Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради розпочало прийом документів претендентів на присудження щорічної разової премії Краматорського міського голови у сфері культури і мистецтва “За вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва міста Краматорськ”


Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради розпочало прийом документів претендентів на присудження щорічної разової премії Краматорського міського голови у сфері культури і мистецтва “За вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва міста Краматорськ. Премія запроваджена з метою морального заохочення і матеріальної підтримки наставників (педагогів, бібліотекарів, керівників гуртків, колективів, організаторів та виконавців соціально-значимих проектів).

Пропозиції щодо кандидатів на нагородження Премією можуть вносити: відділ культури, управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради, управління освіти, загальноосвітні школи та позашкільні заклади, бібліотеки, заклади культури, громадські організації, об’єднання, асоціації, які готують наступні документи:

– подання про присудження Премії;

– відомості про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові; дата, місяць та рік народження; адреса проживання; телефон, відомості про колектив, його досягнення);

 – копії нагород (дипломи, сертифікати, почесні грамоти) колективу чи окремого виконавця, кандидата на нагородження, підтвердження публікацій у виданнях або збірки творів, за поточний та попередній рік;

– ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (особи, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, відповідно до статті 1 Закону України “Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів”, подають копію паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера);

– ксерокопію паспорта (1,2, 11 сторінки);

 – згода на обробку персональних даних.

З Положенням про щорічну разову премію Краматорського міського голови у сфері культури і мистецтва “За вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва міста Краматорськ ” (у новій редакції), затвердженим рішенням міської ради від 07.11.2018 № 758 «Про внесення змін до Положення про щорічну разову премію Краматорського міського голови у сфері культури і мистецтва «За вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва міста Краматорська», затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.01.2016 № 14 можна ознайомитись за посиланням: https://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_ispolkom/resh_isp_07.11.18_758.pdf

Документи приймаються у паперовому вигляді до 20.09.2021р. у відділі культури управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна,44 , к. 29, 32 ;