Краматорська міська рада на умовах співфінансування з обласним бюджетом здійснює закупівлю квартир на вторинному ринку для забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку


Придбаються наступні квартири:  1  квартира – однокімнатна;

                                                Умови придбання житла:

Вартість запропонованого житла не повинна  перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла в регіоні на 2020 рік.

Житло повинно бути впорядкованим, придатним для проживання та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам, а саме: забезпечено електроенергією, водопроводом, каналізацією, опаленням, санітарно-технічним обладнанням, газовою (електричною) плитою та обладнено приладами обліку електро- та водопостачання.

Житлова площа житла  повинна відповідати нормам, встановленим законодавством.      

Придбання житла здійснюється відповідно до цивільного законодавства України шляхом укладання  договору  купівлі–продажу.

Витрати, пов’язані з укладанням договору купівлі-продажу  та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів покладається на Продавця.                

Оплата за придбане житло здійснюється Покупцем після укладання договору купівлі-продажу протягом 15 робочих днів шляхом безготівкового розрахунку.

Для розгляду пропозицій Продавець надає наступні документи:

– заяву про продаж квартири із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, місцезнаходження, номера телефону для юридичних осіб, або прізвища та ініціалів фізичної особи,  місця проживання, номера телефону;                                                          

-пропозицію щодо вартості, за яку продається  житло;   

– рецензований звіт про незалежну оцінку вартості житла;                                                                                                                                  

-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для юридичних осіб);

-засвідчені, в установленому порядку, копії установчих документів (для юридичних осіб);

-копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);  

-копії свідоцтва про право власності, копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або інших документів передбачених законодавством, які підтверджують право власності на нерухоме майно;                                           

 – копію технічного паспорту на квартиру;

 – копії квитанцій про оплату за житлово-комунальні послуги;

– у разі наявності заборгованості –  гарантійний лист з зобов’язанням сплатити заборгованість до укладання договору купівлі-продажу.                                           

Заявки від продавців житла приймаються протягом 7 робочих днів з дня опублікування в газеті «Краматорська правда» за адресою: м. Краматорськ,  площа Миру, 2  каб. 223  (будівля виконкому)  з 8.00 до 17.00

Телефон для довідок: 42-19-88.