Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту м. Краматорськ»

Оновлено: 15 Липня 2020, 11:52

1. Виконавчий орган міської ради, що проводить електронні консультації з громадськістю: Відділ транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради.

2. Питання або назва проєкту акту, винесеного на обговорення: проєкт рішення міської ради «Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту м. Краматорськ».

3. Положенням передбачається впровадження системи енергетичного менеджмен-ту в закладах, установах та комунальних некомерційних підприємствах, що отримують кошти з місцевого бюджету на оплату за спожиті енергоресурси. Дія Положення розповсюджується на будівлі, в яких розташовані заклади, установи, комунальні некомерційні підприємства сфери освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та будівлі, в яких розташовані виконавчі органи міської ради та які знаходяться у них на балансі.

4. Впровадження системи енергетичного менеджменту дозволить:

– скоротити витрати енергоресурсів в установах бюджетної сфери;

– виявляти факти нераціонального використання енергоресурсів та потенціалу щодо їх економії;

– оперативно реагувати на втрати енергоресурсів (аварії, пошкодження, несанкціоноване використання тощо);

– сприяти залученню інвестиційних ресурсів для впровадження енергоощадних заходів в підпорядкованих установах;

– впровадити в установах бюджетної сфери політику дбайливого та економного відношення до споживання енергоресурсів.

5. Проведення електронних консультацій з громадськістю починається з дати публікації цього оголошення на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради (www.krm.gov.ua). Строк подання пропозицій та зауважень: до 09.07.2020 року.

6. Електронна адреса для подання пропозицій та зауважень у режимі електронного листування : transenergo@krm.gov.ua.

7. Письмові пропозиції надсилати за адресою: 84313, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23.

8. Електронні консультації з громадськістю проводяться в наступному порядку:

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Письмові пропозиції та зауваження інститутів громадянського суспільства повинні бути підписані відповідною уповноваженою особою.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

9. Контактна особа: головний спеціаліст відділу транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради Толстих Олександр Іванович (тел. 421997).

10. Строки і спосіб оприлюднення результатів консультацій визначені діючим Порядком проведення консультацій з громадськістю в місті Краматорську, затвердженим рішенням міської ради від 23.11.2016 № 16/VII-486.


ЗВІТ

про проведення електронних консультацій з громадськістю

по проєкту рішення Краматорської міської ради

«Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту м. Краматорськ».

  1. Дата та місце проведення консультації

З 25.06.2020 по 09.07.2020 проводилися електронні консультації з громадськістю по проєкту рішення Краматорської міської ради «Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту м. Краматорськ».

  1. Виконавчий орган влади, який проводив консультації

Відділ транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради.

  1. Зміст рішення що виносилося на консультації

Проєкт рішення Краматорської міської ради «Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту м. Краматорськ».

  1. Інформація про осіб, що взяли участь в проведенні електронних консультацій

Донбаська національна академія архітектури і будівництва.

Проєкт рішення направлявся для розгляду та надання пропозицій до Громадської ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради.

  1. Інформація про пропозиції, які надійшли за період проведення консультацій

Донбаська національна академія архітектури і будівництва надала пропозицію щодо проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації фахівців за напрямком “Енергетичний менеджмент будівель громадського призначення». Чинними нормативними документами не передбачено проходження обов’язкової підготовки в спеціалізованих навчальних закладах для осіб, відповідальних за ефективне споживання енергоресурсів. Дану пропозицію прийнято до уваги і врахування в подальшій роботі. Інші зауваження та пропозиції відсутні.

  1. Результати обговорення

Винести проєкт рішення Краматорської міської ради «Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту м. Краматорськ» на попередній розгляд на засідання виконавчого комітету Краматорської міської ради.


Для подання пропозицій заповніть веб-форму:

Подання пропозицій закінчено 09.07.2020