Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг по Краматорській територіальній громаді у 2020 році


На виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», з метою з’ясування рівня задоволення потреб отримувачів соціальних послуг та покращення діяльності надавачів цих послуг проведено зовнішню оцінку якості надання соціальних послуг у 2020 році.

В Краматорській територіальній громаді соціальні послуги надають: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради, Центр обліку бездомних осіб Краматорської міської ради, Краматорський міський центр соціальних служб, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради, Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради.

Відповідно перевірки зовнішнього оцінювання якості надання соціальних послуг Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської  ради в анкетуванні взяли участь 280 отримувачів соціальної послуги «догляд вдома» та 67 отримувача послуги соціальної адаптації.

За 2020 рік в територіальному центрі соціальні послуги отримали 1476 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Соціальну послугу з догляду вдома отримали 557 осіб, послугу соціальної адаптації отримали 387 осіб.

За звітний період за отриманням послуги «догляд вдома» звернулися                                   102 громадянина, за отриманням послуги «соціальної адаптації» 14 громадян. Усім громадянам, що приймаються на обслуговування, соціальні послуги надаються згідно карти визначення індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) та укладеного договору.

На базі відділення соціальної допомоги вдома діє мультидисциплінарна команда, яка надала 138 різних видів безоплатних соціальних послуг 46 особам.

У відділенні денного перебування запроваджена соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку», створено факультети «Мистецький», «Творче рукоділля» та факультет «Основ здоров’я та здорового способу життя». За звітний період навчання пройшли 110 осіб.

Проаналізувавши відповіді отримувачів соціальної послуги догляду вдома та послуги соціальної адаптації на запитання анкет, можна зробити висновок, що такі показники, як адресність та індивідуальний підхід, доступність, своєчасність, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, повністю задовольняють потреби отримувачів на 100%.

Для проведення зовнішнього оцінювання в Центрі обліку бездомних осіб Краматорської міської ради було проведено опитування 93 отримувачів послуг, яким Центром надавалися або продовжують надаватися соціальні послуги. З них 72 особи -чоловіки і 21 особа – жінки:  38 осіб  віком від 18 до 45 років; 46 осіб  віком від 46 до                     65 років; 9 осіб  старші за 65 років.

Серед них 6 осіб з інвалідністю. Про роботу Центру 15 осіб дізнались від мешканців міста (а ті в свою чергу – з засобів масової інформації), 45 осіб – від працівників центру під час патрулювання, 33 особи – від знайомих безпритульних осіб.

За період проведення зовнішньої оцінки скарг не зареєстровано. Отримувачі соціальних послуг в цілому роботою працівників Центру задоволені, оцінили роботу соціальних працівників «добре» – 91 особа,  «задовільно» – 2 особи.

В анкетуванні про оцінювання якості соціальних послуг наданих Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг»  Краматорської міської ради взяли участь батьки 62 дітей з інвалідністю (124 особи). В ході вивчення анкет встановлено, що фахівці Центру підбирають оптимальне навантаження та форму роботи з дитиною спрямовану на адаптацію дитини у суспільство. Реабілітаційні заходи щодо дітей з інвалідністю розширюються за рахунок розвитку сфери комплексної реабілітації, яка  починається з раннього втручання, щоб діти з інвалідністю та діти групи ризику до 3-х років (включно) в ранньому віці могли максимально розвивати свої природні здібності без відриву від сім’ї, своєчасно та повно інтегруватися в суспільство.

Після проходження курсу комплексної реабілітації за звітній період  діти з  інвалідністю були скореговані до навчальних закладів: в дитячі садки – 13 осіб, до загальноосвітніх шкіл – 30 осіб.

Згідно проведеного опитування підопічні та їх батьки задоволені рівнем надання послуг соціальної реабілітації. За результатами проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг за 2020 рік Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» отримав оцінку «добре».

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради розрахований на 35 місць. У Центрі створені три групи тривалої (стаціонарної) форми перебування, які об’єднують дітей за віком, принципом родинності, характером та ступенем соціально-психологічної дезадаптації. До зазначених груп зараховується не більше як 15 дітей. Дитина може перебувати в групі протягом часу, необхідного для реабілітації, але не більш ніж 9 місяців. Протягом 2020 року в Центрі отримали допомогу 74 дитини, значна їх кількість з сімей, в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків із виховання дитини, а також діти, які опинились у складних життєвих обставинах.

Для проведення зовнішнього оцінювання було проведено опитування 189 підопічних та їх батьків, або осіб, які їх замінюють. Аналіз проведеного зовнішнього оцінювання встановив високу ступень та якість надання дітям комплексу соціальних послуг (соціально-психологічної реабілітації, соціальної профілактики, консультування), що сприяє поверненню дитини до біологічної сім’ї.

В Центрі створено певну систему роботи з батьками, діти яких перебувають в закладі. З батьками систематично проводяться бесіди, спрямовані на підвищення рівня їх батьківської компетентності та відповідальності, попередження насильства стосовно дітей, необхідності збереження дітям біологічної сім’ї.

Протягом 2020 року забезпечено отримання освітніх послуг в Краматорській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №12.

Всі вихованці пройшли повне обстеження вузькими спеціалістами, під час перебування в закладі отримували необхідну медичну допомогу.

Проводиться розвиток, формування та підтримка соціальних навичок кожної дитини,  психологічне консультування та психолого-педагогічна корекція, трудова адаптація.

Діти забезпечені шестиразовим повноцінним харчуванням відповідно до норм харчування, середня вартість харчування 1 дитини у 2020 році становила 59,81 грн.

Отримувачі соціальних послуг в цілому роботою працівників центру задоволені.

В оцінюванні якості надання соціальних послуг Краматорським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Краматорський міський центр соціальних служб) прийняли участь 90 представників з 94 сімей/осіб ( в них: 163 дорослих, 180 дітей) – одержувачів соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Сім’ї (осіб) було взято під соціальний супровід з метою надання соціальних послуг, направлених на: підвищення правових знань щодо недопущення скоєння насильства в сім’ї, відповідальності згідно з чинним законодавством за недбале виконання батьківських обов’язків, вирішення питання щодо повернення дітей до біологічної родини, щодо створення належних умов для виховання й утримання дітей, налагодження зв’язків з членами родини, громадою, формування у батьків і членів родини навичок безконфліктної поведінки, підвищення рівня виховного потенціалу сім’ї, щодо вирішення житлово-побутових проблем, сприяння в оформленні/відновленні документів тощо, у зв’язку зі складними життєвими обставинами, які родини (особи) не мають змоги самостійно подолати або мінімізувати їх наслідки.

Протягом 2020 року послугу соціального супроводження отримало у центрі:

– 9 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей,

– 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 18 дітей,

– 22 сім’ї опікунів/піклувальників, в яких виховується 34 дитини. Обслуговування сімей проводиться на підставі укладання договорів про соціальний супровід з дотриманням принципу конфіденційності. У всіх одержувачів соціальних послуг спостерігається покращення емоційного та психологічного стану, відслідковуються позитивні зміни.

Всі опитані отримувачі повністю задоволені роботою надавача соціальних послуг по всім показникам якості. За результатами проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг за 2020 рік Краматорський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді отримав оцінку «добре».

Протягом 2020 року іншими базовими соціальними послугами (соціальним обслуговуванням) була охоплена 21 сім’я опікунів/піклувальників, в яких виховується                31 дитина.

Прийомним батькам, батькам-вихователям, опікунам і піклувальникам постійно надається юрисконсультом і фахівцями із соціальної роботи центру інформаційно-консультативна та юридична допомога щодо оформлення дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які досягли 14 років першого паспорту громадянина України (у формі ID-картки), щодо постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, щодо врахування нюансів при зміні прізвища та імені дитині, щодо збереження майна дитини, вирішення житлового питання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, щодо дотримання норм чинного законодавства з питань праці неповнолітніх.

У центрі здійснюється робота за карткою отримувача послуг (соціальне обслуговування).

Протягом 2020 року іншими соціальними базовими послугами було охоплено                    700 сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах.

В оцінюванні якості надання соціальних послуг всього прийняли участь                               350 представників – одержувачів базових соціальних послуг.

За результатами роботи представники вищевказаних сімей (особи) мали можливість зібрати пакет необхідних документів для оформлення/переоформлення державних соціальних виплат та  пенсій за місцем фактичного проживання. Члени родин отримали доступ до більш освітніх можливостей, підвищили рівень батьківських знань, набули навички спілкування з дітьми згідно з особливостями вікового періоду тощо.

Всі опитані отримувачі (усього 440 опитуваних) повністю задоволені роботою надавача соціальних послуг по всім показникам якості. За результатами проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг за 2020 рік центр отримав оцінку «добре».