Проблеми забруднення навколишнього середовища

29.04.2021, 14:22, 449,

Проблема забруднення навколишнього середовища вiдходами людськоi життєдiяльностi протягом багатьох poків залишається однiєю з найбiльш гострих. На вулицях нашого міста можна спостерiгати велику кiлькiсть рiзних видiв вiдходiв – побутових, будiвельних, великогабаритних, купи листя та гiлок. Видовище не з приємних! Найсумнiше те, що люди не бачать в цьому нiчого страшного, для них це несерйозна проблема.

Комунальне автотранспортне пiдприємство 052810 намагається пiдтримувати наше містo у належному caнітарнoмy cтaнi, лiквiдує самовiльнi звалища таких вiдходiв самостійно. Зокрема силами нашого пiдприємства у березнi мiсяцi 2021 року в повному обсязi були лiквiдованi звалища вiдходiв по вул. Актюбинська та по вул. Лiкарняна. Станом на 21 квітня мiсця лiквiдованих звалищ вiдходiв знову наповненi купами смiття. Беремо на себе смiливiсть стверджувати, що данi звалища утворюють мешканцi нашого міста та селищ. Скiльки ж можна завдавати шкоди рiдному містy, природi? Чи не час сказати: «Стоп! Що ви робите, люди?!» Адже чистота нашого міста залежить не тiльки вiд комунальних пiдприємств, але й вiд кожного з Вас!

КАТП-052810