Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування місцевого рівня та звіту про стратегічну екологічну оцінку


1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту
Програма економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма).
Програма є документом державного планування місцевого рівня, який підлягає процедурі визначення стратегічної екологічної оцінки відповідно до п.1. ст.2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Метою Програми є стабілізація економічного розвитку громади, забезпечення сталого функціонування соціальної та гуманітарної сфер, відбудова житла та об’єктів соціальної інфраструктури.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування
Краматорська міська військова адміністрація.

3. Процедура громадського обговорення
а) Дата початку та строки здійснення процедури
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Краматорської міської ради за посиланням: https://krm.gov.ua та триватиме 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.
б) Способи участі громадськості
Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документу державного планування. Усі пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує отримані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.
Фізичні та юридичні особи під час подання пропозицій у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.
Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.
в) Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
Не заплановані.
г) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
З проєктом Програми та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись у відділі стратегічного планування, територіального розвитку та управління проєктами Краматорської міської ради за адресою: пл. Миру, 2, м. Краматорськ, Донецька обл. 84313 / ekoot_krm@ukr.net.
ґ) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій
Зауваження i пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку, проєкту Програми, подаються до відділу стратегічного планування, територіального розвитку та управління проєктами Краматорської міської ради.
-на поштову адресу: пл. Миру, 2, м. Краматорськ, Донецька обл. 84313.

-на електронну адресу: : ekoot_krm@ukr.net
Строк подання зауважень i пропозицій становить 30 днів з дня опублікування повідомлення.
д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
Відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проєктами Краматорської міської ради.
-адреса: пл. Миру, 2, м. Краматорськ, Донецька обл. 84313.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування
Необхідності у проведенні транскордонних консультацій немає.