Заява про екологічні наслідки діяльності


Проектом будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну «Н2О-Classic»), розташованого в м. Краматорськ в районі вул. О.Тихого та вул. Маяковського, передбачається будівництво одноповерхової будівлі басейну (типової будівлі басейну «Н2О-Classic») з підвальним поверхом, яка в плані являє собою споруду розміром 30х39 м з висотами підвалу 3,0 м та першого поверху від 3,3 м (зона вестибюлю та роздягалень) до 4,6 – 6,0 м в залі басейнів. На позначці 0,000 розташовані дві чаші басейнів з роздягальнями та душовими, СПА зона та інші допоміжні приміщення, у підвалі на позн. -3,300, розташований зал сухого плавання з природним освітленням, допоміжні приміщення та технічне приміщення, в якому знаходиться основне технологічне обладнання. Одноразова пропускна спроможність – 77 відвідувачів та 72 глядача. Кількість створених робочих місць – 12. Для відвідувачів запроектовано дві відкриті автостоянки на 8 та 14 машиномісць. Місця паркування автомобілів ММГН запроектовано на відстані, що не перевищує 50 м до будівлі басейну. Для проїзду пожежних машин, автотранспорту, спец. техніки передбачено будівництво проїздів навколо будівлі. При роботі двигунів автомобілів на відкритих майданчиках виділяються: оксид вуглецю, діоксид азоту, аміак, оксид азоту, сажа, сірчистий ангідрид, метан, бенз(а)пірен, НМЛОС, діоксид вуглецю. Рівні забруднення в приземному шарі атмосферного повітря з урахуванням фонових концентрацій при експлуатації об’єкта проектування, будуть знаходитися в межах встановлених ГДК населених місць, а на рівні вікон найближчої житлової забудови, відповідати вимогам органів санітарно-епідеміологічного контролю.

            Отримане значення рівня соціального ризику планованої діяльності (1,9х10-6) можна оцінити як умовно прийнятне.

            Розрахунки та оцінка неканцерогенних ризиків не проводилися в зв’язку з тим, що сумарна очікувана концентрація забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря при експлуатації об’єкту проектування буде зневажливо мала та у відповідності до п.5.21 ОНД-86, розрахунки розсіювання на ЕОМ проводити недоцільно.

Оскільки в викидах об’єкту проектування відсутні канцерогенні речовини, розрахунки канцерогенного ризику для здоров’я населення не проводилися.

Джерелом тепла для систем опалення та гарячого водопостачання є міські теплові мережі. Водопостачання, каналізування та відведення дощових вод здійснюється від міських інженерних мереж згідно з ТУ, виданими відповідними службами міста.

Проектом передбачається ряд заходів по дотриманню нормативних рівнів шуму. 

В процесі експлуатації виробничо-складського комплексу, будуть утворюватися господарчо-побутові відходи та сміття від прибирання приміщень та території.

Загальна планована кількість господарчо-побутових відходів – 4,2 т/рік. Очікувана кількість сміття від прибирання вільної від забудови території – 38,66 т/рік. Господарчо-побутові відходи та сміття збираються у сміттєзбірні контейнери, які по мірі накопичення будуть вивозитись спеціалізованим автотранспортом.

Для освітлення нежитлових приміщень використовуються світлодіодні лампи (LED). Люмінесцентні лампи на об’єкті проектування не застосовуються.

Після завершення будівельних робіт передбачається проведення комплексу заходів по благоустрою та озелененню території.                                        

Вплив фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну «Н2О-Classic»), розташованого в м. Краматорськ в районі вул. О.Тихого та вул. Маяковського на навколишнє середовище очікується в межах екологічних нормативів. Експлуатація об’єкту не призведе до погіршення екологічної ситуації в районі його розташування. Замовник зобов’язується виконувати проектні рішення у відповідності до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності, а також суворо дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства України.