Механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю


 До уваги громадських об’єднань осіб з інвалідністю!

      Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (далі – Постанова № 166), якою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з метою ефективного їх використання, а також:

– забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

– запроваджується механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на конкурсних засадах;

– забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм (проектів, заходів), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання;

– надає можливість отримання фінансової підтримки відокремленими підрозділам (осередкам) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ міста.

      Постановою № 166 затверджено новий Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю (далі – Порядок).

      Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю».

      Разом з тим, Постановою № 166 внесені зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 в частині можливості розповсюдження його дії на всі громадські об’єднання осіб з інвалідністю.

      Одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

      Одержувачем бюджетних коштів може бути громадське об’єднання, яке відповідає таким критеріям:

громадське об’єднання не перебуває у процесі припинення;

громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність не менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

відсутні факти порушення громадськими об’єднаннями вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів (у випадку отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету).