До уваги підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави


        Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що ДПС України у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 року № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» (далі – Постанова № 129), з метою належного адміністрування дивідендів, нарахованих на державну частку за підсумками діяльності у 2023 році, що сплачуються у 2024 році, листом від 26.02.2024 № 5205/7/99-00-21-02-01-07 (далі – Лист № 5205) повідомила наступне.

Правові основи управління об’єктами державної власності визначає Закон України від 21 вересня 2006 року № 185–V «Про управління об’єктами державної власності» (із змінами і доповненнями) (далі – Закон № 185).

Нагадуємо, що для платників дивідендів на державну частку (господарські товариства, корпоративні права яких частково належать державі, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків), податковими (звітними) періодами є календарний рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається та подається до контролюючих органів разом із фінансовою звітністю до 01 липня року, що настає за звітним (підпункт 49.18.7 пункт 49.18 статті 48, абзаци три, чотири пункту 49.19 статті 49 Кодексу).

Детальніше в Листі № 5205 на вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/78791.html

Корисні посилання:

ГУ ДПС у Донецькій області