Збільшення розміру мінімальної заробітної плати у 2021 році. Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати


Відповідно до статті 8 Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX «Про  Державний бюджет України на 2021 рік» розмір мінімальної заробітної плати у 2021 році складає:

– у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 грн., з 1 грудня – 6500 грн.;

– у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 грн., з 1 грудня – 39,12 грн.

Згідно з положеннями Кодексу законів про працю України та «Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Щодо визначення мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки)

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) визначається у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, який складає у 2021 році – 2270 грн. та діє до кінця поточного року.

Управління праці та соціального захисту населення