Бюлетень забруднення атмосферного повітря по м.Краматорськ у жовтні 2020 року


Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у жовтні 2020 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1432 проби.

         Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту збільшився до значенням ІЗА 9,3 і кваліфікується, як високий.  

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з пилу у 1,1 рази,  діоксиду азоту у 1.3 рази,  з формальдегіду у 3,0  рази , фенолу-1,4 рази, фториду водню у 1.1 рази.

               У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря фенолом та формальдегідом зросли. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст пилу та діоксиду  сірки,. Зменшився рівень забруднення фторидом водню,  діоксидом азоту та оксидом вуглецю .

      У порівнянні з попереднім  роком у жовтні місяці показники вмісту в атмосферному  повітрі пилу, діоксиду азоту, фенолу,  фториду водню,  формальдегіду та оксиду вуглецю підвищилися. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст діоксиду  сірки.

Краматорська ЛСЗА