Збільшення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників у 2022 році


Відповідно до статті 8 Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-IX «Про  Державний бюджет України на 2021 рік» розмір мінімальної заробітної плати у 2022 році складає:

– у місячному розмірі: з 1 січня – 6500 грн., з 1 жовтня – 6700 грн.;

– у погодинному розмірі: з 1 січня – 39,26 грн., з 1 жовтня – 40,46 грн.

Згідно з положеннями Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Щодо збільшення мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки)               у 2022 році

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) визначається у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, який складає у 2022 році – 2481 грн.

Звертаємо увагу на те, що Закон України «Про оплату праці» не зобов’язує збільшувати мінімальний оклад у липні та грудні, коли зростає прожитковий мінімум протягом 2022 року, оскільки мінімальний оклад прив’язаний к розміру прожиткового мінімуму станом на 1 січня календарного року. Отже, з 01 січня 2022 року мінімальний оклад у штатному розписі необхідно збільшити та встановлювати не нижче 2481 грн., який діятиме до кінця поточного року.