Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради оголошує конкурс на посади керівників комунальних закладів культури


У зв´язку із закінченням дії контрактів керівників комунальних закладів культури, керуючись Законом України «Про культуру», Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради оголошує конкурс на посади керівників комунальних закладів культури:

 • директора КЗ «Музей історії міста Краматорської міської ради»,
 • директора КЗ «Художній музей Краматорської міської ради»,
 • директора Центральної міської публічної бібліотеки Краматорської міської ради,
 • директора КЗ «Центр культури та  дозвілля ім. Леоніда Бикова Краматорської міської ради,
 • директора КЗ «Комунальний заклад культури міський палац культури «Будівельник» Краматорської міської ради,
 • директора КЗ «Клуб «Зоря» Краматорської міської ради,
 • директора КЗ «Клуб «Надія» Краматорської міської ради.

Для участі у конкурсі приймаються заяви від особи, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи приймаються   протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою:84313, Україна, Донецька область м. Краматорськ  вул. Ювілейна, 44 каб. № 40  управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради. Електронна адреса (e-mail) yprgp@krm.gov.ua.

Строки проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів культури складають два місяця з моменту оголошення.

Формування складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посади керівників комунальних закладів культури   відбудеться з 29  травня по 27 червня 2021 року згідно із Законами України «Про культуру»,   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури». Трудові колективи подають до складу конкурсних комісій для керівників закладів культури по 3 кандидатури, які не є членами трудового колективу. Громадські організації, мета діяльності яких відповідає галузевим напрямам діяльності закладів культури, у яких проводиться конкурсний добір, подає по 3 кандидатури від кожної.

Перелік документів, що подаються претендентами на посаду керівника комунального закладу культури, визначений статтею  214 Закону України «Про культуру».

Подання документів для участі в конкурсі
1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника   комунального закладу культури.

2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми.


Зазначені документи надсилаються на поштову адресу 84313, Україна, Донецька область м. Краматорськ  вул. Ювілейна, 44 каб. № 40 та електронну пошту yprgp@krm.gov.ua   управління з гуманітарних питань у встановлений   строк.

3. Перелік документів, зазначених у п.2, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі орган управління оприлюднює подані документи, визначені у п.2, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії.

7. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Умови проведення конкурсу на посаду керівника   комунального закладу культури та призначення керівника:

 • Конкурсний добір проводиться публічно.
 • Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
 • Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 • За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.
 • Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
 • На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.
 • На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
 • Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника   комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 211  Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії.
 • Орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.
 • На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

 • післядипломна освіта у галузі управління;
 • ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;
 • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;
 • досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;
 • володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
 • досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
 • схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;
 • бездоганна ділова репутація.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 211-21 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».