Краматорське УГГ повідомляє побутових споживачів щодо вибору постачальника природного газу та укладання договору постачання


ПАТ «Донецькоблгаз» інформує, що згідно з Постановою КМУ від 19 серпня 2020 р. № 740 здійснено виключення абзацу шостого пункту 14 і додатку до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, ці пункти передбачали покладання спеціальних обов’язків постачати природний газ побутовим споживачам по ПАТ «Донецькоблгаз».

Відповідно до розділу VI ПРАВИЛ постачання природного газу, які затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.2015  № 2496 з 01.10.2020р., розпочалася процедура передачі інформації щодо побутових споживачів Донецької області через інформаційну платформу ОГТС постачальнику “останньої надії” для здійснення постачання природного газу побутовим споживачам та збалансованої дії газотранспортної системи України ти системи ГРМ.

Водночас зауважуємо, що максимальна тривалість постачання природного газу постачальником “останньої надії” не може перевищувати шістдесят календарних днів на рік та в будь-якому випадку не має тривати довше ніж до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, у якому почалося фактичне постачання природного газу споживачеві постачальником “останньої надії”. Після закінчення граничного строку постачання природного газу постачальником «останньої надії», передбаченого цим розділом та Законом України «Про ринок природного газу», постачальник «останньої надії» зобов’язаний припинити постачання природного газу за договором зі споживачем. При цьому постачальник «останньої надії»  у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, виключає такого споживача з власного Реєстру споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС. У випадку якщо споживач не був включений до Реєстру споживачів іншого постачальника після закінчення постачання природного газу постачальником «останньої надії», до такого споживача повинні застосовуватись заходи з припинення розподілу транспортування природного газу споживачу відповідно до умов Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи.

Побутовим споживачам Краматорського УГГ ПАТ «Донецькоблгаз» рекомендовано до закінчення максимального строку (до 01.12.2020р.) вільно обрати постачальника природного газу, як того вимагає стаття 13 Закону України «Про ринок природного газу»  та відповідно до умов пункту 2 розділу III ПРАВИЛ постачання природного газу, затверджених Постановою від 30.09.2015 № 2496 НКРЕКП «2. Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, які є однаковими для всіх побутових споживачів України.», укласти договір постачання.

Адміністрація Краматорського УГГ