Як повідомити про пошкоджене майно внаслідок військової агресії РФ


Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації

Постанова КМУ від 26 березня 2022 року № 380

Після набрання чинності Законом України про врегулювання відносин щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, до заяв про надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна прирівнюються подані фізичними особами відповідно до цієї постанови інформаційні повідомлення про пошкодження або знищення:

 • квартир, інших житлових приміщень в будівлі, приватних житлових будинків, садових та дачних будинків;
 • об’єктів будівництва (багатоквартирних будинків, приватних житлових будинків, садових та дачних будинків), у яких були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (за винятком світлопрозорих конструкцій та заповнення двірних прорізів) та щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
 • складових частини об’єктів (квартир, інших житлових приміщень будівлі), які після прийняття в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна.

Поширюється на:

фізичних та юридичних осіб, об’єкти нерухомого майна яких знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, 19 лютого 2014 р., що є датою початку тимчасової окупації російською федерацією окремих територій України відповідно до частини другої статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”


Інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації може бути подане:

1.Самостійно особою засобами Єдиного державного Вебпорталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) у разі наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків

2. Через адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотатріуса


Подача інформаційного повідомлення здійснюється незалежно від місця проживання або перебування особи

У разі подання повідомлення через мобільний додаток Порталу Дія необхідно:

 • встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, або створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;

У разі подання через Центр надання адмністративних послуг або через нотаріуса адміністратор або нотаріус у день звернення особи з метою подання інформаційного повідомлення:

 • встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання інформаційного повідомлення представником);
 • заповнює інформаційне повідомлення, яке формується з використанням Порталу Дія;
 • роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення (за бажанням особи).

Сформоване інформаційне повідомлення вважається отриманим у день його подання і підлягає реєстрації та зберіганню на Порталі Дія.


Інформаційне повідомлення повинне містити такі дані:

1)для фізичних осіб – прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;
для юридичних осіб – про організаційно-правову форму, найменування юридичної особи;
2)для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків особи (у разі подання з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку в паспорті) (у разі подання через Портал Дія), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
для юридичних осіб – ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

 1. для фізичних осіб – прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи; для юридичних осіб – про організаційно-правову форму, найменування юридичної особи;
 2. для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків особи (у разі подання з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку в паспорті) (у разі подання через Портал Дія), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); для юридичних осіб – ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 3. контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти);
 4. відомості про нерухоме майно: -тип нерухомого майна; – загальну площу нерухомого майна (протяжність – для лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури). У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі, протяжності нерухомого майна зазначається орієнтовна площа, протяжність; – адресу (місцезнаходження) нерухомого майна; – інформацію про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини (у разі потреби); – інші технічні характеристики нерухомого майна (за наявності); – форму власності нерухомого майна; – наявність/відсутність статусу пам’ятки культурної спадщини;
 5. відомості про кількість осіб, що проживали в нерухомому майні (для житлового фонду);
 6. відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, зокрема площа або протяжність пошкодженого нерухомого майна, фото-, відеофіксація (за наявності). Інформація, отримується/ підтверджується з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності).