Звертаємо увагу роботодавців: з 1 вересня 2020 року збільшується розмір мінімальної заробітної плати


Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 № 822-IX з 1 вересня 2020 року підвищено розмір мінімальної заробітної плати, який складає:

– у місячному розмірі – 5000 грн.,

– у погодинному розмірі – 29,20 грн.,

З 1 вересня 2020 року продовжується виплата доплати до нового розміру мінімальної заробітної плати тим працівникам, кому нарахована заробітна плата нижче мінімальної. Сума такої доплати визначається пропорційно виконаній нормі праці (робочого часу) згідно зі статтею 3-1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу (у тому числі за сумісництвом), при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці, а також, якщо працівник прийнятий на роботу                       не з першого робочого дня місяця, мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Щодо розміру мінімального посадового окладу з вересня 2020 року.

Розмір мінімального посадового окладу залишається незмінним протягом 2020 року.

Нагадуємо! Мінімальний посадовий оклад в штатному розписі підприємств повинен бути не менший за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня календарного року (стаття 6 Закону України «Про оплату праці»), а саме – 2102 грн.

Інформація управління праці та соціального захисту населення

Краматорської міської ради