Профілактика нещасних випадків та професівйних захворювань на підприємствах вугільної промисловості


Вугільна промисловість є однією з галузей промисловості з найбільш небезпечними, шкідливими та важкими умовами праці, які зумовлюють значний вплив на стан здоров’я працівників.

Серед професійних захворювань шахтарів Донецької області, зафіксованими з початку року, найпоширенішими є: хвороби органів дихання (хронічний бронхіт – 26,9%, пневмоконіоз – 16,0%), захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатія – 32,7%), а також хвороби нервової системи та органів слуху.

Причинами професійної захворюваності у вугільній промисловості є такі фактори виробничого середовища та трудового процесу: агресивна запиленість, шум, вібрація, агресивна шахтна вода і волога, підвищена температура гірських порід та повітря в підземних вибоях і виробках, важкість і напруженість праці.

Обставини, внаслідок яких виникають професійні захворювання: недосконалість механізмів, робочого інструмента, технологічного процесу, неефективність роботи засобів індивідуального захисту.

Закон України від 14.10.92 № 2694-XII «Про охорону праці» (https://is.gd/MIkJiG) визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

Відповідно до цього Закону визначені обов’язки роботодавця щодо створення працівникам належних умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, а також забезпечення працівників необхідними засобами виробництва, спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту тощо.

Профілактика професійних захворювань забезпечується шляхом:

  • виконання вимог нормативних актів про охорону праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту;
  • додержання зобов’язань щодо охорони праці та правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • проходження у встановленому порядку попередніх та періодичних медичних оглядів;
  • вжиття дієвих заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю працівника чи здоров’ю людей, які його оточують;
  • систематичного поліпшенням умов праці;
  • удосконалення технологічних процесів у видобуванні вугілля;
  • дотримання раціонального режиму праці й відпочинку працівників.

Страховими експертами з охорони праці Пенсійного фонду України здійснюються заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, спричиненої умовами праці.

У разі настання страхового випадку Пенсійним фондом України здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або в разі його смерті особам, які мають на це право, – https://is.gd/cQFEC1.

Порядок дій та надання повідомлень у разі настання нещасного випадку на підприємстві дивіться за посиланням http://is.gd/yTvrvp.

Про відповідальність за порушення встановленого порядку надання повідомлення дивіться тут https://is.gd/JfLYRy.

Як подати заяву на призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням онлайн, дивіться тут https://is.gd/Q9KLuG та у відеоінструкції https://is.gd/ztgkgr.

Більше новин та актуальної інформації – на фейсбук-сторінці https://www.facebook.com/dn.pfy, телеграм-каналі https://t.me/PensFond_dn та ютуб-каналі https://www.youtube.com/@gu_pfu_dn/about Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.