Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради інформує про зміни з 01.07.2020 року у механізмі призначення допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям


2 червня 2020р. прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» № 646-IX, яким передбачено:

  • з 1 січня 2020 року – підвищення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
  • з 1 липня 2020 року здійснено перерахунок призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з урахуванням розміру рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей на рівні 130% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;
  • з 1 липня 2020 року скасовано норми щодо підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї на 10%; для кожної дитини з інвалідністю, та для кожної дитини, яка отримується одинокою матір’ю та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи скасовано норму щодо підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини на 20%;
  • з 1 липня 2020 року скасовано норми щодо збільшення розміру державної соціальної допомоги на кожну дитину віком до 13 років на 250 грн., на кожну дитину віком від 13 до 18 років на 500 грн;
  • з 1 липня 2020 року змінено алгоритм розрахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, згідно з яким для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Передбачається врахування майнового стану як при призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, так і при призначенні допомоги на дітей одиноким матерям. При зверненні за вказаними видами допомоги заявнику необхідно особливу увагу звертати на заповнення розділів декларації в частині наявності у власності особи (чи членів сім’ї) житла та транспортних засобів. Наприклад, сім’ї, що мають 2 житлових приміщення чи 2 транспортних засоби не матимуть права на вказані види допомоги. Раніше такі випадки розглядала комісія, згідно проекту «нового порядку» повноваження комісії скасовано. З метою недопущення надання неповної чи недостовірної інформації до моменту призначення інформація по членам сім’ї буде проходити попередню перевірку по існуючим державним реєстрам про володіння майном та транспортними засобами.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога на дітей одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні-серпні 2020 року у зв’язку з відсутністю нормативно – правових актів буде призначена, починаючи з липня 2020 року.

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 14.07.2020 №10100/2/2-20/56 – на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» від 02.06.2020 №646-ІХ, розроблено та подано на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» яким, зокрема, передбачено зміну алгоритму розрахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям з 1 липня 2020 року.

Зазначеним Законом України, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», згідно з якими для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, проектом постанови передбачається врахування майнового стану як при призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, так і при призначенні допомоги на дітей одиноким матерям. Отже, під час звернення за вказаними видами допомоги, необхідне обов’язкове заповнення заявником розділів декларації в частині наявності у власності житла та транспортних засобів.

Звертаємо увагу, що особам, які звертаються у липні поточного року за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, призначення таких допомог буде здійснюватися після прийняття Кабінетом Міністрів України зазначеного проекту постанови та набрання її чинності.

Консультації з зазначеного питання можна отримати за телефонами: 3-12-60, 0955979103.

Звертаємо увагу, що в подальшому при визначенні права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Тому ті одержувачі допомоги, які є працездатні та не працюють, не сприяють своєму працевлаштуванню через центри зайнятості у подальшому буде спочатку обмежуватись право на допомогу та надалі – не матимуть права на допомогу.

Попередньо з проекту випливає, що доходи будуть враховуватись за два квартали, що передують місяцю звернення за даними ДФС та ПФ. Тобто заявник декларує види доходів членів сім’ї, а підтвердження повинно надійти з офіційних джерел. Та надавати дані про доходи, які відсутні з офіційних джерел.

Відтепер, державна підтримка буде спрямована для сімей, які мають обґрунтовано низькі доходи, сплачують ЄСВ з доходів, тобто сім’ї (працездатні члени) відтепер будуть більш мотивовані на роботу, що сприятиме викоріненню утриманського відношення до життя та виховуватиме бажання працювати для здобуття економічної самостійності.

Додатково інформуємо.

Згідно пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 р. № 264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» (далі – Постанова №264) установити, що на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі ― карантин) строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям (далі ― державна соціальна допомога), яку було призначено раніше, продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни і державна соціальна допомога виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

Згідно пункту 2 Постанови №264 установлено, що орган соціального захисту населення протягом одного місяця після відміни карантину проводить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги на підставі поданої особою або її законним представником заяви та необхідних документів.

У разі коли за результатами проведеного перерахунку:

– розмір отриманої допомоги був меншим, орган соціального захисту населення проводить доплату у розмірі різниці між перерахованим та виплаченим розміром допомоги;
– не буде підтверджено право на отримання допомоги або її розмір буде меншим, ніж виплачена під час карантину допомога, орган соціального захисту населення протягом одного місяця з дати відміни карантину надміру виплачені суми допомоги стягує згідно із законом у розмірі не більш як 20 відсотків суми виплаченої допомоги.
Перерахунок буде проведено з першого числа місяця, в якому закінчився строк виплати допомоги, але не раніше ніж з місяця встановлення карантину.

В подальшому при призначенні державної допомоги, у випадку зменшення розміру допомоги або встановленні відсутності права для призначення державної допомоги управління буде відраховувати надміру виплачені суми допомог згідно із законом у розмірі не більш як 20 відсотків суми виплачених допомог або стягувати надміру виплачені суми державної допомоги.

На теперішній час в управлінні є дві категорії одержувачів допомоги:

Перша – хто у липні надали заяви та чекають розгляду після затвердження правових актів;

Друга -хто не звернулись до управління після закінчення шестимісячного періоду призначення та у зв’язку з карантином продовжують одержувати допомогу у раніше призначеному розмірі.

Таким заявникам допомога одинокій матері та малозабезпеченим сім’ям автоматично виплачена по 31.07.2020 року. Звертаємо особливу увагу таких одержувачів, що вище вказані види допомоги на серпень виключені з масового автоматичного подовження.

Таким чином, таким одержувачам необхідно обов’язково звернутись у липні – серпні з заявою для визначення права та проведення розрахунку за новим алгоритмом призначення на наступний період. Змінами до «нового порядку» передбачено призначення на перший шестимісячний період окремим категоріям сімей, у яких працездатні члени сім’ї не працюють на призначення допомоги. Надано свого роду «карт – бланш» на шість місяців для працевлаштування.

Оскільки зміни набрали чинності з 01.07.2020 року, тому з наступного місяця припинена виплата допомог за старим механізмом призначення.

Рішення про повернення надміру виплаченого розміру державної допомоги (на дітей одинокій матері та малозабезпеченим сім’ям) буде прийматися з дотриманням вимог законодавства.