Роз’яснення щодо проведення державної реєстрації потужності для суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування, зберігання, або продаж харчових продуктів та сировини


 Краматорське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області доводить до відома, що суб’єкти господарювання які впровадять діяльність у сфері виробництва та обігу харчових продуктів, згідно статті 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», від 23 грудня 1997 року № 771/97- ВР зі змінами зобов’язані зареєструвати потужності.

 В Офіційному віснику України 08.04.2016 року опублікований наказ Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 39 “Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам”, зареєстрований в Мін’юсті 12 березня 2016 року за № 382/28512 зі змінами та розпочато процес державної реєстрації потужностей.

Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу.

Заява про державну реєстрацію потужності може бути подана в паперовому або електронному вигляді.

Державну реєстрацію потужностей в Краматорській територіальній громаді проводить Краматорське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області на безоплатній основі.

Необхідно надати заяву до Краматорського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області не пізніше 10 календарних днів до початку роботи потужностей. Заява пишеться на начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області. Потужностям у реєстрі присвоюється особистий реєстраційний номер, протягом 15 днів після отримання заяви оператора ринку.

Згідно статті 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», від 18 травня 2017 року № 2042-VIII за використання незареєстрованих потужностей передбачені штрафи на юридичних осіб у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі одинадцяти мінімальних заробітних плат.

Більш детальну інформацію про державну реєстрацію потужностей можно дізнатися за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-16#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text

Краматорське міське управління Головного управління  Держпродспоживслужби в Донецькій області