Заява про наміри виконання робочого проекту “Будівництво двох КЛ-6 кВ від РП-6 кВ ПС 110/6 кВ “Соцгород” до РП-6 кВ Замовника КУ “Обласний центр з матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я”


ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник)  КУ “Обласний центр з матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я”

Поштова і електронна адреса 84331, м.Краматорськ, вул. О.Вишні, 24, ocmtzdoz@ukr.net                     

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) м.Краматорськ, вул. Кришталева

3. Характеристика діяльності (об’єкта) розподіл електроенергії, до об’єктів, що становлять                   

(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність

підвищену екологічну небезпеку не відноситься, транскордонний вплив відсутній                                  
              до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)

Технічні і технологічні дані розподіл електроенергії, не менше 30 років                                                   

                                                     (види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності забезпечення потреб споживачів в електроенергії    

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних за проектом                                                                                                                           

 (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних місцеві будівельні матеріали                                                                                                 

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) електроенергія від існуючих мереж – 10кВт                    

(види, обсяги, джерела)

водних вода питна – 100л/добу                                                                                                                

(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення )

трудових в період будівництва – до 20 осіб будівельно-монтажного персоналу підрядних організацій, в період експлуатації – без постійного обслуговуючого персоналу                                                                        

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) в період будівництва – транспорт підрядних організацій, в період експлуатації – не потрібен                                                                                                             

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами відсутні                                        

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами робочим проектом будівництво додаткових будівель і споруд не передбачається                                                                                                      

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат відсутні                                                                                                                   

повітряне відсутні                                                                                                                                    

водне відсутні                                                                                                                                         

грунт відсутні                                                                                                                                          

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти відсутні                                                                             

навколишнє соціальне середовище (населення) відсутні                                                                         

навколишнє техногенне середовище відсутні                                                                                          

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронения в період будівництва – виключно тверді побутові відходи, які вивозяться на полігон твердих побутових відходів за договорами з комунальними службами, в період експлуатації – відсутні                               

11. Обсяг виконання ОВНС у скороченому обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад i зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні i будівництві підприємств, будинків i споруд»       

12. Участь громадськості з матеріалами ОВНС та проекту можна ознайомиться за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. О.Вишні, 24, тел. (099) 985-42-25                                                                           

               (адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС,  подачі пропозицій)

Замовник:                                                                             Генеральний проектувальник:

КУ “Обласний центр з матеріально-                                 Директор ТОВ “Електрік сервіс”

технічного забезпечення

закладів охорони здоров’я”

_____________         В.І.. Власюк                                      ____________ С.М Захаров