За яких умов кошти, внесені підприємцем на рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, не включаються до доходу платника єдиного податку


Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що згідно з п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Крім того, пунктом 292.11 статті 292 Податкового кодексу визначено перелік доходів, які не включаються до складу доходу, встановленого статтею 292 Кодексу.

Відповідно до пункту 292.13 статті 292 Податкового кодексу дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Кодексу.

Так, відповідно до п. 296.1 ст. 296 Кодексу фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через Електронний кабінет з дотриманням вимог щодо ведення обліку доходів та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та податкових зобов’язань на підставі первинних документів (для платників першої-третьої груп (неплатників ПДВ)).

Дані обліку використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця.

Таким чином, якщо фізична особа – підприємець вносить на свій рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, готівку, яка на момент внесення уже була відображена в обліку, то в платіжній інструкції зазначається призначення платежу «виручка за певний період» і така виручка не включається до доходу платника єдиного податку.

При цьому сума коштів, внесених на поточний рахунок за певний період, не повинна перевищувати суму доходу, відображену в обліку за відповідний період.

Також слід зазначити, що до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку першої-третьої груп не включаються власні кошти, які внесені на рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, за умови, що такі кошти оподатковувалися під час їх нарахування (виплати) у порядку визначеному Кодексом та за наявності документів, які підтверджують сплату податків і зборів.

Корисні посилання:

За матеріалами Головного управління ДПС у Донецькій області