Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради


 Установчі збори з Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради відбудуться 22 червня 2020 року у приміщені Краматорської міської ради (м. Краматорськ, площа Миру, 2).

      Початок зборів о 14:00.

      Координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, як тимчасовий консультативно-дорадчий орган, утворюється для сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб на території міста Краматорська, основними завданнями якої є:

      

1) сприяння:

– здійсненню повноважень Краматорської міської ради з питань захисту та забезпечення прав ВПО на території міста Краматорська;

– співпраці Краматорської міської ради, Виконавчого комітету Краматорської міської ради, інших виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, представників громадських організацій та їх об’єднань, міжнародних та наукових організацій та установ, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства з питань захисту ВПО, пошуку довгострокових рішень та розбудови миру;

2) підготовка пропозицій щодо розробки та реалізації Стратегії розвитку міста Краматорськ на період 2021–2027 років та Плану заходів на 2021–2023 роки, а також включення ВПО до інших міських програм;

3) залучення ВПО, зокрема представників вразливих груп із числа ВПО, до вирішення проблемних питань у сфері захисту ВПО, пошуку довгострокових рішень та розбудови миру шляхом:

– проведення, відповідно до законодавства, громадського моніторингу;

– підготовки пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів та рекомендацій.

      До складу координаційної ради можуть бути обрані громадяни України віком від 18 років, які є ВПО або представниками громадських та міжнародних організацій, що реалізують проекти у сфері захисту ВПО на території міста Краматорська.

      Основними критеріями відбору кандидатів у члени координаційної ради є: бажання працювати на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності; відповідність високим стандартам доброчесності; відсутність конфлікту інтересів; наявність особистих досягнень або реалізованих проектів у сфері захисту ВПО; надання конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань координаційної ради.

      Склад координаційної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах.

      На установчих зборах, за участю ініціативної групи, шляхом рейтингового голосування буде затверджено складКоординаційної ради, а саме: голову, заступника (заступників) голови та секретаря.

       Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається:

1) для фізичних осіб, які є ВПО:

– заява у довільній формі;

– довідка про взяття на облік ВПО у м. Краматорську;

– біографічна довідка із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, контактної інформації;

– згода на обробку персональних даних;

– мотиваційний лист із зазначенням наявності особистих досягнень або реалізованих проектів у сфері захисту ВПО та наданням конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань координаційної ради.

      Для представників громадських та міжнародних організацій, що реалізують проекти у сфері захисту ВПО на території міста Краматорська:

– заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства;

– рішення, прийнятев порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу координаційної ради;

– біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

– копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

– інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

– інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання у сфері захисту ВПО на території міста Краматорська тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);

– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

      Приймання заяв та інших документів на паперових носіях для участі в установчих здійснюється до 05 червня 2020 року.

      Приймання документів здійснюється у приймальні УПСЗН у м.Краматорську за адресою: м. Краматорськ, вул.. Героїв Небесної Сотні, 23.

      Контактна особа ініціативної групи:

      Ворошков Олександр Леонідович (099 375-02-11.)

      Орлов Євген Вячеславович (тел. 050 152-03-74).

       Зразки документів:

1.Для ВПО:

2.Для представників громадських та міжнародних організацій: