Виплата спеціальної бюджетної дотації за утримання корів фермерським та сімейним фермерським господарства


Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 106 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 384) (далі – Порядок) передбачається виплата спеціальної бюджетної дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивності на безповоротній основі фермерським та сімейним фермерським господарствам, у власності яких перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5000 гривень, але не більше 250 000 гривень.

Для отримання дотації за утримання корів фермерські господарства подають до департаменту агропромислового комплексу та земельних відносин Донецької ОДА (за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 20) до 31 серпня 2021 року заяву із зазначенням кількості корів усіх напрямів продуктивності та відповідні документи, визначені вимогами пункту 10 Порядку.

З зазначеною постановою Ви маєте змогу ознайомитися (за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2021-%D0%BF#Text).

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2021 № 76 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», затверджена форма заявки для отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивності фермерському господарству. Ознайомитись з наказом та заявкою Ви маєте змогу (за посиланням: https://minagro.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dlya-nadannya-finansovoyi-pidtrimki-rozvitku-fermerskih-gospodarstv?v=61121ca436a07).