Краматорська міська рада оголошує конкурс на визначення замовника будівництва доступного житла в м. Краматорськ


Найменування та місцезнаходження організатора конкурсу: Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 40478970), адреса: 84320, м. Краматорськ, вул.Бєляєва, буд.113 (відповідно до рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від 06.10.2021 №1282 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення замовника будівництва доступного житла»).

Склад конкурсної комісії (відповідно до розпорядження міського голови від 18.10.2021 №138р «Про затвердження складу конкурсної комісії для оцінки конкурсних пропозицій»):

ІЛЬЧЕНКО Володимир Григорович – начальник управління капітального   будівництва   та перспективного розвитку міста     Краматорської міської ради;

МАЛЬОВАНА Аліна Ігорівна – начальник відділу кошторисної та договірної роботи управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради;

СМИРНОВ Сергій Володимирович   – заступник міського голови;

СОБОЛЄВ Костянтин Олександрович – начальник управління містобудування та архітектури Краматорської міської ради;

ЩЕРБАЧУК Яна Іванівна – заступник начальника юридичного відділу Краматорської міської ради.

Секретар конкурсної комісії: МАЛЬОВАНА Аліна Ігорівна – начальник відділу кошторисної та договірної роботи управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, контактний номер +38 (06264) 8-72-92.

Предмет конкурсу: визначення замовника будівництва доступного житла в м.Краматорськ.

Вимоги до заявників: відповідно до конкурсної документації з визначення замовника будівництва доступного житла в м.Краматорску.

Основні положення конкурсу: відповідно до конкурсної документації з визначення замовника будівництва доступного житла в м.Краматорску.

Дата, місце й час проведення конкурсу: 26.10.2021 року о 14.00 у приміщенні управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради за адресою: 84320, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Бєляєва, буд.113.

Порядок і строки подачі для участі у конкурсі заяви та конкурсних пропозицій, поштова адреса для їх надання: відповідно до переліку документів, що додаються до заяви на участь у конкурсі. Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), або належним чином уповноваженою особою Учасника конкурсу. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. Пропозиція повинна бути прошита та пронумерована, має містити відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб), а на зворотній стороні останнього аркуша повинен бути зроблений запис, в якому вказується кількість пронумерованих аркушів, який засвідчується підписом та печаткою Учасника. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються підписом особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе Учасник. Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

Учасник запечатує оригінал конкурсної пропозиції у конверт, із позначкою “На конкурс”.

На конверті повинно бути зазначено:

–  адреса організатора конкурсу;

–  назва предмета конкурсу відповідно до оголошення про його проведення;

–  повне найменування учасника конкурсу, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ або податковий номер (для представництв міжнародних організацій), номери контактних телефонів;

–  маркування: «Не відкривати до 14.00 год.  26.10.2021 року».

Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу з дня оголошення до 17.00 год. 25.10.2021 року, у робочі дні тижня з 10.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00 нарочно та/або поштою з повідомленням на адресу: 84320, Донецька обл.,  м.Краматорськ, вул.Бєляєва, буд.113. День опублікування інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Краматорської міської ради вважається днем його оголошення.

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

На запит учасника організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

Перелік документів, що додаються до заяви на участь у конкурсі:

1. Заява про участь у конкурсі (додаток № 1 до конкурсної документації з визначення замовника будівництва доступного житла в м.Краматорську);

2. Конкурсна пропозиція (додаток № 2 до конкурсної документації з визначення замовника будівництва доступного житла в м.Краматорську);

3. Передпроєктні пропозиції (ескізний проєкт) щодо забудови земельних ділянок, що відображатиме схему генерального плану ділянки з благоустроєм, фасади будівель з кольоровим рішенням, плани будівель, перспективне зображення та техніко-економічні показники об’єктів будівництва, інші дані щодо будівництва житла;

4.  Засвідчена належним чином відповідно до вимог чинного законодавства копія статуту та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб − підприємців (для юридичних осіб, що зареєстровані у порядку, передбаченому законодавством України) або податковий номер (для представництв міжнародних організацій).

5. Довідка органів Державної фіскальної служби України, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (для юридичної особи − резидента).

6. Документ, що підтверджує повноваження керівника / представника та засвідчує повноваження особи на участь у Конкурсі від імені юридичної особи/міжнародної організації (належним чином оформлені довіреності (доручення), засвідчені копії статуту, положення та документа або витяг з нього, призначення особи на посаду тощо.

7. Відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності (засвідчені в установленому порядку).

8. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (наявність) заборгованості з платежів, отримана відповідно до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554 (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій).

9. Довідка щодо відсутності процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для нерезидентів – довідку уповноважених органів у країні їх місцезнаходження), дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій.