Краматорська міська рада має намір придбати у комунальну власність Краматорської територіальної громади нежитлове нерухоме майно


Для поповнення обсягу майна комунальної власності Краматорської територіальної громади, з метою розміщення закладу освіти Краматорська міська рада має намір придбати у комунальну власність Краматорської територіальної громади нежитлове нерухоме майно    загальною площею близько 20 000 кв.м.

                                                Умови придбання нерухомого майна:     

       Вартість запропонованого нерухомого майна не повинна перевищувати середньо ринкової вартості нежитлового майна у місті Краматорськ на 2021 рік.

       Придбання приміщень здійснюється відповідно до цивільного законодавства України шляхом укладання договору  купівлі–продажу.

       Витрати, пов’язані з укладанням договору купівлі-продажу та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів покладається на Продавця. 

       Оплата за придбане майно здійснюється Покупцем після укладання договору купівлі-продажу шляхом безготівкового розрахунку.

Для розгляду пропозицій Продавець надає наступні документи:

– заяву про продаж майна із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, місцезнаходження, номера телефону для юридичних осіб, або прізвища та ініціалів фізичної особи, місця проживання, номера телефону;     

– пропозицію щодо вартості, за яку продається  майно;

– звіт про незалежну оцінку вартості житла та рецензію на звіт;

– виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для юридичних осіб);

– засвідчені, в установленому порядку, копії установчих документів (для юридичних осіб);

– копії паспорту фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

– копії свідоцтва про право власності, копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або інших документів передбачених законодавством, які підтверджують право власності на нерухоме майно;

 – копію технічного паспорту на нерухоме майно; Заявки від продавців нерухомого майна подаються до управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради протягом 7 календарних днів з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації за адресою: м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 23 (приймальня) з 8.00 до 17.00. Телефон для довідок: 42-19-88.