повноважень по здійсненню контролю щодо додержання законодавства про звернення громадян бере участь в комплексних перевірках у відділах (управліннях) міської ради, на підприємствах, в установах, організаціях міста, незалежно від форм власності з питань роботи із зверненнями громадян.

4.7. Відділ забезпечує контроль за зверненнями громадян, по яких надані проміжні відповіді і знаходяться на додатковому контролі.

4.8. Відділ є спеціальним структурним підрозділом, що забезпечує доступ запитувачів до публічної інформації та оприлюднення такої інформації.

4.9. Веде діловодство та збереження документів, що надійшли на розгляд, згідно з номенклатурою справ Краматорської міської ради та її виконавчого комітету.

V. Відповідальність відділу

            5.1. Працівники Відділу несуть персональну відповідальність за розголошення персональних даних громадян, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення правил поведінки, обмежень пов’язаних зі службою в органах місцевого самоврядування.

5.2. За порушення виконавської та трудової дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар міської ради                                                                             І.І. Сташкевич


Дані про електронні петиції по Краматорській міській раді за 2020 рік

https://odp.krm.gov.ua/dataset/dahi-npo-ejiektpohhi-netnuii-no-kpamatopcbkin-micbkin-padi-3a-2020-pik/resource/575e1326-b3a4-41be-9808-851bea016242

Дані про звернення громадян за 2020 рік

https://odp.krm.gov.ua/dataset/dahi-npo-3bephehhr-rpomadrh-3a-2020-pik/resource/d9b6d592-457b-4307-b670-7f263db78bc3

Звіт щодо задоволення запитів на публічну інформацію за 2020 рік

https://odp.krm.gov.ua/dataset/3bitn-wodo-3adobojiehhr-3anntib-ha-ny6jiihhy-ihqpopmauiio-3a-2020-pik/resource/5ec3c2e0-ac94-44cf-97b8-33217e405a72

Контакти:

площа Миру, 2, м. Краматорськ, 84313

каб.101 а, (06264) 5-94-91, (0626) 44-25-35

Графік роботи:

понеділок-четвер з 8:00 до 17:00
п’ятниця з 8:00 до 15:45
перерва з 12:00 до 12:45
вихідний субота, неділя

Прийом громадян керівниками структурних підрозділів міської ради:

понеділок з 10:00 до 16:00 перерва з 12:00 до 12:45