Як зареєструвати пасіку?


Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва» вніс певні зміни в порядок реєстрації пасіки в Україні.


     Для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта пасіки потрібно:
1 Заповнити заяву про видачу ветеринарно-санітарного паспорта пасіки та заповнити та підписати паспорт пасіки, встановленого зразка, а також прошитий для опечатування додаток встановленого зразка, де кожна сторінка повинна бути пронумерована з обов’язковим зазначенням кількості сторінок (наприклад, “1 аркуш з __”) у нижній правій частині та містити вгорі єдиний унікальний номер. ( Див. примітку до форми додатку у Порядку видачі ветпаспорта).
2 Подати ці документи до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем проживання власника пасіки або місцезнаходженням пасіки в письмовій чи електронній формі.
3 Отримати відповідно оформлений паспорт пасіки в день звернення.
   

 У разі зміни відомостей власник пасіки або уповноважена ним особа надає паспорт територіальному органу Держпродспоживслужби для оновлення даних в Реєстрі паспортів. Про відмову у видачі паспорта повідомляється в одноденний термін. Реєстр паспортів пасік розміщується на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби. Інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта не підлягає оприлюдненню. Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки підлягає заміні на новий у разі втрати, пошкодження або зміни власника.
   

 Для реєстрації пасіки в органах місцевого самоврядування:
1 Заповнити заяву про реєстрацію пасіки встановленого зразка.
2 Зробити копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (отриманого в територіальному органі Держпродспоживслужби) та засвідчити належним чином (згідно з ДСТУ).
3 Звернутись до місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом із заявою та копією паспорта.
   

 Реєстрація пасіки здійснюється в день звернення. У разі перевезення (кочівлі) пасіки на адміністративну територію іншого органу місцевого самоврядування власник пасіки або уповноважена ним особа інформує про це вказані органи самоврядування. Інформація повинна бути надана засобами електронного зв’язку або в письмовій формі не пізніше ніж за два календарних дні до перевезення (кочівлі) пасіки на їх територію.
   

 У разі припинення діяльності пасіки власник або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує орган місцевого самоврядування, за місцем реєстрації пасіки.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0280-21#Text

Головне управління Держпродспоживслужби в Донецькій області