Твоя стисла інструкція «як підтвердити стаж?


Якщо в трудовій книжці відсутні записи про періоди роботи до 01.01.2004 р., містяться виправлення, неточні записи, трудовий стаж можна підтвердити документами:

  • довідки з посиланнями на відповідні накази про прийняття на роботу і звільнення з роботи;
  • особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати;
  •  посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

За відсутності зазначених вище документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

Куди звертатись?

Необхідно звернутись або на підприємство (до правонаступника), де особа працювала, або в архів у тій місцевості, де людина працювала, якщо підприємство припинило діяльність.

Як підтвердити час навчання?

Навчання  у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується:

  • дипломами,
  • посвідченнями,
  • свідоцтвами,
  • довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Для підтвердження військової служби приймаються:

  • військові квитки;
  • довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, Держкомкордону, Головного управління командуючого Національною гвардією, Управління охорони вищих посадових осіб України, органів управління інших військових формувань, що утворюються Верховною Радою України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки;
  • довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Час перебування в партизанських загонах і з’єднаннях у період Великої Вітчизняної війни встановлюється за довідками штабів партизанського руху або архівів (за місцем діяльності партизанських загонів і з’єднань).

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку, зараховується до трудового стажу на підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, що визначається Міноборони.

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки, які видаються в порядку, що визначається МВС.

Працюємо для Вас!

Користуйтесь зручними дистанційними сервісами!

Будьте здорові!

#ГоловнеуправлінняПенсійногофондуУкраїни #пенсія #Донеччина #страховий_стаж #трудовий_стаж #Вебпортал #трудова_книжка #робота #електронна_трудова_книжка