Інформація про зміну з 01.09.2020 року механізму надання «пакунку малюка» з одноразової натуральної допомоги на грошову компенсацію


З 01.09.2020року змінено механізм надання «пакунку малюка» з одноразової натуральної допомоги на грошову компенсацію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Даною постановою затверджено Порядок та умови реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2021 роках (далі – Порядок).

Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк” (далі — уповноважений банк), на підставі укладеного між Мінсоцполітики та уповноваженим банком договору про взаємодію.

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини 2020 року народження.

Згідно п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №744 розмір грошової вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить 5тис.грн.

Для призначення грошової компенсації отримувач подає (надсилає) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавчому органу сільської, селищної, міської ради обʼєднаної територіальної громади (далі ― виконавчий орган місцевої ради):

заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням реквізитів спеціального рахунка;

до заяви додаються:

1) копію свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, ― копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

2) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків матері та дитини (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України);

3) довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році).

В окремих випадках додатково додаються:

1) копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

2) копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

3) копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

4) копію посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

Отримувач грошової компенсації –громадянин України, іноземці та особи без громадянства, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання, та які не отримали «пакунок малюка» в натуральному вигляді для одержання грошової компенсації проводять наступні дії:

  1. Звертається до АТ «КБ «ПриватБанк»;
  2. Укладаєть договір з АТ «КБ «ПриватБанк», відкриває рахунок із спеціальним режимом використання, отримує спеціальну соціальну картку «пакунок малюка»;
  3. Звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення протягом одного року з моменту народження дитини за місцем проживання/перебування із заявою згідно з формою, встановленою Порядком, та пакетом документів;
  4. Самостійно витрачає кошти грошової компенсації у визначених закладах торгівлі (реєстр учасників пілотного проекту торгівлі розміщується на офіційному веб – сайті Мінсоцполітики та АТ «КБ «ПриватБанк».

Мінсоцполітики надає актуальну інформацію щодо алгоритму реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Надаються методичні рекомендації в додатках.

За наданням більш детальної інформації рекомендуємо звертатись за телефоном «гарячої лінії»:

(06264) 3 12 60, 095 5979 103

та на електронну адресу управління:

utszn1426@krm.gov.ua

                                                           Адміністрація УПСЗН.