Звіт про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 2020 рік


Упродовж 2020 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 47 конфліктних ситуацій. Причиною виникнення більшості випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 226511,8 тис. грн.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин (далі – СТВ) та органами місцевого самоврядування в 2020 році було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала причиною ускладнення стану СТВ, в сумі 119112,5 тис.грн., що складає 52,6% від заборгованості, що стала причиною ускладнення стану СТВ.

Станом на 01.01.2021 року на обліку Відділення залишилося 12 випадків ускладнення стану СТВ з 12 розбіжностями, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати  15874,2 тис. грн., що складає 7,0%  від заборгованості, що стала причиною ускладнення стану СТВ.

Упродовж 2020 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 7 – на виробничому рівні, з яких 6 – на рівні підприємств, установ, організацій (85,7%),  1 – на рівні структурних підрозділів (14,3%); 1 – на територіальному рівні (додаток 5).

У 8 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 23вимоги, в тому числі:

– щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (4,3% від загальної кількості);

–  щодо виконання колективного договору, угоди –5 вимог (21,7%);

–  щодо невиконання вимог законодавства про працю – 17 вимог (73,9%).

Упродовж 2020 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 82 примирні процедури, в т.ч. 72 –  узгоджувальні зустрічі, 10 – примирних комісій.

У звітному періоді зареєстровано 4 КТС(К) на виробничому рівні з 9 вимогами, висунутими найманими працівниками.

Упродовж 2020 року за сприяння НСПП знято з реєстрації 4 КТС(К). Таким чином, станом на 01.01.2021 року  на обліку Відділення залишилось 4КТС(К), зокрема ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство «Кварсит», ТДВ
«Орендне підприємство «Шахта ім. Святої Матрони Московської» в яких в стадії вирішення залишилися 15 вимог, висунуті найманими працівниками.

Упродовж 2020 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення23 акції соціального протесту, а саме: 11 мітингів, 2 невиходи на поверхню, 2 припинення роботи, 5 перекриття руху,  3 пікетування.

Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту, страйку були:

– погашення заборгованості із заробітної плати;

– виплата поточної заробітної плати;

– припинення простою та недопущення масового вивільнення працівників;

– забезпечення пріоритетного працевлаштування робітників регіону;

– забезпечення виконання колективних договорів, Генеральної угоди, галузевої угоди, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Найчастіше страйки та акції соціального протесту проводилися на підприємствах вугледобувної галузі, а наймані працівники цих підприємств вважалися найбільш активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій.

За всіма випадками фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення головам територіальних організацій профспілки працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, найманим працівниками, адміністрації підприємств, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.

Аналіз причин загострення стану соціально-трудових відносин у звітному періоді, свідчить, що невиконання положень колективних договорів та законодавства про працю щодо дотримання строків виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї залишається головними причинами, що спонукають найманих працівників до вжиття крайніх засобів вирішення своїх вимог – страйків та акцій соціального протесту.

Станом на 1 січня 2021 рокув Донецькій області налічується 13 трудових арбітрів, 2 посередника, здійснюють діяльність 27 інформаційно-консультаційних центрів у містах та районах Донецької області, які сприяють підвищенню правової культури сторін соціально-трудових відносин.

З метою здійснення організаційно-методичної роботи з арбітрами, посередниками і завідувачами інформаційно-консультаційних центрів НСПП (далі – ІКЦ), у 2020 році фахівцями Відділення було проведено 12 дистанційних семінарів-нарад, в т.ч. 4 – з арбітрами та посередниками відділення НСПП в Донецькій області та 8 – із завідувачами ІКЦ в містах і районах Донецької області. Під час проведення семінарів-нарад фахівці Відділення знайомили завідуючих ІКЦ з практикою роботи Відділення щодо запобігання та вирішення КТС (К), формування соціального діалогу у містах і районах області, використання нормативно-правових актів під час проведення примирних процедур, реагування на колективні звернення громадян. Упродовж 2020 року фахівці Відділення прийняли участь у 171 заході, що відносяться до компетенції НСПП.